Den nionde april och Vänsterpartiet

Thomasgur1

Thomas Gür

I dag är det den nionde april – det är 75 årsdagen av Hitler-Tysklands ockupation av Danmark och av Norge.

Jonas Sjöstedts Vänsterparti förklarade på den tiden att det var de ”engelsk-franska imperialisterna” som bar ansvaret för Hitlers agerande, för den nazistiska ockupationen av våra grannländer.

Det tyska anfallet var en konsekvens av brittiska provokationer. Den kommunistiska Arbetartidningen i Göteborg beskrev aktionen som ”det engelsk-franska angreppet på Norge”. Det norska motståndet måste upphöra: ”Norskt blod skall inte flyta för imperialistiska intressen”. Krigshotet mot Sverige sas inte komma från Nazityskland utan från västmakterna och för att undvika krig måste Sverige anpassa sig till de tyska kraven.

Allt detta kan man läsa om i Yvonne Hirdmans, Sverges (sic) Kommunistiska Parti 1939-1945, Allmänna förlaget 1974.

http://www.marxistarkiv.se/varldskrig/hirdman-skp39-45-1.pdf

Hirdman sammanfattar:

”Ledarna i Ny Dag den 9 och 10 april samt Knut Olssons brev den 9 april ger tillsammans partiledningens ställningstagande. Det var den konsekventa hållningen partiet måste inta i enlighet med kominternlinjen. Västmakterna har den största skulden, Tyskland en mindre och ur moralisk synvinkel nästan ingen, eftersom tyskarna följde krigets regler. För Sveriges del rådde man till anpassning och för partiets del till en defaitistisk fredspropaganda.”

Om detta, och att det i Sveriges riksdag finns ett parti som har lyckats med att hylla Stalin och Hitler samtidigt, kommer vi inte att läsa något om i vare sig Aftonbladets eller Dagens Nyheters kultursidor.