BIRGITTA SPARF: Recept på mångkulturell soppa

Från Dalarnas Tidningar 220308:

”Nära hälften av Borlänges gymnasieelever valde det här läsåret bort Borlänges kommuns skolor. Skolornas rykte är en anledning.

Borlänge kommuns främsta konkurrent när det gäller Borlänges gymnasieelever är friskolorna i Falun. Andra konkurrenter är friskolor i Borlänge och kommunala skolor i Falun.

– Vi måste nå ut, säger Lena Hjort, (S), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.”

Gymnasiechef Tommy Berglund fortsätter:

”– Vi måste visa kvaliteten i undervisningen och hur vi tar tag i trygghet och studiero.”

Naturligtvis, politikerna måste nå ut. Med vad, kan man fråga sig. Jo, med information om hur fantastiska Borlänges gymnasieskolor trots allt är. De har en hög andel behöriga lärare.

Gymnasiechefen anger själva grundorsaken, trots att han försöker linda in sitt budskap så gott det går. De tar tag i trygghet och studiero.

När jag mellanlandade på gymnasiet på Hagaskolan i Borlänge på tidigt 70-tal hade vi inga som helst problem med trygghet och studiero. Det var en fin skola som jag enbart har ljusa minnen ifrån.

Dagens niondeklassare i Borlänge låter sig inte luras så lätt. De bor ju trots allt i Borlänge och har ögon och öron att se och höra med. De kan sin stad.

Dessutom har de syskon och vänner som kan berätta. De är läskunniga och har läst i tidningen om alla problem som Borlänges skolor lider av. Framför allt har de upplevt problemen själva på sina grundskolor, och nu har de fått nog.

Borlänge har aldrig varit någon särskilt trevlig stad. Skillnaderna mellan Borlänge och Falun har alltid varit påtagliga. Borlänge som utpräglad industristad, nu på industriell nedgång, och Falun som residensstad.

Nu har kommunpolitikerna förvandlat Borlänge till vad som i folkmun kallas ”Lilla Mogadishu”. Ni har alla läst, hört och sett om vad som sker i bostadsområdet Tjärna Ängar. Bland annat genom Uppdrag Granskning, så det behöver jag inte upprepa.

Tjärna Ängar och därmed hela Borlänge skulle lika gärna kunna kallas ”Lilla Tensta/Rinkeby”.

Från Dalarnas Tidningar igen:

”En av dem som inför nästa läsår söker sig bort från Borlänges gymnasieskolor är Isabelle Andersson, 16 år, på Gylle skola. Hon beskriver sitt gymnasieval som att hon snarare söker sig bort från något, än till något.”

Det går att på relativt kort tid totalförstöra en tidigare välfungerande landsortsstad för hågade kommunpolitiker. Något som alla boende i så gott som samtliga landsortsstäder i landets 290 kommuner bittert fått erfara.

Receptet på en mustig Mångkulturell Soppa á la Borlänge är enkelt och lätt att följa. Detta behöver du för att lyckas:

* Ett stort antal mycket svårintegrerade. Gärna nyanlända från Somalia eller Afghanistan .

* Fem delar stark tro på Alla människors lika värde.

* Låt kommunmedborgarnas motstånd koka bort genom rasistanklagelser.

* Tillsätt några oväntade industrinedläggningar.

* Smaka av med stort bidragsberoende för de nyanlända och växande kriminalitet.

Voilá! Soppan är färdig!

De unga flyr staden och kvar blir de bidragsberoende och kriminella. Smaklig måltid!

Birgitta Sparf