Två strategier att hantera motgångar: Bonden Paavo och Vredens dag

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I serien Förskräckliga Men Användbara Förenklingar, även kallade Fördomar, ska jag nu blottlägga de väsensskilda grundföreställningar som vägleder folken norr om respektive söder om Alperna. Läsaren kommer att förstå varför den tyska förbundskanslern fru Merkel aldrig kan komma överens med sin grekiska motsvarighet, vem det än råkar vara.

Norr om Alperna ansluter sig folk till Paavos princip. Den säger att alla vedermödor som drabbar en människa beror på henne själv samt att hon därtill har ansvar för sin granne om grannen råkar i nöd.

Söder om Alperna gäller principen om Vredens dag. Den säger att alla påfrestningar som människan utsätts för beror på någon annan och att man därför vid iråkade pärser bör utlysa en Vredens dag och tillsammans med andra drabbade demonstrera på ett torg.

Bonden Paavo är en dikt från 1830 av Johan Ludvig Runeberg och handlar om den finske bondens mentalitet. Wikipedia gör en god sammanfattning:

Bonden Paavo drabbas av upprepad missväxt och hans fru är villig att ge upp: ”Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe, låt oss dö, ty Gud har oss förskjutit!”, men Paavo misströstar inte: ”Herren prövar blott, han ej förskjuter. Blanda du till dubbelt bark i brödet, jag vill gräva dubbelt större diken, men av Herren vill jag vänta växten.” När åkern äntligen ger skörd tackar paret Gud. Hustrun ser fram emot ett år utan barkbröd, men Paavo ser grannens nöd: ”Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!”

Estland är ett typiskt Paavo-land. När esterna för ett antal år sedan inte kunde betala sina lån till svenska banker deklarerade presidenten att landet var i kris och att alla ester måste dra åt svångremmen. Han började med att sänka sin egen lön, vilket gjorde ett gynnsamt intryck på landsmännen som blandade bark i brödet tills de gjort rätt för sig och lånen var betalda. (Det var en himla tur för Sverige, för annars hade det nog blivit ett antal bankkrascher hemmavid.)

Söder om Alperna kan folk inte, hur de än rannsakar sina sinnen, upptäcka att de gjort något fel och att deras lidanden därför måste bero på någon annan som genom olika slags påtryckningar bör förmås att ta sitt ansvar och ställa saker och ting till rätta. För att sätta kraft bakom känslorna brukar de således orättvist drabbade särskilt framhålla hur arga de är genom att utropa just en Vredens dag med stora, helst våldsamma, demonstrationer.

Det är lättare att styra folk norr om Alperna än söder därom. Svenskar och tyskar, till exempel, är ganska lydiga folk som inte krånglar sådär särskilt med överheten, kanske just på grund av att dessa folk misstänker att de själva kan ha något litet ansvar för att reda upp en ekonomisk eller annorlunda strapats i vilken de hamnat.

Man behöver inte gå längre än till Frankrike för att hitta ett olydigt folk. När bönderna blir sura fyller de vägarna med rovor så att trafiken inte kommer fram eller lägger lass med dynga på trappan till kommunkontoret. Min skidkompis Lena, som till och från bor där, berättade att franska staten hade bestämt att lägga någon sorts vägskatt på lastbilar och byggt avläsningsställningar med kameror för att kunna skicka fakturor till dem som passerat. Men se det passade inte åkarna, som i stället fällde ställningarna med sina truckar, varpå staten ångrade sitt tilltag och la vägskatten på is.

Hur ska man kunna styra sådana länder? Svaret är att man inte kan det. Effekterna ser vi inte minst i eurokrisen, som aldrig verkar ta slut, och framför allt i sviterna av den arabiska våren.

Världen skulle bli mer lätthanterad och behagligare om man fick transalpinerna (de som bor på andra sidan Alperna) att tänka som finnar. Skulle det grekiska parlamentet – och varför inte Islamiska Staten? – kanske komma på andra tankar om man översatte Bonden Paavo och gav dikten till varenda Vred individ (gratis förstås)? Eller har någon en ännu bättre idé?