Vår ”lönsamma” invandring

Nils-Eric

Nils-Eric Sandberg

Vem vinner och vem förlorar på invandringen? Det är temat för en artikelserie i Dagens Nyheter, skriven av min f d kollega Johan Schück och ekonomireportern Marianne Björklund. Jag har stor respekt för deras kunnande, dock något mindre för seriens uppläggning. De har intervjuat till en början två amerikanska forskare, George Borjas och Jennifer Hunt (DN 25 april och 26 april). Borjas säger att invandringen är lönsam, även om den kan skapa spänningar. Hunt säger att nästan alla vinner på invandring.

Båda uttalar sig om den invandring USA tagit emot. Och de utgår från USA:s erfarenheter, och därmed från USA:s villkor. Här ligger ett vetenskapsteoretiskt problem som DN-artiklarna till stor del bortser från. Om man i en analys utgår från en parallell måste man först visa att parallellen är relevant.

Historikern Dick Harrison har i SvD försökt visa att invandring är lönsam genom att erinra om vallonerna som på 1600-talet berikade Sverige. Visst. Men vallonerna kom hit med en yrkeskunskap som vi saknade. Och de kom hit för att arbeta. Härav följer inte att de bidragsberoende lågutbildade flyktingar som nu kommer hit berikar Sverige. Historieprofessorn glömde att fråga sig om parallellen är vetenskapsteoretiskt relevant. Han bör hålla sig till namn och årtal.

Sverige är inte jämförbart med USA. Sverige har extremt reglerad arbetsmarknad med mycket höga ingångslöner. USA har flexibel arbetsmarknad där – frånsett lag om minimilöner – marknaden sätter löner. Och där får invandrare snabbt arbete. I Sverige står de långa tider utanför arbetsmarknaden.

USA ger inte generösa bidrag till alla som kommit in i landet. Sverige har västvärldens mest generösa bidragssystem för invandrare.  Kombinationen av dessa två faktorer gör att invandrarna i Sverige har svårt att få arbete  och – om de skulle kunna få något – svaga incitament att ta det. Varför arbeta när de får nästan lika mycket pengar för att inte arbeta?

Om invandrarna till stor del inte arbetar utan lever på bidrag ger de inget nettobidrag till ekonomin utan blir en belastning. Vi behöver inte gå till USA för att få relevanta siffror. Docent Jan Tullberg på Handelshögskolan i Stockholm har forskat om invandringens kostnader – och för detta givetvis kritiserats som främlingsfientlig etc. Han fann i en tidigare undersökning att invandringen netto kostar ca 2,5 – 3 procent av BNP – det vill säga 75 – 100 miljarder kronor per år. Det gällde för tre år sedan.

Nu har det kommit 163 000 flyktingar till. Tullberg  visar i en artikel i Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk debatt 2/2016 att enbart mottagandet av ensammankommande så kallade flyktingbarn kostar på två år 62 miljarder kr. Varje sådant barn kostar ca 900 000 kr om året.

Nu vet vi inte om de barnen är barn – det vill säga under 18 år – eller ynglingar. Men eftersom resurserna i form av pengar, personal bostäder etc inte är obegränsade så måste ”vården” av ynglingar från Afghanistan tas ur det utrymme som annars kunde gått till äldre svenskar – som arbetat och betalat skatt här. Detta är ett samband som flyktingromantikerna och nästan alla i media bestämt förnekat: vi får inte sätta en grupp mot en annan. Men det är ett matematiskt faktum. Sedan får väl kritikerna säga att matematiken är en orättfärdig vetenskap, och därför borde förbjudas.

DN:s artikelserie missar den för oss relevanta huvudfrågan: Hur mycket kostar invandringen?

Och varför kan inte DN med lite pedagogisk ansträngning vända på perspektivet och genom en jämförelse med USA:s framgångsrika invandringspolitik visa på de fundamentala misstagen i den svenska invandringspolitiken?

55 reaktioner på ”Vår ”lönsamma” invandring

 1. PLLAY skriver:

  Du är för snäll, syftet med artikelserien är inte att reda ut begreppen eller hyfsa debatten genom att införa ny vetenskapligt värdefull information.
  Syftet är att först och främst finna stöd för den egna åsikten, agendasättande nyhetsförmedling betyder just detta, propaganda, för det andra att grumla debatten och ingjuta tvivel hos dem som börjat fundera på det rimliga i att det är lönsamt att betala bidrag, husrum, utbildning till människor som till ett antal av ca 70% aldrig kommer betala skatt.
  Hela artikelserien är ett exempel på intellektuellt bedrägeri, DN har de senare åren gett oss många exempel på sådana.
  Det är viktigt att nu så långt det är möjligt visa att DN återigen visar en falsk och felaktig bild av verkligheten, en lögnaktig bild som om den får stå oemotsagd förvandlas till sann.
  DN är numera ett propagandaorgan för den kulturmarxistiska rörelse vars mål är största möjliga förstörelse av det svenska småborgerliga samhället.
  Drömmen om det elitistiska kommunistiska samhället har flyttats från Sovjet, Kina och Kuba till Sverige.
  Vänstern sätter nu sitt hopp till den svenska MSMen, att de med propaganda, förföljelse av fritänkare och belöning av de goda ska kunna införa den proletära diktaturen.
  Demokrati och invandring är medlen, målet är totalitär marxistisk socialism.
  DNs artikelserie skall ses som ett led i denna kamp om makten över samhället.

  Gillad av 24 personer

  • Jasa skriver:

   PLLAY: ditt inlägg likas av många, vilket får mig att tro att det goda samhället har infiltrerats av antimarxister och antisocialister. Definierar man problemet i Sverige med att det är dessa som är huvudfiende i kampen mot massinvandring, då står jag på fel sida av barrikaden. Jag börjar snart att tror Sverige förtjänar massinvandring och att det blir omöjligt att enas runt den frågan. Som vanligt: bara gnäll!

   Gilla

   • Elöd Szanto skriver:

    Jasa
    Frågan är inte vem som är vänster eller ”högerterrorist”
    Frågan är varför vissa ignorerar fakta och medvetet blandar ihop äpplen och päron.
    Titta på Skls beräkning om att det behövs 2 % skattehöjning på kommunal nivå.
    Nu!
    Om detta fortsätter så kanske 100% blir också otillräkligt.
    Då väntar det kommunistiska paradiset eller Jesus återkomst som skall mätta tusentals med 5 fiskar och 5 bröd.
    Må du njuta av det scenariot, men jag vill inte bidra till det.

    Gillad av 2 personer

   • Tahmas Nuri skriver:

    @jasa
    Som jag skrev i kommentar tidigare till dig så måste ni visa er. Vi vet inte att ni finns. Jag erkänner att jag är en antisocialist, antimarxist, antifeminist (av anledningen att ordet feminist är kapat av proffesionella offer) och jag är en rabiat antinazist, av förståeliga skäl. Men kan vi stå sida vid sida? Jag ser inget skäl varför inte, men du verkar vara den ende som har verkar ha förstått vilken prekär situation Sverige befinner sig i.

    Gilla

   • PLLAY skriver:

    Nyckelordet är totalitär, inte marxism eller socialism.
    Nu är det så att både marxismen och socialismen leder till totalitära statsskick.
    Det gör flera andra ideologier också, men i Sverige är det främst vänstern som driver
    utvecklingen i totalitär riktning, därför är kritiken riktad i den riktningen.
    Invandring i sig är inte fel men när den används som vapen i en politisk kamp om makt är den både samhällsförstörande och omoralisk, väl i klass med brott mot mänskligheten.

    Gillad av 1 person

  • Mats Ahlberg skriver:

   Ja, tyvärr får man hålla med. Jag kommer att upphöra med DN, och även Svd efter en halvårs digital, redan betald, period.

   DN reportrarnas klena frågor, ffa att inte försöka få ut något med våra förutsättningar, som idag skiljer sig mycket från USA på arbetsmarknaden, är ett stort svek mot läsarna. Min ilska steg gradvis under främst den andra artikeln, som var helt USA anpassad skåpmat.

   Nej, många av oss runt detta och andra alternativa forum, vet att kostnaderna kommer att bli gigantiska, vet också att det är de s.k. svaga, d.v.s. stor del tidigare invandrare som får stå tillbaka, Det kommer inte att minska varken klyftor eller spänningar i samhället.

   Gillad av 3 personer

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Det måste finnas incitament för att människor skall göra det dom säger sig vilja göra, och det är här man kan se likheterna mellan stora delar av invandrarkollektivet och riksdagens allianspolitiker. Båda lever i ett självvalt utanförskapet eftersom incitamenten att lämna det inte är tillräckligt starka.

  Våra allianspolitiker har lön och förmåner garanterade till valet 2018 om dom inte gör något alls, men om dom skulle göra det dom valts för att göra, nämligen erövra regeringsmakten via misstroendeförklaring eller gemensam budget, riskerar de ett nyval med osäkert resultat eller att de i regeringsställning hålls ansvariga för eventuell fortsatt försämring av den allmänna utvecklingen vid kommande val.

  Det luktar skit om många av riksdagspartierna!

  Gillad av 7 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Att fungera som traditionella journalister genom att objektivt och kritiskt granska vad som händer i världen och rapportera detta till medborgarna är för svenska media inte tillräckligt utan den uppgift man har tagit på sig är i stället att föra en agendapolitik där medborgarna på alla sätt skall bibringas en ”riktig” politisk uppfattning. Här är alla medel tillgängliga liksom är fallet i totalitära stater.

  Alla tänkande personer inser hur i grunden felaktig diskussionen om den ”lönsamma” invandringen är och hur missvisande jämförelsen med USA är. Sverige är ett helt annat samhälle med en hög grad av jämlikhet och sammanpressad lönestruktur, något som politiskt framhålles som en tillgång. Även många nationalekonomer ställer sig bakom en sådan politik.

  Detta har fått en flertal konsekvenser, enkla jobb har rationaliserats bort, utbildningen har höjts på alla nivåer och någon plats för traditionellt tjänstefolk finns inte längre i landet. Kommer någon hit med otillräcklig utbildning och utan tillräckliga språkkunskaper finns inga andra möjligheter än att klättra över barriären. Många klarar detta som vi vet från senare år men ett stort flertal klarar inte detta på rimlig tid med i många fall tråkiga konsekvenser som vi dagligen påminnes om.

  Skulle Sverige ha följt en politik som exempelvis Schweiz skulle det ha fungerat bra, man hade anpassat invandringen till vad som passar landet och vad som är praktiskt möjligt att genomföra.

  Sverige har emellertid större ambitioner och vill samtidigt vara ett slags USA, dock utan med allt det som man inte tycker om i det kapitalistiska USA. I USA faller de svaga genom maskorna och på många fall finns det en fattigdomsmisär som de flesta svenskar tycker är upprörande.

  Problemet är att det inte finns en tredje väg när det gäller dagens invandring så antingen får man bestämma sig om man vill ha ett samhälle som i Schweiz eller i USA.
  Det minsta man kunde begära från en seriös press, som man skulle vilja att DN åter kunde bli igen, vore att klargöra denna skillnad eller detta val för svenska folket.

  Gillad av 8 personer

 4. tomas skriver:

  DN har utvecklats till ett propagandaorgan för flyktinginvandring.
  Finansdepartementet måste ha koll på vad invandringen kostar. Tyvärr är dessa siffror en statshemlighet…

  Gillad av 2 personer

 5. Hortensia skriver:

  Välskrivet om ett bekymmersamt ämne, Nils-Eric Sandberg. Vanligtvis så skarpsinniga Dick Harrisons underliga tankevurpa torde ha förvånat många svenskar och Jan Tullbergs trovärdighet i migrationsfrågan är, enligt min uppfattning, betydligt högre.

  Man kan omöjligt bortse från att svenska 7-klöverpolitikers multikultivurm och generositet med skattefinansierade bidrag samt ”gratis” sjukvård, tandvård och utbildningar till andra länders medborgare, har lockat hit en enorm mängd människor, som aldrig har haft för avsikt att integreras och bidra till välfärden i Sverige – eller ens bosätta sig här permanent, bidragen betalas ut ändå!

  Svartarbete, tiggeri, mer eller mindre organiserad kriminalitet och flitigt utnyttjande av den redan ansträngda hälso- och sjukvården, stärker knappast Sveriges finanser – oavsett om de utländska medborgarna kommer som ”arbetskraftsinvandrare” eller som ”asylsökande”.

  Gillad av 6 personer

 6. Tahmas Nuri skriver:

  Det finns ingen anledning för DN att titta på kostnader eller göra en relevant jämförelse. Skälet är enkelt, man vill vända opinionen igen för att de tidigare ”naiva” skall bli just naiva igen. Ett annat skäl är medborgare utbytet som pågår.
  När DN går så långt som att jämföra landet lagom med landet go big or go home så är det ohederligt. Någonstans så har DN bestämt sig för stt de skall få rätt i sak fast siffrorna talar ett annat språk.
  USA har en gigantisk svart sektor med miljontals illegala människor som arbetar utanför systemet. Givetvis kan de ses som lönsamt då dessa människor ser till att det produceras fler varor och tjänster men kan under rådande omständigheter inte bidra med skatt. Det är lönsamt för de personer som anlitar illegal arbetskraft men i det stora hela så kan inte ett sådant samhälle var friskt.
  Sverige har inte råd att försörja lågutbildade människor som kommer hit. Vår reglerade arbetsmarknad tillåter inte svältlöner så hela intervjun faller platt som en pannkaka.
  Ett annat skäl till att MSM nu börjar fokusera på icke-nyheter är för att att dämpa trycket mot Kalle Anka och c/o dvs regeringen Lövfen och hans mer än otvivelaktiga statsråd och deras religiösa uppfattning om lag och rätt Anno 2016 dvs inte medeltiden.

  Gillad av 5 personer

  • PLLAY skriver:

   Utan svartarbetande mexikaner kan inte USAs jordbruk konkurrera på världsmarknanden eller ens inom USA. Där kan man tala om lönsam migration! Glada mexar som skickar hem det lilla de tjänar, vilket trots att det är långt under minimilönen räcker för att försörja hela familjen hemma i Mexiko.
   Hela USAs personalintensiva industri står och faller med tillgången på mexikanska svartarbetare.
   Egentligen är det än värre, utan de dolda stöd USAs jordbruk får skulle de i alla fall inte kunna konkurrera.
   Egentligen är det ytterligare än värre, genom de stöd USAs jordbruk får av staten kan man hålla nere världsmarknadspriserna till nivåer där utvecklingsländer och stater som inte kan eller vågar subventionera jordbrukssektorn inte längre har råd att behålla denna.
   Detta leder till en avfolkning på landsbygden, en okontrollerad och oplanerad urbanisering med utveckling av getton.
   USAs jordbruksstöd slår sönder infrastruktur och nödvändig livsmedelsindustri över hela världen.
   USA är det land i världen som skriver reglerna för oss alla, vi följer dem, annars hämtar fan bofinken, USA, Kina, Japan, med flera nationalistiska länder följer dem inte.
   Att Sverige sneglar på USA och försöker spela i en division vi inte är i närheten av är bara löjligt, kanske detta är ytterligare en orsak till att världen ruskar på huvudet med uppgiven min då Sverige nämns.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    EU:s jordbruksstöd går inte heller det av för hackor och i Italien och Spanien ser det precis likadant ut som i Kalifornien med ett slags modernt utlänningsslaveri på fälten, inte sällan organiserat av maffian.

    Gillad av 2 personer

  • Ulrika skriver:

   Var har du fått det ifrån att de illegala inte betalar skatt? De betalar miljarder i skatt varje år.
   Gå på nätet och kolla upp så får du se.

   Ulrika

   Gilla

 7. Aha skriver:

  USA är ett mångkulturellt samhälle och brukar som sådant anges som exempel på att mångkultur är en framgångsfaktor. Med en underklass på 46 miljoner som kämpar på under bistra förhållanden och vars uppgift tydligen enligt den ene DN-professorn är att serva en medelklass, kan det diskuteras hur framgångsrikt USA är.
  De svarta och latinos dominerar i de lägre skikten, skiktningen är m.a.o. efter folkgrupp.

  USAs mångkultur imponerar inte på mig.

  Gillad av 7 personer

  • BjörnS skriver:

   Alla som varit ett par gånger eller bott i USA vet att det är världens rikaste u-land. Infrastrukturen håller på att falla ihop och det finns ganska mycket misär. Vissa delar är dock extremt välmående och framgångsrika.

   Gilla

 8. Arne Weinz skriver:

  Du har rätt men de siffror som du hänvisar till är avsevärt lägre än de verkliga kostnaderna. Flyktinginvandringen är ett bojsänke som ödelägger vårt land för decenniner framåt. Jag vill påtala att all invandring fram till cirka 1995 – då man skiftade från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring – varit mycket lönsamt och bra för Sverige i nästan alla avseenden. Tack till alla strävsamma finländare, juggar, turkar, polacker etc som bidragit stort till vår lands utveckling, både ekonomiskt och på andra sätt. Dessa invandrargrupper kom i arbete omgående när de anlände, många dag 2 efter en natts sömn i det nya landet.
  Ett annat bekymmer som är av än värre art är islamiseringen, nu nästan 1 miljon. SCB:s prognos är ytterligere en miljon fram till 2024, skulle tro att det handlar om 900 000 muslimer.
  Jag säger nej till muslimsk invandring och står för detta, hoppas många delar min åsikt. Politikerna har förrått sitt eget land och vi måste kasta de styrande över ända om vi ska kunna rädda Sverige.

  Gillad av 11 personer

  • cmmk10 skriver:

   Skulle snarare hävda att behovet av lågutbildad arbetskraft/industrijobb via arbetskraftsinvandring upphörde redan på tidigt 80-tal, om inte redan på 70-talet.

   Invandringen har inte varit ”lönsam” sedan dess. Nu bortser jag från rekryterade ”specialister” som har arbetat från dag 1. Invandringen har ätit upp 40 års ekonomisk tillväxt och det är en otrolig uppoffring som svenskarna har tvingats till.

   Gillad av 5 personer

  • gmiksche skriver:

   Inte för decennier framåt. För alltid. Det är nu det gäller. Inom en tidsram på ett par tre år. Sen är det kört. Det vet S, MP och åsiktskorridorens väktare. Och räknar kallt med att frågan löser sig enligt deras önskan oavsett temporära bakslag som nu med MP och Kaplan. Det gäller att välja rätt experter. Deras räkneexempel används i ohållbara analogier för att strö sand i ögonen på folk. Det borde väl räcka med att antalet problemområdet eller, som de nu kallas, utanförskapsområden, ökat med faktorn 20 på 25 år. Trots allt vacker prat och kostnader som gått att hantera utan skuldsättning. Det är bara att extrapolera. Men extrapolera verkar vara ett som strukits ur ordlistan. Det har ersatts med ”hoppas”.

   Gillad av 5 personer

 9. Sten Lindgren skriver:

  Det är märkligt att en tidning så okritiskt gör jämförelser där man inte reder ut förutsättningarna för dessa jämförelser. Det ingår samtidigt i ett mönster vi vant oss vid, en propagandamässig och ensidig bild av invandringens fördelar. Man kan samtidigt konstatera att våra vanligaste media är på väg från att enbart tuta ut propaganda till att man stundtals faktiskt ser saker från andra vinklar, denna artikelserie är dock inget exempel på detta.
  Jag kan inte låta bli att fundera på vilka drivkrafter som ligger bakom denna ensidiga propaganda, det kan inte bara handla om att folk är korkade, även om många skribenter antar att deras läsare är det. Det måste vara starkare krafter i omlopp och om jag får räkna upp några så tror jag det handlar om:

  • Den politiska elit som gjort karriär på sin kulturmarxism, etc, typ Wolodarski
  • Den byråkratiska elit som gjort karriär på att skickligt vända sina kappor efter rådande vindar, typ rikspolischefen
  • Den ekonomiska elit som kan dra fördel av globaliseringen och som frigjort sig från det svenska skattesystemets bojor
  • De starka ekonomiska intressen som lever på invandringen i Sverige

  Det är mot den här bakgrunden man måste se det vi ser och hör från etablerade media

  Gillad av 5 personer

 10. Samuel af Ugglas skriver:

  Fick vi någonsin höra Reinfeldt redogöra för de negativa konsekvenserna av invasionen av främlingar? Fick vi någonsin höra om den skada invasionen kunde åsamka det svenska folket?
  Frågade man någonsin det svenska folket om vi var beredda att låta oss invaderas?
  Fick Batra verkligen fullmakt av sina väljare att låta Löfven fortsätta på vansinnighetens väg?

  Gillad av 5 personer

  • BjörnS skriver:

   Ja, innan valet 2014 sa Reinfeldt att det inte skulle finnas rum för reformer under den kommande mandatperioden eftersom invandringen skulle ta alla resurser i anspråk. Tror det var Augusti 2014 så det var i senaste laget. Hursomhelst fick han mer än rätt…

   Gilla

 11. Christer Carlstedt skriver:

  Frågeställningen om vinnare och förlorare är faktiskt fel.

  Det finns inga vinnare nämligen. Mer än möjligen på väldigt kort sikt.

  Ett samhälle har en viss mängd resurser i form av produktionskapacitet. Antingen i form av varor eller också i form av tjänster. De producerade varorna och tjänsterna omsätts i pengar som egentligen bara är ett rationellt bytesmedel. Pengarna fördelas på samhällets medlemmar på ett eller annat sätt, normalt efter producentens eller tjänstetillhandahållarens utbytbarhet. Är många kapabla att göra jobbet är du lätt utbytbar och får lägre ersättning.
  Tufft? Orättvist? Det är irrelevant. Det funkar så.

  Vid migration av den typen vi nu har och som många väljer att kalla flyktingström så utökas mängden människor som skall dela på produktionsresultatet. Detta vore nog gott och väl om det vore så att de nykomna också producerade. Nu visar all tillgänglig statistik att de faktiskt inte gör det. Det är till och med så uselt att det stora flertalet aldrig blir producenter.
  Därav följer med en tämligen enkel divisionsövning att samhällets oförändrade produktionsresultat skall fördelas på flera individer. Alla gör en ekonomisk produktionsförlust.

  Vän av ordning invänder givetvis att några utan tvekan berikat sig på de asylsökande. Visst är det så. I pengar. I dag.
  Men din blanka pengahög kanske förlorar något litet av sin lyster när det visar stört omöjligt att få in din gamla, numera dementa, mor på ett boende för äldre, eftersom kommunen inte har plats?
  Hur kul är det när barnbarnen, som egentligen är rätt så klipska, kommer hem med skitbetyg, på grund av ständiga vikarier som inget hellre vill än att komma ifrån en klass med 20% ungar som inte kan svenska så att de kan tillgodogöra sig undervisningen och därför inte hinner med det som skall göras?

  Jamen invandrarna då? De måste väl vara vinnare?
  På kort sikt möjligen.
  Men hur kul är det i ett 20-årsperspektiv att tvingas inse att jag hamnat på ett ställe där jag är anses värdelös? Hur kul blir det att konstatera att barnen heller inte kommer att få vettiga jobb? Att ha hamnat i det nya förlovade landets absoluta ekonomiska underklass? Och att mina avkommor också skall tillbringa sina liv där?
  Jag är inte så säker på att det betraktas som att man vunnit högsta vinsten.

  Gillad av 7 personer

 12. tirutaa skriver:

  När chefen för landets största morgontidning, Peter Wolodarski, på Facebook helt öppet skriver att ”Fakta är så överskattat”, då undrar man vad ägaren till denna tidning kan ha för dold agenda då man accepterar en så arrogant hållning till verkligheten? För seriös kan ju ingen längre betrakta chefredaktören för DN efter detta.

  Gillad av 8 personer

 13. bjornwiklund skriver:

  ”Han bör hålla sig till namn och årtal.”
  OCH kanske antal också . . .
  dessutom en hel del av det som bars med till Sverige förr finns faktiskt numer på nätet . . både gratis och till låga kostnader……
  dessutom varför låta våra kornjuveler etc. försvinna utomlands . .??

  Gilla

 14. Jasa skriver:

  Det är så urbottade dumt att utesluta alla marxister och socialister från kampen emot massinvandring och att påstå att DN är deras husorgan är riktigt enfaldigt.
  Vill man göra en hederlig analys, så är det lätt att se att massinvandringen till Sverige har haft starkast stöd från moderaterna och Reinfelt, som reser än idag rikets runt och propagerar för fortsatt massinvandring, från miljöpartiets och från centerpartiet. Dessa tre partier har kunnat påverka politiken. Delar av Vänsterpartiet har hejat på, men inte kunnat påverka mycket.
  Vill man bara ha med antimarxistiska och antisocialistiska krafter med i kampen mot massinvandring, då ger jag inte mycket för den rörelsen och jag är säker att den kommer att misslyckas. Vill man bygga en enad front mot massinvandring, kan man inte börja med att utesluta folk för att de är marxister eller socialister eller ultraliberaler., etc. Gränsen bör gå vid nazister och de som inte accepterar demokrati och jämlikhet.

  Gilla

   • PLLAY skriver:

    Ja, vänstern blir förvirrad nu, alla gamla kända borgarblaskor vill komma med på godhetståget, det som till alla lycka bär.
    Vänsterns själva själ, att vara MOT samhället och FÖR de som kan definieras som minoritet eller leva i något odefinierat utanförskap ruskas om, inget är som det tidigare varit.
    Fredrik tog resolut vänsterns parti och argumentation till sig och genomdrev helt öppna gränser i nyliberal anda.
    Inget är som det skall vara, nu står yttersta vänstern, yttersta högern och feministerna sida vid sida i kampen mot det välordnade klassiskt borgerliga samhället, mot nationen och dess befolkning.
    Skiljelinjen i politiken går inte längre mellan höger och vänster utan mellan totalitär diktatur eller nyliberal anarki och demokrati.
    Om vänstern och nyliberalerna gemensamt lyckas krossa samhället skall det bli spännande att se då de sedan sinsemellan skall dela bytet.
    Jag bekänner mig till de demokratiska idealen och det känns väldigt ensamt i Sverige idag. Hur kunde det gå så fel?

    Gillad av 2 personer

  • Tahmas Nuri skriver:

   @jasa
   Jag kan till viss mån hålla med dig men jag har varken sett eller hört marxister eller socialister som är emot massinvandring eller ultraliberaler för de delen. Var finns ni? Den första maj är det dags för vänstern att damma av flaggorna och jag tror mig ganska övertygad om att det inte finns ett rött tåg mot massinvandring. Jag tycker det är synd men förståeligt. Vänstern ser all kritik mot massinvandring och kritik mot islam som rasism. Vi som varken är vänster eller tillhör extremhögern får stå själva i kampen mot landets förfall. Så fort någon arrangerar en demostration mot massinvandring eller mot islamiseringen så blir vi uthängda som nazister och högerextrema av vänstern och av media.
   Jag välkomnar socialister och marxister i kampen men seeing is believing.

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Det finns ingen stämpel på mig och har aldrig funnits. Jag försöker vara pragmatisk i alla lägen. Det tjänar man oändligt med tid på, istället för att diskutera i oändlighet och sortera alla företeelser och människor i färdiga fack. En bra karl (eller kvinna) känner man igen på att de kan ändra åsikt och erkänna det öppet. För mig finns bara ja eller nej i varje delfråga. Är frågan inte en del av lösningen så är den en del av problemet. Grundläggande är valet ”har vi pengar till detta eller måste vi avstå just nu?” Att ”hoppas” på något finns inte i min sinnevärld.

   Gillad av 1 person

 15. bjornwiklund skriver:

  162.000 gäller 2015 (inte de tre senaste åren) och vad blir årskostnaderna bara för det totala initiala mottagandet. . . 60-80miljarder?
  Och sedan de kumulativa kostnaderna….
  Relevant statistik, inte den vanliga agendan, visar att asylsökande + anhöriga är i ”riktigt arbete” (helårsarbete dock inte varken heltid eller utan skattefinansiering/bidrag)
  visar att efter åtta år är 25% i arbete och efter femton år 34%
  dvs medel är i arbete till under 20% för inte blir någon speciellt intressant efter 15 år…..
  siffran för befolkningen är 70-80%…..slutsatsen är att jämfört med befolkningen arbetar bara hälften eller färre….
  Varje kohort späder alltså på demografins ”pensionärsproblem” . . .

  Gillad av 2 personer

  • Janne skriver:

   Ja, definitionen för ”i arbete” är att man jobbar 1 timme per vecka eller hur?
   Ingen har räknat om sysselsättningen omvandlat till heltidstjänster.
   Även om någon skulle få lågavlönat jobb och betala lite i skatt, förbrukar den personen mer av samhällets resurser än den tillför. En del politiker vill befria invandrare från skatt. Och det är fortfarande lönsamt? Resonemanget som hos Emil i Lönnebergas pappa

   Gilla

 16. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Att fakta är överskattat ansåg också ledningen för Ebberöds bank, alla religiösa fundamentalister och samtliga försvarsadvokater till skalbolagshajar i våra vattendrag.
  Om PW vore ett unikum i svenska medier kunde vi skratta gott åt honom men tyvärr är karln blott en: Exitus acta probat = ändamålen helgar medlens yttersta konsekvens, en figur som drar agenda-saken till sin spets för det högre goda och sanna ädla.
  Det hade varit så intressant att få veta vad ändamålen egentligen är bortom något dimhöljt utopia.

  Gillad av 4 personer

 17. plq017 skriver:

  Läs rättegångsprotokoll för att förstå bevekelsegrunderna för att migranterna väljer Sverige.
  Så mycket kan redan nu avslöjas, det är inte för vädrets och klimatets skull.
  Det är för Sverige har den absolut slappaste process fram till medborgarskap, och det generösaste bidragssystemet och straffrihet för våldtäkter om gärningsmannen kvalar i som barn.
  Den stackars ensamkommande har kommit till himlen, han ser avklädda horor överallt, och tar för sig.
  De strategiska imamerna ser hur landet tar till sig islamska sedvänjor, separata badtider, slöjor överallt (inga slöjklädda är ännu våldtagna i Sverige), allt en del i kolonisation som kanske tar 25 eller 50 år.
  De som kommer till Sverige har valt Sverige därför att det är ett bidragsland.
  De som kommer till USA har av samma skäl valt USA.
  Migration är ett ekonomiskt beslut, i varje fall för de som vandrat ända till Sverige. Bomberna slutade falla på dem långt innan de kom till Sverige.
  Hur många unga ryssar som lämnade Baltikum efter Sovjets fall, kom till Sverige? Hur många tog sig till USA och UK? (Mer än 50.000).

  Gillad av 2 personer

 18. Gösta Oscarsson skriver:

  Jag skrev till artikelförfattarna efter första artikeln:

  Förträfflig intervju! Förträffligt att den publiceras.

  Men — det är pinsamt att inget av det han säger är originellt. Om man – som jag – via våra vanligaste rasistsajter har följt den kvalificerade icke-korrekta vetenskapliga diskussionen inom området så är det han säger närmast ”common place”. Har ni hört talas om Tino Sanandaji? Ni hade inte behövt åka till Boston för att intervjua honom. Å andra sidan är Boston ganska trevligt på vårkanten

  I dagens ledare skriver DN ”Vi har tidigare varit dåliga på att ställa dessa frågor.” Den korrekta formuleringen skulle ha varit: ”Vi – inkluderande denna tidning – har varit dåliga på att …..”. Det behövs ett magnifikt mea culpa från de journalister (inklusive ni båda) som inte gjort ert jobb.

  Gilla

 19. Hovs--hallar skriver:

  Borjas har varit inblandad i en tidigare debatt rörande invandringens kostnader, se
  http://www.tino.us/2013/01/norberg-forstar-inte-borjas-siffror-anklagar-mig-for-oarlighet-uppdate-borjas-klargor-jag-hade-ratt/

  Här finns en skriftväxling mellan Tino Sanandaji och Borjas, utdrag:

  [Sanandaji] My opponents write that you concluded that the net effect is positive and that the economic surplus exceeds the fiscal cost.

  More generally, would you say that there is consensus in economic research that the immigration surplus generally exceeds the fiscal costs even for low-skilled migrants?

  I would greatly appreciate you clarifying this.

  sincerely, Tino Sanandaji”

  George Borjas email börjar:

  “Dear Tino,

  You are right and they are wrong. I have no idea who I should believe on fiscal costs, and it is certainly the case that the fiscal costs could easily exceed the small immigration surplus that I measured in my 1995 JEP paper.”

  — Borjas menar alltså att de eventuella intäkter som migranterna skapar är obetydliga, och lätt kan uppvägas av de samhällskostnader deras närvaro genererar.

  Detta är givetvis extra tydligt i den aktuella situationen i Sverige, där migranterna från MENA-länder tas om hand av ett mycket omfattande välfärdssystem samtidigt som de flesta går arbetslösa!

  Gillad av 3 personer

  • Tahmas Nuri skriver:

   @hovs-hallar
   Bra inlägg.
   Vi skattebetalare försöjer dessa individer från dag ett. Det får tillgång till hela välfärdssystemet dag ett inklusive fri tandläkarvård. Vi har arbetslösa ungdomar, pensionärer som äter kall mat och medborgare som inte har råd att gå till tandläkaren.
   Många av de som kommer hit har dolda sjukdomar som måste behandlas och i vissa fall allvarliga sådana och det tär på vår sjukvård för oss andra medborgare. Jag säger absolut inte att sjuka människor inte skall få vård och omsorg oavsett var de kommer ifrån men när det flödar in ett par hundra tusen om året då belastar det vår välfärd och det är vi inte rustade för.
   Tino räknar på tio till femton år innan de kan börja bidra till samhället. Det kan inte vara sund ekonomi.

   Gillad av 1 person

 20. Janne skriver:

  Även invandrare behöver skola, vård, omsorg, bostäder, pensioner. Etableringstiden är lång och man måste inse att efter de 7-8 åren i snitt är många av de ”etablerade” beroende av diverse bidrag eller arbeter mycket lite- 1 timme i veckan räknas som sysselsatt.
  Nu vill Batra fortsätta ösa bidrag till de som även fått jobb (annars lönar det sig inte att ta jobbet!) Om man vill ha fler mycket lågavlönade jobb måste man sänka nivån for socialbidrag- mycket.

  Gillad av 1 person

 21. Tino Sanandaji skriver:

  Det komiska är att Nils-Eric accepterar DNs premiss att Borjas har sagt att invandring är lönsamt. DN ljuger. Borjas säger exempelvis att invandring gör att ekonomin växer med 11 procent men befolkningen med 15 procent, att vinsten på arbetsmarknaden för inrikes födda därför bara är 0.2% av BNP och att det ska ställas mot fiskala kostnader (i Sveriges fall idag 2-4% av BNP).

  http://cis.org/immigration-and-the-american-worker-review-academic-literature

  De andra intervjuerna är lika propagandistiska. Det verkar inte spela roll hur mycket DN ljuger om invandring, många nollställer bara nästa gång och sväljer allt de skriver.

  DN kallar korrekt George Borjas USAs viktigaste invandringsforskare. Varför hade DN tills förra veckan aldrig citerat George Borjas? Enda gången Borjas nämns i DN var i en DN-debatt jag skrev.

  Allt DN skriver om invandring är agendasättande propaganda och del av en kampanj, sluta vara dumnaiva och bli manipulerade. DN saknar spärrar mot lögn. Vill man veta vad Borjas har att säga behövs inte DNs filter, läs Borjas.

  Gillad av 5 personer

  • BjörnS skriver:

   Sant. Det kan tilläggas att Norges statistikmyndighet har räknat på de statsfinansiella effekterna av invandring (alltså ej på kommunal nivå som har mycket av välfärdsansvaret och kostnaderna). En studie gjorde det för ett antal år sedan och de har nu följt upp med en ny (vet ej om den publicerats, jag fick preliminära resultat på ett seminarium i höstas). Invandring från nära omvärld och likartade länder kan vara lönsam (marginellt) medan invandring från Afrika och Mellanöstern genererade ett underskott över en livscykel. Norge torde vara mer lika oss än USA, milt sagt.

   Gillad av 1 person

   • thojak skriver:

    Re: Norge; senaste uppgifter jag sett (ca november 2015) från de enormt mycket mer transparenta/tillförlitliga – vs. de svenska, asså – norska siffrorna visade på en total kostnad enligt LCA om 4,3 miljoner NOK per invandrad utomeuropeisk person.

    Motsvarande svenska kostnader är med största sannolikhet bra mycket högre.

    Arma Land ! 😦

    Gilla

 22. Johan utan land skriver:

  Ett tag trodde jag i min enfald att DN var på väg att skärpa sig men en svala gör ingen sommar. DN är nästan helt irrrelvant numera. Jag litar fortfarande på deras väderprognoser men de har DN inte hittat på själva så där kan man gå direkt på källan SMHI istället. Ibland kan några av DNs många medarbetare blänka till och komma med korn av sanning men gör man i likhet med statsministern en samlad bedömning så blir resultatet inte annat än att DN bör ägna sig åt annat än tidningsutgivning. Jag läser mycket hellre Det Goda Samhället som är överlägset. Enbart kommentarsfälten håller många inslag som slår vilket av DNs fulkåserier eller agandaartiklar som helst.

  Gilla

 23. BjörnS skriver:

  DN borde förklara:
  1. Asylmottagandet görs på budgeterade medel. En budget ställer per definition olika grupper/mål mot varandra. Det är den krassa verkligheten. Det kan tilläggas att samma personer i andra sammanhang inte är främmande att ställa grupper mot varandra.
  2. Viss forskning visar att länder som USA med små välfärdssystem och flexibla arbetsmarknader har tjänat på invandringen i termer av BNP/capita medan länder som Sverige, Belgien och Holland med stora välfärdssystem och mer reglerad arbetsmarknad förlorar. I klartext sker en ekonomisk överföring från befintlig befolkning till de nya.
  3. Fortsätter invandringen kommer på sikt välfärdssystem med mera att krympa betänkligt. Skälet är att Sverige, eller något annat land, har råd att ha kvar dem. De är byggda för låg arbetslöshet med mera, inte för den massarbetslöshet vi kommer att se. De som för dagens politik är den svenska modellens dödgrävare.

  Gillad av 1 person

 24. Gunhild skriver:

  Vi är många läsare av DGS som klagar på DN och ibland även på SvD vad gäller trovärdigheten. Det skall vi naturligtvis fortsätta med. Men de utgör i grunden ändå kommersiella produkter. Läsarna och annonsörerna själva avgör i slutändan deras berättigande och angelägenhetsgrad. Inget tvång finns inbandat.

  Med SVT förhåller det sig annorlunda. Deras existens skall och måste vilar på ett oberoende från kommersiella krafter. De skall stå helt fria från olika typer av särintressen. De skall inte driva egna politiskt färgade agendor. De skall stå helt fria från dolda syften. Vara en oberoendets röst. Part i målet må DN vara, men inte Public Service.

  Public Service utgör faktiskt en viktig del av demokratin. Det är så politiker bestämt att det skall vara. Och ytterst vi själva. Det är därför inget media vilket som helst. Denna målsättning finns naturligtvis öppet uttalad politiskt, och framförs ofta av SVT själv i olika typer av dokument och uttalanden.

  Men den som nagelfar SVT:s tablåer numera ser rätt snart att man försöker sätta migrationen i en positiv kontext. Man gör det oftast genom att skildra via enskilda människoöden. I programmen återfinns alltid livets egen dramaturgi, förstärka via olika berättartekniska grepp och allmänt journalistisk hantverk. Den programtypen har växt något oerhört i SVT:s tablåer.

  Påverkan via hjärtat är i sig inte fel, hur skulle det kunna vara det, men det måste då till en balanseras av mera ekonomiska realiteter. Hjärtats bultande måste sättas in i en mer övergripande samhällelig kontext. Där mer långsiktiga konsekvenser tas upp och belyses. Som även visar att samhällsekonomi har sina begränsningar. Att val är svåra. Att man inte enbart kan tänka i ett steg. Att samhällsproblem och mänskliga motsättningar oftast uppstår via svåröverskådliga kedjor och länkar av samband. Även det måste skildras för att politiken framåt skall kunna hämta näring ur en mer kunnig och reflekterande befolkning.

  Vi måste, av SVT, också hjälpas att använda den egna tanken, det kritiska analyserandet och tänkandet – inte bara vårt hjärta. Ett humanistiskt samhälle måste kunna se längre. Bedöma konsekvenser. Gör man inte det riskerar samhället att ta vägar vi ogärna önskar oss.

  Den obalans som avspeglar sig i SVT:s tablåer, härvidlag, gröper ur förtroendet för Public Service, sett på längre sikt. Blir själv allt mer bedrövad över SVT:s utveckling i det här avseendet. Det som nu håller på att ske är att Public Service på längre sikt gräver din egen grav. SVT är i grunden ingen angelägenhet för de som arbetar där. Det är en gemensam angelägenhet för alla människor i Sverige. Men en ”mer under radarn” driven agendajournalistik, inom Public Service, hotar att erodera bort fundamentet för detta oberoende. Den som vill se efter, kan iakta denna process, inte genom enskilda program, utan mer via antalet program och den inriktning de tagit.

  Naturligtvis kan Public Service då åberopa att de enbart speglar sin omvärld. Till viss del har de då rätt. Men precis som DN valt en agendajournalistik, har även SVT slagit in på denna väg. Den är väl synlig i programtablåerna, för den som vill se – men inte officiellt uttalad, som DN:s.

  Under några år till måste vi alla betala TV-licens, om vi innehar en TV-mottagare. En ny finansieringsform kommer med säkerhet att ersätta dagens licensfinasiering. Finansieringsmodellen har sprungits ifrån av teknikutvecklingen. Men i ett nytt system slipper ingen undan. Och om SVT utgör en verklig del av ett oberoendets röst i demokratins tjänst, ser jag själv inget fel i det. Men om motivet för Public Service fortsätter att undergrävas, ser det sämre ut för det demokratiska samhället.

  I vad mån ett ökat licensskolk beror på ett ökat TV-tittande via telefoner och surfplattor, och/eller en direkt protest mot en upplevd politisering av SVT, borde gå att få fram i djupundersökningar.

  Hur som helst, det är dags att föra upp Public Service agendajournalistik till debatt. DN är i det här avseendet en tämligen lättviktig aktör på mediamarknaden. Det viktiga är hur SVT axlar sitt ansvar. Det är en direkt politisk fråga. Naturligtvis inkluderas SR och UR i Public Services ansvarstagande.

  Gillad av 1 person

 25. FredL skriver:

  Jag är oerhört missmodig vad gäller framtiden – det ser inte ljust ut i Sverige 2016- men jag är i själen glad över det som skrivs och de åsikter, synpunkter och tankar som uttrycks på DGV, det är en oerhört stor skillnad mot 80-talets dogmatiska och totalitära syn på samhället och Sveriges tillvaro. Tack! Sluta inte engagera oss!!

  Gilla

 26. Finans skriver:

  Behöver du ett lån ?? Behöver du något ekonomiskt stöd ?? Behöver du ett lån av någon anledning ?? Vi erbjuder billiga och prisvärda lån till både privatpersoner och företag från hela världen till låg ränta på 2%. Kontakta oss idag: (finansbankloan@list.ru) njuta av våra enkla lån tjänster.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.