Gästskribent Peter Franson: Att fly från sitt ansvar genom åsiktsbyte

logo­DGSMedborgarnas möjligheter att föra fram sina olika åsikter i media speglar vidsyntheten och bredden i debatten samt samhällets tolerans gentemot olika åsikter.

Under de senaste åren har flertalet politiker och public service (SR/SVT) samt de stora papperstidningarna (DN, SvD, Aftonbladet och Expressen) bidragit till att krympa åsiktskorridoren i det svenska samhället. Detta har medfört att många medborgare som önskat protestera mot den förda flyktingpolitiken inte kunnat komma till tals i traditionella media (gammelmedia), utan hänvisats till sociala medier, nättidningar och nätkommentarer.

Regeringens och alliansens politiker har genom sitt agerande inte observerat befolkningens protester utan i stället okritiskt fortsatt vandringen i sin bubbla.

Omedvetenheten om vad som händer i omvärlden i kombination med intolerans mot oliktänkande har fört oss till ett läge där politiker tycker sig ha mandat att låta flyktingar besätta Sverige i sådan grad att viktiga samhällsfunktioner havererat och kostnaderna för flyktingmottagande och integrationsåtgärder ökat lavinartat. Migrationsverkets senaste, men inte sista, prognos över direkta kostnader för flyktingmottagandet anger ett belopp om 270 miljarder för perioden 2016-2019. Det ger en genomsnittlig kostnad för varje hushåll med ca 15 000 kr. Antalet asylsökande närmar sig snabbt 200 000 bara för innevarande år.

När nu regeringen och alliansen noterar en närmast panikartad situation har Moderaterna plötsligen (2015-11-09) hoppat upp och vänt 180 grader i sin uppfattning om flyktingpolitiken. Partiets uppkomna förslag om uppstramning av flyktingpolitiken har också på ett tydligt sätt närmat sig Sverigedemokraternas migrationspolitik. Moderaternas agerande kan ses som ett försök att undkomma ansvar i en situation då inte bara regeringsmaktens politiker utan även alliansens politiker genom den tidigare Decemberöverenskommelsen är ansvariga för Sveriges rådande kollaps.

Enligt min mening skall Moderaterna ställas till svars i samma utsträckning som nuvarande regering och övriga allianspartier. Detta gäller alla politiker som nu i efterhand försöker sig på en Canossavandring. Eftersom Sverige inte har instrumentet Riksrätt och inte heller möjligheten att utkräva konstitutionellt ansvar av politiker, via till exempel skadeståndsinstrument, borde den naturliga följden i nuvarande läge vara att samtliga mer framträdande politiker i partierna V, MP, S, M, FP, C och KD avgår från sina uppdrag och att extraval utlyses.

Peter Franson är fil. kand. i samhällsvetenskapliga ämnen, leg. läkare och medicine doktor. 

35 reaktioner på ”Gästskribent Peter Franson: Att fly från sitt ansvar genom åsiktsbyte

 1. Anders Lindfors skriver:

  Ja, de har skaffat sig straffimmunitet på alla plan. Därför bör det av medborgarna inrättas ett ”Hall of Shame” där dessa skrymtares lögner och svek redovisas/förevigas som varning till kommande generationer.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ett mycket rimligt förslag!

   RIKSRÄTT vore verkligen befogat!

   Att till sist BEHÖVA TA SITT ANSVAR,
   och överlåta till helt nya krafter att försöka hitta LÖSNINGARNA!

   DESSUTOM borde pensionunderlaget för denna tid REDUCERAS,
   till allra högst HÄLFTEN. Egentligen klart mindre än så!!!
   Fattigpensionärsnivå vore fullt adekvat…

   Sannolikt felställd diagnos o fel ordinerad medicin?
   Mer av samma sort hjälper nog inte i detta fall…

   Gillad av 2 personer

 2. Jan W skriver:

  Bäste Peter du har nog skrivit lite fel. Med drygt 4 miljoner hushåll blir det 15 000 kronor per hushåll och år (!).

  Vidare tycks det som de 270 miljarderna (eller någonting i närheten av detta) är vad Migrationsverket uppskattar att den egna myndigheten behöver i anslag för flyktingmottagande och integration under perioden 2016-2019. Antar det är det som avses med ”direkta kostnader”.

  Sedan tillkommer, mer eller mindre direkta, kostnader för flyktingmottagning som belastar andra myndigheter. Bara som ett exempel så förutser Arbetsförmedlingen att den för 2019 behöver ytterligare 10 miljarder som en följd av den ökade flyktingtillströmmningen. Detta är alltså jämfört med vad man tidigare räknade med att man behövde. Nu räknar man med 3 gånger så många som skall in i etableringsuppdraget jämfört med vad man trodde i somras. Totalt borde det då för 2019 (ett år) handla om ca 15 miljarder i kostnader som AF har för ”flyktingmottagandet”.

  Såvitt jag förstått så kommer, vidare, en betydande del av de kostnader för flyktingmottagande som Migrationsverket har att efter två år hamna på andra budgetar.

  Jag är inte säker på detta. Men man kan exempelvis notera att Migrationsverkets prognostiserade kostnad för boende och ersättningar är som högst 2017 (47 Mdr) för att sjunka till 19 Mdr för 2019. Ur ett samhällsperspektiv är detta inte kostnader som helt försvinner såvida inte flyktingarna börjar försörja sig själva förstås. En betydande del av Migrationsverkets kostnadsminskning kommer rimligen att belasta någon annan budget eller budgetar, exempelvis/troligen kommunernas.

  För de senare åren i det angivna intervallet kommer alltså rimligen mycket stora kostnader, som inte är inkluderade i de 270 miljarderna, att belasta kommunernas budget. Som en uppskattad totalkostnad för flyktingmottagandet är alltså de 270 miljarderna rimligen en grov underskattning då de endast täcker in en del av kostnaderna.

  Självfallet blir den verkliga kostnaden också starkt beroende av den verkliga ”flyktingvolymen”. För perioden 2016 till 2019 antar Migrationsverket att flyktingströmmen blir som högst 2016 för att sedan sjunka kraftigt redan 2017.

  Brasklapp: Det jag skrivit ovan har gjorts efter bästa förmåga. Det kan dock inte uteslutas att jag missuppfattat ett eller annat.

  http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT03/table/tableViewLayout1/?rxid=0112d116-8fd0-485d-91db-1741b0c1ab2d

  http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-varnar-for-resursbrist

  Gillad av 1 person

 3. Aha skriver:

  Här kommer ett axplock på framtida ursäkter för den förda invandringspolitiken;
  – vi var nog lite naiva (redan praktiserad av Ullenhag. Observera pluralformen)
  – det var rätt då
  – vi tog vårt ansvar som humanitär stormakt
  – asylrätten är inte förhandlingsbar
  – EUs flyktingssystem (Schengen/Dublin) fungerade inte

  Att ta reellt ansvar kommer det inte bli frågan om. De kommer att söka nytt mandat för ny invandringspolitik, utan att skämmas. Det bli vår uppgift att motverka detta. Vi ska inte glömma.

  Gillad av 2 personer

 4. tomas skriver:

  Vad är totalkostnaden? Flyktingar tränger undan svenskar från bostadsmarknad, arbetsmarknad, vård, skola och omsorg.
  350000 ungdomar kan inte flytta hemifrån pga bostadsbristen, bilda familj osv

  ”Åsiktskorridoren — det vill säga den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd
  — är mycket smal i Sverige. Det räcker numera att säga att man tror på Gud (vilket för övrigt 45 procent av befolkningen säger sig göra) för att betraktas som icke vid sina sinnes fulla bruk.” Henrik Ekengren Oscarsson, Professor i statsvetenskap

  ”Åsiktskorridoren är för smal”
  – Jag tycker att det är magstarkt att de med minst erfarenhet av de utmaningar som det också innebär att leva i ett mångkulturellt samhälle,
  kommer med så hårda omdömen om andras åsikter, och andras erfarenheter.
  Anna Hedenmo, SVT

  Gillad av 2 personer

 5. Gerhard Miksche skriver:

  Jag håller med Peter Franson på varenda punkt, och jag tror att fler och fler delar hans uppfattning. Den politiska elitens svek är enormt. Historiska paralleller saknas. Sveket är inte begränsat till Sverige, men vi leder. Tyskland ligger på en god andra plats.

  Gillad av 2 personer

 6. Gert B. skriver:

  Nuvarande regering måste omgående avsättas. I mina ögon saknar den legitimitet.
  Här kommer några rader från riksdagens hemsida.
  Grundlagen som har namnet Regeringsformen:
  ”1 kap. Statsskickets grunder

  1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

  Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på
  allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
  representativt och parlamentariskt statsskick och genom
  kommunal självstyrelse.

  Den offentliga makten utövas under lagarna.”

  Löfven vänder på orden: All offentlig makt går ut över folket!
  Hur ser han på den fria åsiktsbildningen? Hur ser han på den kommunala självstyrelsen?
  Riksdagens majoritet måste ta ansvar! Fäll regeringen!

  Gillad av 2 personer

 7. 08 Man skriver:

  Såg på en intervju med en frispråkig Jan Björklund i helgen. Denna gång hade han tagit bladet från munnen och det kändes som: ”-nu kan jag säga vad jag tycker, det spelar ingen roll nu”
  Om detta är representativt för våra politiker, var innebär det att vi befinner oss nu?

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   FREDRIK lät honom INTE berätta sanningen bakom PISAsiffrorna!

   Eller andra utbildningsrelaterade problem…

   För DÅ hade svenska FOLKET KREVERAT!!!

   OBS! Ej reagerat…

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Mikael Odenberg gjorde det enda raka och är den ende ministern i någon alliansregering som förtjänar respekt. Hur kåt på en hög och synlig post måste inte en Jan Björklund vara, som sitter åtta år på sina händer, otillåten och oförmögen att genomföra en enda liten förbättring av skolan, trots att han pratat högt och brett om vilka bra förslag han har. Det var tydligen bara tomt prat och varm luft.

    Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Instämmer helhjärtat och hoppas ett snabbt regimskifte någorlunda kan begränsa skadan det svenska samhället har åsamkats av dessa fullkomligt hänsynslösa politiker, som självsvåldigt och närmast föraktfullt i sann odemokratisk anda har åsidosatt majoritetsbefolkningens intressen.

  Gillad av 2 personer

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det enda parti som ärligt för fram problemen med den okontrollerade invandringen är SD. För detta har de behandlats som paria och stämplats som nyfascister av såväl statsminister som finansminister. De medborgare som vågat säga detsamma har stigmatiserats och häcklats av aggressiva och intoleranta media. Medborgare har hängts ut och flera har kastats ut från partier, redaktioner och sina arbeten. Nu, en minut i tolv, när andra partiledningar svänger om begär de att allt skall vara glömt. Det kommer inte att ske ty medborgarna har långt minne och detta kommer att varses inte minst vid kommande val. Det är inte minst av denna anledning som ett nyval är osannolikt.

  Gillad av 2 personer

  • B skriver:

   Ja, det var faktiskt Sverigedemokraterna, som enda parti, som ens verkade se att det fanns problem med den förda migrationspolitiken. Tycka vad man vill om partiet och dess historia men man ska ändå vara ärlig och erkänna att alla andra förnekade systemkollapsen i det längsta.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ja man kan nästan BEFARA, att nästa val ställs in,
   med hänvisning till den ”onormala situationen”,
   som gör att MEDBORGARNA under rådande omständigheter,
   knappast kan anses handla RATIONELLT…

   TYP ett TERRORDÅD av stor omfattning…
   Eller att SD ligger mellan 30-40 procent!

   Då blir man nog förbjudna att ens ställa upp,
   såsom varande RASISTISKT…

   Gillad av 1 person

 10. Lars Lind skriver:

  Att de ansvariga inte kan ställas till ansvar beror på vem som sitter vid makten. Slobodan Milosovic i Jugoslavien trodde nog inte han skulle hamna i Haag , Herman Göring förutsåg nog inte Nurnbergprocessen , Caucescu i Rumänien kunde nog inte föreställa sig att sluta så , …
  OK , nu har de svenska politikerna inte startat krig…men en fiffig åklagare kan nog hitta olika punkter.;..trolöshet mot huvudman ….,mm.
  Indragning av pensionsrätt ( utom basbelopp) vore i alla fall något….

  Gillad av 1 person

 11. Gösta Johnsson skriver:

  Utmärkt skrivet. Omvändelse under galgen är ett uttryck för visst förnuft om än i senaste laget. I valet 2018, om inte förr, kommer förhoppningsvis svenska folkets övervägande del att straffa de ansvariga partierna och deras ledande skikt.
  Sedan bör riksdagens 349 ledamöter reduceras med minst 1/3 vilket sparar in en hel del pengar för nationen. Därefter bör antalet myndigheter synas i sömmarna och förhoppningsvis därefter kunna reduceras samt inte minst helt ta bort presstödet eftersom det är helt fel att med bidrag stödja tidningar/tidskrifter som inte är självbärande. Det visar ju på att efterfrågan i tillräcklig omfattning saknas. Därutöver finns mycket tveksamma bidrag till diverse organisationer – både sekulära och religiösa – som omgående bör tas bort eller reduceras mycket kraftigt. Det finns mycket mer att ifrågasätta vad gäller statens utgifter så klart…men det får bli i en total översyn inför nästa – eller en senare mandatperiod.

  Gillad av 1 person

 12. Folke Lidén skriver:

  Helt rätt i alla delar. Någonstans gnager oron inom en. Ska politiker, myndighetschefer och journalister komma undan? Ska människor som fört landet till systemkollaps få sitta i TV och beklaga att andra länder ”tar sitt ansvar” ? Risken är tyvärr stor att de lyckas.

  Gillad av 2 personer

 13. Bo H skriver:

  När det gäller sådana här riktiga tankevurpor som vi svenskar blivit och blir utsatta för i en så avgörande fråga som en de facto genomförd oreglerad invandring så kan man sannolikt inte tro att korrigerande åtgärder kan genomföras av vilka som helst. Helst inte av de som frammanat nuvarande situation. Vilka skall då göra det. Ja säg det! Först vid ett kommande val 2018 eller tidigare extraval kan partier ställas till svars. Inte så mycket personer då valregler inte ger oss möjlighet till strykningar en masse utan endast att kryssa någon som står på listan – denna någon räknas då men tillhör trots allt partiets lista. Någon person som representerar VÅR valkrets och som gemene man kan ställa till svars finns, enligt min mening, inte i vårt valsystem. I ett annat läge med konsensus och i ett tidsläge med ”dagliga” beslut och frågor är vårt system förmodligen ok.
  I konsensussystemet beror mycket på hur media hanterar opinionsbildningen och hur mycket och vilket intryck politiker tar av denna. Kanske man skulle begära att de stora media lade den ”personliga hatten” på hyllan och gav sig katten på att i stället förmedla adekvat och professionellt analyserad information till oss – gemene man. Ett läge som jag tycker mig börja se. Det skulle även hjälpa beslutsfattarna – tror jag!

  Gillad av 1 person

 14. bjornwiklund skriver:

  Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  ”Migrationsverkets senaste, , , ” ”. . prognos över direkta kostnader för flyktingmottagandet anger ett belopp om 270 miljarder för perioden 2016-2019. Det ger en genomsnittlig kostnad för varje hushåll med ca 15 000 kr. Antalet asylsökande närmar sig snabbt 200 000 bara för innevarande år.”
  (15.000kr/år)
  Ja och de kumulativa effekterna . . vad säger att inte den årliga kostnaden för dessaasylsökande inte består även efter år 1 dvs kumulativt +90miljarder/år eller om nu MV ansvarar i två år halveras detta, ja förutom att ensamkommande kostar väsentligen mer förstås…..MEN att addera en kostnad för landet på 50-100miljarder årligen . . .

  Gilla

 15. Lennart Göranson skriver:

  Det är lite svårt att se hur denna räfst och rättarting är tänkt att ske, mer konkret. Det finns ingen svårighet ställa politikerna till svars, men det dröjer ett tag till nästa gång. Så vad skulle motivera regeringen att utlysa extraval nu? Och vad skulle motivera ”samtliga mer framträdande politiker” i alla icke-SD-partier att avgå? Varför skulle regeringen ”observera befolkningens protester”, när det trots allt handlar om en minoritet? Och om vi hade haft instrumenten Riksrätt och skadeståndstalan mot regeringen, hur realistiskt är det att tro att de skulle ha utlösts i en situation som den här?

  Vi befinner oss förvisso i en allvarlig situation, det finns all anledning att bedriva opinionsbildning, att visa på problemen och att föreslå realistiska lösningar. Men utan en grundläggande insikt om hur vårt samhälle fungerar kommer man inte långt på vägen mot ”det goda samhället”.

  Gilla

 16. B skriver:

  Det är obehagligt med politiker som kan svänga 180 grader på några dagar. Har de ingen integritet över huvud taget? De måste ju ha kunnat förutse att det inte skulle fungera med den migrationspolitik som var politiskt korrekt alldeles nyss.

  Gillad av 1 person

 17. Jan W skriver:

  Re: EN SPÄNNANDE FRAMTID

  Den artikel du länkar till av Erik Helmersson är intressant.

  http://mobil.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-nar-verkligheten-forandras-maste-politiken-folja-efter/

  Givetvis måste man kunna ändra ståndpunkt om förhållanden ändras. Det är dock inte detsamma som att ändra åsikt.

  I den saga/allegori som EH i artikeln refererar beskrivs ”domarens” utsaga att han aldrig byter åsikt som ”snuskig”.

  Av artikeln i övrigt framgår att EH knappast ändrat åsikt, möjligen modifierat sina ståndpunkter något med hänsyn till omständigheterna. Han räknar med att allt skall återgå till vad det var om några år och då kommer han självklart att inta exakt samma ståndpunkt som tidigare. Således ändrar åsikt har han absolut inte gjort.

  Skall man identifiera någon med de personer i den allegori som EH återger så måste väl han själv rimligtvis identifieras med ”domaren”.

  Jag är i och för sig dåligt insatt i exakt vad just EH skrivit i ämnet, men det väl inte direkt otroligt att han liksom den mediala eliten generellt intagit en mycket fördömande, eller om man så vill, dömande attityd mot alla som inte delar elitens åsikt. Epitet ”domaren”‘passar rimligen bra också i det avseenden.

  Gilla

  • En spännande framtid skriver:

   Det kanske mest remarkabla i EH:s krönika är nog att han totalt negligerar det faktum att totalomsvängningen inom regering och allians till en del rimligen beror på SD, förutom det totalkaos som regeringens politik lett till (påhejat av inte minst DN). Vissa av de förslag som nu är aktuella är ju i det närmaste plankade från SD. Men istället hånas SD nu för att de kanske inte skulle lägga om kursen om flyktingfloden minskade. Jag har svårt att se poängen med detta genomhypotetiska resonemang, förutom att syftet givetvis är att rycka bort allt eventuellt erkännande av att SD:s migrationspolitik innehåller en hel del bra saker. Och det övergripande syftet med denna krönika är förstås att basunera ut att DN/regeringen/Helmerson nu tar sitt ansvar och lägger om kursen en aning. Under galgen, givetvis. DN/Helmerson tar ansvar, men inte SD blir kontentan. Ett lysande exempel på hur det ser ut när agendajournalistiken kommit till korta efter att verkligheten inte längre stämmer med verklighetsbilden. Ansvar var ordet.

   Gilla

 18. Lars skriver:

  ytterligare en kommentar till kostnaderna. 270 miljarder till och 10 Arbetsförmedlingen. Men på detta kommer kommunernas kostnader, de slår inte igenom fult ut förrän efter två år då statsbidragen försvinner och försörjningsstödet ska betalas ut.
  Till detta alla ensamkommande barn, 25 000 hittills i år.
  Antag 25 elever i varje klass behövs det bara där 1000 klassrum, och kanske dubbelt så många lärare. Det klarar vi (inte)
  Men mitt i all soppa verkar ingen tänka vad gör vi sedan nästa ur och året därefter. Politikernas svar ”validera betyg snabbare och skapa fler jobb”. Tulipanaros a la Suéde.

  Gilla

 19. Oväsentligt skriver:

  Lite intressant dock vad ”en av Sds ledarskribenter” påbudade om tidigare…
  ”Den nya situationen kräver stor ödmjukhet från invandringskritiker. Det vore ingen märklig psykologisk reaktion från den som länge sagt som det är och blivit bemött med smädelser, idiotförklaringar och hot att inte genast vilja vända andra kinden till. Men det är min fasta övertygelse att de delar av etablissemanget (partier, medier, opinionsbildare) som tidigare låst sig hårt vid ett försvar av invandringspolitiken men som nu vill normalisera sin position måste tillåtas göra det utan att helt tappa ansiktet.

  Det vore kontraproduktivt av invandringskritiker att smäda dem och peka ut dem som opportunister. Istället förtjänar de beröm för att de vill nå en rimligare hållning. De ska pushas i rätt riktning samtidigt som de uppmärksammas på brister som fortfarande består.

  Detta handlar inte om att ”vika sig” eller ge med sig utan om att Sverige blir ett så mycket bättre land när fler vågar företräda det som är hållbart. När allt kommer omkring kan en normalisering av Sverige bara ske om kritiken mot misskötseln av landet blir en självklar ståndpunkt i den svenska offentligheten och i fler politiska partier än ett.”
  http://samtiden.nu/12079/odmjukhet-kravs-av-invandringskritiker/

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Ankdammen slår till igen. I lite större länder än Sverige blir politiker som beslås med lögn utan prut utbytta. Det finns tillräckligt många villiga och kunniga som väntar i korridoren (inte åsikts-). CDU har säkert fem fullt rimliga förbundskanslerkandidater som kan ersätta Merkel vilken dag som helst. Och så blir det nog snart. Sveriges politiska klass är däremot så liten, att den måste återanvändas. Saker som återanvänds kallas också skräp och sopor.

   Och det är väl en träffande beskrivning.

   Gilla

   • Andreas Johansson skriver:

    Skulle gärna se den listan av rimliga kanslerkandidater. Följer tysk politik lite halvengagerat och jag kommer inte på så många.

    Håller för övrigt med Lennart Göransson.

    Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   Bra att du länkar till den här skarpa anklagelsen mot både tidigare och nuvarande regering, som SvD väljer att publicera. SvD har också uppmärksammat att 40 procent av positiva asylbeslut har fattats utan att man har kunnat identifiera sökanden. Man har också publicerat ganska skarpa ledarkommentarer av Arpi, Johansson, Lifvendahl m.fl. SvD ger hopp om medias roll i det opinionsskifte som nu sker. Kommentarer som räknar SvD till extremvänstern finns i dag ingen anledning att bemöta.

   Gilla

 20. Erik skriver:

  Senaste åren och senaste åren. Det här var tydligt redan på nittiotalet då invandringskritiker demoniserades och skandaliserades i pressen på grövsta tänkbara sätt, troligtvis har det pågått ännu längre.

  Vidare, det här med att ställa politiker till ansvar. Min åsikt är att etabissemanget har upphävt samhällskontraktet och den representativa demokratin.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.