BITTE ASSARMO: Årets pris för kulturförnekelse går till Mariehemsskolan i Umeå

När Mariehemsskolan i Umeå rustar för luciatåg ska julinslaget bort. Varför? För att muslimska föräldrar inte accepterar de svenska traditionerna.

Nej, det här är inte fejk news, som det så ofta påstås så fort någon rapporterar att julinslagen i julen ska tas bort på grund av muslimskt påverkansarbete. Det här är helt och hållet sant, i alla fall om man får tro körledaren själv. Så här säger han i inslaget:

”Vi har ju flera muslimska barn här nu… öööh… på plats i kören som också är tillåtna att va med i kören för det har ju varit så att både på skolavslutningar och i luciakören… så har dom inte fått… eeh… ööh… fått vara en del av… av… eh… uppträdanden. Dom har fått vara med och repa kanske en del gånger men sen när det väl ska… uppträdas så får dom inte men nu är dom, har dom okej att va med.”

Jörgen Persson är eld och lågor inför detta nya julfria luciafirande. Det är liksom inte en dag för tidigt att ta bort julen ur luciafirandet, tycker han:

”Just den här lucia att det är så mycket fokus på lucia som det alltid har varit. Och det har varit så otroligt traditionellt kristet… eeh… och vi har exkluderat så många barn… genom åren men nu… så här står vi nu med… med en… med en diversifierad barnkör. Det… det gläder oss.”

Det tror jag säkert. Ett så här kraftfullt ställningstagande mot svensk kultur och svenska traditioner lär ju ge flera guldstjärnor i PK-boken.

Men varken Jörgen Persson eller SVT:s reporter låtsas om (eller inser) vad det stora problemet är, nämligen den bristande toleransen hos de muslimska föräldrar som inte kan anpassa sig till den svenska kulturen.

Det är alltså inte, som Jörgen Persson antyder, det traditionella luciafirandet som är exkluderande. Det är de muslimska föräldrarna som väljer att exkludera sina egna barn från luciafirandet eftersom de har en snäv syn på omvärlden och på kulturen i landet de flyttat till.

Hur kan så intoleranta människor tillåtas sätta ribban för hur svenska traditioner ska uttryckas? Det är den frågan som borde problematiseras.

Så sker naturligtvis inte. Istället får vi veta att det här är ett alldeles särskilt värdegrundsrart luciatåg och att mottot är ”hopp”.

Hopp för vem? För de muslimer som kräver att allt som knyter an till den kristna kultur som format Sverige ska tonas ner för att till sist självdö? För de självhatande kulturförnekare som tillbringar det mesta av sin vakna tid med att övertala sig själva och andra om att svenska traditioner inte är värda att bevara och att vi därför ödmjukt ska anpassa oss till andra, mindre toleranta, kulturer.

Jo, de känner säkert hopp. För samhället i stort, där de intoleranta tillåts vinna mark över toleransen, blir dock Mariehemsskolans luciafirande en dyster uppvisning i hopplöshet.

Mariehemsskolans luciatåg är inte bara julfritt utan dessutom könsneutralt. Hur detta ska tas emot av de muslimska föräldrarna, vars religion hävdar mannens överlägsenhet och nogsamt delar in de båda könen i specifika roller, återstår att se. Om det hela inte faller i god jord blir det kanske ytterligare förändringar nästa år. Varför inte satsa på att låta flickorna hålla sig i bakgrunden, sedesamt täckta, för att ge firandet en mer islamisk framtoning?

Bild: Traditionellt luciafirande (wikimedia commons)

Bitte Assarmo