MOHAMED OMAR: Upploppen visar att mångkultur inte fungerar

Innan politikerna bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt borde de ha lärt sig några grundläggande saker om de kulturer som skulle bli en del av detta Nya Sverige.

Om man hade gjort en ytlig bakgrundscheck på muslimska länder hade man upptäckt att folken där anser att en bok med titeln Koranen är helig.

De tar denna helighet på största allvar. Det är inte alls så som folk i den moderna västvärlden, inte ens de kristna, ser på Bibeln. Det är mycket, mycket allvarligare.

Hade man gjort en sådan bakgrundscheck hade man insett det mångkulturella projektet skulle bli svårt att genomföra utan konflikter.

Man hade kunnat se i att många muslimska länder förbjuder man hädelse mot Koranen. Man hade också kunnat se att dessa hädelselagar har stort folkligt stöd. Det är inget som regeringarna har hittat på. Tvärtom är regeringarna i muslimska länder ofta mindre religiösa än folket.

Det totalt liberala samhället är en illusion. Det har aldrig existerat. Det finns inga samhällen som tolererar allt. Det finns inga samhällen med total yttrandefrihet. I alla samhällen finns det gränser som man inte får överträda.

Dessa gränser visar ett samhällets identitet. Vad det står för för värderingar.

I det moderna Sverige tolererar vi till exempel inte homofobi. Om någon aktivist skulle få för sig att bränna hbtq-flaggan på ett torg i Stockholm skulle han eller han mötas av kraftiga protester. Förmodligen skulle det bli stökigt.

Aktivisten skulle löpa risk att bli attackerad. Han kanske skulle gripas och så småningom dömas för hets, det vill säga ”hädelse”, mot hbtq-personer.

Vi kan se att moderna västländer och muslimska länder står för väldigt olika värderingar. Det som är heligt här, hbtq-personers rättigheter, anses vara smuts, synd och vederstyggligheter i muslimska länder. Samtidigt begriper de flesta moderna västerlänningar inte muslimernas vördnad för Koranen.

Liknelsen haltar dock något. För det finns ingenting vi i Sverige, eller i väst i övrigt, håller heligt på samma allvarliga sätt som muslimer håller sin Koran för helig.

Muslimernas djupa vördnad för Koranen saknar motsvarighet.

Det är alltså svårt för dessa grupper att leva tillsammans.

Om politikerna som ansåg att vi skulle ha mångkultur hade studerat dessa saker, även på ytlig nivå, hade de inte blivit förvånade över koranupploppen i våra mångkulturella förorter.

Dessa fenomen kommer inte att minska, utan att öka. Den muslimska delen av befolkningen i Sverige ökar för varje dag som går.

Det kan tyckas märkligt, och paradoxalt, är att samma personer som lovsjunger mångkultur också är anhängare av hbtq-personers rättigheter. De två sakerna går ju inte ihop.

Men det är inte märkligt om man betänker att folks åsikter ofta inte är grundade på rationella kalkyler utan på opportunism och karriärism, en önskan att bli omtyckt och ansedd som god, en längtan efter popularitet, att passa in och så vidare.

Fakta som inte passar ens intressen väljer man att ignorera.

Ni behöver därför inte upplysa mig om att politikernas problem inte är brist på kunskap. Jag förstår det.

Du kan stödja mig genom att swisha till 0760078008 (Andersson)

Mohamed Omar