En vacker bön

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Einstein påstås ha sagt att själva essensen av dumhet är att göra samma experiment flera gånger och förvänta sig olika resultat. Jag tror inte han kan ha sagt något sådant för så ser livet inte ut.

Ta religionen som exempel. Den har under årtusenden haft människorna i sitt grepp. (Jag är inte negativ till religion. Jag har, tråkigt nog för mig, inte gåvan att tro på Gud, men ämnet intresserar. Jag känner mig som en vän som studerade till gynekolog och förklarade att han förstås inte var personligen berörd men ändå fascinerad av ämnet.) I religiös praxis ingår att be till Gud om saker som man önskar sig. Ibland får man som man vill, ibland inte. Bönen är ett experiment som ständigt återupprepas och hela tiden ger olika resultat. Man kan inte, som den påstådde Einstein, med trovärdighet hävda att alla religiösa människor genom årtusendena varit korkade.

I vårt land och i vår tid har vi en sorts problemlösningspraxis som påminner om forna tiders bön. Vi åkallar politiken, alltså det högsta väsendet – jaha, är politiken inte det högsta väsendet? vad är då det högsta? – enligt samma formel som Gud tidigare anropades, till exempel så här (den aktuella varianten kursiverad):

Fader vår som är i himmelen.

Våra politiska ledare som sitter i regering och riksdag tillika kommunstyrelsen.

Helgat varde ditt namn.

Demokratin är helig.

Tillkomme ditt rike.

Må den alltid härska och utvecklas vidare.

Ske din vilja, såsom i himmelen

Ni ska bestämma, såsom över den offentliga sektorn

så ock på jorden.

även över näringslivet och det civila samhället.

Vårt dagliga bröd giv oss idag,

Ge oss vårt försörjningsstöd ävensom bostadsbidrag och sjukpenning

och förlåt oss våra skulder,

och sanera våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

såsom även vi försöker sluta förvänta oss något av vår nästa som till exempel att skolbarn ska lära sig något i den undervisning vi betalar för dem

och inled oss icke i frestelse

och förled oss aldrig att ifrågasätta er eller demokratin enligt 1974 års regeringsform

utan fräls oss ifrån ondo.

utan värna oss från fascism, homofobi, medelklassvärderingar och flyktingfientlighet.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Ty Sverige och världen i övrigt tillhör den högsta humanistiska stormaktens ledare i evighet.

Amen.

Det svär jag på.

Anser du att vår tids politiska ledare levererar mer eller mindre än forna tiders Gud? Svara ärligt.