Tänk er en rättssal där en person är åtalad för grova brott. Tänk er att åklagaren i målet i stort sett får hela tidsutrymmet i rätten för att lägga fram sin sak. Tänk er att få, eller ingen, får lägga fram fakta som talar för den anklagades sak.

Vänstern har vanligtvis ett underifrånperspektiv och borgligheten ett ovanifrånperspektiv när de närmar sig olika frågeställningar. Skolan är ett sådant exempel. Vänstern är emot friskolor då de anser att vissa föräldrar inte har intresse/kunskap/ekonomi nog att välja skola varför deras barn hamnar i de sämsta skolorna (vänsterelitens egna barn går dock ofta i friskolor) medan de borgliga tycker det är självklart att föräldrar skall få välja den bästa skolan för sina barn. Båda perspektiven har merit, vad som är objektivt bäst blir i slutändan en politisk fråga.

fverberg

Ulf Öfverberg

Det förs en debatt i dessa spalter såväl som på Dagens Industris ledarsida och andra arenor om det kloka eller okloka i att sluta ignorera Sverigedemokraterna och istället söka eventuella överenskommelser med dem. Jag tror en sådan politik missar vilka SD egentligen är.

Sverigedemokrateras, Danska Folkepartiets och de andra ”nya” europeiska partiernas framgångar beror inte på att deras sympatisörer blivit mer högervridna eller nationalistiska.

Vilken typ av beslut står rikspolitikerna inför? Tillåt mig föreslå två, för att illustrera vad det är frågan om för att öppna arbetsmarknaden för alla!

Vid ett besök i Berlin för några år sedan fick jag i närheten av minnesmärket över Europas mördade judar syn på en skylt som visade mot ett annat minnesmärke över nationalsocialismens offer, nämligen ”Sinti und Roma”.

DSC_0236

Kristina Jonäng

Min pappa böjer sig långsamt ner över sin äldre brors grav. Det är alltid svårt att hålla tal när en nära anhörig går bort.

fverberg

Ulf Öfverberg

Ship to Gaza aktivister, som Dror Feiler och Stefan Granér, lägger hela ansvaret på Israel för den rådande situationen och påstår att deras syfte är att bryta blockaden av Gaza. Vad som händer efter det, har de dock inget svar på.

Hanna Gadban

Hanna Gadban

Varför blir man förvånad när unga med invandrarbakgrund inte finner sig till rätta i Sverige? När hederskulturen överförs och matas in innanför förortsbetongen?

Thomasgur1

Thomas Gür

När det avslöjas att politiker inte lever som de lär, dyker det alltid upp försvarare som framhåller att politikern i fråga inte överträtt lagen, inte gjort något brottsligt osv.

Thomasgur1

Thomas Gür

I måndags (22/6) framförde tre representanter för Liberala Ungdomsförbundet, LUF, Linda Nordlund, Josefine Temrell och Anton Wemander Grahm, i en intressant och signifikativ debattartikel på SVT Opinion, kravet på en helt individualiserad föräldraförsäkring, eftersom Folkpartiet som ”ett progressivt feministiskt parti behöver högre ambitioner”.

Thomasgur1

Thomas Gür

I tisdagens riksdagsomröstning om vårändringsbudgeten förstod jag inte vad de Allians-ledamöter som fanns i kammaren och avstod från att rösta när Alliansens motion om vårändringsbudgeten kom upp till omröstning, ens gjorde där.

Jag tror att flesta av oss är naiva, det gör ju livet lite enklare och lättare att leva.

Sverige är ett av världens rikaste länder. Jämför man ländernas bruttonationalprodukt per capita var Sverige omkring 1970 fyra i världen efter Monaco, USA och Nordamerika (statistik från Världsbanken).

I diskussion med vänster- och högermänniskor skaffar man sig med lätthet ”vänner”, eftersom det går att hitta poänger i alla politiska system.

Islamiska Staten är mycket farligare än vad man får höra via media hur våra politiker än svänger sig. ISIS präglas av välplanerade brott mot mänskligheten.

Med anledning av debatt artikel i DN 1 juni 2015 av ett närmast oräkneligt antal generalsekreterare och motsvarande chefer för diverse NGOs, vill jag anföra några synpunkter i kraft av min kompetens och mångåriga erfarenhet av allt som rör eventuella klimatförändringar.

DSC_0236

Kristina Jonäng

Det finns en stor motsägelse i allt som jag möter i svensk politik och som säkert allmänheten också märker i sin vardag.

När förföljelsen och utrensningen av kristna i Mellanöstern diskuterades i riksdagen i veckan handlade mycket om utrikesministerns ambition att lyssna.

Utifrån ett aktuellt fall, där en chef för ett stort företag nyligen blev dömd till böter utomlands, resonerar gästskribenten Ulf Ulfvarson om de generella rättsprinciperna.

Thomasgur1

Thomas Gür

Beträffande det omfattande tiggeri som nu återfinns mer eller mindre i alla våra städer och tätorter, möter jag ofta argumentet att motståndet mot, oviljan angående och kravet på förbud skulle vara en fråga om åsynen av fattigdom, misär och tiggare. Att det alltså skulle handla om att inte vilja se och konfronteras med en företeelse, som likväl existerar och skulle fortsätta att existera – om inte här, så någon annanstans.

8-26-13_11971Thomasgur1

Patrik Engellau, Thomas Gür

Demoskop har på uppdrag av Den Nya Välfärden sammanställt en serie opinionsundersökningar för åren 2010 till och med 2015 om den svenska befolkningens uppfattning om invandringen. Enligt denna serie har den svenska befolkningens uppfattning om invandringen blivit allt mer negativ.

Jag har några frågor att ställa. Därför så måste jag först berätta om min barndoms ö Stora Essingen i början av 1960–talet, som då liksom var en del av stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

fverberg

Ulf Öfverberg

Av debatten kring migrationen att döma synes vi stå endast inför två alternativ. Å ena sidan en fri invandring och å andra sidan en rigid invandring som ibland till och med skulle innebära ett totalstopp för fler nya svenskar. Men kanske kan vi begära lite mer av debatten?

Thomasgur1

Thomas Gür

På sociala medier ser jag frågan ställas om Stockholms stads ”inkluderande insatser” för hemvändande ”från strider utomlands” kan tänkas omfatta dem som till exempel bistått kurdiska peshmergas i Irak i motståndet mot IS eller de bidragit med humanitära insatser för flyktingar i eller från Syrien och Irak.

DSC_0236

Kristina Jonäng

Nu diskuterar vi invandring som om välståndet var en given storhet. Välståndet förutsätter befolkningsomflyttningar och öppenhet.

Thomasgur1

Thomas Gür

När Decemberöverenskommelsens försvarare vill bemöta anklagelsen att överenskommelsen lamslagit oppositionen, brukar de framhålla att riksdagen fått igenom Tillkännagivanden mot regeringen.

Thomasgur1

Thomas Gür

I onsdags (20/5) besvarade i Expressen Jonas Gardell, Karl Ove Knausgårds artikel i DN (20) där denne beskrev Sverige som ”cyklopernas land” (där man bara kan se en sak i taget).