MOHAMED OMAR: Utländska flaggor har ingen plats på ett svenskt studentfirande

Ett fenomen som blivit allt vanligare i Det Nya Sverige: studenter som viftar med utländska flaggor. Jag tror att jag förstår varför.

Eleverna med utländsk bakgrund ser att det viftas med svenska flaggor. De vill då ”svara” genom att vifta med ”sin” flagga. De ser alltså inte den svenska flaggan som sin.

Saken är den att flaggorna på studenten inte är till för att fira sin nationstillhörighet. Det här verkar eleverna med utländsk bakgrund ha missförstått.

De svenska flaggorna är med eftersom man idag är en svensk student. Man har gått i en svensk skola i Sverige och erhållit svenska betyg.

Även eleverna med föräldrar som kommer från Irak har alltså gått i en svensk skola och erhållit svenska betyg och firar nu att han eller hon är en svensk student.

Därför används svenska flaggor.

De utländska flaggorna har ingen rimlig plats i detta sammanhang. De tycks som sagt bara finnas där för att visa upp vilken nationstillhörighet vissa elever anser sig ha. Underförstått som trotsigt ”svar” till dem man anser vara av svensk nation.

Man bör förklara för eleverna med utländsk bakgrund att studentdagen inte är till för att fira sitt etniska ursprung eller sin nationstillhörighet. Det är en dag att fira att man är svensk student.

Det finns andra dagar då ungdomar med irakisk, somalisk eller syrisk bakgrund kan visa hur mycket de älskar sina hemländer som de och/eller föräldrarna har lämnat.

BILD: Studentfirande i Uddevalla 1959.

Mohamed Omar