Hur många invandrare behöver Sverige?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ett vanligt argument för invandringen är att Sverige behöver importera människor eftersom svenska kvinnor inte får tillräckligt med barn för att befolkningen ska hållas stabil. Farhågan är alltså att Sveriges befolkning ska krympa. (En annan farhåga är att antalet försörjda ska öka i förhållande till antalet försörjare, men det är en så komplicerad fråga att jag inte tänker ta upp den. För övrigt är det svårt att förstå att import av människor varav nära hälften inte alls kommer i arbete skulle kunna tänkas avhjälpa ett sådant problem.)

Eftersom jag bekänner mig till mottot ”Var skeptisk” så vill jag gärna kolla fakta innan jag tror på uttalanden som jag misstänker är tendentiösa. Och tack vare internet är fakta bara några knapptryck bort.

Det så kallade reproduktionstalet är det antal barn en kvinna i genomsnitt måste föda för att befolkningen ska hållas konstant. Reproduktionstalet varierar en aning mellan länderna. För Sverige är det 2,1.

Sverige når inte upp till sitt reproduktionstal, där ligger det något i invandringsargumentet. Svenska kvinnor föder numera bara 1,9 barn under sin livstid. För att kompensera för detta, om det nu är så nödvändigt att kompensera, måste Sverige importera folk.

2,1 är tio procent mer än 1,9. Vi måste därför varje år importera tio procent av en årskull. En årskull uppgår till strax över 100 000 personer. Vi behöver alltså en invandring på omkring 10 000 personer. En första slutsats är därför att just detta invandringsargument inte kan användas för att motivera en invandring som är 15 – 20 gånger större.

Sedan är det en annan sak, nämligen att svenskorna med europeiska mått är ganska bra på att föda barn. Danskorna ligger på 1,7. Om Danmark har samma reproduktionstal som Sverige så skulle det där behövas en invandring på nästan 25 procent av antalet årligen födda, vilket blir 15 000 personer eftersom det föds ungefär 60 000 danskar per år. Enligt samma sätt att räkna skulle Spanien behöva 170 000 invandrare per år, Kuba 50 000, Polen 230 000, Tyskland 340 000, Ungern 45 000, Grekland 47 000, Italien 250 000 och Kina 5 230 000.

Om det nu är så viktigt att motverka en befolkningsminskning skulle man vänta sig att Kina, Polen, Ungern, Italien, Grekland och framför allt Kina slogs om förstärkningarna, men så är inte fallet. Tills motsatsen är bevisad tror jag inte det gör så mycket om ett lands befolkning krymper lite.

41 reaktioner på ”Hur många invandrare behöver Sverige?

 1. Gunhild skriver:

  Patrik tar upp ett ämne som är centralt ur många aspekter. Vill gärna komplettera det han tar upp med detta;

  Under jägarstenåldern var tillgången på jaktbart vilt troligen den viktigaste begränsande faktorn för en befolkning. När jordbruket uppkom kunde mycket stora befolkningsgrupper försörjas på ett begränsat område och därför växa till sig, och gav rum för andra sysselsättningar än de mest basala. Ett utrymme, för bland annat en professionell religionsutövande grupp och krigare, skapades.

  I och med industrialiseringen kunde än mer arbetskraft frigöras från jordbruket. Det lade grunden till vår typ av teknologiska samhällen.

  Hela tiden har mänsklighetens senare kulturella utveckling präglats en friställning av människor från tidigare sysselsättning. Det är den friställningsprocessen som möjliggjort att vi idag har tiotusentals av olika arbeten, och har kunnat utveckla den komplexitetsnivå dagens samhällen präglas utav.

  Samtidigt har sjukvården gått framåt. Vi överlever i högre utsträckning än förr, och fler kan bli äldre. Vi har i våra moderna samhällen också valt att helt och håller ta ut alla effektivitetsvinster för samhällsutveckling. Arbetstiden har därför över, dygnet, knappt påverkats alls.

  Det är ett val vi gjort. Man räknar med att den nödvändiga arbetstiden i ett jägarsamhälle låg på runt tre timmar per dag. Resten av tiden kunde de ägna åt samvaro med varandra.

  Idag arbetar någon procent av Sveriges befolkning i jordbruket. Detta räcker till att försörja femtio procent av oss med mat. Resten måste vi importera.

  Hur vi fördelar dygnets alla arbetstimmar mellan varandra och över samhällets alla olika funktioner, bestämmer vi själva, inom de yttre ramar marknadsekonomin på en mer global nivå sätter upp.

  För att upprätthålla en konstant befolkningsvolym krävs att man ersätter sig själv. I ett parförhållande blir det 1 + 1 = 2. Sedan kommer det till en siffra för att kompensera för en dödlighet i sjukdomar, krig och olyckor. Den är på 0,1. Summa: 1 + 1 + 0,1 = 2,1.

  Lägre tal ger en befolkningsminskning, högre en befolkningsökning. I ekologiska hänseenden ropar jorden efter ett mindre ekologiskt avtryck. Fördelning av frigjord arbetstid, för att både minska detta ekologiska avtrycket och försörja en åldrande befolkning, är något vi lätt borde kunna anpassa oss till. Anpassning är arten homo sapiens signum. Vi väljer i hög utsträckning själva hur vi önskar fördela frigjord arbetskraft.

  Den fördelningsprocessen har pågått så länge arten människa har funnit på jorden. Även under jägarstenåldern valde samhället vad de skulle ägna sig åt under de 21 timmar per dygn som de hade tillgång till. 21 timmar minus sovtid på 8 timmar ger 13 timmars fritid per dag.

  För den som önskar att läsa mer om förhållandena ovan, rekommenderas böcker av Jared Diamond, framför allt boken ”Vete, Vapen & Virus”.

  En än aktuellare bok av Jared borde borde vara; ”Undergång – Civilisationers uppgång och fall”. I den boken tar han upp exempel på kända och mindre kända civilisationer som har kollapsat. Båda böckerna finns alltså på svenska.

  Gillad av 2 personer

 2. tomas skriver:

  Vi har fått så mycket missinformation genom åren…
  En invandring på närmare 100 000 personer per år krävs för att underhålla den svenska välfärden. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.
  Japan med en åldrande befolkning gav asyl till 11 personer 2014.

  Svenska Regeringen tog igår uppvakningspiller… Det är början på tillnyktring…
  Nu gäller det för Sverige att följa Englands exempel och förhandla om EU-avtalet…
  http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/
  ”Jag tror inte på den Europeiska Unionen. Vi är lite för olika. Engelsmän och svenskar är lika, men den europeiska gemenskapen, det tror jag är nåt olyckligt… Det här med att byråkrater i Bryssel skall bestämma vad vi skall göra i Sverige och England, det tror jag inte alls på…” Erik Penser

  Gillad av 3 personer

 3. Inovus skriver:

  Det blir ju extra problematiskt om invandringen består till 70% av manligt kön (vars reproduktionstal är noll som bekant) och hälften av de övriga är av kvinniligt kön som passerat tidpunkten för att bidra med någon nativitet.

  Vi kanske får börja importera unga flickor och påbörja ett projekt liknande det tyska ”Lebensborn” som introducerades 1935. Det känns inte som om man skulle få gehör för en sådan åtgärd hos världens första feministiska regering, men extrema tider kräver extrema åtgärder som en minister i sagda regering yttrade sig nyligen så den som lever får se.

  Gillad av 1 person

 4. BjörnS skriver:

  Ett annat argument är att det gynnar oss ekonomiskt. The Economist redogjorde (juli 2014, The cannot imagine not working (taget ur mitt minne)) för forskning kring hur lönsam invandring var för de som redan bor i ett land (rimligtvis BNP/person). Kort sammanfattat finns det ett negativt samband mellan lönsamhet och storleken på välfärdssystemet. Med litet välfärdssystem kommer invandrare i arbete tidigare osv och bidrar till den ekonomiska tillväxten. Tvärtom med generösa system. USA pekas ut som en ”vinnare” och en rad europeiska länder, däribland, Sverige som ”förlorare”. Rimligtvis beror en del av effekten på ”adverse selection” där de som är mer konkurrenskraftiga söker sig landet med litet välfärdssystem och vice versa.
  Stämmer denna forskning finns det inte heller ekonomiska skäl för omfattande invandring. Givet invandrarnas långa mediantid till arbete (7 år för ett antal år sedan), genomsnittligt lägre lön osv känns slutsatsen rimlig för Sverige.

  Gillad av 2 personer

 5. Magnus skriver:

  Tino Sanandaji har förklarat födelsetalen här: https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153219289448231:0
  ”Sverige har födelseöverskott även exklusive invandring. Den ofta missförstådda siffran 1.9 är summerad fruktsamhet som inte justerar för att kvinnor föder barn allt äldre. SCB utgår i sina demografiska framskrivningar från mer sofistikerade kohortfruktsamhet där kvinnor följs över tid:
  ”Ett annat sätt att mäta barnafödande är att följa fruktsamheten för olika födelsekohorter. En födelsekohort består då av personer födda under samma kalenderår. Fruktsamhetstalen efter ålder visas i diagram 2.2 för kvinnor födda 1930 och 1960. Kvinnor födda 1930 har högre fruktsamhetstal i de yngre åldrarna medan födda 1960 har högre i de äldre åldrarna. Om fruktsamhetstalen summeras över alla åldrar visar det sig emellertid att båda kohorterna har slutat med samma genomsnittliga barnantal, 2,01 barn per kvinna””

  Gillad av 3 personer

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Jag skulle vila hävda att talet om behovet av en konstant befolkningstillväxt är en ren och skär drömprodukt. Att sedan vissa ser det som positivt är en helt annan femma. Lever man på att tillverka blöjor och barnmat är det givetvis ett elände att underlaget sviktar.
  Behöver man, som staten påstår, mera skatteintäkter för att finansiera gemensam verksamhet så är det givetvis ett elände om det finns färre och färre att debitera. Att alla tycks producera mer och därmed genererar större skatteintäkter väljer man uppenbarligen att blunda för. Det är kanske inget konstigt i det. Våra folkvalda verkar leva i förvissningen att deras egna väl och ve beror av om de kan fixa till några trevliga och kostsamma reformer. Givetvis på skattekollektivets bekostnad, vilket man dock försöker låtsas så litet om som möjligt.

  Man tycks tro att hela samhällsstrukturen skulle kollapsa vid en befolkningsminskning, även högst måttlig sådan. Jag är gammal nog att ha varit med på 50-talet. Jag såg själv hur mycket folk det gick åt för att fixa snöröjningen i Norrköping. Det var allt en evig tur att det fanns en massa bönder med häst och flakvagn som kunde köra snön och tippa den i Motala Ström. För att inte tala om alla daglönare som skottade och lastade. Staden växte, men jag vill med bestämdhet påstå att antalet anställda i snösvängen inte har ökat, utan tvärtom motsatsen. Och dessutom med ett bättre resultat.

  Vår relativt låga befolkningstillväxt har medfört att industrin har måst automatisera sin produktion för sin expansion. Det finns inget som antyder att den processen på något vis skulle ha avstannat eller kommer att göra det, vilket frigör mänskliga resurser för annan verksamhet.

  Det är ingen naturlag att befolkningen skall öka. Om det vore så, så skulle fler än Sveriges Regeringar ha upptäck den (och ha importerat vad som finns tillgängligt) . Att ett överskott på arbetskraft däremot kan pressa kostnaden för arbetsintensiv produktion och återinföra ett proletariat av lågutbildad arbetskraft kan ju förstås. De flesta av oss vill nog ändå inte dit.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Finns nog de som ser annorlunda på de sista raderna!

   Men det bör väl också handla om PRODUKTIVITET,
   i vårt högindustrialiserade samhälle?

   Handarbete är väl inte lika efterfrågat…

   Gilla

  • Gert B. skriver:

   Carlstedt: Här får du medhåll. Vad är problemet med en liten bofolkningsminskning? I motsvarande grad kan då ”Den ofantliga sektorn” bantas. Hoppsan, nu svor jag visst i kyrkan.

   Gilla

 7. Aha skriver:

  Demografiargumentet är ett bland flera för att motivera massinvandring. Övriga är
  – invandring är lönande – åtminstone på sikt
  – utan invandrare stannar Sverige
  – klart vi måste hjälpa folk på flykt (den humanitära stormakten)
  – vi är bundna av avtal

  Ett av ålder passerat argument
  – invandrare behövs för att ersätta fyrtiotalisterna

  Så där mal etablessimanget på trots att fakta säger att invandringen långt ifrån är lönsam, trots att utan svenskar stannar Sverige (här uppmanas läsaren tänka till), trots att de som kommer inte är flyktingar utan ekonomiska migranter, trots att vi inte är mer bundna av avtal än andra länder.

  Vi lever i en gigantisk lögn som lett oss och leder oss in i en gigantisk omgörning av Sverige och där vi kan se att ingenstans (?) är mångkultur en framgångsfaktor, exemplifierat av Malmö som behöver 5 miljarder årligen i extrastöd för att klara sig.
  Om hela Sverige skulle vara som Malmö skulle mångkulturen årligen kosta 165 miljarder.

  Gillad av 3 personer

 8. Sten Lindgren skriver:

  Med risk för att bli censurerad
  Jag kommer osökt att tänka på ett ämne som är oerhört känsligt, troligen ett av de mest provocerande ämnena man kan ta upp i Sverige idag, genetik. Man kan diskutera inavel bland vargar och vad som krävs för att undvika detta. Samma fråga beträffande människor år svårare att ta upp. Tyvärr är det så att bland vissa invandrargrupper förekommer incest i mer eller mindre olämplig omfattning. Det kan vara alltifrån systematiskt organiserande av giftermål mellan kusiner, syskonbarn och liknande till rena övergrepp inom familjen. I de fall detta förekommer är det inte ovanligt med ett mycket stort antal barn. Man kan fråga sig vad ett sådant befolkningstillskott är värt.

  Jag kan höja temperaturen ytterligare på denna fråga genom att peka på ett evolutionsperspektiv.

  De människor från Mellanöstern som nu kommer till Europa kommer från länder där mycket lite utveckling har skett alltsedan deras religion skapades. De har inte förmått bygga fungerande samhällen utan levt i hårda klansamhällen i tusentals år. Det är lätt att inse att de självständigt tänkande människorna som funnits i Mellanöstern inte kunnat bli långlivade. De har alltså inte fört sina gener vidare. Ett s.k. selektionstryck har säkerligen funnits. På samma sätt säger man ju att i Kambodja är det bara medlöparna kvar att föra släktet vidare. Sådant påverkar genpoolen (summan av alla gener i en befolkning) och kommande generationer.

  De muslimer som politikerna nu vill införliva i vårt samhälle har också en kultur med sig. Det är inte alltid lätt att säga vad som är kulturellt eller genetiskt betingat. Förr trodde man att miljö och kultur spelade större roll, men idag förklaras det mesta med gener.

  Många muslimer föraktar vårt västerländska sätt att leva och vill leva med sin grupp. Då blir det parallellsamhällen och då blir det problematiskt. Vi kommer att få olika grupper där genblandning inte sker. Eftersom muslimerna skaffar många barn och gör det tidigt (18 – 20 åriga mammor inte ovanligt) kan den gruppen snabbt bli stor. Svenskar skaffar få barn och deras generationstid är lång (inte ovanligt med 35 -40-åriga förstföderskor). Det kommer inte att ta lång tid innan muslimerna har fördubblat sin andel av befolkningen. Det går att göra beräkningar på sådan tillväxt med olika antaganden. En sådan utveckling är inte acceptabel gentemot kommande släkten.

  Gillad av 5 personer

  • Gunhild skriver:

   Det kan vara bra att påminna sig om att även i Sverige levde vi i ett klansamhälle vid vikingatiden och bortom den.
   Att Germanerna var så svåra att besegra för de Romerska arméerna berodde delvis på de starka och nära band av släktskap som då fanns.
   Den här tiden ligger inte särskilt många generationer bort. Genetiskt har i praktiken inget väsentligt skett sedan dess.

   Jag tror man skall vara försiktig i sin tolkning av hur kulturer direkt är kopplade till genetik.
   Att det förekommit olika grad av ”mjuk inavel” är sant. Och även ”mer hård”. Det var inte ovanligt att det gick att se från vilka byar någon kom ifrån, i Sverige, enbart utifrån olika morfologiska särdrag, tills helt nyligen.

   När transportmedlet var apostlahästarna, slädar, båtar och kärror, innebar det att den genetiska variationen tog lite stryk. Parbildning skedde oftast inom ett geografiskt begränsat område. Detta var en verklighet tills helt nyligen, som gällde oss alla. Men visst finns det olika genetiska kluster i människans gemensamma genpool och många mer lokala variationer. Annars skulle inte vi människor se så olika ut i olika delar av världen.

   Ofta kan vissa folkgrupper ha genomgått så kallade genetiska midjor. De har helt enkelt varit få, vid en viss kritisk tidpunkt. När den folkgruppen återigen växer sig stor, har den tappat något i generisk variation. Denna brist kan då t. ex. resultera i att ovanliga sjukdomstyper blir mer vanliga. Finländarna har t. ex gått igenom en sådan genetisk midja.
   Men att börja laborera med genitik och kultur, är som du själv påpekar, lite vanskligt.

   Bland vissa primater ser man ett beteende bland honorna som brukar benämnas som ”sneaky fuckers”. Honorna uppvisar ett beteende där de parar sig i smyg med främmande hanar, utanför flocken, eller den etablerade hierarkin. Beteendet hjälper flocken att upprätthålla en genetisk variation, samtidigt som honan garanteras ett fortsatt stöd ifrån sin alfahane. En biologiskt hälsosam otrohet, med andra ord. Så genetiken kan ta sina sociala krumsprång.

   Också kvinnor har vid utseendeexperiment visat sig ha två olika typer av män som de föredrar. Vilka de är attraherad av, beror på var de befinner sig i sin fruktsamhetscykel. Den ena manstypen är den som utstrålar trygghet och trofasthet. Den andra typen av män är de som har ett mer distinkt maskulint utseende, präglat av testosteronets utseendepåverkan, där karaktärsdragen blir mer kantiga och mindre mjuka. Det evolutionära receptet tycks vara; öka variationen i din avkomma, och genpoolen, men med bibehållen trygghet för avkomman genom att försäkra sig om en ansvarstagande hane. Det tycks biologin ropar ut.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Transportmedlen som sådana kan rimligtvis inte ha inverkat menligt på den genetiska variationen. Man kan fotvandra tvärs igenom Europa på några veckor. Islänningarna hämtade sina fruar på Irland och trälhandeln var utbredd i hela Germanien. Sociala faktorer såsom kultur har det avgörande inflytandet, och araberna skaffar barn med sina nära släktingar trots tillgång till bil, tåg och flygplan.

    Och de tar taxi genom Österrike för att komma snabbare fram till fattigmansdagis och förtidspension i Tyskland. Kusinerna och halvsystrarna levereras sedan med jetflyg.

    Gillad av 2 personer

 9. Gerhard Miksche skriver:

  Japan klarar sig alldeles utmärkt utan invandring och utan att befolkningen ökar. Det har fungerat väl under lång tid. Det borde räcka som argument en gång för alla. Att påstå att Sverige eller Europa behöver invandring utifrån är ren och skär lögn. Sedan finns det olika syften med lögnen beroende på vem som framför den.

  Gillad av 4 personer

 10. Gunhild skriver:

  7-klövern har tills helt nyligen gått baklänges mot framtiden, med pekfingrarna hårt inpressade i hörselgångarna, samtidigt som de blundat hårt, och taktfast ropat ut okvädningsord till de som velat möta framtiden med öppna ögon och öron, gående framlänges.

  Hoppas alla okvädningsord nu hamnar på sophögen och att vi äntligen får ett slut på all stigmatisering av människor som tänkt, velat se, och förstå och vågat uttrycka sin tveksamhet i att möta framtiden med begränsad syn och hörsel och med baken före. Och ofta gjort det i detta fora – Det Goda Samhället.

  Synd bara att det var verkligheten själv som tvingade politiker att ta sitt förnuft till fånga.
  Lite framförhållning och verklighetsförankring i eget tankearbete hade nog inte skadat.

  Nu väntar vi bara på några djupintervjuer av F. Reinfeldt gjorda av DN:s agendajournalist Niklas Orrenius, gärna av retrospektiv karaktär.

  Gillad av 3 personer

 11. 08 Man skriver:

  Japan verkar inte särskilt oroliga för reproduktionen utan har en mycket begränsad invandring. Sverige har med säkerhet inte invandring i den här omfattningen för att täcka upp för en låg nativitet utan för att 1) Folk väljer att komma hit för att de vill och vi har inte kontroll över inflödet eller 2) Våra beslutsfattare är i händerna på en agenda som mörkats. I vilket fall som helst är många av motiveringarna efterkonstruktioner för att försvara ett uppkommet tillstånd

  Gillad av 2 personer

 12. Lars Lind skriver:

  På radio i går debatterades fosterfördrivning , aborterade barn kunde tydligen överleva .
  Man nämnde att en miljon barn blivit offer för fosterfördrivning sedan ingreppet blev helt fritt.
  Man kan ju bara fundera på vad som hänt om man istället erbjudit de ofrivilligt gravida olika stöd t.ex,mödrahem ,öppna adoptioner =att mamman kan hålla viss kontakt om hon vill) , trevliga barnhem där mamman kunnat övernatta ibland ,eller vanliga adoptioner…
  allt hade nog blivit billigare än att importera dessa ”arga unga män” som bränner bilar och håller hela stadsdelar i ett järngrepp som kallas ” utanförskap” .

  Gilla

 13. Maria M skriver:

  Enligt SCB födds det fler människor i Sverige än det dör, så befolkningen kommer att öka ändå. Men människor blir äldre och äldre och friskare, därför andelen av personer i arbetsför ålder 20-64 minskar. Därför börde man snarare höja pensionsålder lite gran för befolkningen än att importera arbetskraft som får permanenta uppehållstillstånd. De blir ju också gamla och kommer att belasta pensionssystemet. Speciellt gäller det mycket förmånliga villkor för flyktingars penioner, som ligger t o m högre än för svenskar med låglönejobb.
  http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/framtidens-befolkning/

  Gillad av 1 person

 14. Fredrik Östman skriver:

  I detta sammanhang är nästa alla argument självmotsägande. Argumentet att befolkningen i landet måste vara konstant eller stigande är rent nationalistiskt. Man bortser, som vanligt, från invandrarnas egna uppfattningar och ambitioner och utgår man från snabb och total assimilation. Men om detta påpekas plockas raskt ett annat argument fram, som inte kräver snabb och total assimilation, vilket förstås egentligen borde betyda att man inte heller längre kan motivera att befolkningen måste vara konstant eller stigande av nationalistiska skäl. Så går det vidare i en virvelvind av självmotsägelser där alla russin plockats ut ur alla uppätna kakor som man har kvar.

  Det är nog alltihopa överspelat nu när verkligheten pockar på uppmärksamhet. Det enda som är evigt är dumheten.

  Gillad av 2 personer

  • Maria M skriver:

   Varför tycker du att argumentet om behovet av stigande befolkning är nationalistisk?
   Sverige har definierat sig som mulitikulturellt land och det förutsätter inte någon assimilation. Det pratas om integration, vad exakt det innebär är lite oklart, ibland är det bara att det är bra om migranter har jobb. Andelen svensättlingar kommer i vilket fall vara lägre och lägre eftersom andra människor med andra etniciteter söker sig till Sverige pga av de redan har sina släktingar här.
   Lite oklart vad anhöringinvandring egentligen innebär. vilka definieras som anhöriga?
   Lite synd att man inte längre bry sig om att svensk kultur skall vara majoritetskultur i Sverige men många svenskar inte bryr sig om det.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag använde begreppet beskrivande, inte nedsättande. Jag är ju ingen vänstervriden illviljepolemiker. Åsikten att landet A skall ha ökande befolkning för att det skall ha ökande befolkning är nationalistiskt. Inget fel i det. Det kan man väl tycka. Det handlar inte ens om invandring. Frankrike tänkte sig att använda kolonierna som källa för soldater, Le nation de 100 millions, medan tyskarna förökade sig som kaniner. Det handlar inte heller om krig, det kan lika gärna vara annan dominans som man vill uppnå eller skydda sig mot genom att upprätthålla nationens storlek, t.ex. kulturell, vetenskaplig, merkantil eller finansiell.

    Att mängden människor räknas borde ju vara var och en klar vid det här laget?

    Men använder man ett nationalistiskt argument måste man stå för det, och det gör ofta inte de som framför argumentet. De vill äta pajen och ändå ha den kvar att slänga i ansiktet på andra. Att man inte ens förstår att argumentet är nationalistiskt är inte heller en godtagbar ursäkt.

    Sedan finns det andra argument för att landet A skall ha större befolkning och förstås nationalistiska argument mot invandring som medel för att upprätthålla nationen. Men nu gällde diskussionen det nationalistiska argumentet för ökad eller upprätthållen befolkning.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Träffsäkert av Fredrik att påpeka att en strävan efter befolkningsökning är nationalistisk! Eftersom termen vanligen används nedsättande kan man roa sig med att slå det i huvudet på utopisterna. Just de ständiga självmotsägelserna är typiska, denna växelvisa enögdhet, oförmåga att se båda ändarna samtidigt och avväga nyktert mellan dem. Rentav oförmåga att inse att allt faktiskt har (minst) två ändar, de moraliska måttstockarna lika väl som de icke moraliska.

   När ena ändan är falsk eller tabu måste man hela tiden blunda med det ögat. Det är inte PK att se ner på invandrare och andra avvikare, trots att en sådan nedlåtenhet är helt normal både i Sverige och globalt. Jag tror att PK-iterna undertrycker känslan med sådan kraft att de just därför seglar upp i det blå och därifrån sprutar fradga över alla elakingar som vågar uttala vad de själva innerst inne tycker.

   Godhetssyndromet har också tydliga självmotsägande drag, en sorts kolonialistiskt tänkande, tycka-synd-om-och-klappa-på-huvudet. De aktiva anti-rasisterna är lika rasistiska som befolkningen i stort och genom sin förljugenhet, förnekelse och stereotypisering har de under det senaste decenniet skadat samhällsklimatet mycket mer än de uttalade rasisterna har gjort. Godhet utan sanningssökande föder ondska.

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Instämmer, har länge funnit det rasistiskt att man insisterar på att alla egentligen vill bli svenskar och leva på vårt sätt. Kan det vara någon sorts nykolonial tanke förklädd i illviljans välvilja, en sorts ‘western neo-socialist burden’? Om det är så är faran stor, då man blir blind för vad det är man egentligen företräder.

   Kanske är det den här inställningen som är orsaken till många misslyckade NIDA/SIDA-projekt? Man erbjuder något som mottagaren varken vill ha eller värdesätter.

   En ganska så respektlös inställning, tycker jag.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gilla

 15. Onatario skriver:

  Av den statliga propagandan att döma kan vi inte få nog av invandring. Emellertid: visa saker visas inte på svensk tv. Nedanstående film visar lite om vad som försiggår runtom i Europa:

  Gillad av 2 personer

 16. Hovshallar skriver:

  Som redan påpekats ovan, så är den siffra på nativitet som anges i Patriks källa för låg. Tino Sanandaji har rett ut frågan i ett Facebook.inlägg

  OCH: som också någon påpekat ovan, så är hela snacket om att ”invandringen behövs för att fixa åldersstrukturen” rent struntprat och har inget med verkligheten att göra. Snarare är det en mer el. mindre medveten lögn och efterhandskonstruktion för att försvara en sjuk sak.

  OM invandringen dels vore på en nivå runt en hundradel av vad den är idag, OCH dessutom bestod av högkvalificerad arbetskraft med specialkunskaper (valla getter är INTE en sådan specialkunskap) — så vore den bra för Sverige, på motsvarande sätt som invandringen av valloner på 1600-talet!

  MEN som det knappast kunnat undgå någon, så är dagens asylinvandring DELS på en fullständigt vettlös nivå i absoluta tal, OCH består dessutom mest av personer som har stora svårigheter att kvalificera sig för ens de allra enklaste jobben i landet.

  Det blir aningen tröttsamt att OM OCH OM IGEN behöva bemöta alla dessa ideologiskt styrda idiot-argument som försöker vilseleda folk och skönmåla konsekvenserna av en mycket sjuk ideologi: ”mångkulturalismen”.

  TILL SIST: för att bemöta det argument invandringsdårarna brukar ta till när allt annat misslyckas: Om man nu verkligen osjälviskt vill HJÄLPA nödlidande människor skickar man lämpligen en slant till ex-vis FN-organet UNHCR!
  Då bidrar man till att rädda livet på människor som hotas av ren svält.

  Gillad av 2 personer

 17. Gösta Johnsson skriver:

  Som vanligt är det Tino Sanandaji som förser oss med sakliga fakta. Därmed satte han också PK-iten Lena Mellin Aftonbladet på pottan med ljug och dåligt påläst i den fråga hon debatterar. Fy skäms på sådan dålig research av en som borde kunna bättre. Är det dags för henne att kliva åt sidan eller ta en time out….
  Att vi i Sverige skulle behöva outbildade och vissa t.o.m analfabeter för att upprätthålla våra system inom välfärden är ju rena nyset. Vem tror på sådant trams.
  Vad Sverige behöver är utbildad arbetskraft inom många special- och expertområden vilket resp. företag själva skaffar fram genom sina nätverk globalt. Inte sällan – det vet jag av egen erfarenhet – använder sig många företag bl.a inom IT av konsulter från Asien eller andra länder inom EU samt Nordamerika m.fl som på distans levererar det önskade och beställda materialet eller tjänsten. Världen är global och nu finns teknik som överbryggar geografiska avstånd för en alltmer specialiserad arbetsmarknad och arbetskraft.

  Gillad av 2 personer

  • Maria M skriver:

   Nu är det inte bara vänstern som argumenterar att Sverige behöver större befolkning utan högern också. Till exempel Centerpartiet. Varför Sverige behöver växa framgår inte riktigt.
   Framför allt vill C att kraftigt sänka lönerna med hjälp av ohejdad invandring.
   Det finns små länder, som Island, som klarar sig utmärkt och har bra förmåga att genomlida diverse kriser. Se på länder som Polen, som har minskande befolkning, vilket beror på utvandring pga arbetslöshet och viljan att söka bättre villkor utomlands.
   Deras befolkning har minskat utan att detta ses som kritiskt, det finns fortfarande inte jobb åt alla. Alla nyinvandrade individer som inte betalar skatt och nyttjar diverse förmåner mer än svenskar kommer att bli en belastning för samhället för lång tid framöver.
   Utöver detta kommer redan med dagens andel av migranter andelen etniska svenskar minska i samhället. Svenskar kommer att bli en minoritet, frågan är bara när, om det blir om 7 år eller 20.
   Så kallade ”svenska värderingarna” kommer inte att kunna upprätthållas i Sverige.
   Men det kanske är meningen, vad vet jag. Redan med dagens migration kommer ännu fler migranter från mellanöstern dras hit pga familjeanknytning…

   Gilla

 18. tomas skriver:

  Det finns i princip två block i Sverige, det ena blocket består av naiva fanatiker och det andra blocket består av pragmatiker…
  Till det första blocket kan man räkna Åsa Romson, Reine Flygare, Peter Wolodarski
  Till det andra blocket kan man räkna Tino Sanandaji, Widar Andersson , Alice Teodorescu och givetvis Patrik…
  Under senare tid har man märkt att fler och fler smyger sig över till det andra blocket efter mörkrets inbrott. Och låtsas som det bara har regnat lite.

  Gillad av 1 person

 19. Gunhild skriver:

  Kommentar till Fredrik Östmans inlägg 02:01.

  Transportmöjligheter här och nu är en sak. Genetisk drift i sig tar mycket lång tid för en mer bofast människogrupp. Få norrlänningar, samer och bönder på landet, gav sig förr ut på längre vandringar i Europa. Genetisk isolering är naturligtvis ett relativt begrepp. Tjänst i Romarriket, gesällvandringar och långa båtfärder har bidragit till genetiska flöden, även sjömäns besök i olika hamnar. Blodgrupperna runt Östersjön visar med tydlighet att havet förenat människor. Tanums alla hällristningar, i Bohuslän, visar att båtfärder med mindre fartyg även skedde under tidig bronsålder, här i norden. Men mitt eget kommenterande inlägg handlade inte primärt genetik i fokus. Det var snarare en kritik om det olämpliga i att föra in begreppet genetik när olika kulturer diskuterades. Vad jag försökte påtala var att olika kultur ”inte handlar om genetik”. Jag trodde det framgick med tydlighet? Men nu har vi hamnat alldeles för långt utanför ämnet som Patriks text handlade om, så jag avslutar här.

  Gilla

 20. Olof Asklund skriver:

  Sverige behöver minus 500,000 invandrare.

  Alltså, en halv miljon bör repatrieras. Majoriteten av de som kommit den senaste tiden ska återvända, samt en icke oansenlig del av de Reinfeldt släppte in, de som på intet sätt bidrar till det svenska samhällsbygget.

  Låt oss kalla det hela kretsloppsmigration.

  Gillad av 2 personer

 21. Pia-Margherite Inden skriver:

  En aspekt som glöms är att nordbor förlänger sin aktiva, arbetsföra, friska del av livet med ytterligare två år varje decennium. Till detta kommer att invandrare ofta är biologiskt, åldersmässigt och i behov av vård i skick som ungefär tio år äldre nordbor

  Gillad av 1 person

 22. Dahl Peter skriver:

  Att ett land skulle ”behöva” invandring är rent nonsens och det unknaste form av chauvinism då det implicerar vissa länder som producenter av arbetskraft som man till förmån för importörerna själva avstår ifrån (brain drain resp import av billig blue collar labor).

  Peter Dahl

  Gilla

 23. Gösta Johnsson skriver:

  Bra Maria att du också inser bluffen att Sverige behöver invandring av outbildad arbetskraft eller som nu nästan analfabeter en del av dessa för att vi har en åldrande befolkning. Tino visar som sagt vad fakta säger i den frågan och ifrågasätter också statistiken som åberopas. Klarsynt och en viktig röst för att avslöja de dimridåer, faktafel, desinformation som PK-iterna och vissa andra makthavare ägnar sig åt.

  Gilla

  • Maia M skriver:

   Tino har börjat synas lite mer i media, framför allt i utlandet men även i PK media.
   Han är lugn och sansad, överdriver inte utan stödjer allt med fakta och referenser.
   Han är en mycket stor tillgång för Sverige. Fler och fler har börjat inse att han inte längre kan nonchaleras, fakta talar för sig själva

   Gilla

 24. "villvara_anonym" skriver:

  Apropå att bygga ett samhälle på en ständigt växande befolkning… ett ojämförligt större problem än (asyl- och) integrationssituationen eftersom det avgör hur den värld och natur (lokalt och globalt) vi lever i kommer att se ut i framtiden (något som signaturen ”GUNHILD” snuddar vid).

  År 1978 skrev Julian Huxley och hans medarbetare (Bra Böckers Världsatlas/”The Good Earth”):
  ”Det ovedersägliga faktum, att antalet människor ständigt och hejdlöst ökar, är i dag det svåraste, mest kritiska och livsnödvändiga av alla de problem mänskligheten brottas med.”

  Drygt 30 år senare (fortfarande aktuellt) uttrycker David Attenborough samma slutsats:
  We have a finite environment — the planet. Anyone who thinks that you can have infinite growth in a finite environment is either a madman or an economist.” (se även Kenneth Boulding, JFK:s rådgivare)

  Drar inte dessa erkänt kloka personer (för att välja två ur mängden) en förnuftig och verklighetsförankrad slutsats? Tror politiker av i dag att slutsatsen är fel eller överdriven? Att det inte gäller i Sverige — att det skulle vara en förutsättning för att samhället skall fungera att vi har en ständigt växande befolkning? Bör inte Sverige visa solidaritet gentemot de länder som t.o.m. behöver minska sin befolkning — att ta initiativ, föregå med gott exempel, inspirera och visa på tillvägagångssätt?

  Ett delmål för folk och makthavare (företrädesvis i global samverkan) bör vara att få de fyra faktorer (födslar, dödsfall, in- och utvandring), förutom miljön, som påverkar befolkningsmängden i balans. Logiskt sett, med tanke på hur intelligent och ansvarsfull människan KAN vara (t.ex. Archimedes, Newton, Einstein, Chomsky, Fleming, Borlaug, Safar), finns det anledning att vara hoppfull att vi (eller någon) hittar en lösning för att uppnå en ständigt minskande befolkning (lokalt och globalt) till en långsiktigt hållbar nivå.

  Gilla

 25. Extortown skriver:

  I ”Democracy, The God That Failed” tar bland mycket annat H-H Hoppe upp begreppet optimum population: Denna artikel av Tushar Seth belyser på att pedagogiskt och konkret sätt frågeställningarna.

  En av de mest intressanta kapitlen – ”On Free Trade and Restricted Immigration”.

  Tar mig friheten att länka:

  http://www.economicsdiscussion.net/theory-of-population/modern-theory-of-population-the-optimum-theory-explained-with-diagram/1529

  Gilla

 26. Lennart Göranson skriver:

  Inlägg som det här, som försöker tränga under den glättiga åsiktsytan och vänder på stenar för att se vilka siffror som gömmer sig under, är en välsignelse i denna tid av gapighet från alla håll.

  När det sedan gäller sakfrågan återkommer jag gärna till mina förslag i tidigare kommentarer, nämligen (1) det finns ingen anledning att motsätta sig inflyttning av människor som försörjer sig själva genom hederligt arbete och (2) vanlig anständighet kräver att vi ger skydd åt människor som kommer direkt från ett land där de utsätts för omedelbar livsfara. De här två punkterna förutsätter i sin tur att (3) tillgången till det svenska välfärdssystemet revideras så att det inte utan vidare är tillgängligt för alla som vistas i vårt land (exempelvis är det redan nu så att turister inte får socialbidrag) och (4) de som vill åberopa asylregler hänvisas till att söka asyl i det första EU-land som de har passerat. I gengäld skulle man då kunna ge dem som flyr från verklig livsfara möjlighet att få visum (naturligtvis under förutsättning att de inte slängt bort passet), och därmed ta flyget direkt till Sverige, i stället för att riskera livet i skrupelfria flyktingsmugglares gummibåtar.

  För övrigt tycker jag frågan är fel ställd, oavsett vilket svar man vill ge. Hur många svenskar behöver Sverige?

  Gilla

  • Gösta Johnsson skriver:

   Sverige skaffar sig på legal väg de människor/yrkesmän/individer vi behöver. Det vi inte vill är att människor tar sig in i vårt land illegalt eller med en dold agenda eller på felaktiga grunder eller utan att varken på kort eller längre sikt kunna försörja sig. Ordning och reda med sakliga skäl och handlingar som visar vem du är, varifrån du kommer och vilket skäl du har för att vistas i vårt land och om du vill stanna att du avser att vilja inlemmas i vårt samhälle, ta till dig våra bruk och seder samt lära dig vårt språk, vilket oftast är den viktigaste nyckeln till integration.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.