Ett tillkännagivande

logo­DGSFörargelseväckande synpunkter har såklart framförts i alla tider. Men internet har gjort det lättare och ofarligare än tidigare att framföra dem. Talare och skrivare kan skydda sig bakom sin anonymitet och det krävs ingen ansträngning för att ge uttryck för oborstade uppfattningar. Man behöver inte, som tidigare, skriva, kopiera och gå ut och sätta upp sina ibland pretentiösa dumheter på anslagstavlor och trädstammar, det räcker med några knapptryck. Med internet kan de störa hela världen på ett ögonblick.

I ett land som Sverige råder yttrandefrihet. Det betyder att staten bör avhålla sig för ingrepp mot den som uttrycker sin åsikt hur stötande åsikten än må vara.

Detgodasamhället.com är inte en del av staten. Redaktionen behöver inte publicera anstötliga kommentarer. Redaktionen behöver inte ens motivera varför den refuserar kommentarer.

Kommentatorerna på detgodasamhället.com består nästan uteslutande av bildade och välformulerade människor som presenterar tänkvärda och ofta lärda synpunkter. Men alla är inte sådana. Någon promille av kommentarerna är olämpliga. Redaktionen har ibland vacklat och våndats och understundom accepterat kommentarer som inte borde ha accepterats.

Nu är det slut på det. Kommentarer som inte respekterar reglerna för hyfsat och civiliserat umgänge kommer obevekligt att refuseras. Sådant som krigshets, förakt för och nedlåtande omdömen om medkommentatorer, svepande överdrivna kollektiva bedömningar (”alla sossar är sinnesrubbade”) och antisemitiska gliringar kommer att stoppas.

Dessutom kommer alltför långa kommentarer att avvisas, framför allt om de är osammanhängande och pladdriga. Även korta kommentarer kan avböjas om de inte bedöms bidra med någon begriplig och relevant synpunkt.

Redaktionens bedömningar kan inte överklagas.

Denna ordning har redan tillämpats under några dagar.

/Redaktionen