De två bilderna

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det pågår en folkvandring. Miljontals människor, i första hand från Mellanöstern och Afrika, vill ta sig till Europa. I några fall handlar det om att fly från krigets lidanden, i andra fall att undslippa ekonomisk misär.

Vi svenskar lever med två bilder av denna process. En av bilderna får helsidor i tidningarna och långa inslag i etermedia. Den visar folk som drunknar i Medelhavet, som döda av kvävning släpas ut ur långtradare, som gör sig redo att storma tunnlar under engelska kanalen. Det är en sann, hemsk bild. Låt mig kalla den Eländet.

Den andra bilden får inte samma uppmärksamhet i media, men den kryper sig på oss i alla fall. Så här har den exempelvis gestaltats av Paulina Neuding i en intervju med ambulansfackordföranden Henrik Johansson:

När vi talas vid har en ambulanssjukvårdare just blivit attackerad i tunnelbanan i en Stockholmsförort.

– Kanske är det värsta med detta oron hos personalen, att många kolleger går till jobbet efter en sån här händelse och är rädda för att möta samma person eller gäng igen.

I flera brottsdrabbade områden får patienter ofta vänta längre på vård, eftersom ambulanserna får vänta in poliseskort innan man åker in, berättar Henrik Johansson. Dessutom har omsättningen på personal blivit hög.

– Många börjar på det här jobbet och är inte beredda på att möta det samhällsklimat vi har. I storstadslänen händer det någonting flera gånger dagligen… någon kollega blir hotad eller hamnar i en våldsam situation. Dessutom påverkas vi av att våldet i samhället har blivit så mycket grövre. För tjugo år sedan var en skottskada något unikt. Nu åker vi på skottskador så gott som dagligen.

Eller så handlar det om exempelvis om Örkelljunga kommun, där, enligt Merit Wager, ”blandningen av olika etniska grupper också ha lett till upplopp, hot och matvägran, våldtäkt, misshandel och snatterier”. Det finns hur många oroande incidenter och berättelser som helst.

Det är också en sann, hemsk bild. Låt mig kalla den Mångkulturkrock. (Den bilden lyfts inte fram på samma sätt som bilden av Eländet. Gud hjälpe mig, men ibland har jag en känsla av att politik och media vill hålla bilden av Mångkulturkrocken tillbaka. I varje fall får en vanlig medborgare aldrig några pedagogiska och övertygande helsidesreportage om Mångkulturkrockens omfattning. Det finns ingen motsvarighet till Frontex som levererar tillförlitlig statistik. Ingen ledande politiker krävde åtgärder efter IKEA-morden; ingen ledande politiker sa egentligen något alls vad jag kan minnas.)

De som gör situationen så svårhanterlig är att varje försök att hantera den ena bildens sanning närmast förvärrar den andra bildens realitet. Om Europa minskar Eländet genom att flytta tusentals asylsökande till Örkelljunga så blir det exponentiellt fler Mångkulturkrockar. Värnar vi lugnet och tryggheten i Örkelljunga så växer Eländet i libyska öknen.

Så vad gör man? Vilka tankar bör leda svensk politik?

Hittills har invandringspolitiken styrts av någon underförstådd nyttokalkyl av innebörd att Eländet är värre än Mångkulturkrockarna och att en det sammanlagda välbefinnandet på jorden ökar om en person flyttar från libyska öknen till Örkelljunga.

Så kan man resonera när Mångkulturkrockarna är få och med överkomligt besvär kan hanteras av de snälla örkelljungaborna. Men gradvis ändras kalkylen. Vi kan jämföra Örkelljunga med dess 5 000 invånare med ett flyktingläger i libyska öknen, likaledes med 5 000 invånare. När förflyttningarna pågått tillräckligt länge kommer en dag då nyttan för de ökenboende av att en av dem flyttar till Örkelljunga inte längre överstiger det besvär som den nyanlände åsamkar invånarna på denna sydsvenska ort.

Sedan är det en annan sak. Hela det resonemang jag just fört är egentligen principiellt felaktigt eftersom det utgår ifrån att örkelljungabornas nytta kan likställas med människornas i öknen. Så må det se ut för Gud och FN, men inte för svenska politiska församlingar, ty dessa har till uppgift att sätta svenska intressen i första rummet inom ramen för vad som svenskar kan uppfatta som moraliskt riktigt.

Jag skulle vilja utforma en invandringspolitik enligt följande:

 • Först uppdras åt några kloka människor att utveckla ett sociologiskt mått på Mångkulturkrockarnas allvar och förekomst. Man kanske kan väga ihop ett index av sådant som stenkastningar på utryckningsfordon per år och 1 000 invånare, polisanmälningar om islamistiskt kvinnoförtryck, likaledes per år och 1 000 invånare, motsvarande vad gäller hatbrott, antisemitism etc.
 • För varje kommun eller kanske bostadsområde – det finns ungefär 5 000 av myndigheterna definierade bostadsområden – fastställs löpande ett Mångkulturkrocksindex på en skala från noll till tio.
 • Invandringspolitiken formuleras så här: Sveriges invandringspolitik har till syfte att bidra till att avhjälpa Eländet i den takt Sverige förmår. Sveriges förmåga mäts med hjälp av Mångkulturkrocksindex, som aldrig, någonstans, får överstiga värdet två på den tiogradiga skalan. Invandringsvolymerna styrs sålunda av hur väl invandrarna lyckas integrera sig i det nya landet.

 • Sedan kunde partierna gå till val på om index ska vara två eller tre eller eventuellt 3,5.

46 reaktioner på ”De två bilderna

 1. angelicaplacet skriver:

  Vi får ju heller ingen bild av om det överhuvudtaget råder krig.Ingen svensk press visar några reportage eller autentiska krigsbilder från Syrien och Eritrea som ger automatiskt uppehållstillstånd och svensk medborgarskap utan identitetshandlingar.

  Allt är kanske bara iscensatt för att ta över Europa.

  Gillad av 1 person

  • bornagainchristian skriver:

   Med tanke på att förstå-sig-på och amatörsociologerna inom svensk media och politik hävdade att den arabiska våren skulle resultera i antingen arabiska folkhem a la socialdemokraterna eller också kapitalistiska länder med gott företagarklimat a la borgarna så är tystnaden i svensk media förståelig – ingen vill ju bli påmind om hur fel man hade.

   Libyen som var Afrikas rikaste land och som gav arbete åt hundratusentals gästarbetare från hela Nordafrika är idag i full upplösning med åtföljande inbördeskrig. Medan folk åkte till Libyen tidigare så flyr de numera därifrån – detta trodde ju ingen skulle hända…..

   Syrien skulle ju befrias av ”moderata rebeller” och fick/får rikligt med svenskt stöd. Dessa moderata rebeller visade sig snart bestå av idel jihadister som inte bara bekämpade regimen utan även varandra (ISIS någon?). Så nästa gång ni ser på you-tube hur rebeller skär huvudet av folk tänk då på att Reinfeldt sa att vi svenskar ska vara stolta över den hjälp vi ger rebellerna (ur vilka ISIS senare uppstod).

   Där har du AngelicaPlacet förklaringen till att dessa länder har hamnat i medieskugga – journalisternas säkerhet kan inte garanteras så man måste närmast vara jihadist själv för att vilja våga åka dit. Plus att svenska civila skulle skrämmas av svartklädda skäggiga män som korsfäster fångar, använder kvinnor som sexslavar och bränner otrogna levande.

   Det var ju inte så den arabiska våren skulle sluta eller hur?

   Gilla

 2. Martin skriver:

  Instämmer i princip, om än jag vill mena att då det kommer till kriminalitet skall det benämnas som det och inte ges möjligheten att rymmas i det luddiga kulturbegreppet. Även om den kan vara kulturellt betingad.

  Gilla

 3. Folke Lidén skriver:

  Nu har makteliten, politiker och journalister, hitta ett halmstrå att klänga sig fast vid. Nu ”räddar vi liv i medelhavet”. Ingen är emot att rädda människor från drunkningsdöden och våld som förekommer på ”båtarna”. SVTs nyheter är fullspäckade med ord och bilder på desperata människor. I intervjuer med Italienare och medborgare från andra europeiska länder hörs bara att ”vi får inte svika människor på flykt”. Ett bättre sätt vore att rädda liv och därefter transportera tillbaka människorna därifrån de kom. Varför hjälpa människosmugglare med den högteknologi som våra båtar utgör? Medan allt detta sker förvärras problemen i våra länder. I t ex Sverige vill jag påstå att situationen är utom kontroll.

  Gillad av 1 person

 4. LORENTZ BRYDOLF skriver:

  Patrik, låt oss fantisera bort ”eländet” de senaste 30 åren och leka med tanken att en destabilisering av Kina hade skett med följden att hundra miljoner kineser hade flytt till fots västerut med Europa som slutmål och att Sverige hade tagit emot en miljon till dags dato. Hur tror du det sett ut i Sverige och Europa då? Hade kineserna i Stockholms förorter bränt bilar och kastat sten på polisen?

  Gillad av 2 personer

 5. Folke Lidén skriver:

  En till medan ångan är uppe. Om någon ledarskribent eller politiker läser mitt förra inlägg gissar jag att kommentarerna lyder som följer. Han är uppenbart Sverigedemokrat. Han kommer med enkla lösningar på svåra problem.
  På det första påståendet svarar jag JA, även om avsikten var att förpassa mig till ”idioternas” skara. Ett sjusiffrigt antal svenskar. Vad gäller den andra utsagan måste jag be om ursäkt. Min IQ räcker helt enkelt inte till för att se komplexiteten och detaljrikedomen i ”de rätta” förslagen, som ”Vi måste förbättra integrationen”.

  Gillad av 2 personer

 6. tomas skriver:

  Vi får propaganda dagligen om fördelarna med invandringen.
  http://www.dn.se/debatt/invandringen-okar-sveriges-export-och-gynnar-tillvaxten/
  Sverige måste ha positiv utveckling av BNP per capita, verklig sysselsättningsgrad, produktivitet för att landet inte skall stagnera
  Behöver vi 10 specialsjukskötorskor tar vi in dom (arbetskraftsinvandring), men då måste vi erbjuda en bra miljö, lediga bostäder, bra skola, bra sjukvård, bra löner etc. Annars skall vi inte ta in annat än kvotflyktingar. 350000 ungdomar kan idag inte flytta hemifrån pga bostadsbristen… Hur kunde det bli så? Mångfald ger enfald. Till slut får vi en stor massa fattiga i landet. Medelklassen mer eller mindre försvinner.
  Jag har själv arbeta med kvalificerat folk från Polen, Grekland, Indien, Bangladesh osv

  Gillad av 1 person

 7. Alexander Zetterberg skriver:

  Intressanta tankar, jag hoppas politiker av alla schatteringar läser denna blogg och inspireras av de förslag och uppslag som presenteras här.

  Ett mångkulturkrocksindex skulle ge oss möjlighet att följa utvecklingen, och i ett tidigt skede se i vilka områden åtgärder behöver sättas in. Eftersom socialtjänst, skola, psykiatri och annan samhällsservice redan är överbelastad, kommer tillståndet i Sverige försämras ytterligare innan vi ser en vändning. Anna Kinberg Batras förslag om att utbilda 1000 nya poliser mot gängkriminalitet är skrattretande. Skall vi vänta med åtgärder i tre år tills dessa nyutexaminerade, oerfarna poliser finns tillgängliga, när det finns 35 000 tjänstgörande poliser som kunde beordras fokusera mer på tillståndet i våra problemförorter?

  Men parallellt med hantering av den akuta situationen måste arbetet med att återupprätta tilltron till vår egen kultur vidtas, och vi måste måste få folk att förstå hur unik, ja nästan mirakulös, framväxten av den västerländska civilisationen är, med liberalism, demokrati, en sekulär stat, modern vetenskap, industrialism, framsteg, utveckling och välfärd.

  Vår civilisation är unik och överlägsen alla andra och detta faktum bör spridas, så att folk runt om i världen kan anamma denna, och därigenom ges förutsättningar att skapa fungerande samhällen med välstånd på vår nivå. Då kommer de ha råd att besöka Europa och Sverige som turister och behöver inte fly hit från ekonomisk misär i sina hemländer.

  Upplysningen födde nästan omedelbart en motupplysning som långsamt tilltog i styrka, och när det gått hundra år efter det att Karl Marx publicerat det kommunistiska manifestet, utan att arbetarklassen i moderna industriländer gjorde revolution och inrättade proletariatets diktatur, ja då ändrade socialisterna taktik. Dom hakade på motupplysningen och accelererade underminerandet av upplysningstanken. Med Michael Foucault, Jean-François Lyotard och Jacques Derrida som förgrundsgestalter såg vi framväxten av postmodernismen, där det centrala budskapet är att förståndet aldrig kan hjälpa oss nå fram till någon sanning, att det bara finns berättelser. Och att dessa berättelser enbart är uttryck för den underliggande gruppens strävan efter makt och dominans.

  Upplysningen och vår civilisationens berättelse är den vita, västerländska mannens berättelse, sa man, och mot denna ställde man de andras berättelser, berättelser där andra folk sågs som offer för den västerländska berättelsen.

  Det är hög tid att postmodernismen börjar angripas på bred front!

  Gillad av 1 person

 8. Sture skriver:

  Tidigt i livet fick jag lära mig att om det brinner någonstans, så är det väldigt viktigt att ‘begränsa elden’. Vad politiker och media i dag gör är att försöka sprida elden så mycket som möjligt. Det kommer nu snart att brinna i hela Europa och Europa kommer då inte längre att kunna hjälpa någon och inte heller sig själv. Detta är den bittra sanningen.

  Gillad av 2 personer

 9. Leffe skriver:

  SVT börjar nyhetssändningen idag kl 08.00 med 3 nyheter ang detta. 1 om hur många välutbildade flyktingar som kommer hit, 1 om hur bra det är med invandring till landet och till sist 1 om hur stort lidandet är i Syrien och att vi måste göra mer. Man kan tro att de tagit in säljexperter för att få fram budskapet.

  Gillad av 2 personer

 10. Lars Lind skriver:

  I ett normalt land med självbevarelsedrift hade personer som överfaller brandkår ,sjukvård , bränner bilar ,,startar upplopp mm. gripits och som markering sänts hem tillsammans med hela sin familj.
  Dessa personer påstår sig vara flyktingar som flytt hit för att rädda sina liv ! De lever på Dina och mina inbetalda pengar !
  Om man statuerade exempel enligt mitt förslag är jag säker på att våldet upphört.
  Människor från MENA & Afrika föraktar den masochistkultur som myndigheter och regering uppvisar.

  Av någon outgrundlig anledning hatar dom det Svenska samhället….
  Alla dessa evinnerliga projekt ,för integration ,för jobb , för utbildning ,kostnader för socialhjälp,…
  Kan man få hoppa av ? Jag vill inte vara med längre ?

  Gillad av 2 personer

 11. Anders skriver:

  Problemformuleringen är felaktig:
  1) Vi har inga som helst moraliska skyldigheter att ta emot migranter från främmande länder.
  2) Ansvaret för att människor drunknar på Medelhavet eller kvävs i lastbilar ligger på migranterna och människosmugglarna, inte på oss.
  3) Om, men bara om, något ansvar ska spilla över på oss, är det på de politiker, ivrigt understödda av gråterskorna i media, som skickar signaler till migranterna att kom till oss, vi ska ta hand om er.
  4) Om Europa gjorde som Australien, dvs gjorde klart att inga migranter skulle få uppehållstillstånd i Europa, utan att alla, utan undantag skulle sändas tillbaka, skulle trafiken upphöra, liksom dödsoffren.
  5) Vi måste sluta med den här sentimentala inställningen till alla som vill komma hit. Att få stopp på folkvandringen är en existentiell fråga för Europa. Görs inget nu, kommer den europeiska civilisationen att gå under, och vi med den, också i fysisk bemärkelse.

  Gillad av 4 personer

 12. Hans Kindstrand skriver:

  Andra stycket i Regeringsformens första paragraf lyder: ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” Det stycket är värt att läsa om och begrunda – kanske rent av lära sig utantill. I princip är vart och ett av de begrepp som återges där värd en egen avhandling. Att vara förtroendevald till en kommunal politisk församling innebär att man av den lokala valmanskåren fått ett förtroende – ett ansvar. Det instrument som grundlagen tillhandahåller för att förvalta det förtroendet/ansvaret är den kommunala självstyrelsen. Jag ser nu i Svd 1/9 en artikel där migrationsminister Morgan Johansson (S) vill ha en blocköverskridande överenskommelse om ”jämnare fördelning av flyktingar” bland landets kommuner. Jag tänker nu leverera ännu en mening som är värd att läsa om och begrunda och som enligt TT kommer direkt från statsrådet Morgan Johanssons mun: ”- Det kan inte bara vara socialdemokratiska kommuner som Botkyrka, Malmö, Södertälje och Göteborg som ska ta ansvar”. ANSVAR? Det är alltså förtroendevalda i dessa kommuner som bäst tagit vara på kommunmedlemmarnas intressen.

  Gillad av 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   Regeringsformens formulering är olycklig eftersom den har fått många att tro att vi faktiskt har kommunal självstyrelse i vårt land. Så är det naturligtvis inte. Kommuner lyder under lagarna och är en del av landet Sverige. Sverige styrs av Regering och Riksdag, som alltså även kan styra kommunerna – like it or not.

   Gilla

 13. Sixten Johansson skriver:

  Vad gäller de två olika mediabilderna av skeendet rekommenderar jag varmt söndagens (30/8) blogginlägg av Karl-Olov Arnstberg på morklaggning.wordpress.com – ”Feminist, javisst?” (Kanske det bästa han någonsin skrivit? Sök i bloggen även på ”empati” för att hitta hans genomtänkta och välformulerade analyser av empatimissbruket).

  Arnstberg kastar sig ut i det vilda och farliga landskapet manligt och kvinnligt tänkande. Men hans beskrivning är så nyanserad att även en medelmullig mansgris får sig en tankeställare. Och här kommer poängen: Våra ”manliga” brandkårs-, polis- och försvarsinstinkter är både akut och långvarigt ytterligt viktiga! Men för att visionärt beskriva och bygga upp ett bra samhälle måste vi bättre förstå och utnyttja även det ”kvinnliga” tänkandet och närmast nu använda vår förståelse som ett motmedel mot hjärntvättandet och empatimissbruket.

  Liknande tankegångar formulerar även Marika Formgren i sin blogg när hon skriver om hur dissidenten ”Julia Caesar” (som jagades av DN:s reportrar) upplevs som extra farlig av gammelmedia därför att hon lyckas förena kunnande och stor analytisk och stilistisk förmåga med empati.

  Gillad av 2 personer

 14. Bertil Rolf skriver:

  Patrik, är detta ett skämt? Man kan inte omvandla politiska frågor till mätfrågor. Alla politiskt laddade fakta förvrängs i politikens namn. Betänk hur svårt det är att få en enig bild av kostnader/intäkter av migrantpolitiken. Betänk hur svårt det är att få enighet om överrepresentation av vissa invandrargrupper i brottsstatistiken. Om Ditt förslag vore möjligt så skulle man utan index redan idag låta folket rösta angående den balans kostnad/intäkt eller grad av överrepresentation i våldsbrott som man tolererar. Men det är politiskt omöjligt att politiker skulle gå in i ett val med ärliga frågor och att de skulle tillåta politiskt ofiltrerade fakta att nå folket. Du borde nog fundera över hur åsiktskorridoren fungerar i migrantdebatten, exempelvis med hjälp av denna blogg: http://www.tino.us/.

  Gilla

 15. Fredrik Östman skriver:

  Ett mycket naivt förslag, som det heter nuförtiden om det i grunden feltänkta. Potential för Elände har det funnits i alla tider och egentligen har den sjunkit kraftigt sedan socialismen förlorade Kalla kriget. Det finns inte fler krig och konflikter i världen nu än för fem, tio eller tjugo år sedan. Vi har inte heller större behov av invandring. Det som har ändrat sig är:

  – Utformningen av bidragssystem i Västeuropa på rättighetsbasis
  – Förskjutning från medborgerliga till invånarbaserade eller ”mänskliga” rättigheter
  – Spridningen av teknologi som GPS, gummibåtar, bilar i Tredje världen
  – Ökad beredvillighet att ta emot invandrare
  – Försvagat tjänstemannaansvar för att upprätthålla gällande regler, ersatt av lismande och idealism; förstärkt självsvåldighet inom politiken
  – Uttunnat ansvar för gränskontroller, gemensamma regler och fördrag inom EU p.g.a. ”EU-metoden”: fait accomplis slår tillbaka
  – Ökad rikedom i Tredje världen så att folk har råd att resa
  – Bättre kommunikationer så att folk i Tredje världen vet mer om vad som är möjligt
  – Berättelser från invandrare som redan ankommit ger expontentiell tillväxt av antalet potentiella efterföljare som hör dessa berättelser i första hand (trovärdighet; socialt tryck att tillhöra vinnarna)

  På kort sikt hjälper bara ett abrupt tillfälligt totalstopp vid alla gränser för allt utom bevisad, entydig och individuell asylstatus. Vi måste komma ur vårt kaos och hålla oss till befintliga lagar och regler.

  På medellång sikt måste konfliktreglionerna understödjas både med lokal flyktingmottagning och i kampen mot islamismen. Här kan pengarna komma betydligt bättre till användning än när de används för lyxkonsumtion av ett fåtal i Sverige. Transfereringar till invandrare måste begränsas kraftigt.

  På lång sikt måste rättighetsidealismen upplösas, personligt ansvar återinföras och politiken dra sig tillbaka från detaljregleringar av umgänget mellan enskilda. Hela diskrimineringslagstiftningen måste avskaffas. Integration har traditionellt fungerat genom lokal moralism: skeva blickar, arga kommentarer o.s.v. Det är en mänsklig rättighet att få utdela sådant!

  Gillad av 3 personer

 16. Palo skriver:

  En aspekt som jag aldrig ser lyftas i media är vad konsekvenserna blir av massinvandringen till Europa blir. Inte för oss i Europa, utan för människorna som stannar kvar i länderna utanför Europa.

  Majoriteten av de som söker sig till Europa är som jag förstått det unga män. När regioner töms på unga män så lämnas dessa platser helt öppna för tex religiösa fundamentalister att kliva in och ta kontrollen. Vilka ska hindra dem? Kvinnor, barn och gamla? Män, i kraft av sitt större risktagande, har även viktiga funktioner att fylla i ett samhälle: polis, brandkår, företagare, forskare, osv. Vad sker i regioner som tömts på unga män?

  Jag tror den asylpolitik som förs i Sverige, men i lägre grad i hela europa utom i öst, skadar inte bara oss själva utan även omvärlden. Svensk asylpolitik destabiliserar omvärlden, och fundamentalismen breder ut sig i världen utan människor som gör motstånd, för de har ju redan lämnat sina länder för att söka lyckan i europa.

  Gillad av 1 person

 17. MartinBohman skriver:

  Patrik, du ställer upp en bild av Eländet vs.Mångkulturkrocken som om det rörde sig om enkelt kommunicerande kärl. Detta är fel och lite naivt tänkt, i det att Eländet är av en sådan dimension att vi i Sverige inte kan hantera det genom att ta hit flyktingar från dessa länder.

  > Även om vi tog hit så många att våra välfärdssystem kollapsade och vår svenska kultur kvävdes och försvann, skulle det inte ha någon påtaglig effekt på eländet i världen. <

  Det finns en mycket pedagogisk video som lättfattligt förklarar detta (gäller visserligen USA, men principen är exakt densamma): Roy Beck "Den meningslösa massinvandringen" https://www.youtube.com/watch?v=JFAyFBD5u0A

  Vad vi i Sverige kan göra är att satsa de resurser vi ändå har råd med — utan att skada vårt eget land — på ett så effektivt sätt som möjligt. Och då är det helt uppenbart att den nuvarande politiken är TOTALT bakvänd!

  Man kan se det såhär: du har tio äpplen som ska ges till tio hungriga barn. Sveriges nuvarande politik är som om du gav nio av äpplena till ETT barn och övriga fick dela på det tionde äpplet!
  Med andra ord: det barn som ensamt får 9 äpplen motsvarar de asylinvandrare vi tar emot i Sverige, medan övriga barn som får dela på 1 äpple motsvarar alla miljontals människor som sitter i något flyktingläger!

  Det enda vettiga sättet att försöka något lindra lidandet i världen är att hjälpa på den plats där människorna befinner sig (förutsatt att detta är en säker plats och inte en krigszon). Så gjorde man förr. Då skickades nödhjälp till flyktinglägren. Numera har det plötsligt blivit en rutin att istället låta ett litet fåtal av flyktingarna komma hit till oss, där det innebär enorma kostnader att omhänderta och försörja dem — pengar som hade kunnat användas hundrafalt effektivare i närområdet.

  Politiker försöker påstå att asylinvandringen är en vinst "på sikt", vilket är lögn. Ekonomen Tino Sanandaji har påvisat detta, och det finns även en norsk undersökning utförd av SSB (följdriktigt ignorerad av svensk vänstermedia).
  Vi kastar pengar i sjön, som hade kunnat betyda skillnaden mellan liv och död för utsatta i flyktingläger.

  Gillad av 1 person

 18. Lasse skriver:

  Eller kanske måste svenskarna acceptera att det mångkulturella samhället inte bara består av spännande maträtter, olika hudfärger och olika musikimpulser utan också ökad kriminalitet och spänning mellan olika befolkningsgrupper samt ökade klyftor mellan medborgarna.
  Så ser det ut i de flesta länder som invandrarna kommer ifrån och vad säger att dessa konfliktytor skulle försvinna bara för att man får permanent uppehållstillstånd i Sverige?
  Det mångkulturella samhället är en realitet i Sverige och ni som bor där måste tyvärr acceptera även avigsidorna med mångkulturen. Ni har inget val utom möjligen white flight.

  Gilla

 19. MartinBohman skriver:

  Ser att det kommit in flera utmärkt bra och genomtänkta kommentarer på Patriks artikel, tex. att dagens smugglar-organiserade och kaotiska massinvandring till Europa borde stoppas helt (artikel i Sydsvenskan).

  Min tidigare kommentar ovan bygger på förutsättningen att Sverige vill göra så mycket som möjligt för att minska totalsumman av lidandet i världen. Då måste man, i en värld av begränsade resurser (vilket kanske kommer som en överraskning för vänstern) använda sina resurser för att nå största möjliga effekt.
  Nuvarande asylpolitik är den absolut SÄMSTA och mest ineffektiva lösningen, plus att den är ett direkt HOT mot Sveriges framtid som någorlunda trygg och ekonomiskt framgångrik plats i världen.

  Grundproblemet är makthavarnas märkliga inställning — att de uppenbart prioriterar främmande länders medborgare framför Sveriges egna medborgare. De verkar ha glömt att de är valda av oss svenskar, och att deras uppdrag är att på bästa sätt främja VÅRA intressen.

  Strängt taget har vi faktiskt inte den minsta skyldighet att hjälpa andra länders medborgare, trots att makthavarna påstår det. Vi kan välja att göra så ”av nåd”, men någon skyldighet existerar inte! Skyldigheter av omsorgstyp har Sverige endast mot sina egna medborgare.

  Vi ser att andra länder har en långt mer realistisk syn på detta. Japan tar tex. knappast emot några asylinvandrare alls, och Australien har satt stopp för inflödet av ”båtflyktingar” — precis som även EU borde göra. Kanada tar emot asylinvandrare i mycket liten skala, de är däremot intresserade av kvalificerad arbetskraftinvandring. Det är länder i Västeuropa, med Sverige i särklass värst, som verkar oförmögna att inse hur verkligheten ser ut.

  Gillad av 1 person

 20. Lennart Göranson skriver:

  Men stopp och belägg, nu blev det väl ändå lite för enkelt och för komplicerat på en gång? För det första, eftersom jag inte hör till dem som gottar sig i konspirationsteorier har jag svårt att tro att den flyktingvåg som enligt samstämmiga media nu drar mot Europa, men ännu mer mot Turkiet och Libanon, skulle ha sin grund i att det ”i några fall handlar om att fly från krigets lidanden”, underförstått att resten är ekonomiska flyktingar. Att direkt koppla ”Eländet” med ”Mångkulturkrock”, utan att gå vägen via integrationen, har jag svårt att se som annat än att direkt hoppa i SD:s knä. Var finns den diskussion som äntligen börjar föras av de andra partierna som går ut på att vi ser problemen, vi vill göra något åt dem, men inte på SD:s sätt? Vilken kultur skulle det för övrigt vara som uppmuntrar människor till vansinnesdåd på IKEA? För det andra, tanken att politik ska drivas med stöd av ett sociologiskt multikulturkrocksindex är naturligtvis fascinerande, men ligger naturligtvis långt från vad som är praktiskt möjligt eller ens önskvärt. I stället för nyttokalkyler av det här slaget vore det befriande att höra en svensk politiker ge uttryck för samma inställning som Angela Merkel:”Enkelt uttryckt så är Europa i en situation som inte är värdig Europa”. Reinfeldt häcklas nu för att han ville att vi skulle öppna våra hjärtan. Vi får inte tappa den medkänsla som krävs för att man ska vara ”ein anständiger Mensch”. Men till det måste vi lägga den klokhet som krävs för att vi ska få en fungerande integration.

  Gilla

 21. Anthony skriver:

  Renskriven kommentar:

  Det anförs flera goda skäl till en kraftig invandring. Ett är: hur ska vi annars kunna klara välfärden på sikt, med det minskande barnafödandet?

  Jag frågar mig: Vad är värdet på en välmående ekonomi och vad är värdet på en välmående kulturell gemenskap? Kan vi inte klargöra detta en gång för alla. Helt enkelt: Är det värt att offra trygghet och kulturell välmåga i utbyte mot en eventuellt på sikt uppåtpekande ekonomisk kurva?

  Hur mycket av välfärden kommer förresten att finnas kvar den dag invandringen börjar löna sig?

  Med hänsyn till hur oförskämt gott svenskar lever idag är det för mig uppenbart att en välmående kultur är oändligt mycket mer värdefull än bibehållen svensk välfärd. Jag tror även att den svenska välfärden kan ha påverkat kulturen negativt.

  Gilla

 22. MartinBohman skriver:

  Till sist: Sverige är kanske det sämsta landet i hela EU när det gäller att få ut asylinvandrare på den reguljära arbetsmarknaden. Och intressant nog har politikerna i tiotals år idisslat mantrat att ”Vi måste bli bättre på integration”, utan att något hänt!

  Som framgår av Tino Sanandajis analys (googla på honom) så är ca. 50 % av alla utomeuropeiska invandrare arbetslösa, och den andelen har varit konstant i åtminstone tio år.

  Dessutom är deras inkomster i snitt klart lägre än genomsnittet, i den mån de har arbete, vilket innebär att även de arbetande totalt sett blir en belastning på välfärdssystemen.

  Hela idén med att försöka lösa flyktingproblemen genom att importera invandrare som en humanitär gest är alltså ett totalt fiasko. Det hjälper endast ett litet fåtal av alla behövande, samtidigt som det underminerar Sveriges ekonomi.

  Och vänsterns vanliga snyft-argument ändrar inte detta faktum. De argumenten bygger på resonemang av typen ”öppet hjärta utan fungerande hjärna”.

  Gillad av 1 person

 23. Ryden skriver:

  Svenska medborgare är de som betalar mest i hela världen till UNHCR. Men det räcker inte för godhetsmaffian. Vi tar dessutom emot tio ggr fler flyktingar än europeiskt medeltal. OCH har de mest generösa reglerna för att få uppehållstillstånd.
  Samtidigt fick vi för några veckor sedan veta att uppskattningsvis ett drygt tiotal svenskar dör dagligen i sjukvården p g a bristande resurser. Det blir ca 4000 per år! Detta förhållande tycks dock inte intressera godhetsmaffian. Sverige har också längst eller näst längst köer i vården av 35 jämförbara länder. Förra året betecknades Sveriges cancervård som INHUMAN i en internationell rapport. TLV som godkänner läkemedel säger att de måste tänka ekonomiskt. Detta innebär att svenska patienter mycket väl kan bli utan nya effektiva mediciner som man kan få i våra grannländer. Och om du lyckas få en dyr medicin kan du mycket väl få frågan; tycker du att du ska ha en så dyr medicin? av en journalist. Har ni någon gång hört en flykting få frågan om de tycker svenska skattebetalare ska betala miljoner för att försörja dem? Nej just det!
  Som sjuk svensk får man finna sig i att vara en andra klassens medborgare. Godhetsmaffian tycker det är mycket viktigare att vara solidarisk med syriska barn än med barn till svårt sjuka svenska föräldrar så de kan få behålla sina föräldrar en längre tid i livet eller rent av botas.
  Alla svenskar har det alltså inte bra!

  Gilla

 24. Lasse skriver:

  Efter att ha läst ytterligare några inlägg så blir jag lite förvånad över hur det kan vara allmänt accepterat att enskilda svenska kommuner har ett ”ansvar” för den svenska migrationspolitiken på riksnivå.
  Borde inte en svensk kommuns främsta uppgift vara att tillgodose kommuninnevånarnas intressen och behov?
  Som jämförelse kan nämnas Finlands statsminister Juha Sipilä som säger om finska kommuners vägran att ta emot asylsökande ”– Kommunerna har rätt att göra så. Samtidigt har många kommuner också välkomnat de asylsökande.”
  Här i Finland görs inte kommuner ansvariga för statens migrationspolitik men Finland för å andra sidan en migrationspolitik som är ansvarsfull och inte mer omfattande än vad landet mäktar med.

  Gillad av 1 person

 25. Hedvig skriver:

  Patrik Engellau,

  Ja, det pågår en folkvandring. Vill man skaffa sig ett gediget underlag i sakfrågan, läser man lämpligen Merit Wagers bok ”Inte svart eller vitt utan svart och vitt”, 2012, Mummelförlaget och hennes blogg meritwager.wordpress.com.

  Om man vill utforma en hållbar invandringspolitik, kan det vara lämpligt att ha i åtanke vad Tomas Gür skrev i SvD redan i augusti 2010:

  ”Det finns ett tydligt mönster världen över i relationen mellan invandring och de skyldigheter en stat har gentemot sina invånare beträffande deras försörjning. Främst gäller detta välfärdsstater. Ju större garantier en statsmakt ger sina invånare om att deras försörjning kommer att vara tryggad, oavsett om de kan arbeta eller inte, desto högre barriärer måste den inrätta för att försvåra för utsocknes personer att ta del av dem. När allt kommer omkring handlar det om ändliga resurser.”

  http://www.svd.se/sabunis-forslag-gar-i-ratt-riktning

  Till det kommer frågan om svenskarna vill behålla den sekulärt demokratiska nationalstaten och den därmed sammanhängande samhällsfreden? Min gissning är att en kvalificerad majoritet av medborgarna svarar ja på den frågan.

  Tidskriften Respons nr 4, 2015 har ett temanummer om nationen och nationalstaten ”Gränser vi trodde var passé” som rekommenderas till de allt fler vänstersympatisörer och liberaler som önskar riva den svenska nationalstatens gränser.

  http://tidskriftenrespons.se/

  Gilla

 26. djkmmo skriver:

  Saken är bara att omflyttning av människor inte avhjälper Eländet utan bara förstärker det. De absolut flesta som vill ta sig till Europa är de som bäst behövs för att bygga upp Afrika. Det är de mest utbildade (även om de inte har utbildningar som är i närheten av att vara användbara på t.ex. den svenska arbetsmarknaden), de mest initiativrika, välbeställda och beslutsamma. Dessa är nu på väg till Europa i miljontals och lämnar de som är sämst skickade att bygga stabila samhällen kvar. Vad resultatet av det blir på lång sikt är inte så svårt att räkna ut.

  Anledningen till att de lämnar Afrika är inte absolut fattigdom, för Afrika har blivit mycket rikare under de senaste decennierna, utan just det faktum att Afrika blivit rikare. Det ökade välståndet har gjort att man har fler mobiltelefoner, fler TV-apparater och fler datorer. Via de kanalerna kan de se vilket paradis Europa är och hur mycket större möjligheter till framgång de som individer får, bara de tar sig till Europa.

  En stor del av problemet är att de liberala och dagens ”socialister” ser på saken ur ett helt individualistiskt perspektiv, så ser de inga som helst problem med att två hela kontinenter (Afrika och Europa) riskerar att fullkomligt rasa samman, så länge de individer som vill ta sig till Europa får det bättre ekonomiskt. För mig som konservativ är det ett fullkomligt vettlöst sätt att resonera och agera. Individen är ingen ö som står för sig själv. Hon har också ett ansvar gentemot det folk man tillhör, vilket innebär att de som nu söker sig mot Europa, enligt mitt sätt att se det, har ett moraliskt ansvar att stanna där och vi har ett moraliskt ansvar som Européer, att hjälpa de afrikaner som är dömda att stanna kvar i Afrika, att hindra dem från att komma hit. Bl.a. Somalia har sedan flera år vädjat om att få tillbaka sina medborgare, då deras ekonomi och utveckling påverkas negativt av folkvandringen skadas. Hur många andra afrikanska regeringar skall behöva vädja om att få tillbaka sina medborgare innan Europa skall höra deras bön?

  Gilla

 27. Garpe diem skriver:

  Arbetsförmedlingen gjorde tidigare en prognos som visar att Sverige behöver en invandring i storleken runt 64000 personer per år. Invandringen är en förutsättning för fortsatt tillväxt och att tro att den nuvarande invandringspolitiken styrs av altruism är en hårresande förenkling.
  Ett land med Sveriges demografi är helt enkelt beroende av att importera nya medborgare. Utan invandringen hade vi aldrig klarat av fyrtiotalisterna uttåg från arbetsmarknaden på det relativa smärtfria sätt som skedde.
  Om vi väljer bort invandringen så får vi räkna med en lägre tillväxt och en försämrad välfärd.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där är helt enkelt inte sant, utan ytterligare ett osmakligt exempel på hur svenska myndigheter oförblommerat bedriver sossepropaganda. Faktum är att senare tids invandring lett till sänkt bruttonationalprodukt per capita, vilket alltså är raka motsatsen till vad arbetsförmedlingen påstår. Invandrare är sämre utbildade, passar sämre i det befintliga samhället och är av dessa skäl i lägre grad sysselsatta. Vi har inga enkla jobb som kan generera de skatteintäkter som räknas in i kalkylen, och de jobb som finns kan, vill eller får invandrarna inte sköta. Till detta kommer anhöriginvandringen som saboterar den avsedda ändringen av befolkningspyramiden och belastar de transfereringssystem som invandringen påstås avlasta.

   Dessutom skulle ett ekonomiskt behov av invandring leda till urval och volymbegränsning, vilket båda är anatema för myndigheter och politiker för närvarande. Uppenbarligen ligger andra skäl faktiskt bakom den förda politiken och myndighetsutövningen (som ju inte längre följer politiken i form av lagar och bestämmelser).

   Lösningen på framtidens pensionsproblem är inte att hoppas på stora mängder unga arbetare i enkla jobb så att kedjebrevspensionen á la ATP och tjuvbeskattningen av privat pensionssparande kan fortsätta, utan på finansiella lösningar, sparande och investerande, som har möjlighet att tillgodogöra sig vinster från framtidens ännu mer automatiserade och kapitalintensiva ekonomi. Pensionsåldern kan höjas i takt med förbättringen av folkhälsan. Det sker automatiskt om systemen individualiseras och avregleras och inte utsätts för ständiga skattekupper. Vi måste satsa på det vi har och inte hoppas på frälsning utifrån.

   Invandring kan inte rädda sosseriet. Det är dömt till undergång med eller utan massinvandring.

   Gillad av 2 personer

  • Anders skriver:

   Rapporten från AMS är, som Tino Sanandaji fyndigt uttryckte det, bara trams http://www.tino.us/2015/04/trams-fran-ams/. Den saknar helt verklighetsunderlag, och är ett politiskt beställningsarbete, som villigt levererats av den socialdemokratiske generaldirektören Mikael Sjöberg, och som lika villigt basunerats ut av die Lügenpresse. Syftet är, som alltid, att vilseleda allmänheten.

   När jag läser Dina inlägg här på Det Goda Samhället undrar jag om Du verkligen okritiskt tror på propagandan Du läser i mainstream-media, eller om Du helt enkelt är ute efter att desinformera.

   Gilla

   • Garpe Diem skriver:

    Att invandring innebär kostnader är ingen hemlighet och Tino Sanandaji är bra på att redovisa dessa kostnader.
    Vad Tino Sanandaji glömmer att nämna är att en restriktiv invandringspolitik i ett land med Sveriges låga födelsetal och åldrande befolkning också är en mycket dyr affär.

    Faktum är att vi har ett mycket bra exempel på vad som händer om ett land i samma demografiska situation väljer bort invandringen. I Finland minskar den arbetsföra befolkningen med cirka 14000 personer årligen, resultatet har blivit en brist på arbetskraft.

    Denna arbetskraftsbrist har lett till att lönerna höjts till en nivå som skadar exportindustrin vilket i sin tur tvingat många företag att dra ner på arbetskraften eller helt lägga ner driften i Finland. När antalet unga och unga medelålders konsumenter minskar så ändras efterfrågan av varor och tjänster vilket skadar Finlands hemmamarknad.
    Resultatet av denna brist på arbetskraft blir ett näringsliv i kris och en ökad arbetslöshet. Finland är nu till skillnad från Sverige i ekonomisk recession, har en högre arbetslöshet och större statsskuld än Sverige. Finland har följt Tinos invandringsrecept till punkt och pricka och resultatet är onekligen avskräckande.

    Sverige har undvikit dessa blindskär genom sin öppna invandringspolitik. Hade du läst lite mer i der Lügenpresse så hade du vetat så pass mycket om din omvärld att du sett igenom Tinos påståenden!

    Gilla

   • djkmmo skriver:

    Har du någon som helst aning om hur pass få av de som invandrar från mellanöstern och Afrika som är självförsörjande?

    Hur pass mycket lägre hade kostnaden blivit, om man istället för extremt dyr invandring från 3:e världen, hade valt att uppmuntra familjebildning och barnafödande? Som det är idag, och som det varit de senaste 40-50 åren så har man kraftfullt uppmuntrat det motsatta, att bryta ner familjerna och uppmuntra aborter.

    Invandring från 3:e världen har inget med det du skriver om att göra. Det handlar enbart om att skapa ett 2/3-delssamhälle för att få välfärdsstaten att kollapsa.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Vem har föreställt sig att det skulle handla om arbetskraftsinvandring för att lösa Sveriges problem när det gäller Mellanöstern och Afrika? Skilj på äpplen och päron! Rätten till asyl styrs av en FN-konvention och av EU-regler. En annan sak är att prövningen av vem som har rätt att få asyl kan vara mer eller mindre effektiv och att det finns visst utrymme för högre eller lägre grad av generositet både vid prövningen och när det gäller rättigheter i mottagarlandet. Och att det givetvis är angeläget att den som faktiskt får skydd mot förföljelse ges möjlighet att försörja sig så snart det går.

    Gilla

   • djkmmo skriver:

    Bl.a. Stefan Löfven och resten av regeringen.

    De flesta får asyl på basis av svenska särbestämmelser, inte på basis av internationella konventioner. Det är enbart ca 5% som får asyl på basis av det senare. De flesta som får asyl flyr alltså inte från individuell förföljelse eller förtryck. De flesta som kommer till Europa idag kommer från välfungerande samhällen som riskerar att rasa ihop om vi fortsätter att göda folkvandringen. Varken 2:a eller 3:e generations invandrare från låg-IQ länder klarar sig, då IQ är ärftligt.

    Lösningen på Sveriges problem är att uppmuntra barnafödande och stabila familjebildningar.

    Gilla

 28. Sixten Johansson skriver:

  Carpe diem, mycket av krisen i Finlands ekonomi är dels självförvållad, beror dels på stor otur. Ekonomin har vanskötts både av regeringarna, facket och näringslivet, så det är helt fel att koppla de nuvarande problemen enbart till demografin. Framför allt är det heltokigt att tro att de kan lösas genom invandring i asylmissbrukets tecken. Vår familj som följer skeendet dag för dag ser med förfäran nu att en asylinvandring av svensk typ har brutit skyddsvallarna och resultaten märks redan på alla nivåer.

  Arbetskraftsbristen beror i hög grad på dålig matchning, för antalet arbetslösa har alltid varit stort. Matchningen förbättras ju inte av lågutbildade, icke språkkunniga från Mellanöstern och Afrika, tvärtom! Samtidigt skärs just nu de ekonomiska resurserna ner på alla områden och motsättningarna kommer att öka dramatiskt precis som i Sverige när folk mer allmänt märker av kostnaderna och följderna.

  Om ekonomin fungerar och framtidsutsikterna är bra i ett land, så föder folk barn och man får en gynnsam naturlig arbetskraftsinvandring. Finlands utbildning, högteknologi och forskning har också lockat studenter och högutbildade. En stor potential har hela tiden funnits i invandringen från Ryssland, ryssarna har anpassat sig bra i Finland i likhet med thailändarna och många andra invandrargrupper. Det handlar då hela tiden om individer eller små grupper, som har varit inställda på att arbeta, utbilda sig och bli integrerade. När rysslandskrisen skärptes för några år sedan var det ett dråpslag för Finlands industri, jordbruk och handel och även för den välfungerande, lagom stora invandringen.

  Gilla

 29. Garpe Diem skriver:

  Att det skärs i i den finländska välfärden borde inte förvåna någon. I Finland minskar som jag skrev tidigare den arbetsföra delen av befolkningen för varje år medan andelen vårdkrävande ålderspensionärer ökar i samma takt, när allt färre skall försörja allt fler så räcker inte kakan till och då blir det oundvikligen nedskärningar i välfärden.
  I Sverige är sysselsättningsnivån högre än någonsin och antalet personer i sysselsättning fortsätter att öka. Utan invandringen hade denna positiva utveckling inte varit möjligt och resultatet är en bibehållen och till viss del ökad välfärd. De nedskärningar du skriver om sker i Finland som har ”en lagom stor invandring”, och inte i ”asylmissbrukets Sverige”. Tyvärr Sixeten så var det du kallar en lagom stor invandring för liten.
  Du påstår att förbättrade framtidsutsikter för ett lands befolkning leder till ett ökat barnafödande men det är tyvärr inte så. Om din teori om att lyckliga människor föder fler barn borde Japan och Sydkorea ha en högre nativitet än Indien men nu är det ju tvärtom. När levnadsstandarden ökar i ett land så minskar födelsetalen, det är en närmast universiell sanning.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Helt riktigt, nativiteten följer inget rätlinjigt samband, särskilt inte när man jämför olika länder. Familjestrukturerna, de ekonomiska förhållandena och traditionerna i olika länder är ju väldigt olikartade på djupet och det påverkar barnafödande och mycket annat. Men om man håller sig till ett enda land och studerar nativiteten är det väl ganska självklart att god ekonomi och bra framtidsutsikter gynnar önskan att sätta barn till världen och ett intresse för att flytta till det landet, eller hur? Naturligtvis finns det sedan många, många faktorer som påverkar hela situationen.

   Det är ett stort arbete att försöka kartlägga vad sysselsättningsproblemen i Finland respektive Sverige beror på, men även om analyserna skiljer sig så är nog alla överens om att matchningen är det absolut största problemet. Jag tycker att du fortfarande inte har gjort minsta ansats att ta till dig de självklara motargument som flera här har gett redan tidigare, nämligen att invandringens fördelar och nackdelar helt beror på vilka utgångsresurser nykomlingarna har och hur arbetsmarknaden ser ut. Trots att merparten av de otaliga asylmissbrukare som nu kommer säkert är bättre rustade än genomsnittet i sin kategori, så utgör de och deras efterkommande familjemedlemmar en stor negativ belastning för Sverige – och dessvärre nu även i Finland – mest därför att de migrerar under falsk flagg och indirekt stjäl resurser både från sitt eget land och från det land de kommer till. Det är skrämmande att tvingas se hur lättmanipulerad opinionen är.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Nationalekonomen Erik Dahmén brukade hävda att ”det som är självklart bara är klart för en själv”. För den som vet att nativiteten i Sverige steg kraftigt under åren 1940-45 är det inte på något sätt självklart att – som du skriver – god ekonomi och bra framtidsutsikter gynnar önskan att sätta barn till världen. Kanske det finns fler av dina utgångspunkter som är självklara bara för dig, t.ex. att de 8 miljoner syrier som flytt hemifrån i sitt eget land och de 4 miljoner som flytt till andra länder – främst Libanon och Turkiet – stjäl resurser från sitt eget land?

    Gilla

 30. Garpe Diem skriver:

  Jag märker att du inte kan ge något konkret exempel på ett land där god ekonomi och ljusa framtidsutsikter fått uppleva en babyboom.

  Gilla

 31. Sixten Johansson skriver:

  Lennart Göranson, alla som intresserar sig för människors tänkande och handlande vet att ”det självklara” gång på gång måste testas, ifrågasättas, ofta kan motbevisas. Jag har inte särskilt många ”självklara utgångspunkter” om något. På ett litet utrymme tvingas man bara uttrycka sig schablonmässigt och översiktligt.

  Det är naivt att tro att något knippe statistik förklarar särskilt mycket om någonting, det är bara en grabbnäve ur den oerhört komplicerade verkligheten. Att många barn sätts till världen under ett krig behöver man ingen statistik för att förstå och varje vuxen förstår nog att ännu fler sätts till världen efter att kriget är slut, eller hur? I alla tider och i alla länder har man upplevt babyboomer, men orsakerna har skiftat oerhört.

  Och oavsett vad statistik och analyser från ett eller annat land under en ellar annan tid tycks visa måste man ju försöka greppa verkligheten sådan den är just här just nu. Carpe Diem och Lennart, använd era egna ögon, er livserfarenhet och er egen hjärna mer! Det existerar ingen samhälls- eller humanvetenskap som är fristående och objektiv. I allt ingår mänskliga bedömningar, vägningar och intressen som omärkligt vrider perspektiven, resultaten och tolkningarna mot de riktningar som önskas, oftast mot det som tjänar egna intressen eller maktens intressen – och allra tydligast när dessa sammanfaller!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.