Civil olydnad

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Hanne Kjöller, en ledarskribent på Dagens Nyheter som jag normalt tycker är den vettigaste de har, ger föräldrarna vid friskolan Thoren Framtid i Ronneby en avhyvling. Föräldrarna ska nämligen ha förmått friskolan att inlägga någon sorts veto mot kommunens planer på att ”starta en förberedelseverksamhet för nyanlända barn i huset”. Närmare bestämt ska föräldrarna och skolan ha motsatt sig att migrantbarnen fick använda skolans ytterdörr och eventuellt toaletter på bottenvåningen och därigenom förmått kommunen att lägga ned planerna. Kjöller ställer några retoriska frågor till dessa föräldrar och avslutar med att näpsa dem:

[Hur] tänker sig [föräldrarna] att nyanlända ska integreras om de förvägras komma i närheten av ljushyllta? Hur ska de infödda i framtiden kunna dela arbetsplats och kanske liv med människor med annan bakgrund om föräldrarna så tidigt inympar denna skräck för främlingar?

Var och en får tycka vad de vill om invandringspolitiken. Men även personer som ogillar migrationen har bara att tugga i sig att de som beviljats uppehållstillstånd i de flesta fall är här för att stanna. Och då gäller det att rusta samhället, och barnen, för det.

Nu verkar sakfrågan inte vara så entydig som Kjöller hävdar. Grundskolechefen vid Thoren Framtid slår ifrån sig anklagelserna:

Vi stängde INTE och har aldrig stängt några dörrar vare sig för kommunen eller deras verksamhet för nyanlända barn. Att vi förknippas med ord som apartheid och att vi skulle stänga ute flyktingbarnen är helt verklighetsfrämmande för oss. Vi ser hur både våra anställda, elever och föräldrar i hela verksamheten blir starkt berörda av dessa helt felaktiga anklagelser. Vi har alltid och kommer alltid jobba hårt för att få bidra till en bättre integration på alla sätt och vis.

Men strunt i det. En ledarskribent kan ju inte alltid kolla fakta, utan kanske mest intresserar sig för principer. Så låt oss anta att föräldrarna och skolan i Ronneby gjort just det där de anklagas för och att kommunen vikt sig för protesterna. Vad ska man säga om det?

Om vi ett ögonblick låter bli att vara känslosamma så handlar det om i vilken utsträckning medborgare är skyldiga att finna sig i konsekvenserna av vad deras överhet hittar på. Det är ingen självklar och enkel fråga.

En ytterlighetsinriktning är den som Kjöller intar, nämligen att folket har att rätta och packa sig efter överhetens beslut vad överheten än beslutar inte minst med tanke på att överheten är tillsatt i demokratisk ordning.

Den andra ytterlighetsuppfattningen är den som brukar tillämpas av rebeller, till exempel när Greenpeaceaktivister bryter sig in i kärnkraftverk eller när Mahatma Gandhi protesterade mot brittiska statens saltmonopol i Indien och framställde eget salt. Sådant brukar betecknas som civil olydnad. Civil olydnad definieras av Wikipedia som ”en metod för samhällsförändring [närmare bestämt] en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa vissa myndighetsbeslut samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen”. Det är väl ungefär vad Kjöller anklagar Ronnebyföräldrarna för.

Överheter gillar normalt inte civil olydnad och de har såklart en poäng. I en bok från 1995 – Stenen i handen på den starke – ska Fredrik Reinfeldt och ett antal andra MUFare har argumenterat, också enligt Wikipedia, att civil olydnad och annan utomparlamentarisk aktivism skadar samhället och dess demokrati.

Svenska staten själv har i sin vishet emellertid tagit en mer balanserad ställning. Statens offentliga utredning Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister från 1999 kommer fram till att den civila olydnaden ”kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”. Utredningen gör ett antal medkännande observationer kring motiven hos dem som ägnar sig åt civil olydnad:

Man måste själv agera, inte lämna politiken åt andra… Många intervjupersoner uttrycker mer eller mindre starka tvivel på det representativa politiska systemet och på politikernas förmåga att lösa det som de uppfattar som problemen. En del uppfattar politikerna som maktlösa i förhållande till den ekonomiska makten och/eller EU. Man kan också spåra en besvikelse hos några att politikerna har en ”dold agenda” – de säger en sak, men gör något annat – och/eller inte tar den fråga man själv engagerat sig i på allvar.

Föräldrarna i Ronneby, om de nu gjort det som Kjöller tillvitar dem, kanske känner igen sig. Och ingen ska säga att den civila olydnaden i detta fall inte fungerade eftersom kommunen enligt Kjöller faktiskt tog tillbaka sitt förslag. De lyckades påverka politiken långt effektivare än om de väntat till 2018 års val och skickade dessutom en tydlig signal om sina uppfattningar.

Sedan är det det där med skammen. Flyktinggömmare och djurrättsaktivister behöver ju inte skämmas för sin civila olydnad utan vinner tvärtom statens och troligen medias förståelse, men något sådant kan föräldrar i Ronneby tills vidare inte räkna med.

30 reaktioner på ”Civil olydnad

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Civil olydnad är sannolikt i dagen situation den enda möjlighet som medborgarna har att få stopp på orimliga beslut av politiker och myndigheter. Det är faktiskt fullständigt orimligt att regering och myndigheter skall förvänta sig att medborgarna skall finna sig i en asylinvandring som inte bara hotar att bryta samman landets sociala struktur utan det är de fakto medborgarnas skyldighet när inget annat hjälper! De är faktiskt medborgarna själva som ändå har det yttersta ansvaret för sitt land och inte en liten grupp politiker och mediaaktivister.

  Gillad av 8 personer

 2. Sture skriver:

  Hanne Kjöller är det bästa DN har. Men hon är OJÄMN och INKONSEKVENT. Med andra ord: hon går inte att lita på. Hon hoppar från den ena tuvan till den andra. Men just detta säger ju också väldigt mycket om DN:s kvalitet.

  Gillad av 1 person

 3. Gunhild skriver:

  Kommer ovillkorligen att tänka på norska statens beslutade vattenkraftsutbyggnad av Alta-älven i Nordnorge. Den hade beslutats i Stortinget och innebar att Alta-konflikten tog sin början. Beslutet innebar att renbetesområden måste läggas under vatten. Samers traditionella näring hotades. Samerna betraktade statens vattenkraftutbyggnad som ett övergrepp mot enskilda människor. Och detta övergrepp skedde från majoritetsbefolkningen sida gentemot en samisk minoritet.

  I och med det fick konflikten en etnisk dimension. Etnisk dimension kan beskrivas på lite olika sätt. Ett handlar om rätten att få leva som man traditionellt brukar. Och att historiska rötter förstärker denna rätt. Den förstärks extra mycket om man även betraktas som en enhetlig folkgrupp. Och om denna rätt står i konflikt med en majoritetsbefolkning. Samma ingredienser återfinns, i stora stycken, även i Ronneby.

  Det allmännas behov ställs ofta mot människors traditionella sätt att leva. Vi har själva kampen om Vindelälvens utbyggnad, i vår egen närhistoria. Älven kom efter den konflikten att skyddas. Beslut ändrades. Enskilda människor gjorde motstånd mot staten, och nådde framgång. Den lille, kunde via opinion, påverka den store. Egentligen ett mycket gott betyg för staten, i min värld. En humanism visad från den starke gentemot den svage.

  Speciellt påminns man om detta när man läser om Kinas smått otroliga samhällsutveckling. Där drivs infrastrukturutveckling på ett helt annat sätt än i Europa. Det är effektivt och ytterst ekonomiskt att genomdriva. För i Kina kan regeringen enbart besluta om dammprojekt och snabbtågsutbyggnader, och sedan genomföra dem. Lokala opinioner behöver inte ens besvära sig. Omedelbart efter beslut kan spaden sättas i jorden. Inget egentlig tragglande med någon lokal opinioner behövs över huvud taget. Allt blir ändå som staten bestämt. Det gör att projekt kan drivas under största möjliga effektivitet.

  I Europa går allt mycket trögare. Hänsyn och avvägning till mer lokala intressen kostar pengar och minskar effektiviteten. EU:s halva ekonomi går åt till att stödja ekonomiskt hotade bönder. Kinas ekonomiska fördelar i det här avseendet återspeglar sig också i lägre priser hos Clas Ohlsons många produkter. Så kan också global ekonomi och statlig effektivitet se ut.

  Hur gick det då för Samerna i Nordnorge? Jo, efter 12 års kamp fick de ge sig. Norska Staten, och därmed Stortinget genomdrev till slut sina planer. Vem som stod som segrare kan man ju alltid diskutera. För det är alltid den lilla människa som är svagast i kampen mot Goliat. Men i en väl utvecklad demokrati är inget enkelt. För här har vi försökt bygga in hänsyn även till den lilla människan i ekvationen. Storsamhället kallar sig rentav för en humanitär stormakt.

  I nästa krönika från Hanne Kjöller på DN, kanske just den lilla människan finns med, sedd underifrån och innifrån, som en minoritet. Så som vi betraktar Samers rättigheter gentemot storsamhället. Krönikan kanske även tar upp allmän samhällseffektivitet i olika världsdelar, och hur människosyn och global ekonomi hänger samman. Den krönikan kanske blir extra intressant läsning för just föräldrar och friskoleledning i Ronneby. Vem vet.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Gunhild –
   Siden innrømmet statsminister Gro Harlem Bruntland at Norge egentlig ikke trengte den strømmen som en utbygd Altarlv gav….
   Det var også hun som fikk oss inn i EØS-avtalen, til tross for to folkeavstemninger (1972 og 1994) som sa ‘Nei til EU’. Våre verste anelser, og vel så det, har slått til.

   Gilla

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Jag håller för högst sannolikt att föräldrar som valt att sätta sina barn i någon form av friskola har gjort det av något skäl. Allt som oftast ställer friskolor krav på föräldramedverkan i någon form i betydligt högre grad än de kommunala skolorna. Tämligen sällan ligger friskolan i kvarteret där man bor vilket också ställer krav på transport av eleverna. Summerat betyder det att föräldrarna får ett extra åtagande, men att de för det de uppfattar som barnets bästa, ändå är villiga att acceptera det.
  I vissa fall har friskolorna en religiös profil som föräldrarna sympatiserar med, men i de flesta så handlar det säkerligen mera om att föräldrarna vill tillförsäkra sina barn en god studiemiljö.

  När hörde någon senast att någon förälder ansökt om att få sitt barn förflyttat till Rosengårdsskolan?

  Jaså? Inte det!
  Kan det då möjligen antas bero på att studiemiljön inte anses optimal?
  Att den i själva verket helt enkelt är urusel?

  Eftersom jag inte tror på att Malmö stad medvetet har satsat på att placera de sämsta lärarkrafterna man lyckats ragga upp i Sverige just där, så må det ju bero på något annat.

  Av våra barn kräver vi att de skall lära sig ett och annat i skolan. Våra politiker som sitter med facit över det mångkulturella experimentet i handen, fattar inget.

  I fallet med Ronneby och oviljan att släppa mångkulturen inpå knutarna är det självfallet så enkelt att bevisen för mångkulturens misslyckande hopat sig och att föräldrarna som månar om sina barns framtid inte på villkors vis vill att de skall kunna påverkas negativt av den.

  De enda som anser att man skall vara generös och tillmötesgående är de som inte påverkas.

  Gillad av 3 personer

 5. leena44 skriver:

  Ska vi alltså sätta upp följande skyltar på portar och toalettdörrar: Endast för äkta svenskar! Hur gör vi då med turister? Eller med första och andra generationens invandrare? Måste man i fortsättningen visa upp sitt svenska pass eller idhandling för att få utnyttja en toalett? Är det apartheid vi ska införa?

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   Först vill man ju ha garantier för att de nyinvandrade barnen gått igenom en noggrannhälsoundersökning och fått de vaccinationer som svenska barn normalt får.

   Gillad av 1 person

  • Kristina von Heland skriver:

   En toalett blir en symbolfråga. Det finns lagar och förordningar om hur många som ska nyttja en toalett per dag. Tänk om problemet var att det bröt mot den kommunala eller någon annan-socialstyrelsen, skolverket-så att det behövs en toalett till?

   Gilla

 6. Rune Nilsson skriver:

  Handlade inte detta om att man inte ville blanda sk nyanlända barn, som kan vara från 16 till 35 år i ålder, med svenska barn som är 7 till 8 år i ålder?
  Det måste ju vara helt rimligt att hålla isär dessa grupper?

  Gillad av 1 person

 7. Hovs--hallar skriver:

  Kjöller är långtifrån någon vettig skribent. Hon har förr i tiden skrivit någon enstaka bra artikel, men jag får intrycket att hon sålt sin heder för att kunna sitta kvar på sitt troligen mycket välbetalda jobb under dåren Wolodarskis befäl.

  Vad gäller sakfrågan, så är det vid det här laget allmänt känt att:

  1) dessa såkallade ”ensamkommande” nästan alltid är VUXNA MÄN!!!

  2) dessa vuxna ensamkommande MÄN ofta varit inblandade i sex-trakasserier mot svenska flickor — även minderåriga!

  I ljuset av detta ser jag det som närmast kriminellt att tillåta sådana individer — som borde ha stoppats redan vid gränsen och aldrig ens släppts in i Sverige — att vistas i omedelbar närhet av minderåriga svenska skolflickor!

  Jag anser att de myndigheter som fortfarande envisas med att låtsas tro på den gigantiska BLUFFEN om dessa såkallade ”ensamkommande baaaarn” förtjänar att omedelbart avsättas från sina positioner och hänvisas till att ställa sig i arbetslöshets-kön. Kanske de kan få jobb som toalettstädare på något ”flyktingboende”.

  Gillad av 2 personer

 8. plq017 skriver:

  Följande berättas (och det är sant) om en redare. På femtiotalet förhandlade han med Volkswagen om att öka leveranserna av deras bubblor till USA. Det var fråga om en väsentlig utökning av volymerna. Priset var därför viktigt för Volkswagen, som drev det ned, ned och ned till den punkt där redaren inte längre kunder acceptera priset. Då tackade han för sig, och förklarade att det blir ingen affär.
  Jamen, vi är nöjda, vi tar och går upp litet i pris. Men, nej, redaren tackade för sig. Han hade blivit förnärmad.
  Det är samma förhållande med invandringen till Sverige idag. En majoritet är förnärmade, förbannade, rädda, våldtagna och i ett hundratal fall mördade av den invandring som politikeradeln tvingat på Sverige.
  Till en viss gräns är man med och förhandlar, men vid någon gräns så ändrar man beteende och är inte längre konstruktiv. När ett hus i ett radhusområde blir asylboende, och småbarnen inte längre vågar gå till lekparken, eller vara utomhus utan minst två föräldrars sällskap, och inte längre kan gå till skolan själva, utan måste följas, bilar vandaliseras (repas och bryts upp) och värdet på fastigheterna snabbt faller till hälften, då är svenskarna i gemen inte längre lydiga medborgare. Då kan också de förvandlas till en Breivik. Att de stänger en och annan dörr förebådar kommande våld.
  Den politiska adeln har också genom volymen gjort invandringen omöjlig, eftersom man har eller är på väg att ta bort viljan till anpassning, och ersätter den med en ovilja eller motvilja. Och det är inte en reversibel process, som exemplet med redaren visar.
  Dessutom kan svenskar räkna med ytterligare tvångsåtgärder. Kommunplaceringen var ett första steg. I en kommun har man på fullt allvar föreslaget (men det blev nedröstat i fullmäktige) att kommunen skall köpa villor till invandrare, som sedan skulle upplåtas till invandrare. Att detta medför skattehöjningar var oundvikligt, men en bekvämt sätt att lösa bostadsfrågan. När detta blir lag i hela riket, då kan politikeradeln räkna med att initiativkraften i landet försvinner.
  Vi skall inte heller glömma den motion som lämnades till en partistämma i MP under den borgerliga regeringstiden som skulle införa expropriering av bostäder till förmån för invandrare. De som tvingats lämnat sin bostad skulle hänvisas till ‘bostadsmarknaden’ enligt författaren. Den motionen togs bort, och blev aldrig behandlad, troligen på Reinfeldts direkta initiativ.
  Hur många som ruinerats av ett invandrarhem genom att skulden på huset blivit större än värdet kommer att omfatta invandrare med vänlighet, omtanke eller ens överväga att arbeta med dem på samma arbetsplats? En och annan kommer att plocka fram jaktgeväret i förtvivlan över skulderna som han aldrig kommer att kuna betala, och om det bara är han själv som mister livet så blir det inga rubriker. Men när han tar med sig andra i döden har vi ytterligare repressalier att vänta från politikeradeln.

  Gillad av 3 personer

 9. Hovs--hallar skriver:

  @Leena44:

  Läs mitt tidigare inlägg. Gissar att du inte har några egna barn, speciellt inte flickor, och att du inte läser annan media än de notoriskt lögnaktiga ”gammelmedia” — som tex. DN, där invandringsfanatikern Wolodarski för befälet.

  Gilla

 10. Fredrik Östman skriver:

  Hanne Kjöller har förstås rätt. Det är bättre för barnen att lära sig tidigt att bli våldtagna och missbrukade än att det kommer som en överraskning senare i livet. Har staten bestämt att svennebananer skall våldtagas och missbrukas är det bara att dra ner brallorna och böja sig för övermakten.

  Gillad av 1 person

 11. tirutaa skriver:

  Enligt den senaste polisrapporten om sexuella ofredanden i offentliga miljöer, stod unga asylanter för 80% av dessa. Särskilt är det mycket unga tjejer som utsatts för dessa ofredanden. Det ser ut som om Hanne Köller i denna fråga har en blind fläck. När det gällde sexuella trakasserier på sommarfesten i Kungsträdgården, var det Nyheter idag som i detalj visade hur Köller undvikit att ta i saken, bara skyllde ifrån sig. Först när ”Köln” inträffade, fick hon fart.

  Det är kanske det som skaver nu hos Köller när hon ”leker” okunnig om vilken risk, ja, jag skriver risk, som unga tjejer kan utsättas för i mötet med nyligen invandrade unga killar från kulturer med en helt annan jämlikhetsuppfattning än vi har här.

  Gillad av 2 personer

   • tirutaa skriver:

    Polisrapporten, som kom ut 16 maj i år, heter ”Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder”. Missminner jag mig inte så gäller den för tiden 2010 – 2016, och det totala antalet rör sig kring 10 000.
    Under tiden 2015 – 2016 har cirka 2000 anmälningar gjorts. Och här en precisering: De 80% som asylanterna står för i offentliga miljöer, gäller simhallar, och att de ofta sker i grupp.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    ”I 80 procent av anmälningarna från badhus var gärningsmännen av uppgiven eller
    fastställd utländsk härkomst. De flesta saknade svenskt personnummer och i
    anmälningarna framgick det att de tillhörde grupper av asylsökande pojkar.”

    https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf

    Paulina Neuding journalist och jurist, fd chefredaktör för borgerliga magasinet Neo har skrev i Dagens Samhälle:

    ”Polisen konstaterar: ”De misstänkta i brott som utförts av en större grupp gärningsmän, på offentlig plats, var främst personer med utländskt medborgarskap. Vid brotten som anmälts i simhallar har de misstänkta gärningsmännen främst varit asylsökande pojkar.” … ”I 80 procent av anmälningarna från badhus var gärningsmännen av uppgiven eller fastställd utländsk härkomst. De flesta saknade svenskt personnummer och i anmälningarna framgick det att de tillhörde grupper av asylsökande pojkar. Majoriteten av anmälningar har skett i grupp och i ett flertal fall har tre eller flera gärningsmän agerat i samverkan.”

    http://www.dagenssamhalle.se/kronika/lat-inte-kaenslorna-skymma-fakta-om-sexualbrott-25272

    Gilla

 12. dolf skriver:

  »Närmare bestämt ska föräldrarna och skolan ha motsatt sig att migrantbarnen fick använda skolans ytterdörr och eventuellt toaletter på bottenvåningen och därigenom förmått kommunen att lägga ned planerna.»
  Om jag läser rätt mellan raderna så handlar det alltså om att barn som INTE går på skolan skall ha rätt eller inte rätt att använda skolans faciliteter. Korrekt? I så fall är det väl fullt logiskt och följdriktigt att man inte vill låta dem använda skolans dörrar och toaletter. Vad gäller obehörigas tillträde till skolan kan jag ju passa på och påminna om Trollhättan. Jag har full förståelse för om föräldrar inte vill att medelålders tonåringar skall springa omkring i deras barns skola.

  Gillad av 1 person

 13. Hortensia skriver:

  Hur kan det vara så upprörande att en grupp vuxna människor i Blekinge gör något så naturligt (förvisso idag relativt ovanligt), som att ta ansvar fullt ut för sina barns framtid?

  All heder åt dessa ”olydiga” civilister, som tycks ha lyckats undanröja den högst reella risk för kulturellt kreerade konflikter, som tenderar att bli den oacceptabla konsekvensen av att överlåta ”integration” av halvvuxna, ”hypermaskulina” utländska män i grupp åt värnlösa kvinnor och barn i det offentliga rummet.

  Det är väl ändå inte osannolikt, att blekingarnas resoluta agerande besparade deras barn framtida men och skattebetalarna fullkomligt onödiga utgifter för vård och rättsväsende?

  Gillad av 2 personer

 14. Bjarne skriver:

  Vore ju intressant att veta om det rör sig om barn, eller ”barn”. För om det handlar om asylbedragare i tjugoårsåldern, så fattar jag att föräldrarna känner skepsis för att ha dem i närheten av sina barn.

  Den asylbedragare som enligt egen utsago var femton år, och som knivmördade ung kvinna på ett HVB-hem i Mölndal i början av året, har i efterhand visat sig vara myndig med råge. Eventuellt är han till och med över tjugotvå. Definitivt är han över arton. Skandal, helt enkelt. Och om han inte hade mördat, så skulle han befinna sig på en svensk högstadieskola nu, bland småtjejer i trettonårsåldern… Föräldrarna har alltså fog för sin avoga inställning.

  Hanne ”det var jag som mörkade övergreppen på WeAreSthlm” Kjöller har för övrigt noll trovärdighet. Hon är förbrukad, passé, irrelevant, precis som Alexandra Pascalidou, Anna Hedenmo, och så många andra förljugna journalister. De kan dra något gammalt över sig.

  Gillad av 3 personer

 15. Henrik Bolander skriver:

  Den svenska ärftliga överhetens relation till den etniskt svenske/svenska undersåten är fascinerande inte minst ur en masspsykologisk synvinkel.Intressant är också att dessa väl till dels pavlovskt inlärda överhetsreflexer även finns hos så gott som alla i den sk ”svarta” ståtligt bankfinansierade Goldman Sachs-vänstern.Med stor fingertoppskänslighet spåras här de ”avvikelser” från vad som anses passande för en etniskt svensk undersåte.Det näpses,näsknäpps,grimascheras,ögonrullas,mullras så det står härliga till.Hjälper inte det och den obstinate/obstinata undersåten fortsätter sin insubordination så bir det svartlistning,uthängning,munkavling,skriv- och publiceringsförbud,utköp,avsked,bankruttering,kronofogdeanmärkning och sist och slutligen vräkning.Ändstation:Fattigbegravning och fattigkremering.Det är farligt för etniska svenskar att ”obstruera”.Det kan man faktiskt dö av.Inte så dock idag för de icke-etnisk svenska och smakligt EU-Coudenhouviskt ”rasifierade” där ju ”straffskalan” är betydligt mildare och nästan inte märks alls vad det verkar.

  Gilla

 16. Kristina von Heland skriver:

  Djurrättsaktivister i Sverige. Det är de jag kämpa mot. De begår inte civil olydnad då de är skyddade av staten och rättsväsendet. Jag fick ett inslag med Tomma Burar kritiserat i en radionämndsanmälan. Trodde inte det var sant! Problemet är då agendan bygger på lögner som inte journalisten genomskådar för journalisten gör ett dåligt jobb. Tomma Burar stjäl höns och grisar från bönder för de ska befrias. Nu ska hönsen steriliseras för att de ska slippa värpa ägg för det är synd om dem för människan äter äggen och utnyttjar hönan. De försöker samla in 30 000SEK. Problemet är att det faller under djurplågeri att utföra en onödig operation på ett friskt djur. Man kan minska äggprod på naturlig väg-låta dem rugga, mörker ett tag ändra utfodringen men det kan de inget om för de har usel djurkännedom. Till och med en del veterinärer reagerade denna gången! Prognosen är dålig-operationen lyckades men patienten dog. De ska sövas osv dödlighet på 98% -fakta!. Agendan är att alla husdjur ska utrotas för att det är synd om dem-jag har debatterat så jag har skriftligt på detta. Disk var tillvägagångssättet. Jag föreslog gasning vilket ledande personer tyckte var lysande-tills jag jämförde med Hitler som också tyckte det var bra. Logiken är klockren då djur och människor är samma sak-de är inte humanister. De försökte radera detta…Hitler var ju också vegetarian och djurvän. De skriver att tamdjuren har dåliga gener så de ska bort vilket också är fel och lättkontrollerat Jag jämförde i min anmälan med en bank som man rånar-frigöra det stackars kapitalet. Även en pedofilgrupp Tomma barnkamrar-låt barnen få leva ut sin sexuallust. Bad radionämnden att publicera min anmälan-men det gjorde de inte. PS de har problem med de två grisarna också för grisar kräver skötsel av en kunnig bonde tex. En fick en månad för stöld. Han får nu föreläsa på universitet och skolor och briljera stolt som en tupp på skattepengar. En annan fick 2 dagar på GBGs univ att prata om hur man känner sig, känner man sig som en katt så är man det. De får betalt! Civil olydnad, my -ss.

  Gillad av 1 person

 17. Ådärkomdenja skriver:

  Friskolan, och dess kunder=föräldrarna, agerar helt i segregationens tecken, som det skall vara i Sverige. Politikerna har visat vägen i det stora perspektivet, nogo-zoner och utanförskapsområden, och friskolan/föräldrarna har lärt sig att följa exempel, i detta småskaliga skolexempel. Att PK- DN klampar in är inget att bry sig om, det är förväntat.

  Gillad av 1 person

 18. Fredrik S skriver:

  Enligt det naivliberala paradigmet så är demokrati att kunna ”välja bort” eller ”välja med fötterna” i motsats till att kunna påverka sin faktiska situation. De här föräldrarna gjorde fel eftersom de,demokratiskt, försökte påverka sin skola i stället för att söka sig till en annan.
  På en mer universell nivå kanske det är mer ekonomiskt rationellt, för individen, att ”välja bort” istället för att ”bygga upp”?

  Gilla

 19. Lennart Göranson skriver:

  Synen på civil olydnad är en knepig fråga. De flesta som skriver på den här bloggen hurrar säkert för föräldrarna i Ronneby. Men de som hurrar för flyktinggömmare och djurrättsaktivister är förmodligen lätt räknade. Så vad är sens moralen? Att ändamålet helgar medlen? Men det anser naturligtvis alla som ägnar sig åt utomparlamentariska aktioner.

  Lite lagom olydighet är nog ett hälsotecken i ett samhälle, men hur får vi ett objektivt mått på vad som är lagom?

  Jag befinner mej just nu i Frankrike, och där är det långt ifrån lagom. Ett fackförbund vars medlemmar utgör 2,6 procent av antalet löntagare leder nationen i ett uppror mot av regering och folkförsamling beslutad ändring i arbetsrättslagarna. Tåg står stilla, kärnkraftverk kan inte köra normalt, bensinstationerna får ingen leverans och hålls stängda, härnäst drabbar blockaderna och strejkerna flyget. Där kan man snacka om civil olydnad.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.