Gästskribent Arne Weinz: En häxbrygd av dubbla experiment

logo­DGSI debatten om kostnaden för migrationsexperimentet har det länge varit en etablerad sanning att 50 procent av flyktinginvandrarna är sysselsatta efter 7-8 år. Gott att hälften försörjer sig själva efter en förvisso lång etableringsperiod, men det betyder också att hälften inte gör det. En stor andel måste försörjas livet ut av svenska skattebetalare.

Nu har det dock kommit en utredning från Riksdagens Utredningstjänst, beställd av centerpartisten Staffan Danielsson, som visar att endast 34 procent av flyktinginvandrarna är sysselsatta efter 15 år. Av detta kan den intelligente läsaren dra slutsatsen att 66 procent inte är sysselsatta. Efter 15 år! Och värre lär det bli. Eftersom utredningen baseras på historiska siffror kan jag förutsäga att sysselsättningsgraden sjunker väsentligt när senare års enorma migrationsvolymer får genomslag i siffrorna.

Sverige har haft en stark ekonomi sedan finanskrisen 2008. Vi som varit med ett tag har dock noterat att ekonomin går i cykler, varför jag tror att de goda tiderna snart följs av sämre. Ingen vet hur experimentet med negativa räntor kommer att sluta. I Sverige tror Riksbanken, åtminstone riksbankchefen Stefan Ingves, att rätt metod är att hälla bensin på brasan, vilket manifesteras genom svårförståeliga räntesänkningar.

Svenskarna är reducerade till försöksdjur som utsätts för dubbla experiment av aningslösa politiker som inte ser längre än näsan räcker. Jag fruktar att migrations- och ränteexperimentet tillsammans blir en häxbrygd med effekter som de flesta inte ens kan föreställa sig.

Arne Weinz har 25 års erfarenhet som entreprenör och företagare, bland annat som grundare av företagen Datasvar och GoExcellent. Hans personliga erfarenheter av 20 år som vd, med som mest ansvar för 2 000 anställda i sex länder, har redovisats i boken ”Den snabbaste vägen” (Ekerlids förlag, 2013). Han bor i Danderyd och har fyra barn.