När svensk välfärd är halal, men kulturen haram

mohamed omar

Mohamed Omar

På den tiden jag var muslim och rörde mig i moskéer mötte jag ofta oroliga föräldrar. De var oroliga för att barnen skulle försvenskas, glömma sitt ursprung och sin islamiska tro. Vissa skickade sina barn till hemlandet för att de skulle få gå i Koranskola och lära sig sitt språk, andra funderade ständigt på olika arrangemang för att stärka barnens band till hemlandet.

Hos de föräldrar som bar på denna oro fanns ett dilemma som ständigt återkom, det att man uppskattade välfärden i Sverige, men inte kulturen som man såg som ett hot.

Jag kände till exempel somalier som byggde eller hyrde hus i hemlandet och skickade dit hustru och barn. Under det första halvåret kunde en fyra- eller fembarnsfamilj leva gott på barnbidraget i Somalia. Sedan fick de komma hem en stund för att barnbidraget skulle börja betalas ut igen eller så fick de stanna och klara sig på pappans understöd.

Ett annat sätt var att förtidspensionera sig eller långtidssjukskriva sig, då kunde man flytta hem och leva på svenska bidrag. Barnen kunde växa upp i den egna kulturen och undervisas i den islamiska tron. Föräldraledigheten var också ett sätt, med hjälp av den kunde man leva i flera år i hemlandet på föräldrapenningen. Under denna tid fick barnen möjlighet att vara bland sina egna, fostras i den egna kulturen och lära sig Koranen. De driftiga kunde använde pengarna för att starta affärer så att man aldrig mer behövde återvände till Sverige, förutom vid sjukdom då man föredrog gratis, svensk vård.

I moskéerna gick det jämt rykten om muslimska barn som omhändertagits av socialtjänsten. Det hette att ”svenskarna tar våra barn” och den ena konspirationsteorin var stolligare än den andra. Vissa trodde att ”svenskarna” inte fick så många barn eftersom de var förbannade av Gud på grund av sitt syndiga leverne. Men detta bekymmer löste de genom att ta hit invandrare och stjäla deras barn.

Flera av dem jag pratade med i moskéerna hade märkliga idéer om vad svensk invandringspolitik handlade om. Att skälet skulle vara humanitärt var det få som trodde på. Istället spekulerade man om de otrognas dolda och illasinnade motiv. Föräldrar som fått sina barn omhändertagna kom till moskén för att få råd och stöd. Imamen tog alltid deras parti oavsett omständigheterna.

Det var alltid ”svenskarnas” fel. Papporna fick stå inför församlingen och berätta om hur ”svenskarna” behandlat dem illa för att de var muslimer och hur deras stackars barn nu skulle tvingas växa upp bland svenskar och matas med fläsk och förmodligen också utsättas för sexuella övergrepp. Sådana var ju svenskarna. Papporna grät och trosbröderna i församlingen kom fram och kramade och tröstade dem.

Moskéerna hjälpte ibland föräldrarna att anordna demonstrationer mot socialkontoret. Man hade med sig plakat och stod och skanderade. Och ringde och mejlade de socialsekreteraren. De såg också till att föräldrarna fick komma i kontakt med medier i islamvärlden, framför allt arabiska, där de fick berätta om vilket lidande de upplevt i de otrognas land.

På YouTube finns ett klipp med Uppsalamoskéns imam Ahmad Al Saegh. Det är inspelat i december 2012, han befinner sig på vallfärd i Mecka och blir intervjuad i den islamiska satellittevekanalen Iqraa. Samtalet handlar om muslimernas situation i Sverige. Han får frågan om han tycker det finns ”frihet” för muslimer där. Nej, svarar han, det finns inte frihet. Han medger visserligen att det finns religionsfrihet, men att den är begränsad eftersom muslimer inte får ha böneutrop som hörs utanför moskéerna.

En annan sak som begränsar muslimernas religionsfrihet, fortsätter han, är att små flickor som täcker sitt hår får frågor i skolan, som ”Måste du bära den?” Föräldrarna känner inte att de är fria är uppfostra barnen som de vill. Sedan tar han upp det där med att svenska myndigheter tar barn från muslimska föräldrar och placerar dem hos icke-muslimska familjer där de byter namn på dem och lär dem att avsky islam. Detta är särskilt riktat mot muslimska familjer, påstår han.

En artikel om detta kunde man också läsa i tidningen Islam & Politik som gavs ut av den kristna socialdemokratiska organisationen Broderskap. Tidningen kom ut med ett nummer i augusti 2010 och chefredaktör var den S-märkta ledarskribenten Somar Al Naher.

I artikeln ”Omhändertagna på suspekta grunder” menar Omar Mustafa, ordförande för Islamiska Förbundet, att det finns ett nätverk av pingstvänner inom socialtjänsten som systematiskt tvångsomhändertar muslimska barn. ”Vi har under våren fått olika vittnesmål om att socialtjänsten i Sigtuna systematiskt ska ha omhändertagit muslimska barn och omplacerat dem i icke-muslimska familjer. Muslimerna i kommunen menar att över 30 barn har blivit drabbade.”

Föräldrarna är helt oskyldiga och omhändertagande beror istället på ”muslimfientlighet”, något de ”drabbade” familjerna vittnat om. Han citerar en förälder som menar att socialtjänstens syfte med omhändertagande är ta barnen från de muslimska föräldrarna, alltså för att de är muslimer. ”Vi har till exempel hört hur socialsekreterare som är aktiva i pingströrelsen”, fortsätter han, ”konsekvent placerar muslimska barn i olika pingstfamiljer i syfte att ’omvända’ dem.”

Mot denna bakgrund blir jag inte alls förvånad när jag läser att även Yasri Khan, generalsekreterare för Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) och före detta miljöpartistisk toppolitiker, uttalat sig på liknande sätt i en intervju för den malajsiska medieplattformen Astro Awani den 27 januari 2014.

I intervjun berättas om ett malajsiskt, muslimskt par i Sverige som anklagats för att ha misshandlat sina barn eftersom dessa vägrat be sina böner. På grund av misshandeln hade socialtjänsten tagit hand om barnen. Men i artikeln beskrivs inte misshandeln som det stora bekymret, det stora bekymret är istället att barnen placerats i en svensk, icke-muslimsk fosterfamilj.

Det är också så Yasri Khan ser på situationen; hans oro handlar om barnen som nu tvingas leva i en svensk familj. Det är viktigt att fler muslimska familjer ställer upp som fosterfamiljer, säger han, så att barnen får leva i ett hem som är ”halal”, det vill säga med en livsstil som är i enlighet med sharia.

“We hope more Muslim families come to the fore and register so when there are cases where Muslim children are forced to be put into the state’s custody, they have a proper place to live. This is important because these children need to be in a home that is halal compliant”, säger Khan.

Vad allt detta kokar ner till är vissa av de mest konservativa muslimernas svåra dilemma: man vill leva i Sverige för att ta del av dess välfärd, men inte dess kultur och värderingar. Dessa familjer vill ha ett välfärds-Sverige där man kan leva ostörd i en muslimsk enklav eller en möjlighet att flytta tillbaka till sina hemländer och ta med sig den svenska välfärden. Vissa, som Yasri Khan, arbetar för att förändra Sverige så att det går att leva ”halal” medan andra, som vissa av mina gamla somaliska vänner, tittar efter en lösning där man kan leva i Somalia med svenska bidrag.

64 thoughts on “När svensk välfärd är halal, men kulturen haram

  • Jasa skriver:

   Alldeles riktigt! Vi måste hävda att det är den svenska kulturen och normer som har lett till den svenska välfärden och freden. Kommer folk hit som inte förstår att det är deras kultur och normer som tvingat de att fly hit, då har de inte fattat något och har inte här att göra! Annars kommer korruptionen, krig, avskräpning, den allmänna oordning och förödelse att ta över i Sverige. Det är nog för sent …

   Liked by 3 people

   • Avon Barksdale skriver:

    @JASA
    Det är nog inget som behöver förklaras för muslimerna, det fattar det. Vad detta handlar om är Hijrah, nästa steg är Dhimmi-system. Islams agenda är inte att själv skapa ett produktivt samhälle, islam är en erövrarideologi. Islam förkastar kunskap, tolerans, produktivitet, modernitet inte för att muslimen inte vill eller bör ha frukten av dessa dygder utan för att han kan få den av andra. Frukten är för muslimen, dygden och arbetet är för Dhimmi.

    Det finns huvudsakligen två sätt att leva ett gott liv som rättrogen muslim. Tillhöra den ytterst lilla priviligierade grupp i mellanöstern som har i princip en egen oljekälla under huset och en pump i trädgåden. Eller genom Hijrah, främst i Europa, alltså att leva på de otrogna i Dar al-Harb. Det kan betydligt fler göra. Det är inget konstigt, omoraliskt eller kontradiktoriskt med det ifrån ett muslimskt perspektiv. Det är helt enligt Hadith. Islams framtid är i Europa. Dhimmitude nästa.

    Liked by 1 person

  • Hovs--hallar skriver:

   Bra fråga. Svaret är förstås att deras religion, och den allmänna konsensus av föreställningar som byggts upp kring denna, är ett filter som effektivt sållar bort verkligheten och bara släpper igenom sådant som kan tolkas enligt mallen.

   Motsvarande fenomen gäller också för de svenskar som hjärntvättats av lögnerna runt ”Mångkulturen” — denna nya religion för det sekulära Sverige gör dess anhängare immuna mot verkligheten. De kan tex. utsättas för exakt den upprörande information som Mohamed Omar återger ovan, och avfärda alltsammans som ”rasistisk/islamofobisk propaganda!”

   Jag är själv uppväxt i en familj där man var kommunister — alltså gammelkommunister som hyllade Stalins Sovjetvälde! I den familjen var det självklart att alla vittnesmål om Stalinväldets terror var ”propaganda” som man inte skulle bry sig om.

   Samma faktaresistens hittar man hos nutidens ”postmarxistiska” vänster, som även den håller sig med en uppsättning myter om verkligheten. Jag känner precis igen mönstret. Man fungerar som en sekt, som sluter sig mot verkligheten.

   Gilla

  • Webby Suarez skriver:

   Jag tror inte att dom bryr sig. Dom är uppmanade/indoktrinerade – sunniturken Erdogan’s uttalade ambitioner kan tjäna som exempel – att ”anpassa sig”, dvs suga ut frukterna av det (över)generösa samhället dom släppts in i, men därutöver aldrig assimileras/integrera sig, en väldig skillnad. Lojaliteten mot den egna familjen/klanen skall vara (är) orubblig, liksom mot islam (som underkänner demokrati som styrelseform) samt dessutom mot hemlandet. Man bör också ha i åminnelse att dom är inga ”flyktingar”, utan välfärdsparasiter islams tjänst och egen vinnings syfte. De blir därför en slags, av ‘fienden’ betalda femtekolonnare, ingående i den stora planen, kalifatet, det islamska övertagandet och världsherravälde.

   Liked by 1 person

 1. malmobon skriver:

  Finns läkare i Malmö som förtidspensionerar invandrare mot 50 000 kr. En irakier som berättade för mig.
  Såg en undersökning för några år sedan om att bland somalier är det 98% arbetslöshet.
  I norra Somalia är det förhållande lugnt för att vara muslimland, så kan inte begripa varför dessa har status för att få uppehållstillstånd.
  I Danmark kommer dem inte ta emot kvotflyktingar nästa år. Sverige borde följa efter.
  Problemet är Anna Kinberg Batra. Skånes ledande moderater ser inget negativt med att samarbeta med Sverigedemokraterna. Görs så i många skånska kommuner.
  För Sverigedemokraterna är AKB en skänk från ovan. Så länge hon styr moderaterna så kommer SD växa. Tyvärr är det inte bra för Sverige.

  Liked by 2 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    En handläggare vill väl ej bli stämplad som RASIST…

    Borde ej förtidspensionering bedömas av flera oberoende läkare?
    Ett rimligt krav…

    Speciellt om EN läkare ofta figurerar i dessa sammanhang!

    Gilla

  • Aha skriver:

   Antagligen är det så att personal på Försäkringskassan har uppmärksammat att vissa läkare florerar oftare än andra när det gäller att intyga om behov av sjukpensionering. Nu kan man väl förtränga ev. brottsmisstankar med att säga att värdering av sjukpension i för sig är en profession som motiverar att bedömningen koncentreras till vissa läkare.
   Visselblåsare behövs.

   Gilla

 2. Gunilla skriver:

  Är någon förvånad över detta vittnesmål. Men det är ju enligt makt-etablissemanget bara fobiska hat,-och rasistlögner. Jag undrar var hatet egentligen finns. Sanning är farligt. En tolk på Migrationsverket som var för sanningsenlig och vittnade om att många asylsökande ljuger blev nu avstängd.

  Liked by 3 people

 3. larslindblog skriver:

  Faktum är att alla utlandsfödda jag känner har byggnadsprojekt i hemlandet ,man sparar allt man kan, och investerar i hemlandet dit man avser att återvända när man fått pension.
  Hur detta påverkar Sveriges valutareserv kan man fundera på.

  Liked by 2 people

 4. I reject reality and substitute my own skriver:

  Detta är välkänt i England och predikas öppet av imamer där, ta de otrognas pengar. Ändå har islamiseringen fortsatt även där, vänstern och liberalerna har lyckats i sitt uppsåt.

  Muslimerna är så stöpta i en kultur fylld av misstro och dysfunktionalitet att de kan helt enkelt inte tro att vi självmant skulle invitera dem hit och ge av våra pengar. De skulle aldrig göra samma sak själva och Saudiarabien och de andra gulfstaterna är beviset. De enda de bjuder in är slavarbetare, och de kommer oftast från ostasien eftersom de jobbar bättre än araber och afrikaner i deras ögon. Vår missriktade snällhet uppfattas i bästa fall som svaghet.

  Stryp alla bidrag till invandrare.

  Liked by 4 people

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Såvitt jag förstår från Omars inlägg så har nu välfärdsindustrin på allvar börjat gå på export. Detta bör ju skapa ytterligare arbetstillfällen för landets handläggare. Ett problem är väl ändå den potentiella marknadens storlek och den trots allt begränsade svenska välfärdsindustriella kapaciteten. Om ”halal-exporten” leder till mindre oro i svenska förorter så tycker kanske många att det är en bra och kostnadseffektiv lösning och om resurserna är otillräckliga kan man ju alltid devalvera valutan. Jag hade förstås varit av den uppfattningen att det var precis detta som den traditionella ulandshjälpen skulle ombesörja? Vad beträffar haram kan ju detta förstås ha fördelen att fungera som en negativ feed back och göra utvandringen till det förlovade landet mindre attraktivt. Så mycket bättre då att få välfärden serverad i sin hemmamiljö.

  Gilla

 6. Sten Lindgren skriver:

  Tack för denna titt ner i avgrunden, det är värre än vad jag hade kunnat föreställa mig, det här är ingen kulturkrock utan något mycket mera obehagligt

  Liked by 5 people

 7. Birgitta C skriver:

  Ja, det kanske är så att det är vårt haram som gett oss vårt halal. Den stora frågan är ju varför deras fina halal inte ger halal.

  Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Chockerande läsning, Mohamed. Jag blir lika upprörd varje gång du berättar om hitresta (eller i Khans fall Sverigefödda – egentligen ännu mer upprörande) muhammedaners uttalade förakt för Sverige och den inhemska, ”otrogna” befolkningens förment syndiga leverne.

  Naturligtvis agerar svensk socialtjänst inte mot olämpliga vårdnadshavare för att de är troende muslimer – utan för att de bryter mot svensk lag genom oacceptabelt beteende gentemot barnen. Vi minns alla Yara, Fadime, Pela och alla deras anonyma medsystrars fasansfulla öden och vi borde förbanna den politiskt korrekta kulturrelativism, som hindrade myndigheternas viktigaste funktion – att rädda liv.

  Med tanke på den motbjudande moskémiljö och överslätande attityd gentemot trosbröders förbrytelser mot sina familjemedlemmar och det svenska rättssystemet du beskriver drar jag slutsatsen, att islam kommer att förbli fullkomligt inkompatibel med vårt svenska samhälle.

  Medan i stort sett alla normala svenskar ömmar för barn och djur, som förutsätts behandlas väl av hela samhället, anses det alltså inom det muslimska civilsamhället generellt accepterat, att bruka våld och hot enligt pedofilprofetens vettlösa föreskrifter. Det förklarar dagens horribla förekomst av barnmisshandel, djurplågeri, hämndmord, stenkastning mot blåljuspersonal och gruppvåldtäkter på otäckta kvinnor och försvarslösa barn även i Sverige.

  Ditt muslimska umgänge borde tvingas begripa, att även svenska poliser och obeslöjade kvinnor är någons barn, vars liv anses ovärderliga av föräldrarna – och av majoriteten obesläktade kristna, agnostiker och ateister i det svenska civilsamhället.

  Liked by 3 people

 9. Tahmas skriver:

  Läste igår i DI att en familj om fyra barn och två vuxna kan kvittera ut 32800 kr per månad skattefritt. Hanif Bali gjorde samma uträkning i somras och fick hela vänster på sig.
  Nu var det moderaterna som hade beställt undersökningen.
  Det är en väldig massa pengar att få kvittera ut samtidigt de åtnjuter full välfärd inkl fri tandvård.
  Nu ville moderaterna i sann SD anda minska bidragen radikalt och det dröjde inte länge denna gången i heller förrän vänstern raljerade om att sätta grupp mot grupp och slå mot de mest utsatta i samhället.
  Jag tycker det räcker nu med dimridåer från etablissemanget, samma ungar vars föräldrar kvitterar ut bidrag, bränner bilar och kastar sten. Om vi adderar på MO:s krönika med det vi nu vet om bidrag och kriminalitet och vi kryddar det med medeltida värderingar så anser åtminstone jag det är dags att rensa upp i toleransdjungeln.
  Ibland skaver saker men nu talar vi om rejäla skrapsår.

  Liked by 7 people

  • Gert B. skriver:

   Riksdagens utredningstjänst (RUT) har tydligen blivit ”rasistisk”. Den redovisar den nakna sanningen om hur en del ”nysvenskar” lyckas försörja sig.

   Liked by 2 people

 10. Birger Winsa skriver:

  Intressant. Mohamed har ju viss insidesinformation. Dessa muslimska ”ledare” verkar dock i egenskap av utländska intressen och har till uppgift att svartmåla västvärlden. De kristna missionärerna som verkade i t ex Afrika var väl inte heller särskilt vänliga i förhållande till respektive lands kultur och seder. Kanske inte än i denna dag. Samiska barn och tornedalska barn omhändertogs i Norrland i så kallade arbetsstugor för ca 100 år sedan i just detta syfte att de skulle försvenskas. Detta hände ännu under 1940-talet. I USA och Australien var det regel under decennierna runt 1900.

  Gilla

 11. Östen Warnebring skriver:

  Aha, om muslimerna endast vill ha våra pengar så finns det ju en enkel lösning, dra in dem, då finns det noll incitament att leva haram och man kan flytta hem och leva halal. Religionen verkar dock inte sticka djupare än att man hellre lever i ett land som är haram så man kan gå på köpcenter. Vi kanske skall skapa ett OS i hyckleri där moderaterna kan skicka deras migrationspolitiske talesman och Kindberg-B och Fridolin kan ställa upp för regeringen i 100 dagar av lögner, den muslimska världen verkar kunna skicka vem som helst, kanske de lyckas bättre i detta OS för det vanliga är väl haram?

  Liked by 1 person

 12. Ulla L skriver:

  En fråga som Mohamed kanske kan svara på: Är det halal eller haram för muslimska män att inte kunna försörja sin fru (sina fruar) och sina barn? Vad händer om det är haram? Det kanske finns några undantag i deras, för Sverige främmande, levnadsregler, t.ex. att socialbidrag, föräldrapenning och barnbidrag som någon annan betalar är halal?

  Gilla

  • Gunilla skriver:

   Haram och halal beror helt på var man befinner och gentemot vad/vem man relaterar. I princip allt som är haram mot en trogen är halal mot en otrogen. Om en otrogen gör något som anses halal för en trogen så är det ändå haram gjort av den otrogne. Det är halal när en trogen man har sexuell relation med en otrogen kvinna men dödsstraff för en otrogen man att ha en relation med en trogen kvinna (även med hennes vilja). Det är haram att betala räntor till otrogna men halal att ta ränta av otrogna osv.

   Liked by 1 person

 13. Bjarne Däcker skriver:

  När det talas om utanförskap och utanförskapsområden så hänvisas alltid till socioekonomiska faktorer och att det är svenskarnas och det svenska samhällets fel. Av Mohamed Omars text framgår att det också ofta handlar om människor som definitivt inte gillar det västerländska sekulära samhället och som motsätter sig alla försök till integration. Var svenska politiker och myndigheter medvetna om detta när de drog igång invandringspolitiken? Var det deras avsikt att skapa ett splittrat och konfliktfyllt samhälle?

  Liked by 3 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Allah gånger!

    Montera ner välfärdssamhället…

    Precis vad Demokraterna sysslar med i USA!
    Importera fler låglönearbetare, röstboskap, till Globalisternas stora glädje)

    Gilla

  • I reject skriver:

   Jag säger som du, även på denna blogg där kommentarerna ligger mil över många ledarsidor så noterar jag också en stor förvåning. Mycket deprimerande och ännu ett högsta betyg till att indoktrineringen lyckats. För mig är detta självklara utgångspunkter i debatten men det verkar som vi har lång väg att vandra. Det verkar helt enkelt så att man inte röstar SD endast och allena beror av att man inte har förstått verkligheten.

   Liked by 2 people

 14. JAN BENGTSSON skriver:

  Finns en synnerligen enkel lösning på detta problem!

  Åk hem, våra pengar är väl också Haram!!!

  Där kan Ni göra precis som ni vill…
  Kan man åka på semester, saknas skyddsbehov helt!
  Då får vi lite lediga bostäder som behövs…

  Liked by 2 people

 15. Jan Andersson skriver:

  Det är helt otroligt att dessa ansvarstagande muslimer inte fattar att det är tack vare att vi INTE ägnar halva dagen åt religiösa riter utan sliter minst full tid på våra jobb som vi har ett välfärdssystem och råd att till och med betala uppehället till invandrare som flyttat tillbaka till sina hemländer, vilket för övrigt verkar totalt hjärnsläpp av de sociala myndigheterna.
  Och det är minst lika otroligt att dessa ansvarstagande muslimer inte känner något ansvar för att kanske själva en dag bidra med några kronor till detta system genom att lära sig svenska och skaffa sig ett jobb, eller åtminstone låta sina barn göra det.
  Vem som helst kan nog räkna ut att med ökat muslimskt inflytande så kommer vår förmåga att bibehålla välfärdssystemen att snabbt försvinna. Den har tydligt nog redan minskat och vi kommer alla att få vänta förgäves på några standardförbättringar som alltid har varit den morot vi sett fram emot som kompensation för att jobba som vi gör, och som de dårar vi är.
  Från och med i dag skall inga välfärdspengar betalas ut utan ett dagligen attesterat tidkort från ett arbete i Sverige, allmän svensk skola eller språkundervisning i svenska.

  Liked by 2 people

 16. tomas skriver:

  Dags att stänga Den globlala (svenska) socialbyrån..
  FN:s flytkingkonvention.
  Artikel 34 – Naturalisation
  Fördragsslutande stat skall så mycket som möjligt underlätta flyktingarnas införlivande med samhället och deras naturalisation. Sär-
  skilt skall fördragsslutande stat bemöda sig om att påskynda naturalisationsförfarandet och att så mycket som möjligt nedbringa
  avgifterna och kostnaderna för detta.

  Liked by 3 people

 17. Elisabeth Wallin skriver:

  Om denna artikel har förankring i verkligheten, så borde den sändas till alla partiledare, med uppföljning av deras kommentarer. Jag trodde verkligen inte att det var så här illa!

  Gilla

  • Aha skriver:

   Det vore intressant att få veta volymen hemresor, hur många som reser tillbaka till de länder de sökt asyl ifrån samt i vilken utsträckning de gör det.
   I invandringskretsar borde det finnas en uppfattning kring detta.

   Fenomenet är ytterligare en del i den ansvarslösa invandringspolitiken som nu pågått i decennier. Värst är väl miljardslöseriet kring de ensamkommande ungdomarna.

   Många av avarterna inom invandringspolitiken går att åtgärda, men politiska viljan finns inte.

   Sverige är sjukt.

   Liked by 3 people

 18. B skriver:

  Det är naturligtvis fullkomligt omoraliskt att svenska skattebetalare ska stå för försörjningen av människor som aldrig har bidragit och med stor sannolikhet aldrig kommer att bidra med vare sig skattebetalning eller arbete i Sverige, utan som tvärtom har själ och hjärta någon annanstans och i värsta fall till och med föraktar Sverige och svenskarna.

  För övrigt grubblar jag på en sak, som jag knappast vågar skriva eftersom jag då säkert anklagas för att relativisera folkmordet i Mellanöstern. Men jag frågar ändå: Är det så hemskt stor skillnad på dödsångesten när man står och väntar på svärdet mot halsen eller när man, svårt cancersjuk, skickas hem från sjukhuset och får sin kanske livräddande operation inställd med motiveringen att det saknas vårdplatser och att man skickas hem för att dö?

  Jag vill med min fråga absolut inte förringa det fasansfulla folkmordet på kristna och andra minoriteter i Mellanöstern, jag vill bara uppmärksamma alla som eventuellt läser detta på att det finns människor som dör i onödan i Sverige också, om än inte genom uppsåtligt dödande så genom likgiltighetsuppsåt eller vad man ska kalla det. Jag upplever detta forum som en oas där man faktiskt kan få vädra sina tankar utan att de ska tolkas till det värsta och utan att man misstänkliggörs. Om moderatorn tycker att min fråga är för cynisk får han ta bort den.

  Det känns makabert att jämföra människors dödsångest, men jag tror att man måste börja inse att det finns människor i Sverige också som lider, i vissa fall för att det saknas resurser för t.ex. livräddande behandling inom sjukvården. Om det nu inte är så att historierna i kvällspressen om människor som skickas hem för att dö på grund av resursbrist i vården bara är tidningsankor…

  Liked by 3 people

  • ryden2 skriver:

   Du har helt rätt! Med risk för att bli tjatig men bristande resurser i sjukvården beräknas orsaka 4000 patienters död per år. Varför görs så få reportage om detta i MSM? Fast det vet vi ju redan.
   Som varandes allvarligt sjuk kan jag meddela att nyaste bästa behandling ofta inte används även om en förlängd överlevnad erhålles Trots godkännande i EU. Helt oacceptabelt!
   Uppfriskande att se att det demonstrerades på 26 orter mot tillståndet i sjukvården härom dagen. Men var är läkarna? Hur kan man som läkare inte reagera på nedskärningar, vårdköer, bristande resurser m m?
   Det måste till mer resurser. Men det räcker antagligen inte. Vården måste också effektiviseras. Som exempel kan jag nämna några holländska röntgenassistenter som fått jobb i Sverige. De förklarade att det mesta var likadant i båda länderna förutom att i Holland tog man emot fler patienter! Jag föreslog då en sjukhuschef att skicka svenska röntgenläkare till Holland på studiebesök. Sjukhuschefen tyckte dock att man istället skulle förmå svenska läkare att skriva färre remisser.
   Sverige är upp och ner. Hjälp till att vända det rätt igen. Rösta SD. Tveksamt om jag kommer att hinna.
   ☹️

   Liked by 2 people

 19. Ami skriver:

  Utöver allt som är sagt så är det förvånansvärt för att inte säga fullständigt huvudlöst att de kan åka tillbaka till sina länder och fira semester och bygga på sina hus. Och skall man följa förvaltningsrätten som gav sitt godkännande, mot Malmö Stads, att utöver redan generösa bidrag även ge bidrag till semester.
  Utöver det Tahmas skrev så skall vi även gå runt och vara nervösa för att vissa av dårarna kommer att attackera vårt samhälle.
  En IS expert som CNN gjorde intervju med menade att när Raqqa och Mosul faller så kommer IS att sprida sig ut i Europa genom att blanda sig med ”flyktingar”. Vidare nämnde han att det finns 400 hundra operativa IS terrorister i Europa som har kommit bara i år, vilket motsvarar hela IRA:s styrka under hela åttiotalet.
  Beräkningar som är gjorda visar på att 200 000 sympatiserar med IS i Europa och kan på ett ögonblick ställa om från att vara en ”medel Hussein” till fullödig terrorist.

  Ärligt talat, det här duger inte längre. Vi blir helt överkörda av politikerna och deras idioti. Det är dags och ta ut tummen ur munnen och inse att vi har ett regelrätt krig på vår hals, samt ett ekonomiskt krig där nämnda människor dränerar landet monetärt.

  Liked by 2 people

 20. Anders F skriver:

  Jag har träffat ett lysande undantag; en afganskt kille som älskarde Sverige, ville jobba och betala skatt här för att kunna ge tillbaka något till svenskarna som räddat hans liv. Det var 1984 och sovjetiska ockupationen pågick.

  Gilla

 21. Lennart Göranson skriver:

  Man bara suckar. Hur i hela fridens namn kan en ”flykting” resa tillbaka till det – förment livsfarliga – land han har ”flytt” ifrån och bygga ett hus där? Det är inte svårt att förstå att ”man vill leva i Sverige för att ta del av dess välfärd, men inte dess kultur och värderingar” när erbjudandet finns. Men däremot fullkomligt omöjligt att förstå att de som företräder svenska staten inte ger uttryck för en vilja att säga ”stopp, det här är inte acceptabelt”.

  Liked by 4 people

 22. Tahmas skriver:

  Nu kommer etablissemanget som anser att kvinnor skall få klä sig hur det vill huvudbry. IS har beslutat att förbjuda burka. Så hur skall nu toleranskulturisterna hantera detta. Hur skall debatten se ut mot Frankrike.
  Det här blir kul.

  Liked by 1 person

 23. I&M skriver:

  En mycket viktig artikel med inside information om ett utnyttjande som går över alla gränser. En hel del kände jag till, men inte allt. Det svenska pk-haveriet, en brygd av hybris kryddad med suicidala inslag.
  Tack Mohamed Eddie Omar

  Liked by 1 person

 24. Sintram skriver:

  Jag trodde jag blivit härdad med åren.

  Men detta var faktiskt något som fick mig att haja till! Jag tänker nu mest på de fullständigt vanvettiga idéerna om hur vi svenskar tänker, vad vi vill, vilken inställning vi har till muslimer (om det nu går att säga att det finns någon generell inställning; förhoppningsvis förstår folk att det finns alla möjliga sorters muslimer).

  Återigen blir man påmind om hur oerhört värdefulla Mohamed Omars erfarenheter.

  Tack Mohamed för att du vältaligt och välresonerat delar med dig av erfarenheter och analys!

  Liked by 1 person

 25. phnordin skriver:

  Tack för detta dokument över hur vissa invandrare ser på Sverige. Informationerna är mycket upplysande. Vill gärna höra mer om dessa förhållanden sedda från insidan.

  Gilla

 26. Bjarne Däcker skriver:

  Varför inte tolka religionsfrihet bokstavligt? Det betyder ”fritt från religion”. Skall ni komma till Sverige så får ni lägga av med gamla trosföreställningar.

  Gilla

 27. Bjarne Däcker skriver:

  Problemet är inte muslimerna utan den svenska mediala och politiska eliten (PK-maffian). Muslimerna är väl som de är men någon borde säga ifrån att religion får ni sköta lite snyggt på fritiden. Religionsfrihet betyder just det, fritt från religion.

  Gilla

 28. ruben skriver:

  Har hört lite om liknande tidigare, men visste inte hur pass vanligt det var. Asyl-skälen är fejk egentligen och avsikten var istället att snylta in sig som bidragstagare i landet med diverse lögner. Det är naturligtvis grovt bedrägeri och bör straffas hårt. Asyl-skydd bör ha samma löpande uppföljning av MV som FK följer upp misstänkta fejkade sjukdomar med dyrbara assistans-behov.
  http://www.expressen.se/nyheter/sa-har-lurade-de-f-kassan-pa-miljoner/
  och när fusket om asyl-skydd avslöjas som exemplet ovan om fejkad sjukdom, skall alla beslut om asyl-skydd och uppehålls-tillstånd dras in direkt och sedan utvisning på minst 15 år. Det borde vara så självklart, så man skall inte ens behöva kommentera eländet.

  Gilla

 29. Berit Margareta Andreasson skriver:

  När ska Sverige och svenskarna förstå att en muslim kompromissar ALDRIG. De tycker det är OK och bra att vi är toleranta o tillmötesgående på alla vis – men förvänta dig inte att en muslim är beredd att göra detsamma! Koranen påbjuder att alla otrogna ska tillintetgöras!!
  Fatta det! Det blir inte de vänliga svensk-påverkade muslimerna som bestämmer. Det blir imamerna som bestämmer – och det enligt koranen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.