Statens roll

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den svensk-tjeckiske filmkritikern och kulturdebattören Hynek Pallas skrev nyligen en krånglig och upprörd men likafullt klargörande artikel i Svenska Dagbladet.

Det krångliga är att han förfäktar att viss tolerans är bra, till exempel tolerans mot romer, medan viss tolerans är dålig, till exempel tolerans mot sverigedemokrater. Det har jag svårt att begripa.

Jag tror att Pallas har missat en betydelsefull aspekt av frågan, nämligen att demokratin (eller den västerländska rättighetsstaten eller vem det nu är) ställer olika krav på staten och på medborgarna i det här avseendet. Enligt demokratins regelverk får Pallas själv, i egenskap av medborgare, tycka vad han vill, till exempel upprätthålla privata preferenser avseende tolerans enligt ovan. Var och en av oss har rätt att gilla romer mer än sverigedemokrater eller tvärtom. Eller gilla tyskar och hata rödhåriga danskar. Och varje medborgare har rätt att välja att inte tolerera andra medborgare vars fördomar inte tilltalar honom.

Men samma regelverk säger att staten inte får ha sådana förutfattade meningar, utan i stället måste ådagalägga total opartiskhet. Kom ihåg att rättvisans gudinna, Justitia, avbildas med ögonbindel för att hon inte ska upptäcka hur folk ser ut, färg, kön och sådant.

Så om Pallas värnar sin privata rätt att ha fördomar så har jag inga invändningar, men om han anser att staten ska bete sig efter samma norm så har han, enligt min uppfattning, fel.

Hans klargörande är kanske inte medvetet, men likafullt välkommet. Så här skriver han:

[Jag har insett] vad som sker i ett samhälle som inte strävar efter en ”offentligt påbjuden värdegrund” kring tolerans.

Han vill alltså beskriva vad som händer i ett land som Tjeckien, där staten, som han uppfattar det, inte talar om för folk vad de ska tycka – ”offentligt påbjuden värdegrund” – och inte heller använder sina kraftfulla maktmedel till att driva sina åsikter, utan beter sig enligt regelverket.

Spännande, va? Vad tror du händer i ett sådant land? Blunda och gissa innan du läser vidare.

Han förklarar att resultatet då, liksom i Tjeckien, blir att det inte uppstår någon ”feministisk rörelse att tala om” samt att ”intresset för romernas beklämmande sits” blir ”obefintligt”.

Det är bestickande. Det tror jag också. Vad skulle feminismen vara utan statens beslutsamhet, bidrag och aktiva stöttning?

Det politiskt korrekta är sådant som staten vill och ”offentligt påbjuder”. Att det behöver offentligt påbjudas är för att staten vet att det knappast skulle uppstå med någon särskild kraft av sig själv ur det civila samhället.

46 thoughts on “Statens roll

 1. Erik skriver:

  Pallas är en av alla som egentligen förespråkar värdegrundsbaserad yttrandefrihet.

  Orsaken till detta är att förespråkarna i allmänhet saknar kapacitet att argumentera för sin sak utan istället förlitar sig på det ordinära och tröttsamma floskelpaketet. Ni vet, människosyn, blablabla, människovärde, blablabla, flyr för sitt liv, blablabla……

  Floskelflödet kombineras med bister blick och stort allvar och du skall förstå hur i avsaknad av värdegrund du är och därmed av lätt insedda skäl bara skall hålla käften.

  Gäsp.

  Liked by 7 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Mao CENSUR, på ren svenska!

   De enda romer vi har någon som helst anledning att bry oss om,
   är de som har bott stadigvarande i Sverige!

   OM de ens vill INTEGRERA SIG, vilket är tveksamt,
   för då ÄR de definitionsmässigt EJ längre ROMER)))

   Där ligger problemet,
   eller enligt Refaats vokabulär , den gravade hunden…

   Liked by 1 person

 2. Hortensia skriver:

  Svenska staten sväljer kameler och silar mygg, men hur mår samhället av den påbjudna dieten? Själv är jag tolerant mot gluten och laktos, men kraftigt intolerant mot religiöst motiverad pedofili, rituellt djurplågeri, kulturellt kvinnoförtryck och kronisk faktaresistens.

  Jag tål helt enkelt varken vidriga vansinneshandlingar, som islamistiska halshuggningar och självmordsbombningar, eller allmänt ociviliserade företeelser, som romska sanitärt olägna lämningar i parker, hissar och sandlådor mm – trots att jag i åratal har utsatts för höga doser av politiskt korrekt mångkulturförhärligande.

  Kommer svensk demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet till sist att duka under för globaliseringsepidemin?

  Liked by 10 people

  • Bo skriver:

   Vi är säkert många som delar din uppfattning
   I Sudan, Nigeria, Kaukasien, Jugoslavien, Burma, Thailand, Israel, östra Kina, Indien och Pakistan – överallt där civilisationen islam delar gräns med en annan civilisation uppstår krig, kamp och kollision. Huntington kallar fenomenet för ”Islams blodiga gränser” /…/vi kan väl lägga till Europa

   Liked by 2 people

  • Winette Söderkvist skriver:

   Ja, du HORTENSIA. Nu råkar jag vara såväl gluten- som laktosintolerant, men för övrigt tycker jag lika illa som du om alla inhumana yttringar av Islam. Och att vi låter romer slå läger varhelst de finner lämpligt, ex. vis i stadsparker, för att nu bara nämna några av de ”friheter” som de tillåtits att ta sig i vårt land… Skulle svenskar göra likadant tror jag myndigheterna ingripit resolut – och utan större dröjsmål..Jag har länge varit oroad över att våra myndigheter inte kräver att muslimer som söker asyl skall avkrävas lojalitet mot våra svenska värderingar,
   – om kvinnor och mäns lika värde/ och rätt till självständighet/, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet, förbud mot könsstympning och barnäktenskap annars bör de ej få asyl..
   Man skall alltså inte kunna hänvisa till sin religion…. Våra värderingar står helt enkelt över
   islams normer när det gäller dessa ”grundbultar”.
   För övrigt är även jag oroad över hur det skall gå med våra svenska värderingar – om våra styrande inte överger ”globaliseringsförhärligandet” !!
   Hälsar WinSo

   Liked by 1 person

  • Anna skriver:

   Det bar bra formulerat! Jag har kopierat detta och ska sätta upp det i arbetsrummet, får se vilken av min pk- vänner som storknar först;-)!

   Gilla

 3. BjörnS skriver:

  Det finns mycket att säga om detta. Det första är att vi mycket väl vet vad som kan hända i länder där staten aktivt strävar mot en offentligt påbjuden värdegrund: Nazityskland, Sovjetunionen, Kina, Pol Pots Kampuchea, det fascistiska Italien, Francos Spanien, Iran, Saudiarabien, osv.
  Det andra är om Pallas knappast skulle tycka att en offentligt påbjuden värdegrund är bra om den omfattar den amerikanska högerns värderingar med rätt att inneha vapen och förbud mot aborter och homoäktenskap.
  Det tredje är att Pallas ytterst tycks vilja påtvinga andra människor sina egna värderingar med staten som redskap. Att det är en synnerligen obehaglig inställning (se första punkten) förstår han nog inte. Han vill ju bara väl.

  P.S. Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större. 🙂

  Liked by 6 people

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Att statens främsta uppgift är att fostra och leda medborgarna går som en röd tråd i det svenska samhället och har varit det dominerande under efterkrigstiden. Makarna Myrdals pekpinnar och uppfostrande händer har funnits där hela tiden. Det märkliga är att detta skett trots alla negativa erfarenheter av 1900-talets totalitära samhällen. Den dominerande uppfattningen har varit att civilsamhället kan inte klara något av egen kraft och om inte den goda staten finns kommer inget att fungera. Idag skall den goda staten inte bara ta sig an sina egna medborgare utan även helst den övriga världens också.
  Det är detta som har blivit det dominerande paradigmet som inte kan eller får ifrågasättas. Följden är att svenska folket frivilligt och kanske av ren bekvämlighet har degraderat sig från medborgare till undersåtar eftersom många tycker det är skönt att få vara barn och tonåringar hela livet och slippa bli vuxna.

  Liked by 7 people

  • rombens skriver:

   Helt korrekt ! Eftertankens kranka blekhet kommer dock snart krypande om/när vi får en annorlunda majoritet i Sveriges riksdag. Får vi en extrem majoritet i riksdagen kommer säkerligen tonläget om statens roll för att påverka medborgarnas värdegrund att ändras.

   Gilla

 5. Gösta Johnsson skriver:

  Ivar Arpi har helt rätt och Pallas är som många andra tyvärr en åsiktspolis som vill styra vad gemene man skall tillåtas yttra eller tänka. Ett sådant samhälle som Pallas tycker är bra eller t.o.m nödvändigt värjer jag mig emot. Yttrandefriheten får ej tummas på. Gränsen har redan tillåtits till viss del passeras i Sverige då PK-korridorens förkämpar har tillåtis härja fritt i medborgarnas sinnen med hjälp av de medieplattformar de besitter.

  Det är därför Sverigedemokraterna vinner terräng hela tiden. Folk i gemen tillåter inte att andra skall försöka styra och bestämma vad ”jag” skall tycka.
  SD slår också ett slag för vår nation, vår nationssymbol flaggan, våra gränsers okränkbarhet och som nämnts vår grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfrihet. Det är så starka symboler och regler/fundament att ingen rår i längden på dessa utan att ta till våld/statligt våld vilket ju är och borde vara uteslutet. F! har redan fasat ut sig själva när man inte ger sig in i debatten om det förfärliga kvinnoförakt som islam och därmed de allra flesta muslimer tillämpar och har som värdegrund och styrande norm tillsammans med sharialagarnas innehåll och därmed ”grundlag” inom islam.

  M och MP samt tyvärr också C-partiet med sina ställningstaganden både tidigare och nu vad gäller ”fri” invandring utan kontroll och konsekvensanalys har också hamnat vid sidan om vad folk i gemen tycker och tänker. Alla protesterar inte ännu men fler och fler kommer allt eftersom stigmatiseringen av de som tycker som SD släpper sitt grepp. Det är skam att journalisterna i de stora medierna inkl. SR-koncernen inte har agerat ”journalistiskt” i ordets rätta bemärkelse utan skapat en ”åsikts-/godhetskorridor som kommer att slå tillbaka mot dem själva och de medier de representerar. Journalister och tidningar/tidskrifter som inte varit ärliga mot sina läsare utan undanhållit fakta och en öppen debatt kommer succesivt att tappa inflytande. Förtroendet är redan för de flesta förbrukat.

  Liked by 7 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Mycket märkligt egentligen med Annies popularitetssiffror…

   HEN, mer än någon annan, vill skänka bort Sverige…
   Eller som bondenostalgi, drömmer om att få pigor o drängar åter!

   Måste tolkas som ett Pippi L syndrom,
   vår barndoms längtan efter den starka tjejen som klarar allt…

   Gilla

  • Gerhard Miksche skriver:

   Du har så rätt. Även andra har i sina kommentarer uppmärksammat detta. Det är mig obegripligt hur Pallas kan vara så korkad att han inte ser att han ställer upp för diktatur, oavsett vilken färg den råkar ha.

   ”Den svenska korrektheten … hänger samman med mångårig demokrati där målsättningen har varit att ha en jämställd välfärd”. Det är nytt för mig att demokratins målsättning är någon annan än just demokrati – att ett samhälle styrs av medborgarnas i demokratisk ordning fattade beslut. Demokrati garanterar enbart att beslut fattas i demokratisk ordning – inte hur besluten är relaterade till någon värdeskala. Alla demokratiers föregångare, demokratin i 400-talets Aten, hindrade inte att folkförsamlingen från att fatta ett ur etisk synvinkel (för att vara tydlig, min egen etiska synvinkel) förfärligt beslut, nämligen att utradera staden Melos, som valde att vara neutral i kriget mellan Aten och Sparta. Döda de vuxna männen och sälja kvinnorna och minderåriga som slavar. Vilket genomfördes till punkt och pricka.

   Liked by 1 person

 6. Rikard skriver:

  Hej.

  Eftersom det handlar om en tjeck: ‘Den tappre soldaten Svejk’ av Jaroslav Hasek [jag ber om ursäkt men jag kan inte få till de uttalsstyrande tecknen i namnen]. Detta ifall någon av bloggens läsare inte känner till boken. Den är bland annat en utmärkt handledning i hur man överlever med fritt sinne i behåll i en auktoritär och totalitär stat.

  Jag undrar om inte det demokratiska experimentet i Europa nått vägs ände, och snart övergår i korporativa, nationalistiska stater, med ett kund/konsument kontrakt gentemot den stat som i nyliberal anda reducerats till kapitalets våldsapparat, och där folkgemenskaper ses som hot mot detta. Ungefär som artonhundratalet, då nationalism inte sällan gick hand i hand med just kamp för yttrandefrihet, likhet inför lagen, och demokrati via allmänna, öppna och fria val. Alternativt kanske vi får någon form av religionsstat på sikt, med reservat för otrogna där de som erlagt jizya tvingas bära det av muslimer uppfunna gula märke vilket symboliserar pengar. Någon rot för socialistisk revolution som förra seklet finns det nog däremot ingen grund till – ‘nånannanismen’ genomsyrar trots allt all vänster; därav deras cancerliknande parasitiska symbios med statsapparaten via akademikerkåren.

  Spännande tider stundar för den som lär sig surfa på värdegrundens formuleringar och behärskar språket, men samtidigt saknar samvete.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Liked by 1 person

 7. Gunhild skriver:

  Är man det man tänker? Både ja och nej, skulle jag vilja påstå. Tänk tanken att dina tankar gick rätt ut i en högtalare och kunde höras av alla! Tänk dig att leva en vecka, där varenda tanke hördes av dina arbetskamrater, chefer, din man eller fru. Hemska tanke.

  Betyder det att vi är oärliga i vardagen med vad vi säger? Knappast! Vi censurerar oss ständigt. Livet skulle bli outhärdligt om vi inte kunde censurera oss själva. Vi tänker alla förbjudna tankar. Vi är alla experter på censur. Vi vet alla var gränsen mellan det sagda och icke sagda bör gå.

  Vi lever alla i en kluven värld. Socialt liv utan denna rågång skulle vara omöjligt att leva.
  Och den skillnaden försvinner inte bara för att tankar formuleras i en text, eller företräds i något speciellt sammanhang, eller på en ledarsida.

  Vill vi förbjuda tankar? Knappast! Går det att förbjuda tankar? Nej, forskare har experimenterat med hjärntvätt. Unde Koreakriget påstods soldater ha blivit hjärntvättade.
  Det visade sig att ”hjärntvätten” försvann när det återkom hem till Amerika. Utåt, i Korea under fångenskapen, hade soldaterna av ren självbevarelsedrift, sagt vissa saker, anpassat sig. Men sina inre tankar hade de behållit för sig själva. Dit in nådde inte ens de högsta ambitionerna för tankekontroll.

  Nu försöker man sig på åsiktskontroll hos allmänheten. Åsiktspoliser dyker upp i media och bland olika makthavare. De tror sig kunna nå in i enskilda människors huvuden, in bland synapser och signalämnen, och på så sätt kontrollera deras tankar. Det gick inte under Koreakriget. Varför skulle det gå nu?

  Men åsiktspoliser kan däremot få människor att tystna. Kollektivt tvinga fram en självcensur. Eller till och med få många att i yttre sammanhang företräda de rätta åsikterna, speciellt om de sociala belöningarna är tillräckligt stora. Ett stort mått av självbedrägeri underlättar då. Och om någon når en mer priviligerad ställning, med sin anpassning, kan man till och med utveckla en mental blindhet.

  Frågan är bara hur en ”tankehögtalare” skulle låta om den kopplades in hos en modern åsiktspolis? Törs han eller hon överhuvdtaget koppla in en sådan tankehögtalare om det var möjligt? Tveksamt! Vem som helst kan ju slinta i tanken.

  Det finns naturligtvis enskilda människor som också gör vad de säger och tänker. Som helt saknar spärrar. Men då betraktar samhället det oftast som ett stort problem, och brukar spärra in dem. De brukar därför inte återfinnas där vi övriga mer klokt självcensurerande människor återfinns.

  Nu finns det starka strävanden att samhället självt skall sanktionera egencensur, att åsiktspoliser skall ges en given plats i samhället. Att alla skall samlas under det korrekta. Kalla det gärna för ”den rätta värdegrunden”.

  Men när man kräver kollektiv självcensur, har samhället problem. Tron på tankekontroll har då fått en renässans. Själv undrar jag ibland över hur ett CV skulle se ut för en som söker fast anställning som åsiktspolis, i samhällets tjänst. Och om det följer med en lite egen högtalare, vid anställningen. Så man kan testa sig själv, helst naturligtvis innan ansökan lämnas in.

  PS. Den här ramsan lärde mig min mamma som liten; ”När du en gång en tanke tänker, tänk då på den som ingen tanke tänkt, så när du tänker, tänk då på vad du tänker, så din tanke ej blir oförtänkt” DS.

  Liked by 1 person

 8. Hovs-hallar skriver:

  Denna ”offentligt påbjudna värdegrund” — som på avgörande punkter skiljer sig från vår traditionella, hävdvunna värdegrund — är EXAKT vad som håller på att förstöra Sverige.

  Denna av makthavarna påbjuda ”värdegrund” härstammar från den nya vänstern, den vänster som smart nog skrotat de gamla dammiga idéerna om ”proletariat” och ”revolution” för att istället lägga sig till med ett försåtligt oskyldigt språkbruk som verktyg för att gradvis infiltrera samhället.

  Man har framgångsrikt spritt dessa vänster-idéer så att de smittat alla politiska partier — utom SD!

  Vänstern beskyller helt logiskt SD för att inte dela ”värdegrunden” — varmed man alltså menar VÄNSTERNS värdegrund till skillnad från vårt samhälles TRADITIONELLA värdegrund — dvs. de samhälleliga värderingar som ansågs självklara fram till ungefär 1970.

  Fram till 70-talet ansågs det tex. självklart att Sveriges makthavare var valda av folket för att på bästa sätt främja VÄLJARNAS intressen — INTE intressena hos personer i främmande länder. I enlighet därmed skulle tex. invandring från andra länder endast accepteras i den mån den var till direkt nytta för Sverige och inte ledde till sociala eller etniska konflikter.

  Tage Erlander, Sveriges statsminister före Palme, hade detta mycket klart för sig, vilket framgår av hans offentliga utalanden. På tal om dåtidens raskravaller i USA sa han tex. ungefär att Sverige var lyckligt lottat genom sin etniska homogenitet.

  Vänstern har ända sedan 70-talet kunnat arbeta med att förstöra vår traditionella värdegrund, och gradvis ersätta den med någon slags pseudo-marxistisk multikulti-sörja. Man har övertagit den traditionella vänsterns syn på samhället som helt styrt av motsättningar mellan ”klassers” intressen (arbetare mot kapitalister osv.), och överfört dessa tankefigurer på nya påhittade grupper där allt handlar om ”överordning” resp. ”underordning”.

  De grupper man definierat som ”underordnade” eller ”utsatta” ska nu kompenseras genom att samhället/makthavarna tilldelar dem särskilda privilegier. Det handlar alltså inte längre om likhet inför lagen, utan om hur ”utsatt” en viss av vänstern definierad grupp påstås vara.

  Resultatet blir att man skapar ett samhälle präglat av oförsonliga motsättningar och hat, där de ”underordnade” grupperna favoriseras utan att denna favorisering har något samband med gruppens faktiska prestationer i samhället. Alltså ungefär som i en dysfunktionell familj, där föräldrarna godtyckligt favoriserar vissa av barnen på de övrigas bekostnad.

  Kvinnor ska tex. kvoteras in i yrket som brandsoldat, även om de inte klarar de fysiskt mycket krävande arbetsuppgifterna — detta av rent ideologiska skäl! Och alltså stick i stäv mot vår traditionella värdegrund, som säger att den som är bäst lämpad för uppgiften ska få jobbet, utan hänsyn till kön osv.

  Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   Kan bara hålla med, kulturmarxisterna är ett hot mot det goda samhället.

   Senaste exemplet är väl att vi nu har fått gruppen rumänska och bulgariska zigenare att ta ansvar för. Bara en tidsfråga innan dessa anses vara en del av det svenska samhället och ”måste integreras”. Barnen är väl redan i svenska skolor om föräldrarna så önskar?

   Finns något kinesiskt ordpråk, som säger ungefär ”om du räddar livet på en människa är hon ditt ansvar så länge du lever”.

   Gilla

 9. Lennart Göranson skriver:

  Det är viktigt, just som Patrik lyfter fram, att göra en strikt åtskillnad mellan den fria opinionsbildningen och den styrning av värderingar och fakta som staten kan utöva. Hynes Pallas är förvisso en representant för det som kan uppfattas som åsiktseliten. Likafullt är det viktigt att vi inte ifrågasätter hans rätt att ge uttryck för sina värderingar. Och lika viktigt är det att vi motsätter oss att staten ”offentligt påbjuder” det som för stunden anses vara politiskt korrekt.

  Det är mycket illavarslande att de konservativa populistiska partier i Polen och Ungern som fått en stark maktposition utmärker sig när det gäller statlig styrning av opinionsbildning och nyhetsförmedling.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Nu vet jag inte hur det verkligen är i Ungern och Polen med statsstyrningen. Det kan mycket väl vara så, att det som beskrivs som styrning är ett roderutslag åt motsatt håll för att kompensera eller överkompensera en överstyrning i liberal/vänsterriktning av de tidigare regeringarna, i Ungern var ju socialisterna kommunistiska överlevare som under socialdemokratisk och liberal täckmantel fortsatte att skada landet. I Polen gjorde tillsatte den gamla regeringen före sin avgång nya ledamöter i HD vad jag kommer ihåg. På ett sätt som luktade att säkra sitt inflytande även efter regimskiftet. I princip bör vi ta allt vi läser i de ortodoxa medierna med en nypa salt.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Om han inte trivs i Sverige, så finns det andra länder!

   Varför kom han hit?
   Flydde han undan KOMMUNISMENS VÄLSIGNELSER???

   Gilla

 10. B skriver:

  En offentligt påbjuden värdegrund kan leda till att ingen vågar yppa något som staten inte har sanktionerat. Vi vet alla vad som har hänt i totalitära regimer där ingen har vågat kritisera den av staten påbjudna värdegrunden och dit vill vi väl inte komma? Tänk om ingen – för att hen inte har den rätta värdegrunden – vågar stå upp t.ex. mot avrättande av oliktänkande eller av människor av en viss hudfärg?

  Gilla

 11. Gunilla Solara Rundby skriver:

  Jag begriper dock verkligen inte varför så många sätter epitetet ”feminism” på allt som man inte gillar…! Vad finns det för ”feminism” i Löfven, & co, vad finns det för feminism i att göra alla till offer! Om ni med feminism menar att visa och tala om KÄNSLOR, då fördömer ni halva Skapelsen, som är feminin – även inom er själva. Det är som om ni alltid MÅSTE hitta syndabockar. Och döma alla känslor och alla kvinnors kamp enl G. Schyman… Varken regering eller andra makthavare är ”feministiska”! Det är mycket nedlåtande och tröttsamt att hela tiden höra ”feminism” i alla uttalande om det man ‘hatar’.För mig visar det på låg intelligens ..
  https://gunillasolara.wordpress.com/2012/03/14/feminism-det-nya-hatordet/

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Till Gunilla: Feminism är ett begrepp som har breddats så att det numera omfattar kampen om kvinnors jämställdhet på ena kanten och ett raseri mot allt manligt på andra sidan. Ett kärt ämne för inbitna feminister är att män saknar empati. Män tänker med en hjärnhalva och kvinnor med en annan. Om det vore så skulle ingen av oss herrar skriva på denna blogg. Jag förmodar att de flesta är så pass gamla och så pass välbeställda att vi kan strunta i effekterna av migrationsvågen. Men vi skriver av empati för våra medbröder och -systrar som händelsevis inte fått upp ögonen och av vilka flertalet i mycket större grad utsätts för den styrande politikerklassens förräderi. För att inte glömma kommande generationer. Gudrun Schyman är ett överklasskämt. Bränna tusentals kronor inför ögonen på folk för att bevis vad? Sin mediala utstrålning. Det finns gott om feminister som i varje man ser en potentiell våldtäktsman och det lilla ordet potentiell utlämnas gärna. Det finns gott om feminister som sviker sitt egentliga kall genom att påstå att slöjan som kvinnan ska bära enligt islams sed egentligen befriar henne. Med tanke på det som hänt i Köln för en dryg vecka sen, som hänt tidigare i mindre eller större skala både här i Sverige och utomlands borde feministerna stått upp som en man (ursäkta uttrycket) i protest. Men icke. Det är nämligen inte comme-il-faut att peka ut just de patriarkaliska strukturer som är roten till det onda. I så måtto är det inte fel att dra en parallell mellan Lövdéns gäng och företrädare för dagens feministiska rörelse.

   Man kan bli irriterad för mindre. Som jag när jag lyssnar på P2. Det ska ju vara jämställd i den seriosa musiken också. Vilket gör att det under senare år har blivit populärt att fylla luckorna med musikaliska trivialiteter som några damer ur borgarskapet lyckats producera. Eller att ständigt få besked om hur Clara Schumann och Fanny Hensel blivit förbisedda. Ja, du får väl kalla mig för en oförbätterlig manschauvinist, men jag kommer att stå ut med detta. Tack och lov är kvinnorna i gemen lika kloka eller tokiga som männen i gemen. Det är tröstande.

   Gilla

 12. Matts Ekman skriver:

  Tack f inlägget. Ett bekymmer är att vi har ett antal ministrar som har svårt att skilja mellan Statens opartiska roll och deras egen privata uppfattning och ofta känslomässigt styrda hållning. Det är en viktig rågång däremellan och mina funderingar handlar därför om hur mognadsgraden ser ut hos våra politiker och hur rekryteringen till ansvarsfulla poster egentligen sker.

  Gilla

 13. Josse skriver:

  Jag tycker att Hynek ”Kvinnomishandlaren” Pallas (google it baby) bör börja med att tolerera kvinnor. Sedan ska jag ta honom på allvar

  Gilla

 14. Gösta Johnsson skriver:

  Tack för den upplysningen. Misshandlare som skall försöka bli ”humanister” är nog inte helt lätt. Rensa framför din egne dörr Pallas innan du försöker upplysa eller uppfostra andra!
  Censur passar inte i Sverige eller i västerländska samhällen…de får kommunistländerna gärna ha monopol på och likaså de arabländer med sharialagstiftning som ”grundlagar”.

  Gilla

 15. Lennart Göranson skriver:

  Någon hittade en fem år gammal dom från Stockholms Tingsrätt som förklarade Hynek Pallas skyldig till misshandel. Påföljden blev 60 dagsböter, men ogillad skadeståndstalan. Ett flertal kommentatorer konstaterade genast att Pallas, som konstaterad kvinnomisshandlare, hade förverkat all rätt att tas på allvar.

  Jag ser naturligtvis kvinnomisshandel (och även mansmisshandel) som fullkomligt oacceptabelt. Men ser vi inte här exakt samma reaktion som många kritiserar mediaelitens åsiktskorridor för: att demonisera personer i stället för att diskutera argument i sak? Det finns tillräckligt allvarliga invändningar mot Pallas debattinlägg utan att man ska behöva ta till den typen av argumentation.

  Ibland förefaller det som om den troende vänstern och den troende högern är lika goda kålsupare: det som fördöms hos motståndarlägret är helt i sin ordning när det handlar om ”den rätta saken”. Det kan t.o.m. vara så att vår gamla höger-vänsterfixering är överspelad. Att den verkliga vattendelaren går mellan intellektuellt hederlig sakdiskussion och trosviss hetsjakt mot förmenta motståndare, med alla medel.

  Gilla

  • Gerhard Miksche skriver:

   Den som sätter sig i det etiska högsätet som Hynek Pallas får tåla att granskas på det sättet. Om han inte hade gjort det, då hade jag hållit med Lennart Göransson. Det finns gott om predikanter men ont om föredömen.

   Gilla

  • KB skriver:

   Håller i stort sett med om din kommentar här. Men det sista stycket som inleds med ”Ibland förefaller det…” är väl överdrivet? Även om du ju är litet försiktig. Jag skrev förresten själv ett mejl till Pallas för ett par år sedan när han hade varit mycket kritisk mot en action-film som i ett par andra stora media fick bra kritik, och själv medgav i artikeln att kritiken var grundad på personlig aversion mot action-filmer. Fick inget svar på mejlet.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    OK, det sista stycket är en provokation. Men den här bloggmiljön är knappast främmande för att provocera. Då kan man nog tåla att själv inte alltid strykas medhårs. Och det jag skriver är allvarligt menat.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s