BIRGITTA SPARF: Förstår ni hur sjukt det här är?

Jag visste inte vem Evin Ahmad är, så jag fick Googla. Om jag ska tala med Jan Guillou så är hon ”tydligen nån sorts skådespelerska och författare”.

Genom hennes tweet fick vi svenska skattebetalare, infödda såväl som invandrade, ett kvitto på att vi tidigare har tagit emot helt fel människor. ”Alltid mer, aldrig nog!” är deras paroll.

Om Ahmad kan man i korthet berätta att hennes kurdiska föräldrar flyttade hit från Iran-Irakkriget på 1980-talet. Själv är hon född 1990 i Akalla.

Nu måste vi alla förstå vilken oerhörd skymf det är för hennes släktingar, och för henne själv som sekundärkränkt, att när de flyttade hit från Syrien så fick de inte, i likhet med ukrainarna, gratis SL-kort.

Tyvärr är hennes upprördhet över upplevd orättvisa, jämfört med dagens krigsflyktingar från Ukraina, baserad på en lång serie grava missuppfattningar.

Samtliga hennes släktingar fick inte bara gratis SL-kort. De fick även bostäder, SFI-undervisning samt en mycket generös försörjning från dag ett. För många med syriska pass kommer den garanterade och helt arbetsbefriade inkomsten att bli livslång.

Dessutom har de fått övrig utbildning eller komplettering till eventuell redan befintlig utbildning. De har fått fri tillgång till all välfärd som tänkas kan. Som sjuk- och psykvård, tandvård, social omsorg, barnomsorg, utbildning för barnen och så vidare. I all oändlighet.

Allt detta helt ”gratis”, alltså bekostat av de svenska skattebetalarna. Utan att hennes släktingar, när de anlände, hade bidragit med en enda krona till våra generösa välfärdssystem.

Dessutom fick Evin Ahmad förmånen att födas i ett fredligt land. Vilket territoriet Akalla på Järvafältet, med lite god vilja, fortfarande kunde betraktas som 1990. Nu har tyvärr hela Järvaområdet förvandlats till något som kan liknas vid en krigszon, präglat av islamisering och gängkrig.

Ovanpå det är förmodligen hennes släktingar i dag svenska medborgare, med alla rättigheter och förmåner som detta innebär. Något som de tillfälliga ukrainska krigsflyktingarna enligt massflyktsdirektivet saknar alla möjligheter att bli.

Jag känner mig oförmögen att ytterligare kommentera hennes tweet. Den missunnsamhet, avundsjuka, småsinthet, girighet, otacksamhet och exempellösa själviskhet som hon ger uttryck för gör mig helt mållös. Hennes tweet talar sitt tydliga språk.

Hon har nu raderat sitt Twitterkonto, men hon är redan avslöjad. Jag hoppas innerligt att hennes inlägg fortsätter delas och kommenteras på alla sociala medier. För lång tid framåt.

För att använda hennes egna ord:

– Förstår ni hur sjukt det här är?

Birgitta Sparf