Gästskribent Elöd Szanto: Dags att ta nästa steg!

logo­DGSTill att börja med vill jag tacka alla skribenter för många kloka tankar som jag har läst på den här sidan. Det var både tankeväckare och underhållande läsning som förgyllde dagarna.

Nu känns det däremot att vi (skribenter, gästskribenter och kommentatorer) har fastnat i tankegångarna. Det mesta av det som skrivs är en bekräftelse av det vi redan vet och är överens om. Trots massor av roliga formuleringar börjar det kännas förutsägbart och halvtjatigt.

Det sägs att man inte skall gråta över spilld mjölk. Nog tycker jag att man får fälla ganska många tårar över det Sverige som har försvunnit. Man kan också vara arg och önska sig att de skyldiga ställs till ansvar. Samtidigt måste man trots allt akta sig för att bli rättshaverist.

Allt som går att läsa på den här sidan vittnar om att det är en del av landets intelligentia som talar.

När vi nu har klart definierat dagens problem, är det dags att sysselsätta våra hjärnor med förslag om hur vi på ett klokt sätt minimerar skadan som redan har uppstått och hur vi på lämpligt sätt kan sätta igång det reparationsarbete som har varit mer eftersatt än järnvägsbanan.

Att det behövs ett nästintill totalt stopp i asylmottagandet av andra än mycket välkvalificerade politiska flyktingar är vi sannolikt eniga om.

Vad gör vi (egentligen Ni – för jag är själv invandrad) dock med de tiotusentals (för att inte nämna hundratusentals som inte borde vara här) som inte får vara här men inte kan utvisas utan papper eller för att de riskerar ”omänsklig” behandling i sina hemländer? Själv skulle jag ge dem alla en frist på, säg, sex månader att hitta ett land som de får åka till. Tar man inte den chansen får man finna sig i att skickas tillbaka till sitt hemland utan några som helst undantag.

Skickar man ut det här budskapet så kommer ”trycket av nya asylsökande” lycksökare att minska radikalt. Det kommer säkert att komma verkligen skyddsbehövande som vi får behandla med respekt och ge dem uppehållstillstånd enligt god sed utan att glömma upplysa dem att de är här på våra villkor.

Parallellt med detta behöver man sätta ner foten och återerövra makten över ”no go”-zonerna. Det blir ett gigantiskt polisarbete som skall till parat med konstruktiva samtal för dem som kan ”omskolas”. Under en övergångsperiod får vi alla leva i en relativt brutal polisstat.

En variant av kommunisternas slogan om ”den som inte jobbar skall inte heller äta” behöver kanske också implementeras för såväl inrikes som utrikes födda.

Tyvärr vet jag inte ens om det här scenariot är möjligt överhuvudtaget eller om jag skall försöka få mina döttrar att flytta från dårskapen istället för att försöka bota den.

Nu tror jag att mina provokativa tankar räcker som retningssignal hos läsaren. Väntar med spänning konkreta förslag på hur man kan lösa ekvationen.

Bollen ligger hos Er.

Elöd Szántó är djurhälsoveterinär och beskriver sig själv som utböling och acklimatiserad västgöte

37 reaktioner på ”Gästskribent Elöd Szanto: Dags att ta nästa steg!

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Väljarnas makt behöver öka och politikerklassens makt minskas. SVT och SR måste avvecklas och en ny konkurrensutsatt public service som arbetar i t.ex. Åke Ortmarks anda behöver komma i deras ställe. Presstödet avvecklas. Staten måste sköta sina kärnuppgifter, inre och yttre säkerhet, om den skall finnas kvar. Med tonvikt på den inre säkerheten och ta full kontroll över territoriet. Utrensning av de politiserande myndighetschefer som har bidragit till sakernas bedrövliga tillstånd och återinförandet av ämbetsmannaansvaret. Författningsdomstol. Stängning av moskéer som finansierats av Saudiarabien.

  Gillad av 9 personer

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Av din lista tror jag att ”inre och ytter säkerhet” tids- och volymmässigt måste prioriteras. Det nu aktuella förslaget om en ökning av polisen med 10 % är ju löjligt. ”Kundkretsen” har ju ökat med mycket mer under de senaste fem tio åren. En del av de åtstramningar som diskuteras i inlägg nedan, kommer att väcka ilska bland kunderna. Sedan måste troligen reglerna för polisiärt arbete ändras. ”No go” zoner kan inte accepteras.

   Gilla

   • Sverige skriver:

    Det är ”kundkretsen” som MÅSTE minska. Sluta hyckla och inse att 90% av asylsökarna saknar asylskäl och därför skall repatrieras. Sverige måste inse att det krävs att våldsmonopolet utnyttjas. Man kan inte låta protester oavsett från vilka de kommer eller hur högljudda de är hindra detta. Samma sak gäller Romerna. Vi har gällande lagstiftning som inte tillåter EU-medborgare att vistas här om de inte arbetar eller söker arbete. Använd denna lagstiftning! Vi kan även införa tiggeriförbud snabbt.

    Gilla

   • Göran Fredriksson skriver:

    Helt rätt, den inre säkerheten måste prioriteras i närtid. Att ha full kontroll över territoriet är statens viktigaste uppgift. Sköter staten inte den uppgiften eroderar statens rätt att hindra medborgaren i gemen att beväpna sig och rätten att beskatta befolkningen.

    Gilla

 2. BjörnS skriver:

  Den som inte jobbar skall inte heller äta. Så kan man sammanfatta tanken att Sverige inte kan fortsätta med att betala bidrag för att en stor, och växande, grupp människor ska sitta passiva hemma.
  Det betyder att det finns två vägar att gå:
  1. Storskalig avreglering av arbetsmarknaden och skapandet av en stor låglönesektor där den lägsta lönen är så låg att vem som helst kan hitta ett arbete.
  2. Staten anställer alla som som inte hittar ett arbete i den privata sektorn.

  I bägge fallen blir det en stor grupp med lågproduktiva jobb, låga löner och arbetande fattiga. Av dessa två vägar är nog marknadsvägen den bättre även om kritikerna kommer att kalla den för dickensiansk. Den andra vägen är Sovjet/DDR-spåret med ”de låtsas att de betalar oss och vi låtsas arbeta” och höga skatter.
  Men att utbilda de som skulle hamna i låglönesektorn då? En vacker tanke som kan fungera för en del men inte, vill jag hävda, för det stora flertalet. I princip är det bara en förklädd version av DDR-spåret där ”arbetet” är att ”studera”.

  Hit har alltså en obetänksam politik tagit oss. Den har skapat vad skaparna just säger sig vilja motverka. Fallande opinionssiffror, någon?

  Gillad av 3 personer

 3. Stefan Hill skriver:

  – Antalet asylsökande som Sverige kan ta emot är behränsat.
  – Antalet personer som skulle behöva asyl i Sverige är, i förhållande till antalet vi kan ta emot, oändligt

  Alltså behöver vi hushålla med våra ändliga resurser.

  Nu har vi slösat bott alla lediga platser som kunde uppbringas med normen: Asylsökande och invandrare skall ha rätt till den lägsta standard som vi bestämt skall gälla för svenska medborgare.

  Vi kan så klart bestämma en nu lägsta nivå, Kanske boende i tältläger., men antalet personer vi kan ta emot kommer i alla fall att vara begränsat.

  Att ta emot personer som endast vill ha ett bättre liv är inte rimligt. Inte heller är det rimligt att ta emot asylsökanden som arbetar för den regim eller ideologi de flytt från.

  Varje person som på felaktiga grunder för stanna i Sverige får en plats som någon annan hade behövt bättre.

  Alltså: Avvisa de som inte har rätt att vara här.

  Gillad av 5 personer

 4. gbolcsfoldi skriver:

  Jag håller helt med Elöd det är dags att ta nästa steg i tänkande och diskutera vad som kan göras härnäst. För att kunna ta detta steg måste först verkligheten beskrivas utan skönmålning. Det framtidsscenario jag ser framför mig är att Sverige kommer alltmer att bli ett tudelat samhälle där en hög andel av invandrarna kommer att sakna såväl bostäder som arbete. Det är ett samhälle med för oss stora ekonomiska och sociala klyftor, social oro och hög brottslighet. Så har det sett ut i utanförskapsområdena sedan decennier och allt tyder på att det inte blir annorlunda framöver.

  Alternativet att ge migranterna en tidsfrist och sedan skicka tillbaka dessa till sina hemländer kan inte genomföras då de flesta saknar identitetshandlingar och pass. En del kommer att lämna landet om man försämrar deras ekonomiska villkor vilket diskuteras nu. En annan faktor som kommer att verka i samma riktning är när invandrarna upptäcker att det land som de trodde skulle erbjuda välstånd erbjuder sysslolöshet och otrivsamma bostadsförhållanden.

  Det finns bara ett sätt att förändra denna dystra framtidsscenario och det är genom att Sveriges befolkning aktivt erbjuder sig att ta hand om invandrarna på det personliga planet dvs öppna Era hjärtan på riktigt. En svensk skulle vara fadder till en invandrare på individ eller familjenivå. Detta alternativ skulle dock ställa stora krav på de svenskar som deltar då det kräver tolerans, långsiktighet och betydande uppoffringar. Är vi beredda att åta oss denna uppgift?

  Gilla

 5. Lars Lind skriver:

  Utmärkt förslag ! Tänk om krönikörerna på detta forum bildade en ny regering ! Då skulle jag äntligen kunna känna framtidstro.
  Tyvärr verkar avsaknad av sunt förnuft , allmänbildning , ordning & hyfs vara kriterier för att nå den politiska toppen.

  Gillad av 7 personer

 6. Agneta Berglöw skriver:

  Ibland undrar man vad som driver vissa människor att skriva av sig,skicka insändare o debattartiklar till dagstidningarna,debattera i radio o TV,skriva boken Glömma ihåg-en liten bok avsedd för anhöriga att fylla i för den som drabbas av olika demenssjukdomar.Dennes liv i barndomen,ungdomsåren,vuxen/arbetslivet o livet som pensionär som en länk till vårdpersonalen.Boken är tryck i 10.000 ex o spridd över landet.
  Detta har jag gjort o inte kunnat låta bli under ett helt yrkesliv.Ibland känns det som det inte spelar någon som helst roll att jag oförtröttligt fortsätter.Att jag istället skall gå ner till hamnen se ut över havet o berätta för vågorna vad jag har på hjärtat.Ny vågor sköljer in i all oändlighet.Precis som i samhällsdebatten.

  Gilla

 7. B skriver:

  Jag grubblar också på om jag ska försöka få mina söner att flytta härifrån (eller om jag ska vara den själv som tar med min familj till något annat ställe på jorden). Här och nu har dock jag och alla vi som vill ha tillbaka ett samhälle med lag och ordning där människor gör rätt för sig och sköter sig att stå upp för sådana värderingar i handling. Alltså inte på något sätt jamsa med, kanske säga till folk att ta sig i kragen rent ut sagt, säga innan man skänker pengar till välgörenhet som Rädda Barnen att man inte ger om de driver agendan att alla som sätter sin fot på svensk mark och andas ”asyl” ska ha rätt till det. Om man arbetar som socialsekreterare, lärare, sjuksköterska eller tjänsteman på myndighet kan man ta på sig en yrkesroll som är mänsklig men som också ställer krav på folk, man måste inte sitta med ett milt leende och vara kompis med klienten, utan man ska vara korrekt (egentligen borde det vara en självklarhet att det är det som är det riktiga, men så verkar det inte vara).

  Gilla

 8. Simon skriver:

  En tanke är att man kan betrakta bidragsförsörjda som tillhörande den offentliga sektorn. Vill man ha försörjning från samhället så infinner man sig 08.30 vid kommunens uppsamlingsplats och utför, var och en efter förmåga, de sysslor man blir ålagd fram till kl 17.00. Halv dags arbete, halv ersättning. Avdrag för lättja. Gator skulle bli sopade, klotter sanerat, parker skötta, järnvägsspår renhållna och offentliga fastigheter förvaltade. Ingen brist på händer inom omsorgen eller vuxna i skolan. Allt detta utan andra kostnader än vi betalar redan idag. Grundläggande språkförståelse kommer som en bonus. Tillika arbetserfarenhet och vitsord som möjliggör insteg på arbetsmarknaden för mer kvalificerade jobb.

  Jag misstänker att Kommunal inte skulle ställa sig entydigt positiva – men jag tror att fler skattebetalare än jag skulle glädja sig att inte bara försörja ett alltmer frustrerat utanförskap som i sin sysslolöshet utgör ett allvarligt hot mot bestående ordning.

  ”Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar.”

  Gillad av 5 personer

  • Magnus Ström skriver:

   Fast det låter lite som Sovjet och DDR. Horder med människor som uftför sysslor bara för att de skall ha något att syssla med. Har sett en del sådana redan, tror jag. SL(eller vem som nu driver trafiken) verkar ha anställt horder med människor som trivselvärdar eller vad de nu kallar dem. Ser dessa framför allt på Slussen på eftermiddagarna, helst står de i en klunga och pratar med varandra. Kan man anta att operatören har fått bidrag för att anställa de här människorna, och att de därmed räknas som arbetande även om de bara är sysselsatta några timmar om dagen? Det som Tino S. brukar hänvisa till. Har man bara arbete minst en timme(eller var det i veckan?)om dagen så räknas man till de 50% som har fått ett jobb 8 år efter man har kommit hit?

   Gilla

  • Aha skriver:

   Tycker som du, borde vara en självklarhet. Inte skulle jag vilja ligga ett land till last om jag invandrade till det.
   Nu lär det finnas lagstiftning – ganska vanlig på internationell nivå om jag förstått det hela rätt – som inte tillåter att arbete krävs som motprestation för bidrag. Tycker därför
   1) man ändrar lagen alternativt
   2) byter filosofi och tar bort bidragen och ersätter dem med medborgarlön

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Detta existerar redan. Det har under olika beteckningar funnits sedan regeringen Bildt. En av Sveriges största arbetsgivare Samhall fungerar på det sätt du beskriver.

   Det finns mängder med olika undantagsanställningar, för att använda ett samlande begrepp. Hur mycket tycker att en månadslön netto skall vara för det du beskriver? Effekten blir den samma som idag: varenda krona du tjänar på egen hand utanför statarverksamheten dras på det du får för tvångsarbetet. Således blir det rationellt att fejka sjukdom och jobba svart. Hur stora blir undanträngningseffekterna för de privata företag som idag försöker konkurrera med kommunala och statliga statare?

   Bättre vore att avskaffa alla dessa special-anställningar då systemet missbrukas svårligen, både av det offentliga och av privata företag. Roterande praktikanter, lönebidragsanställningar som är en timme kortare än vad som krävs för fast anställning med mera. Sänkt skatt på arbete, och skoningslös jakt på skattefuskande hade genererat betydligt större summor än statligt tvångsarbete.

   Jag har själv haft förordnande i ett dylikt projekt, efter lång tids sjukskrivning och rehabilitering. för heltidsarbete i tung och smutsig miljö, utan LAS, utan semesterdagar enligt gängse kollektivavtal och ålder, utan att kunna diskutera arbetsmiljö eller arbetsuppgifters lämplighet (hur skulle det gå till, när verksamheten bedrevs gemensamt av AF, försäkringskassan, och kommunen? Inte ens Herakles mötte en sådan Hydra!) erhöll jag den furstliga summan av 11k/månad efter skatt. Detta för arbete 0730-1700. Ibland tillkom oplanerad övertid, utan ob-tillägg eller övertidsersättning. Ibland tillkom nattarbete. Detta för att behandlas som idiot av det offentligas socionomer. Alla visste att den som protesterar är en ‘motarbetare’ som det kallades. Förnedring var en central del av verksamheten. Hur många anställningar har du haft, där måste fylla i blanketter där du ber om lov att få din lön efter arbetad tid?

   Socialmoderaterna har återuppfunnit proletariatet på riktigt, men den intellektuella klass som möjligen kan fånga dessa hungriga trötta rädda massor av både svenskar och invandrare, den är antingen nationalistisk auktoritär, eller religiöst dito.

   Kraftigt sänkta skatter för dem av oss som idag netto har ut under säg 18k/månad för att ta en siffra. Inte höjda löner; sänkta skatter. Sänk momsen till fem procent över hela brädet. Avskaffa alla skatteavdrag helt och hållet. Stryk studieskulderna och skapa ett nytt system för högre studier. Slå samman samtliga socialförsäkringar, och gör om bidragsnormen till bostad, mat & kläder. Inför expropriering och näringsförbud tidigare i straffskalan för fuskande företag, komplett med personligt ansvar oavsett bolagsform. Krymp statens åtaganden genom att lägga ner allt vad kulturstöd och press-stöd samt motsvarande heter. Institutioner av nationellt kulturhistoriskt intresse kan drivas av riksantikvarieämbetet. Detsamma gäller alla dessa olika bidrag till diverse hobbyföreningar, idrottsklubbar och liknande.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gilla

 9. Jasa skriver:

  Jag skulle börja med att se till att alla TIGGARE försvinner från våra gator och torg. Det finns inget som är så främmande och skadligt för vår självbild som att se folk överallt med utsträckta händer. Våra föräldrar byggde ett land där människor inte skulle behöva förödmjuka sig, men två generationer senare låter vi folk från främmander länder göra det.
  Jag kan inte känna mig stolt över Sverige så länge detta pågår!

  Gillad av 6 personer

  • Hortensia skriver:

   Instämmer! Ett utträde ur EU skulle förskona oss från tiggarkulturen, som på ett provocerande sätt påminner oss alla om det fullkomligt absurda i att betala miljarder till en union, som avkräver oss att acceptera de ointegrerbara medborgare andra medlemsländer gärna vill bli av med.

   Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  När en patient har diagnostiseras med en allvarlig sjukdom får man antingen göra ett nödvändigt ingrepp eller betrakta sjukdomen som obotlig och således låta naturen ha sin gång. För att bota ett sjukt samhälle kan man anlägga ett liknande synsätt. Tar man inte snarast itu med dagens missförhållanden som nu är allmänt kända, även om de officiellt förnekas, blir resultatet allvarligt för alla och därför har landets intelligentia ett personligt ansvar att handla. Dagens migrationspolitik är en katastrof och så är landets utbildningspolitik på snart alla nivåer. Här kan jag inte annat än att ställa mig bakom Elöd Szanto. Ett lands välstånd är ingen självklarhet och Sverige kan mycket väl hamna i samma farliga nedåtgående spiral som skedde i flera länder i Sydamerika under 1950-talet. Också där var det slagord, paroller och substanslösa visioner som ledde vägen utför. Som Helmut Schmidt brukade säga, har man visioner skall man söka läkare.

  Gillad av 4 personer

 11. Gunhild skriver:

  Det brukar heta att sjukdomsinsikt är helt avgörande för effektiv bot. Identifiering av hela sjukdomspanoramat är då ett fösta steg. Därefter låta en verklighetsförankrad insikt få sjunka in och bli till en del av patienten och omgivningen. Först därefter kan man förvänta sig att effektiva åtgärder bli verkningsfulla.

  Det är de försöken, i sporadisk form, vi ser mycket av i det goda samhällets begränsade utrymme. Men ute bland olika makthavare har vi ännu inte ens nått fram till insiktsstadiet. Vi kan enbart skönja få lama ansatser – om ens det.

  Det enda riktiga är att en ny ”Lindbeck kommission” tillsätts, som under den ekonomiska krisen i början av 90-talet. De skall ta itu med att analysera Sveriges situation. I den kommissionen skall personer med bevisad intellektuell resning finnas med. Inget politiskt inflytande få vara representerat, och Södertörns Högskola portförbjuden. Vetenskaplig analysförmåga, fri från ideologiska undertoner, är ett måste. Trovärdighet och karantän gentemot politiskt och ideologiskt påverkan helt nödvändig. Personer som till exempel Toni Sanandaji skulle ha en given plats i kommissionen. Kommissionen skulle få möjlighet att arbeta med ett snabbspår, där delrapporter kunde släppas successivt. Och då bli till en del av samhällsdebatten. Olika scenarier, deras konsekvenser, och åtgärdsprogram, bli möjliga att diskutera i en allmän diskussion.

  Naturligtvis är ovanstående ett indirekt underbetyg av dagens politiker och politik, och därmed ett tufft piller att svälja. Men ångesten över SD förlamar idag helt politikens handlings- och initiativkraft. Den har satt hela Sverige i ett politisk kramptillstånd. Samtidigt hopar sig problemen. Patienten själv, Sverige, ligger, i stort sett bortglömd i sjukhuskorridorens mörker. Dags att rulla in patienten i ett ljust undersökningsrum. Tillsätt en ny ”Lindbeck kommission” som kan diagnostisera patenten och sedan föreslå en eller flera rehabiliteringsplaner.

  Gillad av 1 person

 12. Hortensia skriver:

  Bra gjort av Elöd Szántó att helt frankt ställa krav på resolut agerande!

  Min reflektion blir, att en person av Szántós kaliber, en fullt ut acklimatiserad utböling – de flesta av oss har ett antal liknande exempel bland släkt och vänner – förmodligen var exakt vad politikerna hade på näthinnan, när man formulerade sin massinvandringsideologi. Man förutsatte att alla utbölingar kunde och ville acklimatisera sig. Assimileras helt naturligt.

  Dagens vanvettiga samhällsutveckling visar att så inte är fallet och har berövat såväl inrikes- som utrikesfödda, frivilliga svenskar en positiv framtidstro.

  En folkomröstning för att skriva ut mångkultur från grundlagen borde, enligt min mening, genomföras samtidigt med ett extraval redan i år, så att en ny fräsch regering ges verktyg att kräva assimilering av alla som vill leva och bo i Sverige. Oavsett om man anlände nyligen, eller har levt på sitt hemlands traditionella vis under generationer i Sverige, ska man tvingas efterleva svensk lagstiftning fullt ut. Kulturrelativism måste bannlysas så att alla blir lika inför lagen.

  Inför det förestående valet hoppas jag att alla producenter och konsumenter av alternativmedia tillsammans kan våga repa mod och lyfta fram de kunniga, förnuftiga experter, journalister, bloggare och politiker, som återkommande citeras i artiklar och kommentarer.

  Om vi alla visar civilkurage och exempelvis vågar påpeka att Jimmie Åkesson är en erfaren och skicklig politiker, som (såvitt jag har kunnat bedöma, fast Fredrik Reinfeldt-chocken gör en brasklapp nödvändig) har ”alla hästar hemma” och leder ett riksdagsparti med fullkomligt rumsrena visioner för Sverige och vill värna befolkningens fortsatta välfärd, kanske stigmat kan läkas.

  Demokratin kan bara överleva om politik får diskuteras fritt och om alla vågar stötta vilket parti de vill.

  Gillad av 4 personer

 13. Mormor skriver:

  Jamen – på vad sätt skiljer sej (de flesta av) dessa kommentarer från alla de andra kloka och välformulerade som Szanto talar om? Frågan var väl vad vi konkret kunde göra, vi som inte är myndighetspersoner eller chefredaktörer för papperstidningar! Vi måste väl synas, gå i samlad tropp till våra kommunkontor o ansikte mot ansikte kräva redogörelse för vart våra pengar går, ordna stora väl synliga, fredliga o vänliga demonstrationer, allt som syns nån annanstans än på nätet? Jag är gammal, något rörelsehindrad o har ingen egen arena för att dra igång sånt, men jag hänger på! – Och så kan vi alla JO-anmäla polismyndigheten och dess GD för mörkläggningsåtgärderna.

  Gillad av 3 personer

 14. Hovs--hallar skriver:

  Vad gäller de hundratusentals migranter som väller/vällt in, och inte har asylskäl, så kan man bland annat titta på hur Danmark hanterar problemet. Det handlar om att kraftigt skära ner på de feta bidrag man fn. delar ut, och som är huvudskälet till att alla dessa migranter nödvändigt vill bo just i Sverige.
  Att en ensamstående invandrarkvinna med 3 barn ska kunna få ut 20 000 kr /månad i olika bidrag — skattefritt! — är tex. totalt absurt, och ett rent hån mot fattiga svenskar — som tex. alla våra fattigpensionärer som får leva på svältgränsen.

  Idag delar makthavarna frikostigt ut våra skattemedel som ekonomisk morot för att migranterna ska komma HIT till Sverige — istället kunde man låta moroten leda strömmen åt motsatt håll. Man kunde ge en generös peng till de som LÄMNAR Sverige istället för att locka dem TILL Sverige.

  Den metoden lär ha prövats av Israel med stor framgång. Kalla det ”repatrieringsstöd”, tex.

  Dessutom måste alla dessa vänsterextremister som nästlat sig in överallt i samhället och sitter på poster där de kan utöva makt och inflytande, neutraliseras. Ex-vis kan man lägga ner SR/SVT och låta dess funktion återuppstå i kraftigt nedbantad form, där man ser till att INTE anställa några vänsterextremister.

  På motsvarande sätt kan man hantera vänsterextremismen i universitetsvärlden — dra in anslagen till sådan forskning som egentligen handlar om spridning av vänsterextrem ideologi. Fn. finansierar vi skattebetalare sådana skumma figurer som tex. vänsteraktivisten Mattias Gardell och rasisten Tobias Hübinette. Den senare hålls med rasistiska ”vithetsstudier” där han smutskastar den ”vita rasen”! Ska sådant betalas av skattemedel, när personen snarare borde avskedas samt åtalas för ”hets mot folkgrupp”?

  Gillad av 4 personer

 15. bosse99 skriver:

  Kan bara hålla med om liknelsen med en sjukdom. Den är diagnostiserad redan men läkaren (statsministern) lever i en egen värld av sina egna skäl. Prestigefyllda är de allihopa och ingen vill vara först med att öppna dörren mot SD.

  Den som öppnar dörren vet inte vad som kommer att hända i de egna leden. Ett spel är det och inget annat.

  Gillad av 1 person

 16. Ipse Cogita! skriver:

  Lite fragment:

  Du skriver: ”Det mesta av det som skrivs är en bekräftelse av det vi redan vet och är överens om.”
  Jag upplever det inte riktigt så. 2013 hade jag 12 företagarvänner (småföretag) som jag hade samverkan på plats med. Idag har jag 5. I juni har jag 4. De andra har tröttnat. Dubai, USA, Portugal, Polen och Nya Zeeland heter länderna de flyttat till. Jag samverkar fortfarande med de flesta men det blir inga pilsner på puben längre. Ingen skatt till Sverige heller.

  Mina irländska vänner ringer, så sent som igår, och frågar om de kan komma hit. Till sommaren. Är det säkert? Undrar de.

  Företagsflykt och turism har det inte pratats mycket om tycker jag. Men jag kanske missat något. På en fråga till företagarvännerna om varför de sticker så är 55 % av orsaken två saker: 1) skolan för kidsen, 2) säkerheten för familjen. Resten är knutit till företaget.

  Och ingenting har ändrats. Egentligen. En stor del av politikerkåren vill, trots dagens situation, fortfarande ha invandring utan gränser. Grundinställningen har på intet sätt ändrats. De vill bara ha en paus. Då blir det knepigt att ha några framtida alternativa lösningar som har något värde, har en möjlighet att realiseras.

  Om sen totalitärmedierna knallar på i samma riktning så slår rävsaxen till rejält. Karin Pettersson på AB förklarade så sent som igår att ”Sverige skall vara ett invandrarland”.

  Visst finns det kloka lösningar men de är lika väl kända som problemen. Vi befinner oss således i den situationen att problemen är välkända (om man inte är blind, döv och totalt insnöad) samtidigt som det finns en hel drös med lösningar inför framtiden.

  Just nu ligger de där, problemen och lösningarna, snyggt uppradade och absolut ingenting görs. Ingen vilja till utveckling finns och finns den på sina håll så hamnar vi den svenska fällan: någon annans fel, andra skall betala och konsensus till 100 % (annars blir det inget).

  Man kan bli trött för mindre.

  Gillad av 2 personer

 17. arne f jaderfa skriver:

  Jag överväger att starta en privat klubb på orten där jag bor för att skapa möjligheter för ungdomarna här att roa sig utan mångkulturen i Malmö. Privat medlemskap med kriterier som gör att man kan styra vilka som är medlemmar, likt Pall Mall i London men både för kvinnor och män. Privata badhus och bibliotek kan också vara steg i rätt riktning.

  Tror även Uber-liknande tjänster kan vara till hjälp eftersom man där kan välja vilken person som skall utföra en service och därmed kan man välja bort mångkultur, fungerar för städ, snickeri, trädgårdstjänster,vakttjänster, mm.

  Sjukhus utan mångkultur eftersökes också.

  Ytterligare goda ideer som kan hjälpa till att skydda ens nära och kära genom effektiv segregering eftersökes.

  Gillad av 2 personer

 18. Fröken Nilsson skriver:

  Jag håller med Elöd Szanto om att det har blivit en del upprepningar i kommentarer. Men oj, vilken intressant läsning det har varit. Det har varit befrielse att läsa andras tankar i skrift, så välformulerade och insiktsfulla. Min familj orkar inte lyssna på mig och min oro över samhällsutvecklingen. Här har jag insett att jag alla fall inte är ensam om mina tankar och min oro. Nästa steg är självklart att sluta klaga, bli konstruktiv och göra något åt situationen. Jag grunnar på HUR. Vi kanske kan hjälpas åt.

  Gillad av 2 personer

 19. Fredrik Östman skriver:

  Vi kommer inte att komma undan att inrätta två sorters läger. Den ena sorten är för dem som ansöker om asyl. Där är alla inspärrade som ännu inte fått asyl beviljad. Den andra sorten är för dem som missbrukat vår gästfrihet eller fått avslag på asylansökan, men ändå inte hunnit eller kunnat permanent och på livstid lämna EU. Här landar alla som blivit dömda till utvisning och avsuttit eventuellt straff. Det är i båda fallen helt frivilligt att uppehålla sig i lägren. Man kan lämna dem genom att lämna EU.

  Norrlands inland är en plats med stora vidder utan bebyggelse. Det har såväl Axel Oxenstierna som Fredrik Reinfeldt konstaterat. Låt oss alltså kalla ankomstlägren Oxenstierneläger och utvisningslägren Reinfeldtsläger och förlägga lägren av båda slagen till Norrlands inland. Vi kommer nämligen behöva allt färre Oxenstierneläger men desto fler Reinfeldtsläger när vi tar i tu med att tömma utanförskapsområdena på illegala nybyggare.

  Gillad av 3 personer

 20. UH skriver:

  Det är dags att diskutera hur invandringen skall betalas – låna, spara eller öka beskattningen? Sedan bör man ta upp frågan vilka konsekvenser förträngningseffekten av invandringskostnaderna leder till. Får till exempel gamla, handikappade och andra utsatta få sina behov tillgodosedda i fortsättningen?

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   För min del anser jag att det är en ickefråga. Varför skall vi betala för någonting utöver möjligtvis de kvotflyktingar som sänds hit genom FN:s försorg? Svenska statens skyldighet är gentemot dess medborgare. Vill någon hjälpa andra länders medborgare så får det ske på frivillig och ideell bas.

   Kostnaderna för uppsamlingslägren, i väntan på utvisning, bör finansieras med indragen EU-avgift. En rimlig åtgärd, då EU inte har uppfyllt t ex Schengenavtalet.

   Gilla

 21. Fredrik Östman skriver:

  Ytterligare en institution, utöver Oxenstierne- och Reinfeldtsläger, som behövs i Sverige är skyddshem för barn med oklar ålder. Där kan man sitta i högst aderton år. Alla personer i landet, vars ålder inte kunnat fastställas hamnar obönhörligen här. Det finns två vägar ut: antingen fastställs myndighet genom bevis, såsom födelseattest, pass, väl underbyggd argumentation, läkarattest av tre oberoende läkare utan intresse i saken (på egen bekostnad) eller att man helt enkelt suttit länge nog, eller också skriver man under en affidavit med oinskränkt giltighet i EU vari man intygar att man uppnått myndighetsåldern. Möjligheten att lämna skyddsbarnhemmet till utlandet saknas, eftersom de intagna behandlas som underåriga. Saknar man asyl när man uppnår myndigheten går man förstås direkt till Oxenstiernelägret utan att passera gå.

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Tja, men vem skall genomföra det? Behöver vi tiotusen nya poliser, ytterligare tiotusen nya i migrationsverket samt några tusen vakter och tullare? Hur lång handläggningstid i byggnadsnämnden för nya interneringsläger, och hur lång byggtid? Det blir säkert några tusen överklaganden också. Enklast är väl att göra det så obekvämt i Sverige att bara flyktingarna stannar.

   Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  I Elöds utmärkta text finns ett ord, som pekar på det största problemet: ”vi”. Vi (skribenter, gästskribenter och kommentatorer) är inte de ”vi” som har makten. Det hjälper inte att önsketänka, om de som har eller får makten inte har förstånd, vilja och kraft att genomföra det som behöver göras. Åtgärderna är problematiska, men inte olösliga. Våra grannländer har redan vidtagit och planerat många åtgärder och en hel del skulle kunna tillämpas här också, även om Sveriges sjukdomstillstånd varit mer kroniskt och nu är mer metastaserat och akutiserat än grannländernas. Patienten har bara inte tillräcklig sjukdomsinsikt och ingen har kunnande och mod nog för att hålla i skalpellen. Vi kan alla genom många små personliga insatser försöka påverka dessa brister, men frågan vilka som har eller kan få den formella makten, befogenheten och ansvaret är helt avgörande och våra möjligheter att påverka detta verkar än så länge vara små.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, den arbetsslöe skall arbeta.

   Skall arbetslösa understödjas med andras pengar? Varför betalar du inte själv och skiter i vad andra har för utgufter? Inte särskilt medmänskligt av dig att vilja vara givmild med andras pengar!

   Gilla

 23. nilsdacke skriver:

  Ett klokt inlägg Elöd, men jag skulle vilja komplicera den förestående uppgiften en aning. Du påtalar vikten av att: ”återerövra makten över ”no go”-zonerna. Det blir ett gigantiskt polisarbete som skall till parat med konstruktiva samtal för dem som kan ”omskolas”.” Inte minst ”konstruktiva samtal” helst i kombination med upplysning om den ideologi, som ligger bakom bristen på integration i ”no go”-zonerna, är nödvändiga. Och då duger det inte med helt okunniga emissarier som Mona Sahlin.
  Vi måste följa Sun Tzus maxim: ”Om du känner din fiende och känner dig själv, behöver du inte frukta resultatet av hundra slag. Om du känner dig själv men inte fienden, för varje vunnen seger kommer du också att lida en förlust. Om du varken känner fienden eller dig själv, besegras du i varje slag.” Läs gärna ”dialog” eller ”debatt” i stället för slag. För att denna dialog skall lyckas krävs en grundlig kunskap om islams doktriner och ideologi.
  När jag efter 9/11 på allvar började studera islam var exil-iraniern, akademikern och ex-muslimen Ali Sina en av mina läromästare. Till att börja med är det lämpligt att läsa hans Prologue och hans A Letter to Mankind (båda finns på nätet). När man därefter har satt sig in i den islamiska ideologin är det dags att börja förstå att islamisterna (d.v.s. praktiserande muslimer) har en utarbetad strategi för att åstadkomma islamisk hegemoni över västvärlden. Att så är fallet framgår väl av denna väl dokumenterade bok SHARIAH THE THREAT TO AMERICA (finns både som bok och som pdf på nätet). Analysen är minst lika tillämplig på Europa som på USA. Studera inte minst Appendix II och reflektera gärna över hur framgångsrik Muslimska brödraskapets strategi varit här de senaste tjugo åren.

  Det ger en uppfattning om vilken uppgift, som ligger framför oss.

  Gilla

 24. rickarddahlin skriver:

  Tänkte komma med en konkret och mycket kostnadseffektiv lösning på flyktingkrisen/immigrationsproblematiken.
  Jag tänker faktiskt förespråka fri invandring med endast ett förbehåll.
  Ett axiom som vi först måste fastslå är att ytterst få som kommer i dag är regelrätta krigsflyktingar av den geografiska anledningen att Sverige ligger väldigt långt bort från länder med krig. De som dyker upp här har, vilket många berättelser vittnar om, passerat minst en handfull säkra (men möjligtvis inte lika generösa) länder.
  Det första som måste ske är att staten släpper sin hand om immigrationspolitiken och endast sköter gränsskyddet. Invandringen blir således fri med endast ett förbehåll.
  Förutsättningen för att få passera Sveriges gräns är att det finns en mottagare i landet. Denne mottagare står för immigrantens samtliga kostnader samt boende. Immigranter exkluderas från välfärdsstaten ända till att de uppvisar att de kan stå på egna ben ekonomiskt, och gjort så i X antal år (3-5).
  Efter avlagt svenskaprov med godkänt resultat kan medborgarskap komma på tal. I och med detta medborgarskap öppnas också välfärden upp för immigranten och dennes närmaste familj (barn och fru/man).
  Fördelen med detta system är att statens kostnader för flyktingmottagande blir noll (0) kronor. Den andra fördelen är kulturellt betingad då språket brukar lyftas fram som en viktig faktor tillsammans med ett nätverk för att kunna få ett arbete. Oavsett vem som är mottagare – enda förutsättningen för att bli mottagare är att man själv är i arbete – kommer immigranten ha större incitament att stå på egna ben eftersom gemene man inte vill ligga andra till last. Detta system gör också att invandrare blir mindre anonyma. Nu hamnar de ute i skogen tillsammans med andra invandrare där ytterst få pratar svenska, det är synnerligen olyckligt att förvara folk på detta sätt.
  Eftersom dessa immigranter är exkluderade från välfärdsstatens omsorg måste ett system införas för terminsavgift på skolor, och mottagarna får stå för immigranternas fulla kostnader vid sjukhusbesök och dylikt. Att stänga ute ensamkommande barn från utbildning är kontraproduktivt, men samtliga kostnader ska ske på frivillig basis för att skattekollektivet ej ska belastas.
  I och med ett sådant här system blir invandringen naturligt reglerad och anpassad efter vad den svenska befolkningen faktiskt är villig att betala/offra för sina medmänniskor.
  En annan lösning inom detta system är också i kollektiv anda – folk går ihop och köper bostäder åt immigranter och deras familjer och sålunda står för deras boende och övriga omkostnader. Det första är dock att föredra eftersom immigranterna kommer närmare samhället genom ett nätverk och kontakt med etablerade människor i det svenska samhället.
  Det här skulle emellertid ta dö på debatten om invandringens kostnader och endast regelrätta rasister kan ha invändningar mot detta.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.