Gästskribent Ronie Berggren: USA:s historiska fördomar – en säkerhetskontroll som bör gälla även muslimer

logo­DGSUSA grundades av anglo-protestantiska kristna. Även de mest religionsskeptiska författningsfäderna som Thomas Jefferson och Thomas Paine högaktade protestantisk kristendom som de ansåg höll ihop det amerikanska statsbygge som konstitutionen lagt grunden till.

Fram till 1800-talets slut utgjorde protestanter inte bara en befolkningsmajoritet utan var nästan allenarådande.

När katoliker och judar kom till USA under 1800-talets sista årtionden var de amerikanska protestanterna skeptiska och utsatte dem för spe och mobbning som ibland tog politisk form som exempelvis i 1850-talets Know Nothing Party, som motsatte sig katolsk invandring.

Motståndet mot katolikerna handlade dock inte om frågor som nattvard eller barndop (sådana schismer var protestanterna sedan länge vana vid) utan omhuruvida de icke-protestantiska immigranternas tro verkligen var förenlig med USA:s konstitution.

Nix, sa de flesta amerikaner.

För att bli accepterade tvingades därför både judar och katoliker att bevisa att de var lika amerikanska som den protestantiska majoriteten.

Det tog tid. Men så småningom förstod det protestantiska USA att dessa andra grupper verkligen var lojala amerikaner. Den protestantiska antisemitismen ebbade ut på 1950-talet efter Förintelsen och kriget mot Hitler. Och antikatolicismen punkterades på 1960-talet när John F. Kennedy blev president.

Idag finns i USA en skepsis mot islam med skillnaden att dagens politiker vill låta muslimerna slippa den luttring som katoliker och judar utsattes för innan de blev accepterade. Muslimer anses inte behöva bevisa sin lojalitet eftersom katoliker och judar redan bevisat att minoritetsgrupper kan vara lojala mot USA.

Det resonemanget gäller emellertid bara om islam verkligen kan jämställas med katolicism och judendom. Historien visar att detta inte kan tas för givet. Ett antal muslimska terroristattacker har genomförts som saknar katolsk eller judisk motsvarighet, till exempel 9/11-attacken 2001, Fort Hood-attacken 2009, Boston maraton-bombningen 2013, Chattanooga- och San Bernadino-skjutningarna 2015 och nu attacken på gayklubben i Orlando den 12 juni 2016.

Sådana terrorister kom aldrig från de katolska eller judiska miljöerna. Ej heller från invandrade tyskar eller japaner – trots att amerikaner betraktade sina tyska landsfränder som landsförrädare under första världskriget och japanerna internerades preventivt av regeringen under det andra.

Däremot har hundratals radikala muslimer anslutit sig till Islamiska staten som krigar mot USA. De har därmed visat att deras lojalitet ligger hos just en främmande makt.

USA:s islamiska miljöer har inte tagit ansvar för detta, utan avfärdat ifrågasättanden som islamofobi. De har utnyttjat amerikanska myndigheters rädsla för att stigmatisera oskyldiga (vilket naturligtvis är en sund inställning hos myndigheterna om den inte missbrukas).

Terrorhändelserna och frånvaron av islamisk självkritik visar dock att frågor om islams kompatibilitet med amerikanska värden och muslimers lojalitet mot USA inte kan avskrivas med hänvisning till USA:s tidigare erfarenheter av olika invandrargrupper.

Vägen för USA:s muslimer att fullt ut bli accepterade är att gå igenom samma process av frågor och ifrågasättanden som tidigare grupper fått genomgå, tills frågorna blivit besvarade.

Det legitimerar självklart inte hat mot muslimska individer som alltid måste respekteras som personer. Men att öppna dörren på vid gavel för muslimsk invandring med hänvisning till tidigare fördomar mot katoliker och judar är fel väg att gå.

Faller man i det ena diket måste läxan vara att lära sig hålla balansen, inte att trilla ner i det andra. Det behöver västvärldens politiker inse.

Ronie Berggren, USA-expert från Örnsköldsvik, leder bloggen och podcasten Amerikanska Nyhetsanalyser (usapol.blogspot.com). Han vill se starkare band mellan Europa och USA och en enad västvärld, mer inspirerad av amerikansk och brittisk politisk tradition, som kan stå upp för västerländska, demokratiska värden i en tid då totalitarismen gör framryckningar.

38 reaktioner på ”Gästskribent Ronie Berggren: USA:s historiska fördomar – en säkerhetskontroll som bör gälla även muslimer

 1. Madelaine Fusfield skriver:

  Håller med Roni Bergrens obervationer men vill också påpeka att hittils har USA inte erfarit några krav från Muslimer för speciell hänsyn. Många amerikaner har uttryckt rädsla över möjligt inflytande av Sharia lagar på den amerikanska grundlagen men det har visat sig vara mycket långsökt. Muslimer här har följt tidigare invandrares exempel av att hålla en låg profil och inte åkalla för mycket uppmärksamhet. Dom har fritt rum att leva sitt liv med liktänkande så länge dom håller sig till amerikanska lagar. Dom vill kanske inte riskera att bli utvisade och är också medvetna om den negativa bild många amerikaner har av Islams religion. Bättre att ligga lågt.

  Gilla

  • Utlandssvensk skriver:

   @ MADELAINE FUSFIELD

   ”Muslimer här har följt tidigare invandrares exempel av att hålla en låg profil och inte åkalla för mycket uppmärksamhet. ”

   Även om man håller med om detta, vilket jag inte riktigt gör, måste man hålla i åtanke att muslimer är en väldigt liten andel av befolkningen i USA, endast kring en procent. Givet detta är det inget ovanligt att muslimerna håller sig lugna. Det finns ett väldigt tydlig mönster av att deras krav och inflytande ökar med växande andel. Som alla kan observera är det en väldig skillnad på hur muslimerna nu, när de är kring 10% (ja, det är en kvalificerad gissning), påverkar Sverige jämfört med när de en gång i forntiden på 80-talet var en procent av befolkningen

   Gillad av 3 personer

  • nordtomta skriver:

   Det är för mig obegripligt att du kan påstå att islamska trosbekännare inte ställer krav på sin amerikanska omgivning. Då kan man nog bara läsa/titta på MSMs vänsterprodukter. Det ter sig som en ”willful blindness” för mig.

   Hittills har islamska föreningar i USA ställt oerhörda krav på administration/byråkrati respektive statliga och federala organisationer. De kraven har i hög utsträckning fått starkt gensvar från Obama-regimen. Det finns multipla islamska organisationer med stor makt i Nordamerika; exempelvis har CAIR (Council on American-Islamic relations = Muslimska brödraskapet), tvingat igenom detta:

   1) semantiska krav ställda på Pentagon, FBI och CIA att rensa bort allt som de ser som uttryck för västerländsk fobi: ”jihad, mujahedin, taqiyya”, m.m. m.m.
   2) konkreta krav på att FBI, CIA och enskilda polisdistrikt som NYPD inte ska ha rätt att kartlägga miljöer kring moskéer i syfte att lättare förutse terrorbrott.

   Syftet med denna utrensning av det mesta som har med islam att göra är förstås att göra ansvariga blinda, döva och tysta inför den islamska kolonisering som pågår av hela Västerlandet.

   Statsåklagaren Andrew McCarthy som ställde den blinde shejken Omar Abdel-Rahman inför rätta för den första bombningen av av Twin Towers i 1993, och fick honom dömd till livstid + 15 år, har skrivit extensivt om sitt uppvaknande när han var tvungen att sätta sig in i vad islam stod för när åtalet väckts. Först trodde han att Abdel-Rahman var en galning med sekteristiska och märkliga islamska föreställningar. När han sedan läste in sig på islam insåg han att mannen tillhör mittfåran i sunnitisk wahabism.

   Många enskilda muslimer i USA ställer stora krav på sin omgivning: industrier som krävs ska anpassa sin produktion efter muslimska bönetider etc. Vägran att som chaufför vid flygplatser ta med passagerare som har med sig alkohol från resan eller som har med sig sin ledarhund. Med mera…

   https://www.youtube.com/watch?v=RzjG-tHrgeE : Föredrag av Andrew McCarthy betitlat ”America’s War on Terror…or is It?”

   Vill man veta mer om omfattningen av CAIRs infiltration av USAs institutioner och om vad sharialagstiftning står för är det värt att lyssna på Stephen Coughlins genomgångar som finns på YouTube.

   https://www.youtube.com/watch?v=nhZe7eZK4dw (Lectures on National Security & Counterterror Analysis)
   https://www.youtube.com/watch?v=NsArto3UVT0 (Understanding the War on Terror Through Islamic Law)
   https://www.youtube.com/watch?v=t98WRrOPj2s (Abrogation & the ‘Milestones’ Process)
   https://www.youtube.com/watch?v=gMQ0B2ivjPs (Muslim Brotherhood, Arab Spring & the ‘Milestones’ Process)
   https://www.youtube.com/watch?v=JkAZUvQAzkc (The Role of the OIC in Enforcing Islamic Law)

   (The Boston Attack and ”Individual Jihad”)

   Gillad av 2 personer

   • Tahmas Nuri skriver:

    @nordtomta
    Det här är helt korrekt. Muslimerna i USA ställer mycket hög krav på att landet skall anpassa sig till islam och inte tvärtom. Den muslimska lobbyverksamheten är stor och välfinansierad. Barack Obama den förste svarta presidenten i USA och tillika muslim (på pappret kristen men hans identitet är muslimsk) så var han en av förespråkarna till The Ground Zero Mosque vilket som tur är inte blev av, tack vare Pamela Geller och Robert Spencer bland annat.
    När Orlando attackens motiv blev känt så vägrade Obama erkänna att det var ett muslimskt terrordåd. Ett annat tal han höll så vidhöll han att islam är en del av USA och bör inte kritiseras. Listan på hur Obama försvarar islam är kilometerlång.
    CAIR och andra muslimska organisationer kommer att få det svettigt när Trump blir president. Om Clinton vinner är USA förlorat för evigt.

    Gillad av 2 personer

 2. Utlandssvensk skriver:

  Mycket relevant inlägg. Tack för det!

  Som påpekas här var protestanter helt dominerande fram till sent 1800-tal, Sen hade man från cirka 1880-1920 en extremt hög invandring, som i alla historieböcker beskrivs som massimmigration. Detta är relevant från svenskt nutidsperspektiv, eftersom nivån då låg nästan precis på samma procentuella inflöde per år som Sverige hade under 2006-2013, dvs. cirka en procent per år. Få i Sverige var villiga att erkänna hur extremt detta var jämfört med andra västländer och politiker och media förnekade militant att man kunde kalla detta massinvandring. Sen spräcktes som bekant alla alla dammar 2014-2015 och vi nådde nivåer som aldrig har skådats ens i USA. Grattis Reinfeldt, du lyckades!

  Så det är väldigt relevant att jämföra med USA och den helt uppenbara slutsatsen är att om man ska syssla med massimmigration så är selektion det absolut viktigaste. Detta var mycket välkänt i USA och man hade länge en selektionspolitik som idag skulle anses öppet rasistisk. Lagarna som infördes i samband med det stora inflödet fram till 1920 var närmast drakoniska och mycket hårt inriktade på selektion. Den typen av immigration som vi har haft till Sverige var helt utesluten och allt prat om historisk ”fri immigration” till USA är rena fantasier, vilket tyvärr inte hindrar att de ofta återkommer i svensk debatt. Orsaken att judar och katoliker fick komma in är att de är vita. Kineser förbjöd man tidig och svarta eller muslimer fanns inte på kartan. Tvärtom fanns det länge en stark rörelse för repatriering av svarta och ingen mindre än Abraham Lincoln var en väldigt entusiastisk supporter av detta. Han var medlem i The American Colonization Society, som bland annat grundade landet Liberia, med syfte att repatriera Amerikas svarta och han var väldigt explicit hela vägen med att svarta och vita inte borde leva tillsammans.

  Vidare var det centralt att tillåta fungerande segregering. I USA upprätthölls detta på olika sätt, men en av huvudmetoderna var länge ”restrictive covenants”. Fastighetsägarna i ett område kunde sluta sig samman och upprätta kontrakt att deras fastigheter endast fick säljas till vissa personer, t.ex vita eller italienare. Detta låter också hemskt nu, men var väldigt välfungerande, så länge det var tillåtet.

  Oavsett vad dagens vita amerikan eller svensk säger när han tillfrågas om vilka han vill bo nära är det helt uppenbart att ”restrictive covenants” skulle få ett omedelbart och massivt genomslag i båda länderna om de blev tillåtna. Man kan tycka vad man vill om detta, men så är det.

  Till stor del kan man se flytten från städer till förorter i USA som ett sätt att i praktiken upprätthålla segregering, framförallt mellan vita och svarta. Även detta har fungerat ganska bra. Även om flera städer, som t.ex Detroit, har fallit ner på närmast afrikansk nivå har den vita medelklassen kunnat isolera sig från detta.

  Nu är detta otrevliga ämne tyvärr akut relevant för Sverige. Erfarenheterna från USA visar väldigt tydligt att den vita medelklassen närmast desperat vill segregera sig och vi vet alla att det i praktiken är samma sak i Sverige. Men man måste då ha formella eller informella system för att kunna upprätthålla fungerande segregering. I Sverige saknas båda.

  I USA har man t.ex lokala poliser som finansieras lokalt. Detta innebär att man kan få goda eller dåliga spiraler i ett område vad gäller hur väl polisen fungerar. Ett rikt område har råd med många poliser och den fungerande tryggheten drar dit fler produktiva medborgare och man har då ännu mer pengar till poliser. Motsatsen gäller i ett fattigt område. Denna mekanik gäller även för skolor, vägar, osv och skapar en fungerande segregering.

  I Sverige går inte detta. Polisen fungerar ungefär lika dåligt överallt och de pengar som finns tillförs knappast de välbeställda områdena. Inom skolan är det helt klart att ”utanförskapsområdena” får långt mycket mer pengar per elev. Osv, osv. Vidare har staten blivit allt mer aggressiv vad gäller att sprida ut immigranterna i samtliga områden och många kommuner köper nu bostäder i stor skala. Att fastighetspriserna är höga innebär inte längre något skydd, eftersom alla kommuner måste ta emot skäggbarn och andra spännande figurer. Vidare införs tvångsåtgärder för skapa ”integration” i t.ex skolor.

  Resultatet av detta är att vita svenskar får det väldigt svårt att segregera sig. Man kan anse att detta är önskvärt, men man ska även vara medveten om att allt tyder på att folk nästan desperat vill segregera sig i ett mångkulturellt eller mångetniskt samhälle. Empirin är förkrossande. Om man hindrar detta är det närmast säkert att de som kan kommer att lämna landet. Såvitt jag kan se har detta redan börjat och utflödet lär endast öka.

  Om vi inte kan eller vill deportera, måste vi segregera. Eller gå under. Fast som vanlig är det väl enklast att inte prata om saken och låta barnbarnen ta smällen……..

  PS.
  Även i USA har självklart statsmakten i modern tid på olika sätt strävat efter att motverka segregering. Men den har inte alls haft samma styrka relativt medborgarna som staten har i Sverige, så framgången har i stort uteblivit. Men de har blivit klart mer aggressiva med tiden och t.ex systemet med ”section 8 housing” påminner en del om kommunerna som köper upp bostäder för migranter i Sverige.
  DS

  Gillad av 6 personer

  • Gert. B. skriver:

   Hade jag haft bättre ekonomi och om jag hade varit yngre så hade emigration varit ett lockande alternativ.
   Nu bor det nio familjer i min trappuppgång. Tre heter Andersson, Pettersson och Lundström.
   Det är påfrestande med grannar som grillar på balkongen och som är allmänt högljudda. Varför är barnen uppe mitt i natten och lever full rövare t.ex? Och det är såklart inte de tre ovan nämnda familjerna som bidrar till detta. Så, segregering, ja tack!

   Gilla

   • Tahmas Nuri skriver:

    Funderar själv på att köpa mig en stuga ute i skogen, föda upp grisar och ha ett vaktbolag som patrullerar. En stor skylt skall jag ha som lyder:
    You are Now entering a Judeo- Christian territory and all trespassers will be shoot at point blank. When entering the premises after permission, do not attempt to pet or feed the wolf.

    Gillad av 1 person

  • Sven skriver:

   Den möjlighet etniska svenskar har att segregera sig är att köpa enskilda hus ute på landet inom pendlingsavstånd till arbetet i städerna. Räkna med att dessa fastigheter kommer att bli mer och mer eftertraktade.

   Gilla

  • Gunhild skriver:

   Mycket givande inlägg fyllt av kunskap. Inlägget lyfter sig i kvalitet långt över vad MSM förmår. Ger även DNs omhuldade begrepp nättroll en helt ny innebörd.

   Men en komplettering behövs, av helt avgörande betydelse.
   Vad hände med, och hur lever ursprungsbefolkningen – indianerna – idag.

   Länk om Indianreservat;

   https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Indianreservat

   Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Gunhild,

    Tack så mycket!

    Jag kan väl tillägga att jag skrev en del på DN när kommentarer var tillåtna där och när kulturredaktören Maria Schottenius utnämnde kommentarsfälten till ”pissrännor” kände jag mig hedrad. Hon var för övrig med och startade censurföretaget Interaktiv Säkerhet, som helt förstörde alla debatter.

    Problemen var aldrig att kommentarerna var ovårdade utan att många som skrev där var betydlig bättre pålästa än skribenterna och dessutom ofta även hade bättre språkbehandling. Journalisterna kunde inte hantera detta.

    Gillad av 3 personer

 3. Erik skriver:

  Islam är väsensskild från andra religioner då det är en INVASIV religion.

  Med invasiv menar jag att religionen har yttringar som den tvingar omvärlden att förhålla sig till, vilket innebär att jag inte bara kan strunta i muslimers anspråk på ”respekt”.

  När muslimen kräver halalmat när den sitter i fängelse, slöja till polisuniformen, särskilda badtider för kvinnor, få slippa skaka hand med kvinnor, exklusiva klädkrav inom vården, könsapartheid i gymnastikundervisningen för att ta några exempel som rinner upp i skallen, så kan jag inte bara helt enkelt säga att det där bryr jag mig inte om, jag struntar i det.

  Ett sådant svar duger inte eftersom muslimen alltid begär att jag skall förhålla mig till de religiösa anspråken, muslimen kräver ett svar, ett ja eller nej till de religiösa kraven. Svarar jag nej (vilket jag definitivt gör) så utnämns jag sannolikt på stående fot till islamofob (ungefär det värsta man kan beskyllas för) och skulle jag samtycka till anspråken och acceptera dem (vilket man ofta gör i Sverige) så är jag enligt mitt förmenande islamofil, ungefär som MSM och svensk politikerklass, och medverkar till en islamisering av samhället.

  Så länge islam har denna sorts anspråk på omvärlden så kommer även fortsättningsvis inte ett enda land i hela världen att uppskatta muslimsk invandring. Inte ett enda.

  Där det finns muslimer, där skaver det.

  Alltid och överallt.

  Gillad av 6 personer

  • Thor skriver:

   Ja, inte ens Saudiarabien vill ha muslimsk invandring. Inte en enda syrier tas emot. Emiren i Quatar erbjöd generöst att ta emot 20 (tjugo) syrier som ”gäster”. Underförstått: de skulle senare kastas ut. Ännu en katastrofalt loj inställning från EU att inte sätta press på dessa länder. Istället vältras allt över på européerna. Ynkligt. EU kunde även ha satt press på USA att agera. USA är nära lierat med Saudiarabien och har stort inflytande. Men nejdå. Enklare att hota de EU-länder som inte vill islamiseras med straff på 250 000 euro per nekad arab.

   Gillad av 1 person

  • Gunilla skriver:

   @ Erik Ja, invasiv är ordet. Just det ät ju också svaret till varför det är så svårt att hantera dessa med samma måttstock som nämnda judar och katoliker. De senare företräder ju inte religioner eller åskådningar som inte på något sätt får kritiseras. De representerar heller inte en religion som i sig är politisk; som alltså i det mesta reglerar hur samhället ska se ut och TVINGAR således omgivningen att förhålla sig.

   Gilla

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Jag gillar nog inte riktigt beskrivningen ”fördomar”.
  Man konstaterade att de nya hade en annorlunda kulturell bakgrund och erfarenhetsmässigt har sådant kunnat medföra problem.
  Då tyder det snarare på visdom att inte sopa eventuella problem under mattan.
  Tidigare generationers erfarenheter är inte en fördom förrän det i det specifika fallet, efter kontroll, har visat sig vara just en fördom.

  Om det visar sig att i den nu nya gruppen ett antal individer ägnar sig åt helt oacceptabel verksamhet, så bör det kanske inte diskvalificera hela gruppen. I vart fall inte förrän det visar sig att det är gruppen som helhet, som är problemet.

  Här uppstår då plötsligen en ny vinkling då gruppen som helhet protesterar genom sina talesmän, prästerskapet, mot att den som bjuder in till samvaro tycker sig ha rätt att ifrågasätta de som vill se sig som deltagare till dess att de kan betraktas som kompatibla i de sammanhang som samvaron avser.
  Det känns väldig märkligt om det är gästen som skall avgöra om han har rätt att närvara på ett party.

  Om jag bjuder hem en familj och någon i familjen missköter sig, så förväntar jag mig att familjens överhuvud lyfter ut vederbörande och å familjens vägnar ber mig om ursäkt.
  I fallet med muslimerna i USA och annorstädes, så ifrågasätter muslimerna i stället värden för partyt.

  I min tankevärld betyder det att familjen i fråga skall förklaras icke önskvärd till dess att talespersonen fattar hur samvaro fungerar och att det aldrig är på gästens villkor.

  Gillad av 6 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   En synnerligen talande historia!

   Gästen skall sköta sig, annars blir det dörren!

   Men detta gäller ofta inte i Sverige,
   där värden inte är gästfri nog…

   Lite realism, bland Allah ismer, skadar nog inte!

   Halalgrillande poliser är inte vad vi behöver utbilda främst!

   MAN är vana vid samhällen där det sätts gränser,
   där MAN då får VISA respekt…

   Inte bara som här, KRÄVA…

   Gilla

 5. Tahmas Nuri skriver:

  Givetvis är det en väsentlig skillnad på katolicismen, judendomen och islam. Vilken läskunnig människa som helst som har öppnat handboken i hur man tar kål på judar ock kristna förstår att islam är en farlig religion. Ofta hör man trams som att man ” feltolkar Koranen”, ”man kan inte ta verserna ur sitt sammanhang”, och att ” islam är fredens religion”. Givetvis är sådana påstående befängda, om något är präglat i skrift och påstått givet av deras Gud så är det sanning enligt dem själva.
  Jag ser två skäl till att det förekommer aversion mot islam.
  1. Islam är vad det är, en härskarreligion där ingen annan har plats om man inte konverterar. Islam är helt jämförbar med nazismen på den punkten.
  2. Vurmandet och skyddandet av religionen från politiker, media och islamofiler.

  Det stora misstaget som görs bland islamofilerna är jämförelsen mellan förföljelsen av judar under nazi eran och misstron mot islam som förekommer idag. Förföljelsen av judar var grundat i en rasbiologisk ideologi och ett hat mot en religiös grupp som hade vett att lyckas i det mesta de företog sig.
  Misstron mot islam bygger till stor del på att religionen inte ger utrymme för andra religioner, andra folkgrupper och med sin härskarteknik har för avsikt att se till så att alla icke muslimer underkastar sig islam. Det här utgör ett hot som många fasar över.
  Är vi då för paranoida? Absolut inte, återigen kan vi dra parallellen med judarna under nazi eran. De blev tvingade att underkasta sig nazismen och blev totalt avskalade på sin identitet och till sist nästintill förintade.
  Vi ser prov på hur islam använder sig av härskartekniken i form av själmordsdåd, krig och folkmord. Ingen vågar trotsa eller säga emot religionen eftersom stämplingen som islamofob kommer som ett brev på posten.
  Att kritisera dåliga idéer har alltid varit en mänsklig rättighet förutom när det kommer till islam, islam är orörbar och fredad av omvärlden.
  Det är därför av största vikt att vi står upp för våra judeo-kristna värderingar, att vi vägrar underkasta oss och att vi inte accepterar att en namngiven Gud och dess utövare får för stort fotfäste och inflytande i vår vardag.

  Gillad av 3 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   @ TAHMAS NURI,

   ”Islam är helt jämförbar med nazismen på den punkten.”

   Det finns väldigt starka beröringspunkter mellan dessa två ideologier och de kännetecknades även av inbördes beundran och omfattande samarbete när nazisterna var vid makten. Hitler är fortfarande en hjälte i stora delar av MENA.

   Som vi var inne på nyligen angående HMF lagen leder detta stundtals till tilt i maskineriet i det moderna Sverige, när nazister och muslimer öppet tycker samma saker om judar.

   Sen är det intressant att läsa det mycket omfattande arbete som Pam Geller har lagt ner på sin tes att det var Muftin av Jerusalem som puttade nazisterna i riktning mot förintelsen, eftersom han inte ville ha några judar till det som nu är Israel. Hon har ett väldigt trovärdigt och grundligt dokumenterat case. Det verkar även rimligt, eftersom nazisterna tidigare länge hade haft för avsikt att få judarna att flytta, snarare än att mörda dem.

   Gillad av 1 person

   • Tahmas Nuri skriver:

    @utlandsvensk
    Exakt det sade Netanyahu och blev offentligt påhoppad som antisemit?!?! Både iniråsrael och av Frau ” herlich willkommen” Merkel
    Det handlar inte om att föringa nazisternas avskyvärda brott mot det judiska folket utan det handlar om som du mycket riktigt påpekar att stormuftin av Jerusalem al-Husseini 1937 i Berlin gav Hitler två förslag, skicka judarna till det av Italien ockuperade Eritrea eller Somaliland alternativt den slutgiltliga lösningen. Det här finns dokumenterat men lyfts aldrig upp i debatten som handlar om muslimsk antisemitism.

    Gilla

 6. Stefan Sewall skriver:

  Du har helt rätt. Det går inte att jämföra dessa entiteter. Skillnaden mellan 1800-1900-tals USA-protestantism och 1800-1900-tals katolicism är inte alls så stor som skillnaden mellan modern kristendom och den fortfarande i 600-talet kvarlevande statsbärande, statsstyrande ideologin islam. Islam är inte en religion att jämföra med andra, till modern tid anpassade religioner, utan unik i sitt slag och är en även politisk ideologi.

  Buddism, hinduism, shintoism resp. konfutsianism t.ex. styr nu inte sina länder med järnhand. Islam däremot står över statsbildningarna och styr allt över alla i de flesta länder där islam finns i stor utbredning och tolererar inte andra åskådningar. Islam tenderar att ta över mer och mer i alla länder där den dominerar eller har stort befolkningsunderlag. Det blir mer och mer inslag av sharialagar i alla länder med många muslimer. Kristna massmördas idag i islams namn i Syrien. Även i Egypten, Bangladesh, Pakistan, Filippinerna och Malaysia m.fl. blir kristna nu mördade för sin tro t.ex. Turkiet blir mer och mer islamiserat och frångår sekulariseringen enligt Erdogans plan. -Läs Helen Bergmans artiklar omTurkiet på Ledarsidorna.se.

  Japanska invandrare i USA kan antas vara shintoister, t.ex., men hotar ingen med sin religion. Japaner som blev internerade under WW2 borde ha känt sig kränkta av interneringen, men de har inte hämnats med våld. Deras religion är inte sådan. De såg Hirohito som gud men det fanns ingen totalideologi som krävde evig hämnd. Roosevelts bevekelsegrund för interneringen var naturligtvis oron för dessa japaners lojalitet. Skulle de vara lojala mot Japan eller USA? Skulle de i stor utsträckning vara sabotörer och spioner? Man visste att det fanns japanska spioner på Hawaii som hjälpte japanska flottan med information före Pearl Harbour attacken.

  Det fanns även tyska spioner och sabotörer i USA, så misstänksamheten mot tyskar i USA under kriget var inte helt ogrundad.

  Det är en fråga om lojalitet och kompatibilitet. Olika varianter av kristendom är dels ganska lika varann och dels av nödvändighet moderniserade och anpassade till parlamentarism och modernt liv.

  Folken har makten sedan 1700-1800-talet i de moderna kristna länderna, inte kyrkan. Det började med amerikanska revolutionen och sedan franska.

  I muslimska länder har religionen makten, inte folken. Islam står över allt och styr lagar och levnadsregler för alla i deras länder. Det är inte förenligt med västerländskt folkstyre och frihet. Inga svenskar eller amerikaner bygger pingst- eller missionskyrkor i Saudi eller Jemen eller Iran.

  Lojaliteten är avgörande. Om religionen är av stenålderskaraktär och tillräckligt fanatisk och absolut lojalitetskrävande blir följarna lojala i första hand mot religionen och inte mot det moderna nya landet befolkat av otrogna.

  Gillad av 4 personer

  • Gösta Oscarsson skriver:

   I ett av de diagram som World Values Survey presenterat (rekommenderas intensivt) så ligger de protestantiska länderna samlade i övre högra hörnet och utmärks av låg tro på gud och hög tro på sina medmänniskor. Detta är länder som dessutom ekonomiskt och socialt mår bra. De muslimska länderna utmärks av mycket gud och lite tillit till sina medmänniskor (utom dom i familjen, släkten och klanen) och har – följdriktigt nog – usel ekonomi och usla sociala förhållanden. De katolska länderna ligger (i stort sett) ”någonstans i mitten”. Stora kulturella gap är svåra att sluta! .

   Gillad av 1 person

 7. tirutaa skriver:

  Jag funderar mycket kring detta att man så sällan kan läsa om muslimsk självrannsakan. Denna benägenhet att vägra diskutera hur man i islams namn åstadkommer förödelse och död i världen. Denna brist på självkritik. Denna brist på ödmjukhet inför det faktum att så mycket våld ändå utförs i islams namn.

  I stället möts vi med allehanda bortförklaringar och förnekanden. Man vägrar se orsak och verkan. Vägrar se någon skuld alls i islam. Tvärvägrar. Kommer man med kritik, möts man inte sällan med angrepp: det är kritikern det är fel på. Aldrig är det så svårt att skilja mellan sak och person som när det gäller islam. Eftersom muslimerna själva sällan gör denna distinktion, låter vi också själva lätt dras in i denna sammanblandning mellan sak och person, islam å ena sidan, muslimen å andra. Om det någonsin är viktigt att skilja på dessa båda, så är det i denna fråga.

  Som också religioner är ideologier – och särskilt då den politiska islam – borde det vara självklart att kunna debattera även den. Men nej. Den är undantagen, konstigt nog. I alla tider har det varit möjligt att diskutera andra ideologier, såsom kommunismen, maoismen, liberalismen mm, men islam kräver undantag. Kom inte och diskutera den. Allt annat men inte den. Den står ovanför.

  Men varför skulle just den ideologin göra det? Och varför låter vi bli?

  Denna vår vana till självkritik i väst har sedan exploaterats i stor skala. Vi tar på oss skulden. Felet måste vara vårt om det uppstår friktion mellan muslimerna och oss andra, medan den muslimska självkritiken lyser med sin frånvaro. Det haltar avsevärt här. Balansen är osund.

  Denna diskrepans i självuppfattning torde idag vara rätt känd för de flesta. Kanske att vi därför nu kunde känna oss mogna att kräva undertecknande av ett kontrakt av dem som vill in till våra länder. Ett kontrakt där man lovar lojalitet för våra grundläggande värderingar, såsom demokrati och jämställdhet mellan könen. Respekt för våra lagar helt enkelt. Och anser man sig inte kunna underteckna ett sådant dokument, kan man skiljas åt i ömsesidig respekt för de olikheter man har.

  Gillad av 2 personer

  • Hedvig skriver:

   Även jag har under lång tid funderat över, varför vi sällan eller aldrig läser om ”muslimsk självrannsakan … Denna brist på självkritik.”

   Jag hittade en sannolik förklaring hos den franske tänkaren och filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) i DN Kultur 1992-07-29, där Daniel Birnbaum och Hans Ruin intervjuar honom.

   Ricoeur betonar att den europeiska kulturen – trots alla de fasor den förmått frambringa under 1900-talet – har en speciell styrka ”nämligen kombinationen av en vilja till universella värden och en förmåga till självkritik. Den kritiska beredskapen bottnar i en insikt, att dessa värden aldrig kan tas för givna, att de ständigt måste problematiseras. I detta avseende är det europeiska tänkandet unikt”, enligt Ricoeur.

   ”En konkurrent till denna universella europeisering av världen är förstås islam. Man frågar sig emellertid om en kultur byggd på islam någonsin kan lyckas med det som den kristna kulturen förmått, nämligen att härbärgera sin egen självkritik.”

   Gilla

   • tirutaa skriver:

    @ Tack Hedvig!

    Också jag har nu hittat lite studier/teorier kring denna brist på självkritik.

    Den danska psykologen Nikolai Sennels har studerat muslimska fängelsekunder (70% av unga fängelsekunder i Danmark har muslimsk bakgrund) och jämfört dem med liknande grupp danska ungdomar, med samma slags socioekonomiska bakgrund.

    Vad han finner hos de muslimska ungdomarna är vissa psykologiska mekanismer som skadar folks utveckling och ökar ett brottsligt beteende. Den ena är den mycket tidiga islamska utbildningen. Man repeterar Koranen om och om igen; på så sätt indoktrineras man om Koranens budskap. Våld och kränkningar används som metoder. Den andra är klassisk hjärntvätt genom smärta och upprepningar. Metoder som totalitära regimer använder sig av för sina soldater. På detta vis bryter man ner det psykiska försvaret.

    Man gör på detta sätt för att man inte riktigt förstår det mänskliga psyket.

    En sådan fostran/utbildning leder till vrede, intolerans, självförtroende och ansvar för en själv, skriver Sennels. Blir sedan en person med denna uppfostran kritiserad, drabbar det känslan av heder, och då används vilka medel som helst för att tysta kritikern. All logik far sin väg. Man kan låtsas bli kränkt, man hotar, man hämnas, man försöker förnedra kritikern. Allt detta ger socialt status, i motsats till oss i väst som skulle få skämmas om man betedde sig på det viset.

    Med den slags uppfostran och utbildning som muslimska barn får/utsätts för, förstår man att självkritik skulle vara helt otänkbart.

    Det här får mig än mera att önska upprättandet av ett kontrakt om lojalitet mot värdlandet och dess värderingar.

    Det går att googla på Nikolai Sennels.

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Tirutaa 26 juni, 2016 kl 00:28
    Hej!
    Jo, jag har läst Nikolai Sennels och man kan kanske sammanfatta hans (och många andras) studier med, att migranter från förmoderna, odemokratiska, patriarkala och grupporienterade stam-/klansamhällen har mycket svårt att anpassa sig till våra västerländska demokratiska och individorienterade samhällen. Det gäller även i relativt hög grad migranter med annan religiös tro än islam. Sydländska skam-kulturer i kontrast mot nordeuropeiska skuldkulturer.
    Fast idag verkar vårt svenska samhälle alltmer marineras i kränkthetskulturer hämtade från såväl syd som amerikanska universitet.

    Gilla

 8. Tahmas Nuri skriver:

  Håller Sverige på att islamiseras?
  Svaret är ja dock i sakta mak. Frågan är hur märker vi av det?
  Det mest synbara är den förändrade gatubilden samt att minoriteten växer explosionsartat till det kommer sedan vurmen och svärmeriet för islam som vi kan se sprider sig allt mer framförallt inom politiken, media och bland vänsterliberaler. Alla problem som islam för med sig ursäktas hela tiden med att det är utanförskapsområde, arbetslöshet, lärarbrist i skolorna osv. Det finns alltid en förklaring. Handskaknings debatten blev som tur var en vinst för sans och vett men det fanns också prominenta röster som gjorde gällande att religionsfrihet skall gå före mänskliga rättigheter.
  Segregerade badtider har mer eller mindre godkänts av etablissemanget, motivering är lika korkad som segregeringen i sig. Muslimska kvinnor kan inte simma och det är upp till samhället att lära dom. Samtidigt kan inte muslimska pojkar och män låta bli kvinnorna på badhusen främst då svenska kvinnor får man förmoda eftersom de inte är täckta.
  Man nämner givetvis inte att det i huvudsak är muslimska män som tydligen inte har någon som helst självkontroll. Det betyder att alla vi andra är med och klär skott för deras brist på vad som är rätt och fel i modernt samhälle. Muslimska bönerum i skolorna börjar poppa upp likt små maskrosor här och där.
  Det som också är tongivande och det som mest tyder på en islamisering är att all kritik mot muslimer eller islam tystas ner med islamofobi och det är inte bara muslimer som svänger sig med det ordet utan hela det väletablerade etablissemanget.
  Staten överöser suspekta föreningar med miljontals kronor för att de i lugn och ro skall kunna bedriva lobbyverksamhet som skall gynna islam. Oftast har dessa organisationer värdeord som fred, rättvisa och jämlikhet men inga av de orden speglar deras verksamhet.
  Hatpredikanterna avlöser varandra både i deras organisationer och i moskéerna. Det förekommer allt ofta att kommunala företrädare bjuder in eller deltar öppet i sammanhang där homofobiska imamer raljerar över dekadensen i väst.
  En fråga vi måste ställa oss är: vad är nästa steg i islamiseringen av Sverige? Är det månne godkännande av att delvis införa sharia lagar i enklaverna? Troligen, då vårt eget rättsväsende går på knä och vår poliskår rår inte på gangstrarna i nämnda enklaver och polisen kommer troligen att sluta åka på larmen som kommer från de områdena.
  Det första muslimska partiet kommer troligen se dagens ljus lagom till valet 2022. Eftersom islam är både religion och politik så kommer ett sådant parti att bli väldigt populärt både bland muslimerna som islamofilerna.
  Det som väcker ett löjesskimmer är att islam är inte demokratiskt men Sverige är det, och vi erbjuder därför via vår demokratiska plattform legitimitet till ett sådant parti.
  För att återknyta till de suspekta organisationerna så finns det gott om personer med politiska ambitioner som är kapabla att starta upp ett parti, pengar får dom från staten och från Saudi Arabien så den tröskeln är inget hinder.
  Yasri Kahn, Musa, Kaplan med flera är givetvis kandidaterna till ett muslimskt parti.
  Det finns alltså all anledning till oro och vi bara sett början, England är ett varnande exempel, en muslimsk borgmästare i London, staden Luton som har blivit en enda stor enklav och Birmingham är på god väg.

  Gillad av 2 personer

 9. Willy Lindqvist skriver:

  Judar spränger inte restauranger eller utför andra terrordåd i Tyskland även om man kan tycka att de har större anledning till det än muslimer som utan synlig anledning begår våldsdåd i länder där de fått en fristad. Det råder uppenbarligen kvalitetsskillnader religioner emellan.

  Gillad av 1 person

  • Tahmas Nuri skriver:

   @willy
   Kvalitetsskillnader, pröva Trabant mot en Tesla. Trabanten en tvåtaktsmotor som spyr ut avgaser och har treväxlar mot en miljövänlig elbil som har en nio växlad automatlåda och gör 0 till 100 på 3,5 sekunder.
   Helt rätt Willy, det är stor kvalitetsskillnad.

   Gilla

 10. Tahmas Nuri skriver:

  Jag hade en intressant konversation igår på midsommarfesten. Till att börja med så skall jag berätta när jag är i goda vänners lag så vädrar vi våra åsikter fritt men när vi på fest hos personer där det även förekommer perferi människor så blir jag alltid uppmanad av min hustru att inte gå i clinch med övriga gästdeltagare. Mina käpphästar är, politik, Israel, Palestina och islam.
  Jag får ofta beröm av min hustru för att jag håller mig i skinnet men igår kom jag likt en homosexuell ut som en högersionistisk palestinahatande*islamofob. Vilket jag bekräftade att jag var för mina antagonister dock med ett undantag och det var så det började.
  Precis som Jan Bengtsson skriver så är fobi en obefogad rädsla och det brukar jag ta fasta på. När samtliga ovan käpphästar började debatteras mellan fyra personer så kunde jag inte vara tyst. Jag fick en kort instämmande nick från min hustru att jag hade ”go ahead” jag avfyrade alla kanonerna på en och samma gång och när jag var klar så satt mina antagonister som våta filtar. Och en pep ur sig att jag var bland annat islamofob, vilket jag nekade till då min rädsla för islam är i allra högsta grad befogad, vilket innebär att det inte är en fobi.
  Allt fortlöpte ändå väl och när värden och tillika min vän sade i skarpa ordalag till mina antagonister att, inom dessa fyra väggar tillämpar vi yttrande och åsikts frihet utan för husets väggar gäller Sveriges kvasi lagar men inte här så dog debatten.
  Sillen blev uppäten och snapsen drucken, drucken blev även undertecknad men i det stora hela var det en bra dag då jag kom ut som en högersionistisk palestinahatande*islamofob, bortsett från islamofob.
  Vilken befrielse! Nu förstår jag hur homosexuella känner det när de kommer ut ur garderoben.

  *man kan inte hata något som inte existerar.

  Gilla

 11. MartinA skriver:

  ”Men så småningom förstod det protestantiska USA att dessa andra grupper verkligen var lojala amerikaner.”

  Låt mig föreslå en omformulering:

  ”Så småningom lyckades dessa andra grupper lura det protestantiska USA att de verkligen var lojala amerikaner”.

  Bara ett förslag till förbättring av artikeln 🙂

  Gilla

 12. Olle Reimers skriver:

  Det rör sig om en existensiell fråga. Hur en icke-konfrontativ ideologi förhåller sig till den som agerar på det motsatta sättet.

  Vi, som är fostrade i den kristna andan, har lärt oss att vända andra kinden till, att försöka se det positiva, i att vara inkluderande. De kommentarer man ser från kyrkans håll i Sverige präglas av detta synsätt.

  När islam, som är kristendomens raka motsats, icke inkluderande, icke tolererande, står på vår tröskel ställs frågan på sin spets: hur gör vi nu? Vår instinkt är att försöka förstå, att se det positiva och att inte döma.

  En soldat som är i strid måste fatta blixtsnabba beslut. Konfrontationen är på liv och död och det finns ingen tid för filosoferande. Så snart han vet att det är en fiende han har på andra sidan måste han göra det nödvändiga för att överleva.

  Islam har klara och tydliga mål. Inga andra parallella läror tolereras. Islam ska genomsyra samhället. Religiöst och politiskt.

  Vår existensiella fråga är alltså: ska vi och vill vi som goda kristna tillåta att en lära som vill avskaffa kristendomen och allt vad som hör därtill får ta över våra samhällen eller ska vi och vill vi slåss? Ska vi i godhetens namn tillåta att den lära som är civilisationens vagga får utplånas?

  Det är svårt att se sanningen i vitögat när sanningen går på tvärs mot alla våra invanda föreställningar. Vill vi överleva som kultur, som nation kan vi inte tillåta oss att blunda för fakta. Islam predikar öppet sina mål även om den omedelbara taktiken är smygande.

  Islam kommer inte att tillåta något annat än islam. Är vi beredda att acceptera det?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.