HITTAT PÅ NÄTET: Asylsökande behöver inte ta covidtest vid inresa i Sverige

I samband med de nya coronarestriktionerna, som trädde i kraft den 23 december, ställer alltfler frågor om de undantag som görs från inreseförbudet och från kravet på negativt covidtest.

På sociala medier trendar just nu Migrationsverket, som kan ge besked om att undantag görs för asylsökande, kvotflyktingar och andra som har särskilt ömmande skäl.

Regeringen ligger bakom beslutet, som är fattat på EU-nivå.

Redaktionen