Att höja gruppers status

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nils Lundgren skrev nyligen en lysande krönika om att han tycker att zigenare ska kallas zigenare, inte romer (https://detgodasamhallet.com/2015/06/16/leve-zigenarna/). Han menade att det är bättre att förädla en grupps beteckning än att föreställa sig att det går att höja gruppens status genom att ge den ett nytt namn. Han gav exemplen ”arbetare” – en beteckning som adlats till den grad att andra grupper sedermera har velat anamma den, till exempel ”kulturarbetare” – samt ”städerska” som döpts om till ”lokalvårdare” utan någon märkbar statushöjning.

Jag känner igen det där. Jag startade och drev ett företag som heter AktieTorget. Så inträffade en så kallad skandal. Min styrelse blev byxis och tyckte att vi skulle byta namn på företaget. Det ansåg jag var ett fånigt flyktförsök och sa nej. Det är bara hårt arbete som gäller i sådana lägen. Det finns inga quick fixes. Nils Lundgren har nog rätt i att det är samma med zigenarna. De har inte vunnit på att man nu ska kalla dem för romer.

Sedan slog det mig att strategivalet – förädling av existerande namn eller  namnändring – nog beror på vem som ansvarar för strategin. Om det är gruppen själv, till exempel Sveriges arbetare, så väljs förädlingsstrategin. Om det är någon utomstående godhetsfantast blir det nog namnbyte.

Jag kan tänka mig hur det senare går till. Det kommer en skäggig socialantropolog i kortbyxor och sandaler till någon ursprungsbefolkning med dålig status. ”Vi har kallat dem hottentotter”, tänker socialantropologen, ”det är ju fel och nedsättande, vi måste ge dem ett nytt namn. Undrar just vad de kallar sig själva.”

Socialantropologen kan förstås inte hottentotternas språk utan använder en tolk som talar lika torftig engelska som socialantropologen själv så det är upplagt för oklarheter. Vad ska hottentotten svara på frågan ”Vad kallar du dig?” Man? Kvinna? Människa? Fredrik? Man vet inte. Socialantropologen får bara ett ord.

Sålunda heter eskimåer numera inuiter, vilket ska betyda människa på inuktitut. Enligt den logiken skulle vi kunna uppgradera tysken och kalla honom för mensch. Rom betyder man på romani chib. (Annika Borg säger att en romsk väninna till henne ogillar benämningen eftersom den döljer kvinnorna.) Vi kan döpa om fransmän till homme för att de ska slippa känna sig förtryckta.

Nils Lundgren påpekar att när romerna själva skulle hantera sin sak var det aldrig fråga om något namnbyte, utan de kallade sig fortsatt för zigenare.

En del grupper som med egna krafter vill lyfta sig ur en trist historia gör något ännu kaxigare än svenska arbetare: de väljer ett gammalt skällsord och förädlar sig från den grunden. När USAs svarta själva skulle sluta vara Negroes valde de inte den mesiga beteckningen Coloreds utan klippte till med Blacks fastän de flesta ju är mycket ljusare än svart. De överdrev åt det andra hållet.

Nästan ännu djärvare var det när homosexuella började använda och ingjuta stolthet i det gamla glåpordet bög.