Invandring är mycket lönsamt men väldigt kostsamt

Nils Lundgren

Nils Lundgren

Hört på fikarummet

PK: Du, jag måste ställa frågan varför vi har all denna hätska kritik mot invandringen till Sverige. Den är ju inte bara etiskt motbjudande utan också intellektuellt obegriplig. Det är ju bevisat att invandring är oerhört lönsamt för ett land. Det leder till högre tillväxt och högre levnadsstandard.

STM: Men varför säger då våra ledande politiker med darr på stämman att vi skall ha en ”generös” invandringspolitik och ”öppna våra hjärtan”. Så säger man väl bara när man vill att folk ska ställa upp på något som kostar? När man talar för att vi ska ge pengar till Stadsmissionen eller Röda korset, typ? De som talar för att folk ska köpa aktier eller fondandelar för att bli rika, vädjar ju inte till vår generositet och ber oss inte öppna våra hjärtan. De vädjar ju till vår privata vinningslystnad.

PK: Jag tror att det beror på att politiker vill förknippas med generositet och öppna hjärtan, inte med egoism och personlig vinningslystnad.

STM: Men politiker försöker ju hela tiden vinna röster i valkampanjer genom att lova olika grupper höjda bidrag, lägre skatter osv. Då vädjar de ju till personlig vinningslystnad.

PK: Jo, i och för sig. Men det är liksom annorlunda med invandringsfrågan.

STM: Men varför går då regeringen nu fram så hårt och säger att de kommuner som inte tar emot tillräckligt många flyktingar måste betala på annat sätt. Då bygger ju hela det politiska angreppet på föreställningen att det inte är lönsamt utan tvärtom väldigt dyrt att ta emot flyktingar.

PK: Eh, jo på sätt och vis, men … jo, jag vet. Hela landet vinner på lång sikt, men på kort sikt är det en hel del kostnader och de får då bäras av de kommuner som först tar emot flyktingarna. Då blir det de som får stå för fiolerna på kort sikt medan alla kommuner och hela landet vinner på lång sikt.

STM: OK, så kanske det hänger ihop. Men om ett land vinner enormt mycket i välstånd och kultur på lång sikt borde vi väl låta fattiga EU-länder som Bulgarien, Rumänien, och Grekland ta emot denna invandring, så att de kommer ur sin fattigdom. Det måste väl vara helt fel att rika länder som Sverige och Tyskland skall få kapa åt sig denna tillgång. Då bör vi låta dessa fattiga länder låna lite pengar av oss för att finansiera de kortsiktiga investeringskostnaderna och sedan betala tillbaka när de skördar vinsterna av invandringen.

PK: Nej hör du, nu tycker jag att du …

SM: Ha, där sa du igen att ”Nu tycker jag att du …” Då har jag vunnit debatten! Vill du ha mer kaffe?

På förekommen anledning:

  1. PK står inte för ”Politiskt korrekt” utan för Per Karleklev, byråsekreterare på Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner.
  2. STM står inte för ”Självständigt tänkande medborgare” utan för Solveig Törnlund-Mattson, visstidsanställd företagssjuksköterska på Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner.