Islamiska Statens barbari propageras från oväntat håll

mohamed omar

Mohamed Omar

Med förfäran har vi sett hur fanatiska salafiter krossar forntida statyer i Irak och Syrien. Detta är själva sinnebilden av barbari: det råa, okunniga våldet som ödelägger kultur och bildning. Vi vet att det förekommer att salafitiska imamer uppmanar till förstörelse av pyramiderna, sfinxen och andra ovärderliga monument. Vem hade kunnat tro att vi skulle få läsa en liknande uppmaning i en svensk tidning, en som därtill utger sig för att vara progressiv.

I vänstertidningen ETC den 28 juni (http://stockholm.etc.se/kronika/jag-hoppas-att-alla-statyer-krossas) kan man läsa krönikören Emma Dominguez under rubriken ”Jag hoppas att alla statyer krossas” plädera för att Islamiska Statens barbari tillämpas i Europa. Nyligen halshögg jihadister sin första människa i Frankrike, när halshugger man sin första staty?

Emma Dominguez är vad jag förstår inte någon salafitisk bildstormare. Hon berättar om en semester i Barcelona där hon fick se en staty av Columbus. Synen gjorde att hon fick ”ont i magen”. Hon blir till och med illamående och är nära att kräkas.

”När jag gick i skolan i Chile fick vi lära oss att Columbus och spanjorerna frälsade [sic] oss med kristendomen. I Spanien och Europa hyllas han som en hjälte. Han upptäckte ju Amerika och han gjorde Spanien rikt. I Sverige är inte historielektionerna bättre. Vi får svälja Europas version utan någon som helst analys.”

Men detta är inte sant. Dominguez kan inte ha varit en särskilt flitig historielev. Jag har tagit en titt i svenska skolböcker – i samtliga problematiserar man den europeiska erövringen av Amerika och kolonialismen generellt. De negativa aspekterna diskuteras kritiskt. Därefter påstår Dominguez att Columbus inte upptäckte Amerika:

”Först och främst så upptäckte inte Columbus Sydamerika. Ingen ’upptäckte’ kontinenten för den fanns faktiskt redan. När folk säger så låter det som att vi bara fick lov att existera när Europa fick reda på att vi fanns.”

Fel igen. Columbus upptäckte visst Amerika. Han kände inte till kontinenten tidigare. Om Dominguez kan bevisa att Columbus visste att Amerika fanns och bara låtsades upptäcka det bör hon lägga fram sina bevis. Att invånarna i Amerika kände till kontinenten är oomtvistat. Man påstår inte heller att de upptäckte den. Hur mycket de visste om sin kontinents utsträckning och placering i världen är dock osäkert. Det är också sant att Europa genom Columbus upptäckte Amerika.

”Ingen ’upptäckte’ kontinenten för den fanns faktiskt redan”, skriver Dominguez. Hon behöver lära sig skillnaden mellan att uppfinna, det vill säga skapa något som inte fanns tidigare, och att upptäcka, det vill säga att för första gången lära känna något som redan finns.

”Det som många historieböcker inte heller tar upp”, fortsätter Dominguez, ”är hur de mördade och slaktade hela civilisationer som var mycket mer avancerade än européernas.”

Dominguez kan inte ha läst många historieböcker. Kan hon visa upp en enda svensk historiebok som inte tar upp hur spanjorerna förstörde Amerikas indiankulturer? Hon påstår vidare att indianernas civilisationer var mer avancerade än européernas. Hur mäter hon det? Om hon syftar på moralens område så fanns krig, slaveri och tortyr i Amerika före Columbus. Om hon syftar på teknikens och vetenskapens område så råder ingen tvekan om Europas överlägsenhet.

”I dag pratas det mycket om religiösa terrordåd som utförs i islams namn”, konstaterar Dominguez. ”Men i Europa finns det statyer som hyllar spanjorerna som kallblodigt avrättade ursprungsbefolkningen i Sydamerika om de inte ville konvertera till kristendomen. Hyckleri.”

Det är inte hyckleri. Hyckleri betyder att man utger sig för att vara någon man inte är. Eller att man säger en sak och gör något annat. Eller att man klandrar någon för att göra något som man själv gör. Men det moderna Europa hyllar inte lidandet som drabbade de amerikanska indianerna. Statyn som upprör Dominguez är gammal. Vi är tvärtom mycket självkritiska. Självkritiken är faktiskt ett utmärkande drag för den moderna, västerländska civilisationen, och ett som skiljer oss från den islamiska civilisationen som ännu inte har gjort upp med folkmord, slaveri och imperialism.

Det är heller inte hyckleri när vi européer klandrar jihadister för deras terror. Vi varken tänker eller beter oss som jihadisterna. Vi erövrar och dödar inte i kristendomens namn. Alla europeiska stater är sekulära demokratier och har ingen som helst likhet med islamiska stater, allra minst Islamiska Staten i Irak och Syrien, som är den vidrigaste teokratiska despoti världen har skådat.

Det är tyvärr Dominguez eget tänkande som påminner om de salafitiska jihadisternas. Det är hon som liksom salafiterna vill krossa statyer. En mogen människa och en mogen civilisation kan leva även med de mörka och obehagliga delarna av sitt förflutna. Det är genom att erkänna fel och göra om och göra rätt som både människor och civilisationer utvecklas.

Hon avslutar med att återigen påstå att kolonialismen inte ifrågasätts i våra historieböcker, vilket får mig att misstänka att hon skolkade från för många historielektioner. Förstör inte historiska monument är min uppmaning. Studera dem! Det är progressivt.