Gästskribent Peter Franson: Att fly från sitt ansvar genom åsiktsbyte

logo­DGSMedborgarnas möjligheter att föra fram sina olika åsikter i media speglar vidsyntheten och bredden i debatten samt samhällets tolerans gentemot olika åsikter.

Under de senaste åren har flertalet politiker och public service (SR/SVT) samt de stora papperstidningarna (DN, SvD, Aftonbladet och Expressen) bidragit till att krympa åsiktskorridoren i det svenska samhället. Detta har medfört att många medborgare som önskat protestera mot den förda flyktingpolitiken inte kunnat komma till tals i traditionella media (gammelmedia), utan hänvisats till sociala medier, nättidningar och nätkommentarer.

Regeringens och alliansens politiker har genom sitt agerande inte observerat befolkningens protester utan i stället okritiskt fortsatt vandringen i sin bubbla.

Omedvetenheten om vad som händer i omvärlden i kombination med intolerans mot oliktänkande har fört oss till ett läge där politiker tycker sig ha mandat att låta flyktingar besätta Sverige i sådan grad att viktiga samhällsfunktioner havererat och kostnaderna för flyktingmottagande och integrationsåtgärder ökat lavinartat. Migrationsverkets senaste, men inte sista, prognos över direkta kostnader för flyktingmottagandet anger ett belopp om 270 miljarder för perioden 2016-2019. Det ger en genomsnittlig kostnad för varje hushåll med ca 15 000 kr. Antalet asylsökande närmar sig snabbt 200 000 bara för innevarande år.

När nu regeringen och alliansen noterar en närmast panikartad situation har Moderaterna plötsligen (2015-11-09) hoppat upp och vänt 180 grader i sin uppfattning om flyktingpolitiken. Partiets uppkomna förslag om uppstramning av flyktingpolitiken har också på ett tydligt sätt närmat sig Sverigedemokraternas migrationspolitik. Moderaternas agerande kan ses som ett försök att undkomma ansvar i en situation då inte bara regeringsmaktens politiker utan även alliansens politiker genom den tidigare Decemberöverenskommelsen är ansvariga för Sveriges rådande kollaps.

Enligt min mening skall Moderaterna ställas till svars i samma utsträckning som nuvarande regering och övriga allianspartier. Detta gäller alla politiker som nu i efterhand försöker sig på en Canossavandring. Eftersom Sverige inte har instrumentet Riksrätt och inte heller möjligheten att utkräva konstitutionellt ansvar av politiker, via till exempel skadeståndsinstrument, borde den naturliga följden i nuvarande läge vara att samtliga mer framträdande politiker i partierna V, MP, S, M, FP, C och KD avgår från sina uppdrag och att extraval utlyses.

Peter Franson är fil. kand. i samhällsvetenskapliga ämnen, leg. läkare och medicine doktor.