Att orientera sig i tillvaron

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om du hade frågat mig om de senaste årens utveckling vad gäller antalet bilbränder i Malmö (eller någon annan stans) så hade jag antagligen svarat att det såklart varit en kraftig ökning. Men av en händelse hittade jag en polisrapport som pekar på en halvering av antalet bilbränder i Malmö mellan 2009 och 2015.

Man vet ingenting. Det känns ofta som om allting kan vara precis tvärtemot vad man tror.

För ett tag sedan läste jag i tidningen att Donald Trump inte kan vara klok för han hade sagt att Islamiska staten grundats av president Obama. Jag höll med. Om han sagt något sådant kan inte vara klok. Jag kollade. Han hade sagt det. Men han menade inte fullt så tokigt som det lät. Han menade att Obamas truppneddragningar i Mellanöstern hade skapat ett maktvakuum som erbjöd expansionsutrymme för Islamiska staten. Tja, lite bättre. Men därmed är inte sagt att Trump inte skulle vara en pajas. Eller så kanske han inte är det. En sak om Trump har jag dock inhämtat från tillförlitliga källor, nämligen att han tjänat förskräckligt mycket pengar som affärsman ehuru med skumma metoder och för övrigt har han ärvt alla sina pengar.

Grejen är att jag inte vet. Ju mer erfarenhet jag får, desto mer har jag lärt mig att man knappt kan lita på någonting, till exempel tidningar, ögonvittnen, politiker, kollegor eller ens goda vänner som berättar sanningar i förtroende. Vet jag ens själv om jag har täckning för vad jag påstår?

Någon säger att Putin utvecklat ett djävulskt system för spridning av felaktig och vinklad information. Det kanske han har. Eller också är hela föreställningen om en rysk desinformationsindustri en konstruktion från samma idéfabrik som gav oss ryska miniubåtar i Stockholms skärgård. Eller så fanns det ryska miniubåtar. Åtminstone fanns det trovärdiga ögonvittnen som svor på att de observerat ryska miniubåtar.

Sverigedemokrater är en sorts fascister, nyfascister sa statsminister Löfven, därtill enligt media inspirerad av en expert som heter Henrik Arnstad. Jag är också expert och för mig är fascismen en ordning som värnar om statens allmakt och kräver medborgarnas underordning och har en mycket smal åsiktskorridor. I så fall fattar jag inte varför sverigedemokraterna inte kan inbjudas till regeringssamverkan. Jaha, de har fel åsikter i sin korridor? Fel sorts fascister, helt enkelt?

Om nu världen är så oklar och svårtolkad – Fåfängligheters fåfänglighet, utbrast Predikaren, en av mina favoritpoeter – hur ska man då förhålla sig till den? Mitt grundtips är att lära av djuren. Djur undersöker företeelser med en enda grundfråga, nämligen om företeelsen går att äta. I analogi med detta vill jag skeptiskt betrakta allt omkring mig och bedöma det efter om det är gott för mänskligheten. I det perspektivet är det mesta rätt meningslöst. Som Predikaren inleder sin dikt: ”Tomhet, idel tomhet, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet…  Allt är tomhet, ett jagande efter vind.”

Nu kanske du tycker att jag har sagt detta förut, vilket jag har, och att jag därför borde vara tyst eftersom observationerna inte har något nyhetsvärde. För övrigt är observationerna ganska självklara och saknar så kallad innovationshöjd. Så kanske det är, ursäkta då.

Men det kan också vara så att självklara sanningar ständigt måste upprepas. Tänk på kyrkan som läst Fader Vår i runt tvåtusen år. Inget nyhetsvärde, ingen innovationshöjd och ändå håller de på. Gör de? Jag har inte varit där och kollat på jättelänge. Kanske har de lagt av med Fader Vår ungefär som de vill gömma sina kors för att inte reta muslimer. Man vet inget och förstår inget. Man är bara skeptisk.