ANDERS LEION: Att ha och göra det som krävs 

Fram till det andra världskriget hade Winston Churchill gjort det mesta fel. Men när han visat sig ha haft rätt om Hitlers och nazismens avsikter visade han sig också ha vad som krävdes av honom. 

Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, hade en än brokigare bakgrund när han av historien ställdes inför samma krav: Att få landet att överleva ett dödligt hot. Han har hittills väl levt upp till kravet. 

Churchills främsta tillgång var hans talekonst. Det är också Zelenskys. I sitt tal till den amerikanske kongressen under onsdagen visade han det mycket övertygande. (De flesta tidningar som återger hans tal censurerar den ingående videon för dess blodiga bilder. Det förstår jag inte. Det är verklighet, inte underhållning som annars tillåts visa våld och blod). 

Alla känner till läget. Det understryker allvaret i landets – och hans egen situation. Hans beslut att stanna och slåss ger hans ord trovärdighet. Han talar mycket direkt till amerikanarnas egen erfarenhet. Han citerar ”Jag har en dröm”. Han erinrar om amerikanarnas egen historia, om Pearl Harbor och 11/9. Och han ställer krav på demokratiernas ledare, främst Biden, att de lika väl som – underförstått – han själv, skall försvara inte bara sitt eget land utan alla av Rysslands hot berörda länder. 

En journalist med både amerikansk och fransk bakgrund berättar hur hennes telefon och dator omedelbart efter talet översvämmades av kommentarer från USA.  

Amerikanska politiker, främst, men också andra, också våra, ställdes av Zelensky inför krav som de kommer att ha svårt att smita från. 

Kanske lyckas inte Zelensky. Kanske kommer hans land att tvingas till underkastelse och han själv att dödas.  

Han har ändå gjort vad han kunnat. De som överlever på säkert avstånd från krigshändelserna kommer att få frågan vad de gjort. Hoppas de kommer att ha ett svar. 

Anders Leion