En lagrådsremiss

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 4 december skickade regeringen ett lagförslag på remiss till lagrådet. Enligt den föreslagna lagen ska regeringen dels kunna införa ”krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat”, dels kunna stänga ”väg eller annan led som allmänt används för trafik med motorfordon och som utgör en förbindelse med en annan stat”. Förslaget om att stänga vägar, läs Öresundsbron, har regeringen sedermera återtagit.

Nu ska jag först bena upp vad jag tror det här med identitetskontroller kan innebära och sedan kommentera lagrådets yttrande.

Ett problem, som påpekas i lagförslaget, är att bara 20 procent av de asylsökande visar upp identitetshandlingar, något som naturligtvis stökar till Migrationsverkets arbete. Om man på något vis kunde mota bort de papperslösa skulle migranttrycket lätta avsevärt.

Dilemmat är att om de papperslösa väl tagit sig till Sverige så kan de inte avvisas utan har rätt att söka asyl. Regeringen har därför tänkt ut att det vore bra om de kunde stoppas redan i Danmark eller Tyskland. Tanken i lagförslaget är att buss- och tågbolag samt rederier ska tvingas göra kontrollen och belastas med sanktionsavgifter om låter bli att göra detta.

Vi låtsas att regeringen får igenom sin lag och att bussförare och tågkonduktörer genomför kontrollerna redan i Köpenhamn och ber de papperslösa stiga av och göra något annat än att resa till Sverige, till exempel att söka asyl i Danmark. Är Sveriges problem då avsevärt reducerade? (Jag struntar i att en del papperslösa faktiskt inte medvetet slängt sina dokument utan kanske tappat dem i Medelhavet och att vi måhända naggar asylrätten i kanten.)

Jag tror inte ID-kontroller gör så mycket skillnad. För det första kommer alla de, när denna nya ordning blir bekant bland migranter, som avser att slänga passen att behålla dem åtminstone tills de är på Öresundsbron och först därefter göra sig av med dem. Det går nog inte att stoppa den som vill göra sig papperslös.

För det andra behöver en migrant inte anlita buss eller tåg för att ta sig över bron. Den är bara åtta kilometer lång. Det går man på några timmar. Det är lätt för en migrant att undslippa tågkonduktörernas argusögon.

För det tredje behöver en migrant inte ens använda bron. Han kan ta gummibåt över Öresund.

Sedan några synpunkter på lagrådets yttrande. Det är ett nästan rörande exempel på vad jag skrev om igår, nämligen den djupnande klyftan mellan det gamla välkända, byråkratiskt petnoga Sverige och en ny oregerlig och till synes okontrollerbar värld som hotar att sopa banan med Ordningssverige.

Sverige har idag en regering i panik, det märker man på tonfall och handläggning avseende lagförslaget. Det där med remisser har regeringen nästan struntat i. Sveriges Bussföretag fick lagförslaget den 30 november och skulle inkomma med svar två dagar senare. En del remissinstanser hann inte inkomma med skriftliga synpunkter utan fick redovisa sin ”uppfattning i telefonsamtal med anonyma befattningshavare i Näringsdepartementet”.

Jämfört med denna desperata lagstiftning per växeltelefonist framstår lagrådets pedantiska formalism som en annan värld. Lagrådet anser att ordet ”uppkommer” i lagförslagets andra paragraf bör ändras till ”har uppkommit” för klarhetens skull.

Vidare undrar lagrådet om situationen i Sverige verkligen är så allvarlig som regeringen påstår: ”I remissen anförs att det svenska asylsystemet är utsatt för stora påfrestningar och att också hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten dignar under trycket liksom de myndigheter som ska sörja för att immigranterna får tak över huvudet… Lagrådet saknar en grundligare problembeskrivning. Saken bör klarläggas i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet.”

Vilken bild av tillståndet i nationen! En panikslagen och oenig regering föreslår nödåtgärder som sannolikt blir verkningslösa medan lagrådet vill ändra verbformen från presens till perfektum.

21 thoughts on “En lagrådsremiss

 1. Mats Jonsson skriver:

  ”Har ni förstått min mening, ord för ord, så skriv!” Han slöt med trotsigt välbehag.
  Då stod Wibelius vid sitt domarbord, och där låg Sveriges lag.

  Han sänkte tungt sin hand uppå dess pärm, hans blick, på boken fästad, lyste klar:
  ”Herr general, här ser ni ett beskärm, för dem ni hotat har.

  Johan Ludvig Runeberg: Landshövdingen

  Gilla

 2. tomas skriver:

  Om man väntar med att plugga inför en tenta till sista dagen, då får man panik.
  Problemet med flyktinginvandringen har funnits i fyra decennier i Sverige. Det gäller att
  stämma i bäcken annars blir det en hel flod till slut.
  Den halsstarrige Reinfel med anhang och stupida Mp förvärrade situationen 2011.
  I radio igår kallade Ivar Arpi DN för en propagandatidning. Hehe…
  “If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re mis-informed.” Mark Twain
  MSM och Public service har inte skött sina uppdrag under senare år på ett seriöst sätt.

  Liked by 3 people

 3. Gunhild skriver:

  Ibland vaknar en nation yrvaket upp och frågar sig hur den skall försvara sina landgränser, utan att samtidigt stänga in sig själv. Medborgarskapet som uttryck för nationstillhörighet ställs plötsligt mot den enskildes vilja att söka sig en ny framtid i en annan geografisk region. Demokratiska fri- och rättigheter krockar med nationsgränser. Praktiska och fysiska begränsningar kolliderar med höga ambitioner. Relativ fattigdom möter rikedom. Verklighet möter visioner. Volymer möter det lilla trygga samhället.

  Men hur ny är denna problematik? USA ses som en demokratins högborg. Det är också ett invandrarland. Där försvaras fri- och rättigheter. Företagandet blomstrar. USA är också en stormakt.

  Samtidigt har USA en sydlig gräns mot ett folkrikt land, Mexico. Vilka avvägningar, i demografiskt försvar, har en demokrati sett sig nödsakad att ta till för att värja sig mot en oreglerad invandring? Vilka avvägningar har måst tillgripas? Hur mycket gränsförsvar har fysiskt satts upp? Och hur skiljer man på laglig och olagliga gränspassager?

  När vi yrvaket söker svar på dessa frågor, hur vi själva skall kunna försvara våra gränser, och samtidigt behålla en öppenhet, är det kanske nyttigt att se efter hur USA försökt lösa denna problematik.

  USA är en demokratisk nation, som i praktiken försökt balansera frihet och öppenhet, med ett verkningsfullt försvar av sin egen nationsgräns, och gjort det under lång tid. De har gjort det i åtskilliga decennier.

  Hur ser ett tidsmässigt moget gränsförsvar då ut, för en rik demokrati? Att uppfinna hjulet ytterligare en gång kanske inte är helt nödvändigt. Nog måste där finnas erfarenheter att lära av?

  Det är bara att googla och läsa på. Och försöka hitta praktiska ingångar på problematiken. Kanske rentav släppa fixeringen till Öresundsbron och fråga sig i vilken grad vi överhuvudtaget kan och vill försvara oss mot en skenande demografisk revolution?
  Och i USA se ett praktiskt exempel på hur det kan se ut i praktiken.

  Här är en länk att börja med;

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mexico–United_States_border

  Gilla

  • peter anderson skriver:

   Gunhilds kommentar kan endast komma sig av en begränsad kunskap och ännu mera beskuren fantasi, en troligen omedveten och ej genomtänkt nihilism (alternativt ironi). Vad är kärnan i vårt samhälle? Finns det något värt att kämpa för och vad utgör ett hot mot detta vårt samhälle?

   Svaren på dessa frågor är uppenbara, vi behöver bara räkna liken på de oskyldiga som levde i denna omedvetna nihilism som mördats av de som mycket tydligt kämpar för något med absolut hänsynslöshet.

   Gunhild och andra skulle ägna en kort stund att tänka över hur det hade varit att leva i ett land styrt av islam och sen se om hon är villig att fortsätta med en laisse-faire mot islamisering.

   vh

   Liked by 1 person

   • Gunhild skriver:

    Undertext är inte lätt… Att läsa mellan raderna kanske är än svårare…
    Där har jag tydligen misslyckats.

    Gilla

  • peter anderson skriver:

   Hej Gunhild,

   Ironi, läsa mellan raderna. Är det inte bättre att bara skriva vad man tycker så vi kommer vidare i argumenten någon gång? Osvenskt jag vet.

   vh

   Gilla

 4. Hortensia skriver:

  Dagens förvirrade situation med ryggradslösa politikers tvära åsiktskast borde medföra att regeringsmedlemmarna har trasslat in sig i sina flaxande kappor så illa att de faller omkull.

  Extraval, där upplysta medborgare kan förpassa föraktliga politiker till historiens sophög, är den enda anständiga åtgärden – även om Sveriges förfall framstår som oomkullrunkeligt.

  Liked by 1 person

 5. Janeric L skriver:

  Detta som Regerigen gör är bara ett exempel till på det Anarkisamhälle vi gemensamt håller på att införa till synes utan att merparten av oss ha insett det. Det sker på alla nivåer i samhället och risken är uppenbar att de svagare kommer att stå som de verkliga förlorarna när allt fler anser sig kunna använda uttrycket ” det gäller inte mej, i vart fall inte nu ” i allt fler sammanhang.

  Gilla

 6. peter anderson skriver:

  Jag kan bidra men faktiska observationer från Öresundstågen där unga män helt öppet river sina identitetshandlingar i små små strimlor och stoppar i papperskorgen (man får vara glad för det lilla – vi kanske skall ställa ut papperskorgar till dokumentförstöring så att åtminstone pappret blir återanvänt)

  vh

  Liked by 1 person

 7. peter anderson skriver:

  Patrik pekar på ytterligare en faktor som gör att förr eller senare så är det som krävs en Trump, en LePen eller en Åkesson. Man kommer att bli tvungen att köra över sin egen statsapparat för att uppnå önskade resultat. För att kunna göra detta krävs massiva utrensningar. Endast den nya högern har viljestyrkan att göra detta. Se bara på reaktionerna från ungdomsförbunden, plötsligt kastas hela deras världsbild som de indoktrinerats in i över ända, självklart slår de bakut. De trodde på sina äldre ledare, att de visste vad de sysslade med och att de hade en övertygelse.

  vh

  Liked by 2 people

 8. Folke Lidén skriver:

  ”den djupnande klyftan mellan det gamla välkända, byråkratiskt petnoga Sverige och en ny oregerlig och till synes okontrollerbar värld som hotar att sopa banan med Ordningssverige”

  Väl formulerat! Det är precis detta som är den allvarligaste konsekvensen av att naiva (läs oerfarna, obildade och inkompetenta) politiker kommit att dominera politiken.

  Ett fråga för att lysa upp PK mörkret med ett fladdrande litet ljus – Kanske kan massinvandrings-/mångkulturvanvettet sluta i att begåvade och kloka människor åter söker sig till politiken???

  Jag är inte särskilt hoppfull trots mitt Netflix-abonnemang och det dyra rödvinet på helgerna.

  Gilla

 9. peter anderson skriver:

  Jag delat Folkes förhoppning men har precis googlat vad man tjänar i riksdagen och ute i kommunerna. Är det någon som kan bidra med positiv information här?

  vh

  Gilla

 10. Macavity skriver:

  När jag följde utvecklingen kring regeringens senaste försök att få ordning på torpet dök en scen från filmen Titanic upp i minnet. Ni har säkert också sett och minns den. När passagerarna på däck inser vad som håller på att hända och kaoset och paniken sprider sig står ledaren för det lilla kapellet som sitter och musicerar upp och uppmanar sina musiker att fortsätta med underhållningen. Scenen är absurd!

  Jag gjorde en gång i tiden min värnplikt i flottan. För oss som då fick tillfälle att praktisera läcktätning på övningsanläggningen Särimner på Berga stod det väldigt klart att när vattnet forsar in och slagsidan ökar är det inte läge att avbryta arbetet för en diskussion om fördelarna med den ena eller den andra metoden för läcktätning. Eller huruvida vatten nivån ”stiger” eller ”har stigit”. Då gäller det att först göra det som kan göras för att skaffa andrum. Sedan kan man, under lugnare former, diskutera mer långsiktiga åtgärder.

  Liked by 3 people

 11. Jan W skriver:

  Jag vill bara göra läsarna uppmärksamma på ännu en bra artikel på SvD debatt. Denna gång av Per Kågesson. Liksom den förra jag länkade därifrån kan man måhända tycka att det som sägs är självklarheter. Bägge artiklarna är dock välformulerade och man får vara glad när självklarheter får plats i en av landets största tidningar.

  Citat:

  ”För mig är det självklart att Europa ska ta emot människor som flyr för sina liv och att varje asylsökande ska få sina skäl prövade i en rättsprocess, men det är inte uppenbart att vi ska ge uppehållstillstånd till alla som flyttar i förhoppning om ett bättre liv. Medierna borde lära sig skillnaden på att fly och att flytta.”

  Angående detta stycke må man i och för sig göra reflexionen att medierna givetvis är medvetna om skillnaden, men att man avsiktligt blandar bort korten. Om detta råder väl knappast något tvivel.

  Kågesson skriver vidare och detta är på pricken:

  ”Sett i detta ljus är Centerpartiets linje totalt oansvarig. Det är möjligt att nyanlända föräldrar föredrar trångboddhet, relativ fattigdom och utanförskap i den svenska förorten framför livet i det forna hemlandet, men deras söner kommer i stället utan större tacksamhet jämföra sin situation med jämnåriga svenskars. Det bäddar för problem.”

  http://www.svd.se/viktig-skillnad-mellan-flykting-och-migrant/om/svenskt-flyktingmottagande

  Gilla

 12. Fredrik Östman skriver:

  Det är lätt att göra sig lustig över ämbetsmän och deras trångsynta vy av världen genom rigida reglers lins: kinesiska mandariner som reciterar poesi, österrikiska officerare som putsar sina ridstövlar, svenska lagrådsmän som efterfrågar mer djuplodande underlag. Jag tror att lagrådet i detta fall skall betraktas som en del i ett samverkande system som har en tänkt uppgift som motvikt och kontrollorgan endast som alibi, som färgglad fläck på logotypen. Inte av ämbetsmannamässig trögrörlighet stoppar lagrådet nödlagen, det är bara dess kamouflage, utan just för att stoppa eller försena den.

  Liked by 1 person

 13. Hovshallar skriver:

  En enkel fråga: Vem har bestämt att Sverige måste ta emot asylansökningar från individer som saknar ID-handlingar? Står det kanske i FN-konventionen?

  Min gissning är att Mig-verket på eget bevåg skapat den vanvettiga regeln — som bland annat innebär stora svårigheter att avvisa de personer som INTE beviljas asyl, förutom att man aldrig säkert kan avgöra vilka av alla dessa migranter som eventuellt kanske verkligen kan anses vara ”flyktingar”!.

  Liked by 1 person

 14. Macavity skriver:

  Helena Lindberg, generaldirektör för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har i det senaste numret av verkets tidning Tjugofyra7 (http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Ledare/det-nya-sverige/) bl.a. gett följande tänkvärda beskrivning av vad den nu pågående tillströmningen av innevånare i Sverige betyder. Hon skriver så här och det är ett bra sätt att konkretisera problematiken:

  ”När det gäller befolkningsströmmarna och de snabba demografiska förändringar de medför för Sverige, är det lätt att fastna i den gigantiska utmaningen att skapa boende för de asylsökande. Men bortom den frågan, och bortom den allra mest akuta hanteringen över huvud taget, handlar det också om bland annat logistik, resurser, kompetens och samhällsplanering.

  Migrationsverket bedömer att det kommer ungefär 150 000 till Sverige under 2015, motsvarande en stad av Linköpings storlek. Linköping har 86 skolor. Ett par tusen lärare. Ett regionsjukhus. För 150 000 människor behövs det cirka 15 vårdcentraler, 10 barnavårdscentraler, fem mödravårdscentraler och sju psykiatriska mottagningar. Ungefär sju folktandvårdskliniker. Det går åt cirka 25 miljoner liter vatten per dygn.

  För att kunna möta upp mot dessa behov krävs naturligtvis en mängd åtgärder.”

  Observera att detta avser de 150 000 som beräknas komma hit i år. Sedan får var och en själv räkna ut vad det betyder om man tar hänsyn till alla de som kommit de senaste åren och som förväntas komma de närmaste. Dags för en liten tankeövning!

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s