Ett tyskt parti

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det finns ett tyskt parti som heter Alterative für Deutschland (AfD). Jag vet inte så mycket om partiet annat än att det startades för tre år sedan och ursprungligen var liberalt, vad nu det betyder, och EU-kritiskt samt att det sedermera har blivit alltmer islamkritiskt och verkar ligga på 15 – 20 procent i de senaste opinionsundersökningarna. Jag tror också att AfD är själva inbegreppet av det som etablerade europeiska politiker och opinionsbildare brukar kalla högerpopulism.

Inte förrän nyss har jag besvärat mig med att genom att studera AfDs program – som antogs så sent som i maj i år – försöka sätta mig in i vad högerpopulism betyder om högerpopulisterna själva får förklara det.

Här kommer några citat ur programmet. Observera att detta bara är smakbitar, inte en redogörelse för vad partiet tycker i samtliga frågor.

 • Partier ska medverka i vårt politiska system, inte dominera dem. Partiernas allmakt och deras exploatering av staten hotar vår demokrati. Denna allmakt är orsaken till det utbredda politikerföraktet och inte minst roten till den samhällsfarliga Politiska Korrektheten och åsiktsdiktaten i alla offentliga samtal. (Artikel 1.5)
 • Valsystemets demokratiska utformning måste återge väljarna rätten att bestämma Förbundsdagens personella sammansättning och stärka de förtroendevaldas fria mandat. (Artikel 1.5.2)
 • Den fortsatta tendensen att skapa en kår av yrkespolitiker har lett till monopolisering av makten och till att en oöverstiglig klyfta växer mellan folket och den politiska klassen. (Artikel 1.5.4)
 • I stället för att tillåta vidareutvecklingen av ett rättssystem som skyddar gärningsmännen måste vi rikta fokus i alla domar på att skydda offren. (Artikel 3.4)
 • Uppskattningen av den traditionella familjen går alltmer förlorad i Tyskland. Familjepolitiken måste återgå till att betrakta familjen med pappa, mamma och barn som målet för sin verksamhet och koncentrera sig på barnens och föräldrarnas behov… Genuspolitiken och den allmänna betoningen av individen undergräver familjens roll som samhällets grundläggande värdeskapare. (Artikel 6.1)
 • Den tyska identitetens centrala element är det tyska språket. AfD kräver en aktionsplan för att stärka och underhålla det tyska språket (Artikel 7.3)
 • AfD kräver: slut med den ”Politiska Korrektheten”. Det som är sant kan inte vara ”icke-korrekt”. De statliga medieföretagen måste uppfylla sitt informations- och bildningsuppdrag partipolitiskt neutralt och oberoende av staten. Därför ska program, finansiering, organisation och kontroll av statlig radio och teve reformeras i grunden och dess beslutsprocesser göras transparenta. (Artikel 7.5)
 • Islam hör inte ihop med Tyskland. Utbredningen och närvaron av ett ständigt ökande antal muslimer betraktas av AfD som en stor utmaning för vår stat. Det ortodoxa islam, som inte respekterar vår rättsordning utan till och med bekämpar den och islams härskaranspråk att representera den enda sanna religionen är inte förenligt med vår rättsordning och vår kultur. (Artikel 7.6.1)
 • Genusforskningen uppfyller inte de krav som man måste ställa på seriös forskning… Existerande genusprofessurer ska inte längre tillsättas och löpande genusforskningsprojekt inte förlängas. (Artikel 8.1.2)
 • Klassrummen är inga lämpliga ställen för politisk indoktrinering. I tyska skolor eftersträvas ofta inte att eleverna lär sig att skaffa sig en egen uppfattning utan handlar i stället om att få eleverna att okritiskt acceptera ideologiskt tankegods. (Artikel 8.2.4)
 • Vidare kräver AfD att skolorna slutar med den förtida sexualiseringen av eleverna. Resonemang om barnens sexuella identitet ska upphöra. (Artikel 8.3)

Med tanke på hur välkammade detta får sverigedemokraterna att se ut – betänk till exempel sverigedemokraternas ångest över friskolorna som inte står vänsterpartiets långt efter – begriper man hur upprörda folk kan bli över riktiga högerpopulister.

47 reaktioner på ”Ett tyskt parti

 1. pllay skriver:

  Synnerligen sympatiskt program, men stödjer jag någon av ovanstående uppfattningar offentligt i Sverige idag förlorar jag med säkerhet jobbet och troligen vårdnaden om barnen.
  Sverige, demokratins högborg, det fria ordets hemvist, landet med den aldrig sviktande toleransen och respekten för individens rättigheter.
  Visst behöver landet ett parti som faktiskt försvarar vår kultur och våra tämligen konservativa värderingar.
  Det vi ofta kallar Luthersk moral och etik, grunden för våra nordeuropeiska samhällen.
  Merparten av det svenska folket skulle troligen skriva under på varenda en av punkterna ovan om de presenterades objektivt och under anonymitetsskydd.
  Få tar till sig att i politik och i livet måste man välja, allt går inte att få, inte heller är resurserna outtömliga.
  Denna livets hårda verklighet är det idag absolut förbjudet att påminna om.
  Vi befinner oss idag på en resa från plikt, ansvar, trygghet och ett av lag skyddat privatliv mot ett färggrant, multikulturellt klansamhälle med relativistisk lagstiftning och en helt oansvarig statsmakt, utan lag och ordning eller försvar för vårt territorium.
  Om vi lyckas dokumentera vår resa får framtida forskare mycket att arbeta med, hur och varför begår ett folk kulturellt självmord? Vem var ansvarig, folket eller samhällseliten?
  Var det av ondo eller godo för de människor som berördes av resan?

  Gillad av 10 personer

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Av de skilda paragraferna så berördes jag mest av den första där det står:.

   Partier ska medverka (obs!) i vårt politiska system, inte dominera (obs!) det. Partiernas allmakt och deras exploatering av staten hotar vår demokrati. Denna allmakt är orsaken till det utbredda politikerföraktet och inte minst roten till den samhällsfarliga Politiska Korrektheten och åsiktsdiktaten i alla offentliga samtal. (Artikel 1.5)

   Själv menar jag det politiska systemet, när det kolporterar tron att ”alla problem kan lösas genom politik”, skadeskjuter sig. ”Folket” tenderar ju att tro på detta budskap om ”allmakt” och blir förbannat när lösningarna inte levereras. Vi får alltså det som kallas politikerförakt.

   Lösningen måste bli att politiken inskränker sig till att ge de övergripande ramarna för samhällets utveckling och ingriper när det går åt pipan. Men aktar sig för att försöka leverera ett pre-fabricerat himmelrike. Låter lite som liberalism. Eller?

   Gilla

 2. Utlandssvensk skriver:

  Om vi nu ska titta på partiprogram, kan det kanske vara kul att blicka tillbaka lite på vad SD faktiskt hade att säga, när enigheten i riket var som störst att de representerade den renodlade ondskan. 2005 tog Jimmie över partiet och i samband med detta presenterade man ett 33 punkts program:

  1. Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.
  2. Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa.
  3.Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning.
  4.Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.
  5.Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.
  6.Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.
  7.Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.
  8.Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).
  9.Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.
  10.Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas (fotnot 3).
  11.Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.
  12.”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.
  13.Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.
  14.Ingen valfri bosättning för asylsökanden.
  15.Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.
  16.Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.
  17.Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.
  18.Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet (fotnot 4).
  19.Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.
  20.Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.
  21.Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner.
  22.Effektivare utlänningskontroll inne i landet.
  23.Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.
  24.Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.
  25.Förbud mot burka/nikab på allmän plats.
  26.Inga fler moskéer på svensk mark.
  27.Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.
  28.Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.
  29.Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.
  30.Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare (fotnot 6).
  31.Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.
  32.Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.
  33. Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”.

  Det låter kanske inte så dumt, nu 11 år och tre riksdagsval senare………

  För övrigt var det ganska dråpligt i den senaste partiledardebatten, när KD och M betonade hur de ”tidigt” hade verkat för PUT istället för TUT. Verkligheten är att de och övriga sjuklövern fördömde detta förslag i närmast frikyrkliga stämmor fram tills helt nyligen, medans SD, som framgår ovan, har verkat för det mycket länge.

  Gillad av 14 personer

 3. larslindblog skriver:

  Det var ju självklarheter . Obegripligt att AfD inte fått 55 % .Vad är det för fel på väljarna ? I Polen tycks man glädjande nog ta itu med genustrams och vänstertomtar.
  -Man kan ju jämföra med ett kryssningsfartyg som sprungit läck…vi är 30 % som vill täta läckan , men 70 % vill fortfarande dansa och hänga i baren…och till och med motarbetar reparationen ..skall dessa 70 % med sin ignorans dra oss alla i döden ? I demokratins namn…

  Gillad av 8 personer

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Det är väl lika bra att ta tjuren vid hornen med en gång och erkänna att jag inte kände till detta med AfD, vilket inte innebär att man inte kan fundera kring det man får lagt under näsan.

  Personligen har jag vid en genomläsning inga större problem med att ta till mig budskapen och tycka att de ser vettiga ut, vilket sannolikt då skulle placera mig i facket för ”högerpopulister”.

  Eftersom begreppet har blivit någon sorts invektiv, så tror jag det har mera att göra med oförmåga hos den som använder det i negativ bemärkelse att se dels betydelsen i ordet och dessutom att fullfölja tankegångarna som leder fram till den negativa känslan.

  Begreppet populism antas betyda folklighet och sett i det perspektivet så ser jag inget egentligt problem i ordet. Man uttrycker en mening som kan omfattas av de flesta.

  Om man läser i tidningen så kan det verka som om de flesta, eller åtminstone många, tycker att ”Bonde söker Fru” är ett bra och intressant program. Personligen tycker jag det är ett skitprogram! Men med det beskrivna betraktelsesättet blir det populistiskt.
  Jag tror att de absolut flesta anser att vi skall ha ett socialförsäkringssystem. Då uppstår ju frågan om det också skall kallas populistiskt???

  I den gängse begreppsfloran likställer man ”höger” med konservatism, medan man då anser att ”vänster” skulle stå för något mera visionärt och revolutionerande.
  De som hyllar vänstertanken med snabba och genomgripande förändringar tror jag sällan har fattat hur verkligheten fungerar. Ingen motsätter sig väl en förändring som har goda förutsättningar att leda till något bättre? De flesta vetenskapliga framsteg görs i mycket små steg. Utan det förra steget är nästa inte möjligt. I vart fall inte utan att stå på näsan.
  Är det möjligen någon som på allvar tror att någon i tidens gryning ropade på kompisen i granngrottan och sade ”Kom hit grabbar! I dag skall vi göra ett hjul.”?

  Jag tror att vi med visst fog kan bortse från de som använder ordet högerpopulist som invektiv. Om försiktighetsprincipen omfattas av de flesta, så måste det ju rimligen betyda att den revolutionära och visionsbaserade tanken inte är speciellt gångbar bland dem som den anses vara till för.

  Jag tror att de flesta har uppfattat att när ljuset kommer från vänster så betyder det att de som blir ”välsignade” får ta eventuell smäll av ett misslyckande. Inte ljusbärarna.
  Tag till exempel skolpolitiken!
  68-ornas ande svävade över den. Det gick inte så bra om man vill uttrycka det litet fint.
  Det var ungarna som fick ta smällen och därmed samhället i stort.
  Inte de som genomdrev de idéer som saknade faktaunderlag utan baserades på så mycket mera tyckande om hur det borde vara.
  Det ironiska i sammanhanget är att skolan helt plötsligt blev konservativ eller ”höger”. De förändringar som man trots allt kommit fram till behövs är ännu, verkar det som, inte definierade. Men man putsar litet här och filar litet där. De revolutionära greppen lyser med sin frånvaro.

  Man talar i AfD´s program om så kallad genusforskning. De som ägnar sig åt det tycks anse att de sysslar med vetenskap. Jag har hört, men vill inte gå i god för att det är sant, att man också kan läsa på universitet eller högskola hur man odlar morötter i stadsmiljö.

  Gillad av 3 personer

 5. malmobon skriver:

  Ett parti i min smak. Stolt över vara populist. Folkets vilja kommer segra till slut.
  FPÖ (Presidentval, igen), Nationella Fronten 2017, Geer Wilder, Donald Trump snart, SD 2018.
  Lär inte vara ett framtidsyrke och arbeta som journalist på pk tidningar. Utdöende släkte som tur är. Kan skriva sina sagor för egna barn.
  SVT sätter etikett framför populära partier varje gång. Oberoende var det. 2020 skall public service bort.

  Gillad av 4 personer

 6. BjörnS skriver:

  Det finns en hel del sunt i de stycken som PE citerat, speciellt när det gäller politikers personliga frihet (från partilinjen) och ansvar samt public service uppdrag och ansvar att föra fram fakta. Lyckas man med det följer nog mycket av det andra logiskt. Inte undra på att partiledningarna inte gillar det men man kan ju undra vad den enskilde parlamentsledamoten tycker (jmf knapptryckarkompaniet). Just dessa två frågor borde drivas i Sverige också men det är nog inget vi kan vänta oss från något av partierna.

  Gillad av 3 personer

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Synnerligen tänkvärt partiprogram!
  Tänk om det hade varit i Sverige)
  Då hade det funnits hopp om överlevnad…

  Orimligt att någon skulle kunna antyda,
  att detta är Nazistanstruket!

  Detta parti lär snart vara störst?

  Gillad av 6 personer

 8. Sten Lindgren skriver:

  Det mesta av det som refereras är väl inte sådant som får mig att ramla av stolen, om inte annat så är det ett exempel på den tyska grundligheten. Två iakttagelser från min sida:

  Såsom situationen är idag i svensk politik är det nog dags att benämna utfrysningen av SD inte som en i huvudsak ideologisk fråga utan som konkurrensbegränsning. Den väl inkörda politiska apparaten i Sverige vill inte se några uppstickare. Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsning och missbruk av dominerande ställning, tänk om samma krav skulle ställas på partier.

  Populism: Har blivit ett allmänt nedsättande omdöme som främst politiker och journalister använder. Det är inte längre så noga med definitionen annat än att det är något man inte tycker om. Igår användes begreppet av vår bostadsminister som beskrivning på dem inom hans parti som inte gillar brunkolsförsäljningen.

  Gillad av 6 personer

 9. ruben skriver:

  ”Partier ska medverka i vårt politiska system, inte dominera dem”. Det vill jag gärna skriva under på. Livet skall inte vara en politisk resa med ställningstaganden i politiska frågor om man inte valt det själv. Livet handlar bl.a. om relationer, vänskap, lärande i materiella som andliga ting i balans med omgivningen där allt är tillåtet så länge det gynnar alla inblandade i positiv anda. Visst blev det som en klyscha nu, men jag fick svårt beskriva det bättre än så. Det viktiga är att inga system, religioner eller liknande skall dominera människors liv mot deras vilja. Det skall var och en få välja själv och fortfarande respekteras som fullvärdiga människor, så länge man inte lägger energi på att skada eller döma andra.

  Gillad av 2 personer

  • Martin skriver:

   Individualism är ej möjligt i ett mångetniskt samhälle. De som försöker vara individualister kommer ofelbarligen bli dominerade och undanträngda av mer kollektivistiska folk.

   Gilla

   • Gösta Svensson skriver:

    Håller med.
    Individualismen måste skyddas och försvaras, ibland med handfast fysiskt våld, om den skall överleva. Många tycks tro att den är en självklarhet som aldrig kommer att tas ifrån dem, när den i själva verket bara är en av flera möjliga spår som vår civilisation kan följa.

    En reflektion: Svenskar anses som extrem individualistiska. Samtidigt har vi en historia som pekar på att vi är ganska bra på att samarbeta och kompromissa för att vinna kollektiva framsteg. Den raka motsatsen kan man se i länder där familjen, släkten och klanen är viktiga. Individen förväntas underkasta sig dessa mindre kollektiv. Samtidigt verkar sådana samhällen vara extremt dåliga på att samarbeta och få något vettigt gjort på ett större plan (samhällsbygge/nation). Det borde alltså vara så att möjligheten att se sig själv som en ganska fri individ i ett större kollektiv (nationen), är ett framgångsrikare samhällssystem än det där man är en del av mindre kollektiva enheter (familj/släkt/klan) som konkurrerar med andra mindre kollektiva enheter inom samma område. Svårigheterna att gömma sig i gruppen i ett individualistiskt samhälle, borde, åtminstone i teorin, kunna innebära att man tar ett större ansvar för sina handlingar och sitt agerande. Jag tror tex inte det är en slump att gruppvåldtäkter har ökat de senaste decennierna. Jag tror att man kan söka orsakerna till dem i människors kulturella bagage.

    Gilla

   • Martin skriver:

    @Gösta Svensson
    Nationalstaten som större kollektiv är numera en akademisk fråga. Eftersom nationalstaten har avvecklats.

    Gillad av 1 person

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Vilken uppfattning man än kan ha om AfDs politiska program så är det nog ett sådant samhälle som majoriteten av européer helst skulle vilja ha. Att de flesta inte vågar medge detta beror på att de fruktar att bli brännmärkta av media och av alla politiskt korrekta. Det etablerade politiken har under främst de senaste två decennierna genomgått en omfattande radikalisering när det gäller synen på traditionella värden som många ställer sig främmande till. Inte minst i Sverige där man traditionellt importerar uppfattningar som man sedan ytterligare ”förädlar” för att alltid kunna befinna sig i ”framkanten”. Det gäller postmodernistiska uppfattningar som dagens absurda ”genusforskning” och andra former av extremfeminism, en nedmontering av nationella värden och ett förakt för en traditionell familjepolitik. Att tycka mer synd om brottslingen än brottsoffret har blivit så vanligt att de flesta har sluta reagera. Att vilja ta sig an alla världens flyktingar och samtidigt försumma den egna befolkningens åldriga eller utsatta är en annan följd av den pågående sociala radikaliseringen. Kanske åtminstone en genomgång av AfDs program kunde bidraga till ett fördjupat synsätt hur framtidens politik skulle kunna utformas.
  Tyvärr orkar nog inte landets journalistkår med att utvärdera AfDs program. Det är för mycket att läsa och dessutom på tyska och därför är det enklare att helt sonika avfärda det som rasism eller något ännu värre.

  Gillad av 9 personer

 11. Emil skriver:

  De programmpunkter du listat här var alla väldigt bra skulle jag vilja säga. Personligen skulle jag gärna se Sverigedemokraterna ta efter dessa idéer. Annars kanske ett ”Alternativ för Sverige” kan få se dagens ljus? Som det ser ut finns helt klart ett utrymme (behov) för det i Svensk politik.

  Gilla

 12. O'Brien skriver:

  Att det i ett land mitt i Europa finns ett parti som påpekar att två plus två är fyra, när det är fem, är dubbelobra.

  Det är därför dubbelplusbra att det runt om i EU i myriader av skattefinansierade aktiviteter, från Bryssel ned till lokalnivå, görs allt mer intensifierade ansträngningar för att bekämpa obra tänkande.

  Gilla

 13. Martin skriver:

  SD är ett läbbigt parti som bara tror på makt. Se hur de har betett sig internt? De har inga ideer, inga principer och inga lösningar, utom att angripa oss svenskar ännu mer och kalla det ”assimilation” istället för ”integration”.

  Gilla

   • Martin skriver:

    SDs projekt är att återupprätta nationalstaten.

    Nationalstat är ett folks hegemoni på ett territorium, ihop med litet ideer och sånt.
    Ett folk är människor som känner sig besläktade med varandra OCH har en gemensam historia OCH talar samma språk. Nation=folk, stat=stat.

    I sverige finns miljoner medborgare som inte är svenskar. Och som alltså inte kan vara del av en nationalstat. Eller som kommer vara likt kurder i Turkiet, ett problem för nationalstaten. Och då får man komma ihåg att många hundra tusen människor i sverige står betydligt längre ifrån oss svenskar än kurder gör turkar.

    Svenskarnas parti var också ett parti som ville återskapa nationalstaten. Genom att med tvång utvisa miljoner människor eller nåt sånt. Detta hade varit fullständigt omöjligt och övergår helt och hållet vår förmåga. Fysiskt, ekonomiskt, själsligt. När man med tvång förflyttar sådana mängder människor dör tiotusentals, minst. Att en liten kader med fanatiker skulle kunna genomföra detta med hjälp av svenskarna som fortfarande är snällister är otänkbart.

    SDs projekt för att återupprätta nationalstaten är, om möjligt, ännu mer knasigt. Istället för att utgå ifrån släktskap och historia. Så utgår de från beteende. De förväntar sig att kunna skapa en nationalstat genom att få alla medborgare att dansa små grodorna, om man ska hårddra det. De kallar detta att vara ”sverigevänlig”. Och de kallar alla som inte vill vara med på detta för ”splittrare” och ”rasister” och dylikt (Nån mer än jag som får vibbar till Bolsjvikernas sed att kalla alla som var emot deras politik för folkfiender?).

    Jag är nationalist. Jag vill att det skall finnas svenskar även i framtiden. SDs nidbild av vad svenskar är, och deras villighet att använda tvång för att genomdriva det, är horribel. SD är redo att omdefiniera vad en svensk är politiskt för att systemet skall fortsätta, för att välfärdsstatens hjul skall fortsätta snurra. 5000 år av historia är dessa ”konservativa” redo att avsluta för alltid. För att klämma tio år till ur välfärdsstaten. För även om de lyckas genomdriva deras Calergivision för framtidens ”svensk” skulle de ändå inte rå på de hårda klankulturerna som finns i landet. De lider av precis samma problem som SvP led av i deras nationalstatsprojekt. Svenskarna är snällister. Inget förtryck SD kan vinna acceptans för kommer någonsin rå på de hårda klankulturerna som har slagit rot här. Så de enda som SD rår på att förvrida och misshandla är vi svenskar. Som saknar kulturellt försvar mot staten.

    Staten och partierna skall ej definiera vad ”Svensk” är. De må styra vem som är svensk medborgare. Och vad staten förväntar sig av en medborgare. Men att omdefiniera etniciteter politiskt är fascism. Det hör inte hemma i den politiska sfären.

    Gillad av 1 person

 14. Jan Andersson skriver:

  Jag känner inte en enda människa som inte ställer upp helt bakom detta program, men som utåt kallar sig för både vänster och höger. Så långt har PK nått i Sverige, observera alltså inte DDR eller Nordkorea…

  Gillad av 3 personer

 15. dolf skriver:

  ”populism” och ”missnöjespartier” är orwellianska.
  Både ”politik” och ”populism” som ord har i sitt ursprung ”folket” som betydelse. ”politik” kommer från grekiska ”politikos” (besläktat med ”polis”, stad) och betyder i grunden ”medborgarangelägenheter”. Att ”populism” från latinets ”populus”, folket, är besläktat med ”population” och ”populär” är väl så uppenbart att det inte borde behöva nämnas.
  Det är rent och skärt trams att tala om att partier är populistiska. Alla partier är populistiska. Det är ju för sjutton det hela valsystemet går ut på. Partierna kommer till makten genom marknadsföringskampanjer som har till sitt syfte att göra dem populära bland befolkningen. Politik av det västerländska slaget med val är populism per definition. Så det amerikanska(?) talesättet om att ”när du pekar på någon pekar 3 fingar på dig själv” gäller i allra högsta grad.
  Och om vi skall tala om populism i negativ mening, så skulle jag vilja påstå att de mest utpräglat populistiska partierna i sverige är de som faktiskt sitter vid makten och styr idag.

  Och så tramset med ”missnöjespartier”. Alla partier har sitt ursprung i någon form av missnöje. Varför ända in i sjutton skulle någon bilda ett parti annars? Själva idén med att engagera sig politiskt är ju att man vill förändra något, ergo sum, det är något man är missnöjd med.
  Ett parti som är nöjt fyller ingen funktion.

  Folk som i tid och otid slänger sig med epitet som ”populistiskt parti” och ”missnöjespartier” brännmärker sig, i min värld, som intellektuella dvärgar, kognitivt funktionshindrade och/eller etiskt korrupta.

  Det är dessutom en skamfläck, och ytterligare än anledning att kräva att public service läggs ned, att man i de förment opartiska och objektiva tv-nyheterna i tid och otid omnämner partier som ”högerpopulistiska” som om det vore ett objektivt faktum. Att kalla ett parti för ”populistiskt” eller ”missnöjesparti” (för att inte tala om ”främlingsfientligt”) är ett klart och tydligt ställningstagande mot det partiet om det inte själv skriver under på benämningen. Det utgör således ett klart kontraktsbrott från SVT:s sida när man använder dessa termer ohämmat i sin nyhetsrapportering.

  Gillad av 7 personer

  • Lennart Göranson skriver:

   @Dolf
   Kan i stora drag hålla med. Själv talar jag hellre om en ”systemkretisk opinion”. ”Högerpopulism” är ett skällsord och används på det sättet.

   När det gäller populism har även jag några tankar: //blogg.skronsakslandet.se/#post46

   Gilla

   • dolf skriver:

    Jo, såg att du var inne på det också i din gästkrönika. Och inlägget på skronslandet är väl en koncis sammanfattning. Jag försöker emellanåt komma med konstruktiva modeller på ”min egen” (vi är flera som har den tillsammans) blogg, fast det av naturliga skäl blir mer av att peka finger på vad som är fel. Har dock planer på en serie inlägg om hur jag ser ett samhällssystem bör vara konstruerat.

    Gilla

   • Ami skriver:

    Tack Lennart för det här nya ordet, det är inte bara ett fint ord utan beskriver verkligen hur en opinion kan förklaras utan att smutsa ner den som opponerar sig.
    Jag har följt den här bloggen bloggen länge utan att kommentera och i många avseende så skiljer ditt sätt att se på saker och ting från mitt sätt dito. Det är viktigt att åsikter går isär och det är än viktigare att vi på ett vuxet sätt kan debattera och lyssna på andra röster än våra egna.
    Lycka till med din blogg.

    Gilla

 16. Lennart Göranson skriver:

  Jag tror att den ”etablerade opinionen” i Sverige har skjutit sig själv riktigt rejält i foten genom att inte ta den s.k. högerpopulismen på allvar. (Själv föredrar jag den neutralare beteckningen ”systemkritisk opinion”, ”högerpopulism” är ett invektiv). I stället för att i sak bemöta det man ogillar har man nöjt sig med beröringsskräck, demonisering, utstötning. För att exemplifiera ett i mitt tycke bättre förhållningssätt har jag gått igenom punkterna som Patrik citerar och kommit till det här resultatet (som naturligtvis bara avspeglar mina personliga preferenser).

  Artikel 1.5: Låter rimligt och i linje med DGS betoning av det civila samhällets betydelse. Men det beror lite på hur man drar ut konsekvenserna.
  Artikel 1.5.2: Ökat inslag av personval vore helt OK.
  Artikel 1.5.4: Jag är kluven, problembeskrivningen är korrekt men föreställningen om ett enhetligt ”folk” med identiska intressen, i motsatsställning till de medborgare som inte anses tillhöra ”folket”, kan föra ut i ett dubiöst träsk.
  Artikel 3.4: Helt OK.
  Artikel 6.1: Jag kan dela kritiken mot genuspolitiken men motsätter mig helt slopandet av individen som samhällets grundläggande enhet. Att ersätta individen med familjen är ett steg i riktning mot att återupprätta klanväldet.
  Artikel 7.3: Helt OK också när det gäller svenska språkets ställning.
  Artikel 7.5: Håller med om problembeskrivningen men frågan är på vilket sätt ”reformeringen” ska gå till. Att som i Polen ersätta en politisk bias (som förmodligen uppstått genom kulturen i journalisthögskolorna) med en motsatt politisk bias (genom av regeringen styrda avskedanden och tillsättningar) framstår för mig inte som rätt väg.
  Artikel 7.6.1: Absolut motståndare! Det skulle strida mot vår traditionella religionsfrihet att lagstifta mot åsikter och trosuppfattningar. I stället bör reformer inriktas på verkningsfulla förbud mot brott och uppmaning till brott, oavsett vilka bevekelsegrunder (religiösa eller andra) förövaren kan ha haft.
  Artikel 8.1.2: Även om genusforskningen (delvis?) kan ha spårat ur är inte politisk styrning av forskningen rätt väg att gå. Sådant har vi redan sett alltför mycket av. Forskningens frihet är en grundläggande förutsättning för det samhälle vi vill försvara (eller åstadkomma?).
  Artikel 8.2.4: Det här är bara en problembeskrivning, inte någon anvisning vad man vill göra åt problemet. Man anar en ambition om politisk styrning, en professionalisering av lärarkåren vore i mitt tycke en bättre väg.
  Artikel 8.3: Vad menas med ”sexualisering”? Vill AfD förbjuda sexualundervisning? Skumt!

  Det här har jag inte skrivit för att diskutera de enskilda punkterna – naturligtvis har många kommentatorer andra uppfattningar än jag. Men det jag vill göra en poäng av är att den som vill kritisera den systemkritiska opinionen har en skyldighet att gå in i närkamp, att bli konkret, och inte nöja sig med beröringsskräck eller hypoteser om anhängarnas socioekonomiska tillhörighet eller förståndsgåvor.

  Gillad av 1 person

  • Paul Nilsson skriver:

   Du ogillar AfD:s islamkritik med hänvisning till religionsfriheten. Islam är inte bara en religion. Det är en extrem politisk ideologi i linje med nazismen och kommunismen. I islamiska länder finns inte religionsfrihet. Det är förbjudet för icke-muslimer att bygga kyrkor, synagogor och tempel.

   Här följer en länk till ett tal av Geert Wilders. Jag håller med honom i allt det han säger.

   Gillad av 2 personer

   • Cassandra skriver:

    Även Geert Wilders var företrädare för Hollands ungefärliga motsvarighet till Liberalerna en gång, ända tills han stod upp mot islam, då han av alla plötsligt kallades ”högerextrem populist”.

    Konflikten i Västerlandet står inte nödvändigtvis mellan ”liberaler” och ”konservativa”. Den står lika mycket mellan CHURCHILL-liberaler som vågar stå upp för Västerlandets idéer om upplysning, åtskillnad mellan kyrka och stat m.m. — och CHAMBERLAIN-liberaler som fegar ur när det gäller och som för syns skull istället låtsas att de är såå toleranta.

    Gillad av 1 person

  • Erik skriver:

   Apropå 7.6.1.

   Islam är en INVASIV religion till skillnad från andra religioner.

   Hur ointresserad du än är av muslimernas bok och hjärnspöken så förväntas du på olika sätt respektera deras anspråk.

   När du i framtiden häktas för värdegrundsavvikelse av en svensk poliskvinna iförd slöja (ja, den finns som uniformsdetalj redan idag!) så är det bara att tugga i sig att denna kvinna tillåts manifestera sin religion i sin yrkesutövning som polis.

   Det är inte klokt.

   Gillad av 5 personer

 17. Ami skriver:

  Alla nya partier som poppar upp i Europa benämns alltid som högerpopulistiska och det är väl ett bättre ord än främlingsfientliga. Benämningen främlingsfientliga är numera oanvändbart då de flesta partier och regeringar har intagit en annan hållning när det gäller migrationen.
  Etablerade partier känner sig hotade av dessa nya förmågor som säger vad medborgarna tänker. Det är en helt ny tendens inom politiken.
  Självrannsakan är inget som gammelpartierna sysslar med och därför blir det en smärre chock när nästintill nybildade partier får en smakstart med 10-12 procent direkt i en opinionsmätning. Det nya danska partiet Nya Borgerliga gick direkt upp till cirka 11 procent vid en mätning.
  Under den sista månaden har vi hört svenska partiföreträdare tala om svenska värderingar, dessa två ord var totalförbjudna för ett halvår sedan. Var företrädarna menar med svenska värderingar är dock betydligt klurigare att bena ur. Troligen används det som ett sätt att få åhörarna att spetsa öronen och kanske snegla tillbaka till det partiet som man övergav för SD.
  En sak är säker politik är aldrig tråkigt, många på bloggen har dragit paraleller till engelska tv serier och här kommer mitt bidrag.
  Scenen i Falty Towers där hotellet har fått tyska gäster, Basil springer runt som en stucken höna med bandage på huvudet och instruerar sin personal ”What ever you do, don’t mention the war”

  Gilla

 18. Hovs--hallar skriver:

  Kan bara säga att jag änskar AfD all lycka i kommande val. Det krävs ett parti med ett sådant program om Tyskland ska ha en chans att inte drabbas av inre kaos åtföljt av islamisering.

  Speciellt gillar jag att man identifierat ”postmodernismen” som skadlig för landet — och dessutom ett humbug.

  Denna postmodernism är i grunden ett påhitt av identitetsvänstern, fast i finurligt dold form.

  Den fungerar som ett förlamande gift, som omöjliggör all meningsfull diskussion.

  Gilla

 19. angina mortis skriver:

  AiD verkar besitta något som alla svenska partier saknar: Intellektuell retorik med fast förankring i liberalismens grundidéer. Den politiska överklassen i Sverige är maktfullkomlig och odemokratisk och praktiserar taskspel på hög nivå. I maktelitens föraktfulla syn på oss medborgare bedömer de oss som får(skallar) som man kan valla dit man vill. Och visst; man besitter det optimala verktyget: Att plocka av oss det mesta av våra inkomster och inbilla oss att alla pengar är statens pengar. Sedan talar man om för oss att vi ”får” vår välfärd i princip direkt från pappa staten. Skillnaden mellan samhälle och stat har helt gått förlorad i Sverige.

  Med tanke på att både den politiska och mediala makten har allvarlig näringsbrist såväl i kunskap som tänkande, är det anmärkningsvärt att folket går på de orimligheter som grasserar i Sverige. Är alla inneslutna, kramade av anakondans grepp och inte ifrågasätter vad man gör där eller hur man ska ta sig därifrån?

  Att jag skrev att AiD ser ut och låter som ett liberalt part är p g a dess tunga argument för att begränsa den politiska makten. Plus naturligtvis att rensa ut de värsta skadeverkningarna som feministerna har stått för. Feminism i svensk tappning borde inte ha någon plats i de svenska Liberalerna heller.

  När media slänger ur sig epiteten höger-, populistiskt och antidemokratiskt om partier och organisationer som inte överensstämmer med den mediala världsuppfattningen, så klistrar man på dessa etiketter som för att meddela och varna folket för ”det farliga”, ”det främlingsfientliga” o s v. Det verkar som om de svenska medborgarna inte förstått att riktig och sann media har som sin uppgift att framföra opartisk och opolitisk information och nyheter. Istället tuggar vi i oss denna renodlade propaganda och lär oss att detta är ”rätt” och låter sig inte analyseras.

  Riksdagens mest populistiska parti är vänsterpartiet som öser in massor av löften för ökade bidrag till alla. V kan också sägas vara anti-intellektuellt och driver föråldrade idéer om människan som en maskin. Fast det skulle man aldrig erkänna.

  Gillad av 1 person

 20. Ami skriver:

  Frågan man bör ställa sig är om Sverige är betjänt av ett nytt parti. Om man jämför danska DF med SD så finns det en viss blekhet över de här partierna. Det finns en liten känsla av att finrummet hägrar mer än ideologin och motståndet mot den tanklösheten som svenska makthavare ägnar sig åt.

  Det finns ett nytt parti i Sverige, Borgerlig Framtid, frågan är om det partiet har den attraktionskraften som företrädarna tror, det känns som att gränsen för timidhet och ödmjukhet har passerat.

  Om man för en stund ser DGS som en opinionsundersökning så borde både SD och Borgerlig Framtid vara passé.
  Vad skulle ett nytt parti få för betydelse och skulle hjärtefrågorna enbart handla om invandring och islam?
  Det man kan önska är ett parti som med hjälp av konsekvensanalyser kan sy ihop ett program där utgångspunkten och navet är medborgarna.
  Statens utgifter är en post som måste behandlas, samhällets värderingar är en post som måste belysas och behandlas.

  Två enkla poster som skall rimma med hur landet bör skötas. Intäkter, utgifter och värderingar dvs rättigheter och skyldigheter.

  Blotta synen på den här förenklade visionen kan te sig lite löjeväckande och naivt men samtidigt är det fundamentalt att grunden kan bära samhället.
  En grund som krackelerar och som ingen har råd att reparera för att ingen vågar ta anvar för vad som föranledde krackeleringen är anledning nog att fundera på om Sverige trots allt behöver ett nytt parti.

  Gillad av 1 person

  • Boris skriver:

   Om vi inte passar oss och om SD inte vässar sig så kan det plötsligt dyka upp ett nytt parti långt ute på högerkanten. Ett parti som helt åsidosätter demokratin. Det vore ytterst obehagligt.

   Gillad av 1 person

 21. Ami skriver:

  Kan inte riktigt slita mig från Omars krönika igår och som på ett sätt även anknyter till denna krönikan.
  Jag har under dagarna försökt dammsuga hur media och andra sociala medier har uppmärksammat händelsen.
  Jag fann inget.
  Ingen har kärleksbombat kyrkan, ingen har startat ett fackeltåg mot rasisms ock kristofobi. Varken Stefan Lövfen eller Katrin Stjernfeldt Jammeh har fördömt dådet.
  SD i Malmö har inte ens berört dådet vilket bekräftar min syn på ett parti som har anammat timidhet och ödmjukhet för att passa in i finrummet.
  Min röst ligger långt borta…. Mycket långt borta.

  Gilla

  • Paul Nilsson skriver:

   SD är idag ett salongsfähigt parti som anstränger sig för att bli accepterade av massmedia och de övriga riksdagspartierna. Vore det val idag vet jag inte vad jag hade röstat på.

   Gilla

   • pllay skriver:

    Vill man få stjärtplats vid köttgrytorna får man anpassa sig till dem som redan sitter där,
    och artigt be om plats.
    Att stå och råskälla hjälper inte om man vill dela bröd med de som sitter till bords.
    Vill man däremot förändra tonen i sällskapet och synen på grytorna får man sitta hungrig och ensam i hörnet.
    Det ena är något man faktiskt gör, det andra går man till val på.

    Gilla

 22. Ami skriver:

  Har precis lyssnat på Jan Björklunds tal i Almedalen och jag måste tyvärr säga att det var det tråkigaste och mest intetsägande tal jag har hört någonsin.
  Det är grått trist och saknar allt om om framtiden. Liberalerna har cirka fem procent av rösterna och borde anamma en politik som ger mer till sina väljare än vad Björklund kan ge.
  Den enda som kan applådera talet är Peter Wolodarski, samma gråa och intetsägande retorik både i tidningen och i debatten.
  Fem procent, risken är de åker ut precis som KD är nära och jag tror ingen kommer att sörja denna sorti.

  Gilla

 23. Stefan Sewall skriver:

  Svar till AMI som skrev: ”…anledning nog att fundera på om Sverige trots allt behöver ett nytt parti.”
  Förslag: ”Sekulära västerländska partiet” eller liknande. Kanske med tillägg av ”sunt förnuft” och ”lag och ordning”, -det senare kanske dock ger associationer till pres. Nixon, och kan ev. stöta bort somliga.

  Ett parti för ett religions-opåverkat förnuftsstyrt upplyst intelligensstyrt samhälle som vi ju haft efter 1960. Framförallt ett samhälle där inga nya förtryckarideologier ska kunna smygas in eller påverka någonting. Ett samhälle utan främmande hokuspokus eller lokala förtryckszoner. Ett samhälle med försvar, polis, skola, vård och institutioner som fungerar. Ett samhälle med lag och ordning och trygghet och säkerhet och fungerande brottsbekämpning och allmän lagefterlevnad på allmän plats och i hemmen. Ett samhälle med tillit utan korruption och idiotstyre där människor som har makt också har intelligens och kompetens och integritet.

  Namnet bör vara utan ord som ”borgerlig” eller ”svensk”, vilket skulle kunna skrämma bort olika ev. sympatisatörer och dra onödig kritik och fel assiciationer och ev. stämplingar.
  Ett parti som riktar sig till alla som har sunt förnuft som önskar bevara vårt land ungefär som det varit, med blandekonomi och blandpolitik med välfärd och balans hos media och public service och stabilitet och någorlunda sammanhållning och traditionell nationellt definierad identitet, utan tokrevolutionärt inflytande.

  Gilla

 24. Anders E skriver:

  Motsatsen till populism/populistisk är elitism/elitistisk. Den som sätter etiketten ”populist” på andra sätter rimligtvis också etiketten ”elitist(isk)” på sig själv.

  Gillad av 1 person

 25. Erling skriver:

  Hade jag bott i Tyskland hade valet varit lätt.
  För mig är det ofattbart hur vi i Sverige så snabbt kunnat tappa all sans och sunt förnuft!!!

  Gilla

 26. thomasajackson skriver:

  Varför kan inte Jan MIlld m.fl. starta AfS – Alternativ för Sverige så kan jag gå med där istället för att fortsätta med MEDP (Media och Pensionspartiet – klassisk konservatism). Det är bara att kopiera AfD:s program med enstaka nyanseringar.
  Med vänlig hälsning
  Dr. Thomas Jackson

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.