Att orientera sig i tillvaron

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om du hade frågat mig om de senaste årens utveckling vad gäller antalet bilbränder i Malmö (eller någon annan stans) så hade jag antagligen svarat att det såklart varit en kraftig ökning. Men av en händelse hittade jag en polisrapport som pekar på en halvering av antalet bilbränder i Malmö mellan 2009 och 2015.

Man vet ingenting. Det känns ofta som om allting kan vara precis tvärtemot vad man tror.

För ett tag sedan läste jag i tidningen att Donald Trump inte kan vara klok för han hade sagt att Islamiska staten grundats av president Obama. Jag höll med. Om han sagt något sådant kan inte vara klok. Jag kollade. Han hade sagt det. Men han menade inte fullt så tokigt som det lät. Han menade att Obamas truppneddragningar i Mellanöstern hade skapat ett maktvakuum som erbjöd expansionsutrymme för Islamiska staten. Tja, lite bättre. Men därmed är inte sagt att Trump inte skulle vara en pajas. Eller så kanske han inte är det. En sak om Trump har jag dock inhämtat från tillförlitliga källor, nämligen att han tjänat förskräckligt mycket pengar som affärsman ehuru med skumma metoder och för övrigt har han ärvt alla sina pengar.

Grejen är att jag inte vet. Ju mer erfarenhet jag får, desto mer har jag lärt mig att man knappt kan lita på någonting, till exempel tidningar, ögonvittnen, politiker, kollegor eller ens goda vänner som berättar sanningar i förtroende. Vet jag ens själv om jag har täckning för vad jag påstår?

Någon säger att Putin utvecklat ett djävulskt system för spridning av felaktig och vinklad information. Det kanske han har. Eller också är hela föreställningen om en rysk desinformationsindustri en konstruktion från samma idéfabrik som gav oss ryska miniubåtar i Stockholms skärgård. Eller så fanns det ryska miniubåtar. Åtminstone fanns det trovärdiga ögonvittnen som svor på att de observerat ryska miniubåtar.

Sverigedemokrater är en sorts fascister, nyfascister sa statsminister Löfven, därtill enligt media inspirerad av en expert som heter Henrik Arnstad. Jag är också expert och för mig är fascismen en ordning som värnar om statens allmakt och kräver medborgarnas underordning och har en mycket smal åsiktskorridor. I så fall fattar jag inte varför sverigedemokraterna inte kan inbjudas till regeringssamverkan. Jaha, de har fel åsikter i sin korridor? Fel sorts fascister, helt enkelt?

Om nu världen är så oklar och svårtolkad – Fåfängligheters fåfänglighet, utbrast Predikaren, en av mina favoritpoeter – hur ska man då förhålla sig till den? Mitt grundtips är att lära av djuren. Djur undersöker företeelser med en enda grundfråga, nämligen om företeelsen går att äta. I analogi med detta vill jag skeptiskt betrakta allt omkring mig och bedöma det efter om det är gott för mänskligheten. I det perspektivet är det mesta rätt meningslöst. Som Predikaren inleder sin dikt: ”Tomhet, idel tomhet, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet…  Allt är tomhet, ett jagande efter vind.”

Nu kanske du tycker att jag har sagt detta förut, vilket jag har, och att jag därför borde vara tyst eftersom observationerna inte har något nyhetsvärde. För övrigt är observationerna ganska självklara och saknar så kallad innovationshöjd. Så kanske det är, ursäkta då.

Men det kan också vara så att självklara sanningar ständigt måste upprepas. Tänk på kyrkan som läst Fader Vår i runt tvåtusen år. Inget nyhetsvärde, ingen innovationshöjd och ändå håller de på. Gör de? Jag har inte varit där och kollat på jättelänge. Kanske har de lagt av med Fader Vår ungefär som de vill gömma sina kors för att inte reta muslimer. Man vet inget och förstår inget. Man är bara skeptisk.

49 reaktioner på ”Att orientera sig i tillvaron

 1. Anonym Synonym skriver:

  Det där med djurens förhållningssätt påminner om en av Pauli uppmaningar. ”men pröven allt, behållen vad gott är” (1 Tess. 5:21, 1917 års översättning).

  Gillad av 1 person

 2. Peter M skriver:

  Intressant – men varför sträva om allt är en trasa?

  En annan fråga man kan ställa sig är vad som händer psykologiskt med befolkningen i vårt land när makthavarna konsekvent gynnar migranter som kommer utifrån. Jag föreställer mig att det bör ha bedrivits psykologisk forskning kring vad som händer med barn i en familj om de ständigt upplever att de blir missgynnade. Vad sker då på en aggregerad nivå?

  Finns det någon psykologiskt bevandrad läsare av Det Goda Samhället som kan plocka upp denna fråga.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nu var meddelandet inte att allt är en trasa, utan att det är svårt att veta vad som är en trasa när alla ljuger. Kallas epistemologi. Här finns en del svar hos Popper och hans proselyt Nassim Taleb.

   Gilla

 3. sten lindgren dy skriver:

  Jo jag är skeptisk och för att hålla oss till Sverige vad bör man göra för att komma närmare sanningen? Man undersöker. Jag vet inte mycket om sanningen om det som sker i Sverige men en sak vet jag, den förtigs aktivt. Det är ställt utom allt tvivel att man döljer invandrares brottslighet, det kan ses varje dag, senast nu på Gotland där man fick gå till alternativen. Lika säkert är det att man ofta ser en bild om det är en svensk som begått något brott. Lika säkert är det att Brå inte undersökt på länge hur olika nationaliteter är representerade inom olika brottskatergorier och lika säkert är det att vi har en vänsterextremist som polischef som kom undan med att destruera mail och skapade kod 291 för att dölja migranters brottslighet. Lika säkert är det att det skett sexuella övergrepp av invandrare på festivaler i stor skala och att det har dolts till det inte var möjligt, lika säkert är det att antalet sexuella övergrepp och våldtäkter är massivt större i Sverige än exempelvis Danmark, en faktor 20 emellan, så har det inte alltif varit och ökningen korrelerar med invandringen. Lika säkert är att det svenska etablissemanget, inklusive polisen och rättsväsen har haft ett intresse av att dölja fakta för medborgarna. Lika säkert är det att man läser om brott man aldrig hört talas om förr, gruppvåldtäkter, åldringar som blir våldtagna och barn som blir rånade och flickor misshandlade av män i grupp eller tafsade på i badhusen, även nu i min skyddade kommun.

  Så det man kan vara säker på det är att det borde i sanningens tjänst vara av intresse att undersöka invandrares brottslighet. Så slipper man vara skeptisk.

  Man kan också vara säker på att det brinner mycket bilar i Malmö och att man inte själv har lust att göra en studieresa dit. Att det möjligen brann ännu fler 2009 (jag förhålller mig skeptisk till detta) är väl i så fall ett testamente till att locket låg på ännu hårdare då.

  Så visst skall man var skeptisk men att invandrare och muslimer i synnerhet är massivt överrepresenterade inom vålds och sexualbrott är fler och fler övertygade om för att de ser det med egna ögon, fler och fler känner någon som råkat ut för något. Detta är den enskilt största orsaken till SDs tillväxt och en som myndigheterna inte kan göra något åt, istället gör de allt för att brotten skall öka genom att inte erkänna problemet.

  Gillad av 1 person

 4. Peter M skriver:

  Då uppstår ju också frågan om uppgifterna i rapporten från Polisen om antalet bränder är korrekt redovisade fakta. Kanske är det så, eller så är det inte så. Jag vet inte heller.

  Men poängen är väl ändå den att om någon för 25 år sedan hade sagt till mig att den svenska Polisen medvetet fifflat med fakta i statistik så hade jag direkt stämplat denne som en foliehatt. En person som man kan bortse från. Hela det svenska samhällsbygget baserades ju på att man med hjälp av korrekt underlag av fakta kan ta fram adekvata åtgärder för att möta ett problem.

  Under de senaste åren har det dock kommit fram så mycket märklig information om tillståndet i den svenska offentliga förvaltningen. Det inte går att bortse från möjligheten att någon lämnat i uppgift åt en karriärsugen tjänsteman att ta fram underlag som visar att antalet bilbränder ständigt minskar. Eller att samme tjänsteman helt enkelt tolkar sin uppgift som att ta fram tillrättalagda fakta.

  Då är vi snabbt på väg bort från det goda samhället.

  Gillad av 3 personer

  • p2185 skriver:

   Håller med Peter m fl som kommenterat frågan om bilbrandstatistik. När det gäller den i bloggen angivna polisrapporten om ”det minskande antalet bilbränder” så undrar jag syftet med rapporten. Var uppdraget att visa att det är bättre än på länge, eller? Vid detaljstudier framgår att antalet ökar i Rosengård, medan minskar t ex i Limhamn.
   När jag läste rapporten så slog det mig att ”bilbrand” inte finns definierat. En seriös rapport hade angett om det avser antal tillfällen då bilar brunnit eller om det är antalet bilar som avses. Vid ett tillfälle kan ju flera bilar brinna. Är det inte rimligt att räkna antalet bilar?
   Jag bloggade ”bilbränder” och fann följande citat från Aftonbladet:
   ”– Hittills i år har vi larmats om 154 bilbränder i Malmö, vid vissa av dem brann flera bilar (sic, min anm!). Totalt under förra året fick vi in 157 fall – så vi kan snart redan vara uppe i förra årets summa, säger Ulrika Lindmark, tf operativ chef på Räddningstjänsten syd.”
   Statistik om bilbränder kanske ska sökas hos Räddningstjänsten?

   Gilla

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Efter Per Wrigstads avgång som chefredaktör för Expressen för knappt 40 år sedan hade SVT ett längre program med PW. Den sista frågan som intervjuaren ställde var ungefär denna:

  Det är ju allmänt känt att det skrivs en massa felaktigheter i Expressen, är det någonting som man kan lita på att det är rätt?

  Efter en stunds tystnad och intensiv tankeverksamhet hos PW kom svaret. Jo, det finns det. Datum brukar för det mesta vara rätt.

  Programmet borde finnas bevarat i SVTs arkiv..

  Gillad av 3 personer

 6. Gunilla skriver:

  Man talar idag om statistikskeptiker och faktaresistens. Vänstermedias agendakrönikörer är ju mycket upprörda över att många inte tror på deras ‘sanningar’; som vi ju vet är agendapolitisk propaganda. Jag tänker nästan dagligen, därför att det nästan dagligen motbevisas, på den ihärdiga ‘hat-mot-åsiktsmotsåndare’-krönikör som till ‘alla statistikskeptiker’ minsann kunde berätta att enligt Brå så minskar det dödliga våldet i landet. Det var bara 80 fall enligt senaste siffror. De flesta kan nog räkna ut att vi redan dubblerat den siffran för 2016. Var är minskningen? Sedan har det ju visat sig att vissa analytiker hos Brå är vänsteraktivister som trixar med dataunderlsget också. Vad gäller Putins påstådda desinformationskanaler har jag dålig koll. Men en film som heter Wag the Dog (med bl.a de Niro) kan nog rekommenderas m.a.a dagens informations-situation.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs-Hallar skriver:

   Ja det är märkligt. BRÅ:s siffror baseras inte i 1:a hand på antalet rapporterade brott utan bland annat på enkätundersökningar (!) — och just ”dödligt våld” är definierat på ett sådant sätt att siffrorna ser bättre ut då sjukvården blir skickligare på att rädda svårt skadade människor.

   Tittar man på antalet anmälda brott, så har vi en stadig ökning — som BRÅ inte verkar låtsas om. https://affes.wordpress.com/?s=anm%C3%A4lda+brott

   Gilla

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Precis som det bara finns plats för en enda sorts Muslimer i ett område/land…
  Annars blir det strid på liv o död.

  Finns kanske bara plats för en slags ‘fascister’)
  Fast vi bara slåss retoriskt…

  Gilla

 8. Ami skriver:

  Håller med att det kan vara svårt att navigera i media och rapport djungeln. Men en sak tror jag på och det är att rapporter som på något sett kan ”gynna bruna” krafter blir fabulerade. Senast var det en rapport som polisledningen tog fram och innan publicering så ändrades formuleringar i rapporten och enligt polisledningen är det kotym.
  Rädda Barnen kom med rapport att flickor har det bäst i Sverige, vi alltså etta. Och de må vara så men vilka parametrar är använda? I rapporten stod det att det har tagit hänsyn till även barnäktenskap och utsatthet m.m. 2013 ifrågasatte UG en rapport från just Rädda Barnen som verkade fabulerad.
  I många sammanhang använder man webb undersökningar för att göra opinionsundersökningar samtliga dessa är godkända och och påvisar oftast att tex SD ligger högre än i traditionella undersökningar. I det sammanhanget så anser etablissemanget att de undersökningarna inte är tillförlitliga. Om samma undersökning hade ställt frågan om klimathotet och fler hade hållt med så är jag säker på att den undersökningen hade varit godkänd.
  Det är inte lätt att veta vad som är sant eller osant. Frågan avseende bilbränder säger att det inte har ökat totalt men det betyder inte att det inte har ökat i Malmö men minskat i Knäckebrödhult. Det som är intressantare är var brinner det och vem bränner bilar.

  Gillad av 1 person

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Inte är det lätt med omvärldsbevakning i dessa tider och jag vill inte göra anspråk på att ha lättare att orientera mig i röran än vad PE har, men några iakttagelser från min sida:
  Går man tillbaka några decennier i svensk politik så kan man möjligen hävda att diskussionen då rörde sig kring mera konkreta och mindre esoteriska saker än idag. Från skatter, arbetslöshet, regionalpolitik till feminism, multikultur, hbtq. Dvs inte har politiken blivit mera begriplig och frågan är m politiken inte distanserat sig väl långt från vad som finns i huvudet på ”vanligt” folk.
  Apropå människor som Trump och Putin och vilka man kan lita på: Jag läser just nu rätt omfattande böcker om WW2 och jag kan tycka mig se vissa paralleller mellan dagens situation och förkrigstiden inför WW2. Det är slående att i händelsernas centrum stod i många fall två typer av personer och inga av dessa var att lita på. Dels kom det fram galningar som med början från nästan ingenting efter långdragna manipulationer blev hänsynslösa diktatorer såsom Hitler, Stalin och Mussolini. Dels kom det fram synnerligen karaktärslösa personer med extremt dåligt omdöme och/eller fallenhet för vänskapskorruption. Så var fallet t ex med ledarskapet i UK och Frankrike. I båda fallen kom det så småningom in personer med mera ryggrad men det var verkligen i grevens tid. En av dessa som till slut kom in var Churchill. Trots att historien belägger hans storhet var han flera gånger på väg att bli utmanövrerad även i för landet mycket kritiska skeden.

  Gilla

 10. Hortensia skriver:

  Vid mina glesa kyrkobesök har jag noterat, att den välbekanta, lättrabblade ”Fader vår” har bytt skepnad till märkligt hackiga ”Vår Fader”. Tydligen en ”ekumenisk översättning av Herrens bön” – som ofelbart tycks skapa förvirring och osäkerhet bland gammelkonfirmerade sällanbesökare i församlingen.

  https://www.svenskakyrkan.se/diverse/boner.htm

  Man vet snart inte vad man ska tro om någonting, men jag är rädd för att Chris Forsnes ”Kommunerna går ner på knä” innehåller mindre av fria fantasier och mer av fasansfulla framtidsutsikter…

  http://ledarsidorna.se/2016/10/chris-forsne-kommunerna-gar-ner-pa-kna/

  Gillad av 1 person

 11. oppti skriver:

  I Radions klotet så konstaterar de att vi blir handlingsförlamade av alla dåliga nyheter om bla klimatet.
  Bättre då att lyfta fram goda exempel på hur vi kan förändra vårt beteende så klimatet inte blir ett bekymmer.
  Kanske skulle de då börja med att sluta med 1-2 m havsnivåvarningar?
  Eller när de talar om fuskande biltillverkare samtidigt visa att de krav som ställs givit effekt på utsläppsnivåerna och att dagens fuskande bilar släpper ut mindre föroreningar än de som klarade kraven för 10 år sen.
  Kort sagt visa positiva siffror.
  Kan börja med att uppvärmningen snabbt sjunkit med 0,5 grader sen el Ninio gått över till la Nina-ett fenomen som inte har ett dugg med CO2 att göra!

  Gilla

 12. Staffan Persson skriver:

  Nej,man ska nog försöka armera sig med grundinställningen att verkligheten alltid kan bjuda på sådana överraskningar att ens perspektiv rubbas mer eller mindre fundamentalt.Vilket inte får urarta till helgardering förstås.(det går ändå inte att gardera sig för i sakens natur ligger att verkligheten oväntat hela tiden kastar in nya alternativ och ändrar parametrarna).
  Jag kommer på mig med att oavbrutet känna mig dum och godtrogen-många gånger om dan,varje gång jag öppnar ett nyhetsmedia, men nu har jag börjat inse att detta nog är en hyfsad grundinställning.
  Trump-är han en charlatan eller handlar det om en infernalisk förmåga att fånga upp tidens dysfori på ett sätt som också gör honom ganska osårbar?Nicholas Taleb som ju sagt och skrivit mycket om det fundamentalt oväntade tycks luta åt det sistnämnda.Min magkänsla säger tyvärr charlatan.Är detta den djurens försiktighet du talar om?Men ska man då dra sig undan och bara pröva allting i små portioner i sitt gömsle,eller (mycket hellre) lägga ut sin ovisshet och tvivel jämte skälen för dessa,så öppet och gärna offentligt som möjligt?Det blir i alla fall mycket intressantare.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det lustiga är ju att man inte är riktigt säker på om Trump är en galning eller välgörare. Osäkerheten talar emot honom.

   Men när det gäller Clinton är det för många en fördel att man helt säkert vet att hon är en galning, en brottsling och en utrikepolitiskt misslyckad politiker.

   Gillad av 1 person

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Visst kan det vara svårt att orientera sig.

  Ungefär som att lägga ett pussel. Även om Du har alla 1000 bitarna framför Dig så blir det ett elände.
  Med hjälp av Dina tidigare erfarenheter ser du några biter som kan utgöra en delmängd och så plockar Du ihop dessa för att så småningom kunna skapa helheten.

  MEN – jädrans vad svårt det blir om någon jäklas med Dig och vänder 2/3 av bitarna upp och ned så Du inte ser mönstret på dem!

  I fallet med Trump och hans eventuella kvalitéer blir detta alldeles uppenbart.
  Jag kan inte hävda att han är varken bra eller dålig, eftersom jag inte vet. Det kan vara en riktigt trevlig prick. Jag kanske också skulle avsky honom som pesten.
  Mitt problem härvidlag är att svensk media unisont har förvägrat mig att se de pusselbitarna som gjort att han trots allt appellerar till ungefär hälften av USA´s befolkning.
  Skulle man falla för mediernas sirenrop så borde man inte kolla om håret sitter fast, utan snarare om mannen har horn under håret och eventuellt bockfot.
  Fan vet om han inte har svans också!

  Svårigheterna med att orientera sig ligger i den information man har tillgänglig.
  Svensk media tycks ha gjort det till sin uppgift att bara förmedla delar av verkligheten.

  Om jag sätter någon, exempelvis Patrik, i ett mörkt rum och den enda information han får om världen utanför är vad jag berättar, så skulle han i och för sig få en bild av verkligheten, men bara min bild.
  Antag då att jag är intresserad av bilar. Då berättar jag om alla fina bilar och bilmärken som passerar förbi. En bit av verkligheten.
  Jag berättar inte att på andra sidan rummet ligger kusten med massvis med båtar som glider förbi.
  Patriks verklighetsbild blir en aning krympt för att inte säga förvanskad.
  Om mitt uppdrag är att förmedla en bild av verkligheten så har jag, vill jag påstå, faktiskt ljugit.

  Det är den situationen som svensk media har försatt sig i.

  Nu börjar kanske Patrik att lyssna litet och tycker sig kunna höra vågskvalp. För att inte tala om båtarnas sirener i dimman. Han får för sig att han kanske inte fått hela bilden.
  Nu blir det ganska naturligt att han börjar ifrågasätta även det jag berättar.
  Det kanske inte bara är fina bilar som puttrar förbi. Några är kanske riktiga rishögar?
  Vad mera har jag ljugit om?

  Faktum är att i det svenska medielandskapet så är det våra stora media som ha krattat manegen för så kallade alternativmedia.
  De kan med fog hävda att de stora drakarna inte levererar vad som avtalats.

  Gillad av 1 person

 14. Lasse W skriver:

  Alla kan göra misstag. Alla kan vara vårdslösa och naiva. När Sverige inte hade garden uppe förra sommaren slank allsköns tvivelaktiga figurer in i landet parallellt med de riktiga flyktingarna. En vårdslös hantering minst sagt. Men mänsklig möjligtvis och ett faktum att förhålla sig till.

  Värre är det med alla lögner som ska gjuta olja på vågorna. Som ska skönmåla och relativisera. Vi ”klarar det”. Typ. Det är lögnerna, halvlögnerna och undanglidandena som får mig att vilja emigrera till Asien omgående. Media försöker låtsas som om det är business as usual som gäller. Som på Titanic när ”the band played on”.

  Mänskliga misstag kan förstås och kanske till och med ursäktas. Men inte lögner. De står mig upp i halsen.

  Gillad av 1 person

 15. wilhjalmr skriver:

  En fin och ledsam betraktelse. Och nu står de där och mässar igen, denna gång i partiledardebatten som jag hör på en radio i bakgrunden. Man blir så trött och uppgiven….

  Gilla

 16. Bo skriver:

  Patrik Engellau en obetalbar Lisa för själen…som dessutom är starkt vanebildande.
  OT,
  Nyheten slog ner som en bomb häromdagen: Kungen av asylboenden, Bert Karlsson, avslöjade att han lägger ner 40 av sina 44 asylboenden runt om i Sverige. Detta som en direkt följd av att regeringen nu lämpar över så väl kostnader som arbets- och integrationsproblem – omdöpta till utmaningar – från staten till kommunerna runt om i landet. Det medför en enorm kapitalförstöring då hundratals hotell, vandrarhem, äldreboenden och herrgårdar som med statens/regeringens goda minne byggts om till asylboenden nu kommer stå tomma. Avtalen kommer sägas upp i snabb takt samtidigt som de enkla jobben uteblir.
  http://ledarsidorna.se/2016/10/chris-forsne-kommunerna-gar-ner-pa-kna/

  Gillad av 1 person

 17. Verdandi skriver:

  Jag känner verkligen så många dagar!

  Det finns ju en sanning, eller hur? Du vet, den klassiska invändningen mot skepticism, tvivlandet på allt. Man måste då tvivla på att man tvivlar, och det är…ett cirkelargumenterande.
  Trots allt faller saker neråt, och inte uppåt, alla dagar man vaknar. Det går inte att leva om man inte förutsätter att man kommit ganska nära sanningen, i sina antaganden om hur vardagliga ting uppför sig.
  (Den intressanta, verkligt djupa frågan gäller då varifrån denna sanning hade/har sin uppkomst. Vissa kallar den Gud.)
  Kanske kan vi inte komma så värst nära sanningen om världshändelser i många fall, och speciellt inte i svåra tider, då desinformation är regel. Det gäller framför allt i krigstider, vilka vi lever i då Ryssland och USA är inblandade i ett proxykrig i Syrien, men man får göra ett försök. Då är det verkligen sunt att vara skeptisk! Men för att bilda sig en uppfattning om vad som är troligt, måste man läsa många källor.
  Här är en jag rekommenderar idag:
  http://www.foxnews.com/politics/2016/10/12/arms-dealer-says-administration-made-him-scapegoat-on-libya-operation-to-protect-clinton.html
  Turi säger att det kommer mer. Hans sista uttanade i artikeln är det som hela nätet kokar omkring, och det är DÄRFÖR alla bryr sig om vad som stod i de mejl Clinton själv raderade och hävdade att de var privata.

  Ryktena på nätet säger att ambassadören och personal i Benghazi offrades av Clinton på grund av att det fanns för många med kunskap och bevis för riktigt illa illegala vapenleveranser. Känns det igen från förr? Eller så var hon bara extremt inkompetent? I det här fallet tror jag att sanningen kommer fram. Den lär inte vara så snygg för de som höjt Clinton till skyarna. Men, som du skriver, jag håller alltid en dörr öppen för att jag kan ha fel efter allt läsande.

  Gilla

 18. Samuel af Ugglas skriver:

  Patrik, om jag frågar Din hustru vad hon tycker om att Du förfört eller våldfört Dig på bekantskaper eller vänner och hon tar Dig i försvar och som Du dessutom orsakat fysisk skada på ett av offren som ännu inte fått sin sak prövad av rättsväsendet. (Tror Du Madeleine Frick Leijonhufvud hade rusat till ert försvar)? En person som accepterar våldtäkter som Amerikas president?
  Valet är enkelt! Det behövs grov och finsaneringar både i Stockholm och Washington!
  http://townhall.com/tipsheet/catherinedunn/2016/09/27/200-reasons-hillary-clinton-is-unfit-to-be-president-n2223804

  Gilla

 19. Hovs-Hallar skriver:

  Antalet bilbränder ökar stadigt i Sverige som helhet, det rör sig om ungefär en 6-dubbling på 18 år (1996-2014):

  https://affes.wordpress.com/?s=bilbr%C3%A4nder

  Vad gäller SD, så bevisas absoult ingenting av vad en individ som Henrik Arnstad påstår, och som sedan papegojaktigt upprepas av Löfven.
  Det räcker med att googla på vad Arnstad häver ur sig offentligt.

  Om Tage Erlander hade återuppstått idag hade han genast skällts för ”fascist” av Arnstad pga sitt gillande av etnisk homogenitet osv.

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Det brann aldrig några parkerade bilar 1965 eller 1970. Någon enstaka bil brann under färd pga dåliga bensinslangar. Det fanns Saabar som hade ett konstruktionsfel och kunde ta eld under färd. Inga parkerade bilar brann förr.
   Varför jämför man inte brottslighets- och brandattentatsstatistik och våldtäktsstatistik med perioden 1950-1970 då Sverige var ett tryggt och bra land med fredlig befolkning, med en minimal andel kriminella?

   Gillad av 2 personer

  • Gunilla skriver:

   Erlanders (jag tror han var sosse, eller?) uttalande, om styrkan för vår positiva utveckling i att vara en homogen befolkning, är särskilt inteessant när man hör Löfvens ständiga fascist-rapande mot ett visst annat parti.

   Gillad av 3 personer

 20. Ina Höst skriver:

  En text full av fyndigheter! Verkligt underhållande, men inte utan sanningsvärde!
  Så inte Sokrates något i stil med: Jag vet att jag ingenting vet! ?

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Man skall vara mycket försiktig med att naivt övertolka Sokrates uttalande. Sokrates visste att han inte skulle förlita sig förbehållslöst på sina kunskaper, utan ständigt vara beredd på anpassningar till ny information, ny kunskap, svarta svanar.

   Han var ingen föregångare till de sinnesslöa dekonstruktivisterna. Det var Plutarchos med ”allt flyter” inte heller. Inte på något sätt.

   Gilla

 21. Nekropolis skriver:

  Det faktum att Trump retar upp vänstern inkl the left coast (Hollywood) så till den milda grad, indikerar för mig att det måste finnas nåt gott hos karln. Visst verkar han galen, men jag hoppas att mediemogulen bara spelar spelet på ett fult, syniskt men ickehycklande sätt, vars enda syfte är att vinna valet. Måhända till ett alltför högt pris.

  Gillad av 1 person

 22. Alfons skriver:

  Måste få skriva av mig….
  En Polisman i Navestad hamnade i bakhåll, blev fasthållen och ungdomarna kastade brinnande cigaretter mot honom.

  Enligt uppgift ska polismannen ha hamnat i bakhåll, när han blev me lurad till en lägenhet och där ska han ha blivit bunden och utsatt för brinnande cigaretter.

  Polismyndigheten i Norrköping bekräftar ärendet, men rent juridiskt är det inte så allvarligt utan rubriceras som förgripelse mot tjänsteman, säger en källa inom polisen.

  Så långt har det alltså gått, bakhåll, fasttagning och glödande cigaretter är inte mycket att orda om, det är inte så allvarligt. Undrar hur tonläget varit om de protesterande på Gotland gjort samma sak

  Gilla

 23. Persson skriver:

  När någon kommer med enkla statistikjämförelser, och speciellt när den jämförelsen verkar motsäga ens generella bild av läget, så är det alltid nyttigt att studera valet av indexår. Så också denna gång. I december 2008 startade Rosengårdskravallerna efter att salafisternas källarmoske stängts och verksamheten vräkts av polis (som dessutom tog in en polishund i moskén vilket väckte mycket upprörda känslor). 2009 var också Reclaim the Streets aktiva i Malmö med demonstrationer och ödeläggelse. 2009 blev ett år då de anlagda bilbränderna peakade i Malmö. Om man bortser från just det året så syns en tydlig, och hela tiden ökande, nivå av anlagda bilbränder i Malmö över åren. Jämfört med slutet av 90-talet har de ökat med ca 500%. Jämför man med 2007 istället för 2009 har de ökat med ca 200%.

  Källa för statistiken: MSBs IDA-portal.

  Gilla

 24. MartinA skriver:

  15 – 24 oktober 2014 – Den 17 oktober inledde Försvarsmakten en underrättelseoperation i Stockholms skärgård efter att man tagit emot trovärdiga iakttagelser om främmande undervattensverksamhet från allmänheten.
  31 oktober 2014 (felaktig observation) – Den pensionerade marinofficeren Sven Olof Kviman fotograferar en misstänkt ubåt långt inne i Stockholms inlopp, i farvattnen mellan Lidingö och Nacka.

  Påståendet är alltså inte bara att utländska ubåtar operar i skärgården. Utan också att de går upp till ytan så ofta att de blir fotograferade en gång i månaden. Dessutom ska de då alltså ha tagit sig förbi Oxdjupet (!?!!).
  Den här rapporteringen hade naturligtvis ingenting alls att göra med att etablissemanget i sverige väldigt väldigt gärna vill piska upp antiryska stämningar och militären vill få ökade ansvar.

  Þæs ofereode, þisses swa mæg

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Problemet PE tar upp kvarstår dock. Hur ska man göra när de som inte ljuger är ohemult subjektiva och alla är ett särintresse? Jag antar att det mest rationella är att hänsynslöst alltid ta parti för de egna. Det är där man alltid hamnar. Den här diskussionen existerar bara när olika faktioner bland de egna träter om vilket vägval är bäst för de egna. Och när olika särintressen bland de egna vill svika det gemensamma egenintresset av personlig girighet.
   Något annat man kan göra är att triangulera. Jag läser många olika böcker om historia. Romerska republikens fall har läst två författare beskriva och två olika podcasts och dessutom sett en tv serie. Och naturligtvis stött på brottstycken av från andra källor. Nu ljuger ju förstås källorna som dessa berättare använder sig av. Men så är det alltid. Så jag använder deras olika bedömningar för att få punkter att orientera efter. Ungefär som att förutse valresultat med Ladbrokes snarare än opinionsundersökningar, kanske. Förvånande nog så var den mest lärorika berättelsen om republikens fall från en person som jag står tämligen långt ifrån politiskt. (historia och berättandet av historia är alltid politiskt färgad).

   Gilla

 25. Sixten Johansson skriver:

  Redan vid 8 års ålder började jag lillgammalt anstränga mig att förstå människorna och livet och i 60 år har jag sedan fortsatt att pussla ihop de myriader fragment som filtreras av sinnena och medvetandet. En spännande hobby, och ännu återstår oändligt många bitar att lägga. Skepsis är en bra grundhållning, men den bör balanseras av Trots Allt och Både-Och. Vi tvingas ständigt välja, och hur noga vi än kalibrerar våra vikter och mått kan vi inte veta om vi väljer rätt eller fel. Vi vet aldrig vad som är bäst för oss själva, våra närmaste eller hela mänskligheten. Men just sådan är varje medveten varelses lott, livets omätbara, ofattbara storhet och gåva.

  Vårt medvetande är vår förbannelse och källan till vår ångest, men få vill släcka det. Ändå vore det så mycket enklare att leva som de nakna apor vi huvudsakligen är. Vår civilisation är en tunn fernissa, ett kunskapstraderande flockdjurs specialitet. När som helst kan polityren spricka helt och eventuella iakttagare konstaterar ännu en evolutionär återvändsgränd.

  Livet utanför människans medvetande verkar vara dualistiskt. Allt som kan framstå som gott rymmer fröet till något ont (eller sin egen undergång) – och tvärtom. Sedan har utvecklingen av vårt medvetande komplicerat det hela, för vi börjar lätt tro eller lita blint på ord och tankar, materialiserar dem och förirrar oss i alla möjliga ordvärldar. Dessutom alstrar våra begär allt det komplicerade maktspel och manipulerande som vi ägnar oss åt mycket effektivare än aporna. På så vis blir samhället och världen som en rysk docka, så att varje hölje som avtäcks kan uppenbara nya sanningar, vilka i sin tur framstår som lögner när nästa lager skalas fram.

  Gilla

 26. modernghost skriver:

  Vi är nog ganska eniga om det mesta.
  Du börjar ta sig allt bättre.
  Efter halva dagens läsning då tänkte jag :Skål! Hoppas nästa inte viker! :-S

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.