Lista ut logiken

Thomasgur1

Thomas Gür

Om en kvinna med bakgrund i Mellanöstern i Sverige angriper de strukturer som upprätthålls av män från det svenska majoritetssamhället som förtryckande, patriarkala, diskriminerande, exkluderande etc… anses hon tala dagens sanning.

Om en kvinna med bakgrund i Mellanöstern i Sverige angriper de strukturer i de svenska förorterna som upprätthålls av män från hennes egen minoritetsgrupp som förtryckande, patriarkala, diskriminerande, exkluderande etc… anklagas hon för att gå rasismens, kolonialismens och islamofobins ärenden.

Lista ut logiken i det, den som kan…