Gästskribent Annette Johnnerfelt: Kommuninvånare är integrationsansvariga

logo­DGSDuktiga och tåliga svenska kommuninvånare som betalar en av världens högsta skatter är även ansvariga för nyanländas integration. Från statlig styrning genom institutionella direktiv till kommunala handlingsplaner. Från kommunala handlingsplaner till möten mellan människor.

Migrationsverket fick utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner 1 januari 2014 (1994:137 ändring SFS 2013:755). Anvisningen skall ske i anslutning till barnets asylansökan och kommunen ska ordna boende, god man och skolgång (prop. 2012/13:162). Boende för ensamkommande barn har fungerat bra på min bostadsort i Vellinge kommun. Småskalighet och individuella möjligheter. Grannar bakar kakor och tittar in på boendet.

I andra kommuner har idag våld och kriminalitet blivit en del av vardagen. Rättssystemet har inte kapacitet att överföra samhällets värderingar utan unga män av oidentifierad ålder kan begå kriminella handlingar och vara ute på gatan samma eftermiddag. Kommuninvånare får successivt ändra sin livsstil och bli medvetna om otryggheten.

En ny lag träder i kraft den 1 mars 2016, Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (prop. 2015/16:54). Av propositionen framgår att det är ett gemensamt ansvar för hela samhället (sid 11). Alla kommuner ska ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Kommuner ska ordna boende, SFI, etablering på arbetsmarknaden och integrering i samhället.

Först öppnar alltså den svenska regeringen landets gränser för asylsökande utan att genomföra nationalekonomiska konsekvensanalyser. Resultatet har blivit höjda skatter och omfördelningar i statsbudgeten. I nästa steg lämnar staten ansvaret vidare till landets kommuner. Med kommunala metoder ska i huvudsak unga män från afrikanska stater och Mellanöstern integreras. Ingen vet hur mycket kommunalskatten kommer att behöva höjas när de statliga bidragen upphör och den kommunala försörjningen tar över. Ansvaret för ett framgångsrikt eller ett misslyckat kommunalt implementerade får kommuninvånarna bära.

Under hösten i Malmö går unga män ombord på bussen utan att betala. Snatteri från tågets kafévagn. Stora samlingar av unga män som frenetiskt knappar på sina mobiler på Malmö Centralstation. Jag ryser inne på Centralens damtoalett där en ung fårad man med stirrande ögon befinner sig. I en byggnad intill Hyllie station, ett stenkast från busshållplatsen hem, samlades omkring 900 personer samtidigt som kön av fler asylsökande växte på tågperrongen.

På tåget från min andra bostadsort söder om London hörs alltid olika språk. Det är en mosaik av personligheter med olika bakgrund. Till Storbritannien immigrerade 641 000 arbetskraftsinvandrare från världens alla hörn under 2014. Det finns krav att immigranter ska vara anställningsbara och ha kunskaper som möter arbetsmarknadens behov. Personer av olika bakgrund möts på arbetsplatser och skapar en gemenskap som bygger inte på statliga eller kommunala diktat utan på personliga egenskaper, arbetsplatsens mål och samhällets grundläggande värderingar. Det finns stora valmöjligheter att skapa sitt eget liv när skatteuttaget är lågt för små företag (varken skatt eller moms på omsättning under 100 000 kronor). Den politiska makten skapar förutsättningar för naturliga och respektfulla möten mellan människor i vardagen och samhället utvecklas.

England tar också emot asylsökande vid sidan av arbetskraftsinvandrarna. De omkring 30 000 asylsökande 2015 – vilket betyder 470 asylsökande per miljon invånare i Storbritannien att jämföra med motsvarande svenska siffra som uppgår till 16 300 – har rätt till boende och låg dagsersättning under sex månaders handläggning (kostnaden syns inte i statsbudgeten). Civilsamhällets organisationer erbjuder juridisk hjälp och stöd för individer och familjer under fem år innan de kan ansöka om permanent bosättning. Engelsk flyktingpolitik handlar mer om att hjälpa flyktingar på plats i de drabbade områdena än att släppa in ett stort antal i England.

Den svenska asylrätten är både ekonomisk och social. Ekonomisk genom individuella rättigheter, reformer, komplicerade bidragssystem och skattefinansierad jämställdhet med resten av befolkningen. Social genom etnisk och kulturell mångfald. Integrationspolitiken har haft som mål de senaste decennierna att majoritetssamhället också skall integreras i ett nytt samhälle (prop.1997/98:16). Vilket betyder att alla är medansvariga. Det tidigare folkhemmet är nostalgi och i förändringsprocessen fylls medier av propaganda, PK och politisk mörkläggning.

I ett balanserat samhälle med starka sammanhållande värderingar, demokrati, öppenhet, solidaritet, kan den personliga identiteten vara privat genom den egna bakgrunden, religion eller traditioner. Möten i vardagen bygger på personliga egenskaper, respekt och kunskaper.

Det är som om jag bor på två olika planeter.

Annette Johnnerfelt är sociolog (BSS) med erfarenhet från vardagsliv i fyra olika länder. Hon bor både i Skanör och Brighton. Hon var tidigare tjänsteman inom bank och försäkring. Idag uttrycker hon förändringar i samhället genom sin konst.