Vad som helst kan hända

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När jag var statsanställd framtidsforskare använde vi ibland begreppen ”den reguljära framtiden” och ”det överraskningsfria scenariot”. Båda avser en situation där allt fortsätter lugnt och fint i tangentens riktning och morgondagen blir ungefär som idag.

Den extrema motsatsen till den reguljära framtiden är Den Svarta Svanen – ett uttryck myntat av Nassem Nicholas Taleb i en bok med just det namnet -, nämligen att tillvaron tar en fullständigt oväntad vändning med djupgående, goda eller dåliga, konsekvenser för människorna.

Jag tycker att en fullständigt oväntad vändning känns alltmer sannolik (om inte detta uttalande är en självmotsägelse, men du fattar vad jag menar). Och jag verkar inte vara den enda som när denna diffusa uppfattning.

Under den senaste veckan har jag exempelvis stött på nästan en människa per dag som oberoende av varandra framfört samma tankegång, nämligen att sjuklövern tänker snuva sverigedemokraterna på nästa val. En var övertygad om att regeringen gått i författning om att förmå Europadomstolen att stämpla sverigedemokraternas partiprogram som rasistiskt och med stöd av detta förhindra partiet från att kandidera. En annan trodde att regeringen skulle hitta någon förevändning för att inför valet deklarera undantagstillstånd och skjuta upp riksdagsvalet tills vidare. En var inne på den något mindre vildsinta teorin att sjuklövern på något vis skulle bilda stor koalition för att hålla sverigedemokraterna borta.

Nu talar jag ändå om seriösa personer, sådana som kan skriva välformulerade artiklar i tidningen, inte om några skrikiga twitterteoretiker. Bara sedan något år tillbaka verkar sådana personer ha lättat på hämningarna och tycks numera kunna föreställa sig vad som helst. Jag säger inte att det är dåligt – att tänka utanför lådan anses ju väldigt fint – jag säger bara att det är nytt. Jag kommer att tänka på det berömda citatet av Karl Marx från Kommunistiska Manifestet: ”Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras, och människorna tvingas till sist att betrakta sin levnadsställning och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon”.

Fast kanske inte just nyktra. Mer orakeldrogade, oroade, gränsöverskridande, sökande, till och med mer emotionella.

Jag var på en fin middagsbjudning med framstående personer från olika allianspartier. Det var som om svart svan var själva huvudrätten. Inget andades längre reguljär framtid. Allt kan hända med svensk politik att döma av vad som där artikulerades.

En framstående person sa just att allianspartierna måste slå sig ihop med de rödgröna för att hålla sverigedemokraterna borta. En annan framstående person frågade hur länge vi ska tåla att muslimerna befäster sina seder och bruk i Sverige. En tredje framstående person sa att Alliansen måste börja samarbeta med sverigedemokraterna enligt mönstret i våra grannländer. En fjärde framstående person sa att ”vi politiker” blundar för verkligheten eftersom ”vi” utgår ifrån att Sverige är bäst på allt och att ingenting därför behöver ändras, men att det nu är dags att lyfta huvudet ur sanden. En femte framstående person sa att det är dags för fri invandring och skrotad välfärdsstat.

Jag vandrade hemåt i natten, förvirrad, häpen, tagen av denna brist på raka, fasta linjer. Allt är möjligt.