PATRIK ENGELLAU: Vad är det för fel med Ungern?

Som du rimligtvis noterat aktar jag inte för rov att uttala mig om saker för vilka jag saknar såväl den erforderliga utbildningen som den nödvändiga erfarenheten. Ändå prickar jag enligt egen uppfattning ofta rätt vilket beror på att jag har en metod. Metoden är att utgå från att allt är ungefär så enkelt och alldagligt som det ser ut på ytan och att människor oftast drivs av småaktiga men för det mesta tyglade egenintressen.

Det är god ton att reta sig på och förtala Ungern och landets premiärminister Viktor Orbán. När jag i undersökningssyfte frågar en slumpvis utvald person i mina egna kretsar vad han tycker om Orbán säger han att premiärministerns tal om att Ungern är en ”illiberal demokrati” antagligen betyder att landet är fascistiskt och att Orbán och hans närmaste gäng sannolikt är korrupta. Det är normalt svårt att få belägg eller upplysande detaljer från uppgiftslämnarna.

EU tycker så illa om Ungern att landet riskerar att förlora sina EU-bidrag (vilka troligen är ett starkt skäl för landet att stanna kvar i en gemenskap där ömsesidig avoghet råder). EU motiverar sin motvilja med att Ungern vägrar att ta emot muslimska flyktingar. Ungern förklarar att landet fick nog av muslimer under ett antal krig på 1600-talet.

Totalt okunnig är jag inte ty jag har försökt att ta reda på vad ”illiberal demokrati” kan betyda. Orbán är inte glasklar på den punkten. Att Ungern ska vara en demokrati säger han tydligt och det är inte att förundra sig över med tanke på att hans parti Fidesz vid parlamentsvalen i våras fick 53 procent av rösterna. Folket gillar Orbán och därför gillar Orbán demokratin. Det är inte så svårt att förstå.

Det är svårare att förstå begreppet ”illiberal”, inte bara för mig utan även för Orbán själv. Åtminstone verkar det så av hans skriverier och föredrag. Jag tror att han menar att han har svårt att ställa sig bakom alla de mänskliga rättigheter, exempelvis muslimers lika rätt att söka asyl i Ungern, som EU så beslutsamt värnar om. Orbán tycks anse att ungrarna åtnjuter en annan mänsklig rättighet, nämligen rätten att själva bestämma vilka som ska få bo i deras land.

Detta är knivigt. Statsvetare brukar förklara att demokrati inte bara är folkets rätt att rösta fram sina ledare utan även ett antal fri- och rättigheter. Det är fri- och rättigheterna som gör demokratin liberal. Det kniviga är att dessa fri- och rättigheter är av helt olika typ, dels de franska från revolutionsåret 1789, dels FN:s från 1948 (i deklarationen om de mänskliga rättigheterna). Den himmelsvida skillnaden mellan dessa är att de förra är något som en enskild individ kan åtnjuta utan att andra individer behöver besväras. Dit hör, enligt andra paragrafen i det franska ursprungsdokumentet, frihet, egendom, säkerhet och motstånd mot förtryck. De rättigheter som kom från FN hundrafemtio år senare handlar om rättigheter som en individ får på andra individers bekostnad, till exempel betald semesterledighet enligt paragraf 24. (På bilden syns Eleanor Roosevelt visa upp rättighetsförklaringen.)

Jag kanske tillerkänner Orbán för mycket statsvetenskaplig eftertanke men det vore inte ologiskt om han med ”illiberal” menar att han inte accepterar FN-rättigheterna, till exempel asyl för muslimer som ungrarna ska betala för, utan bara de ursprungliga fri- och rättigheterna från franska revolutionen – och från USA:s självständighetsförklaring som var ett tidigare försök att skissa på en rättighetskatalog – enligt vilka ungrarna inte är skyldiga muslimer någonting. Även den som ogillar Ungern måste, vad jag kan begripa, respektera om ett uppstudsigt folk protesterar mot att tvingas betala för saker enligt ett regelsystem som det inte varit med om att författa (men dock accepterat genom att ansluta sig till FN).

För övrigt tror jag inte att det, egentligen, är för muslimernas skull som EU klandrar ungrarna med sådant eftertryck. Jag tror inte att brysselbyråkraterna tycker så särskilt mycket om muslimer (men där kan jag förstås ha fel). Däremot tror jag att brysselbyråkraterna tar mycket illa upp om ett enskilt land, en enskild premiärminister, sätter sig upp mot Europeiska Unionens högsta nivå. Det är insubordination, en sorts majestätsbrott, närapå det värsta en underlydande kan ta sig för i en byråkratisk organisation. Se hur svenska politiker bugar när de får komma till Bryssel!

PS Den som förstår att fri- och rättigheterna kommer i två väsensskilda och motsägelsefulla varianter och att liberaler helhjärtat försvurit sig åt båda kan begripa folkpartiledaren Gunnar Heléns berömda uttalande om att det är kluvet att vara folkpartist. Om egendomen enligt den första varianten ska vara skyddad från statliga ingrepp så går det inte att, enligt den andra varianten, mot det ungerska folkets vilja beskatta det för att betala uppehället för muslimska asylsökande. Det finns ingen övergripande regel som avgör om en liberal inför ett aktuellt spörsmål ska tänka som en 1789:a eller en 1948:a.

Patrik Engellau