MOHAMED OMAR: Jihad – den andliga kampen

Igår skrev jag om innebörden av begreppet ”jihad” i den islamiska läran. Jag försökte visa att det inte finns någon motsättning mellan andlig jihad och jihad med svärdet, det vill säga heligt krig. Det är snarare så att den andliga kampen, att rena sig från kärlek till det världsliga, är en förutsättning för att kunna offra sitt sitt liv för Gud.

Jag fortsätter att skriva om samma ämne idag. Ayatollah Khomeini är mest känd som ledare för den islamiska revolutionen i Iran 1979. Men han var mycket mer än en politiker. Han var framför allt en djupt troende och andlig människa. Vid sidan av sina studier i juridik och teologi, studerade Khomeini mystik under hela sitt liv och tillbringade mycket tid i meditation och askes.

Han hade även poetisk talang och skrev mystiska dikter i de stora ”druckna” persiska poeternas efterföljd, såsom Rumi och Hafiz. I flera dikter beskriver Khomeini hur han är drucken av kärlekens vin. Han liknar Gud vid en vacker kvinna med förföriska lockar:

Your wine drunk languid eyes
Have brought on my own languor.
I’ve become captivated
by your curls.

[…]

All who have tasted the wine
have lost all consciousness,
But I’ve become conscious
by the goblet from your life giving hand.

Khomeinis dikter finns att läsa i engelsk översättning här: ”The Wine of Love. Mystical Poetry of Imam Khomeini”.

Hos Khomeini förenades den politiska kampen med en inre, andlig kamp att rena sitt hjärta från all smuts och synd, alltså begär efter sådant som profeten Muhammed förbjudit. Han var också noga med att betona etik och moral.

Islams ledare, inskärpte han, måste kämpa för att förbättra sin etik och moral efter profeten Muhammeds och andra heliga ledares föredöme.

Ibland kallas det inre jihad för ”jihad al-akbar”, det vill säga ”det större jihad”, medan yttre jihad, det heliga kriget, kallas ”jihad al-asghar”, det vill säga ”det mindre jihad”. Med detta menar man att den inre kampen är viktigare än den yttre. Om du till exempel dör martyrdöden i krig men har en oren avsikt kommer Gud inte att ta emot ditt offer. Du kommer inte att lönas med paradisets jungfrur. För att räknas som en äkta martyr måste du ha en ren avsikt – du går endast ut i kriget för att upphöja Guds namn.

Khomeni höll många föreläsningar för sina studenter om ”det stora jihad”. Föreläsningarna finns samlade i en volym med den engelska titeln ”The Greatest Jihad: Combat with the Self”, som publicerades 1991. Hela volymen finns att läsa gratis på Internet.

I en av sina föreläsningar uppmanar han sina studenter, blivande andliga lärare och ledare, att göra jihad, att anstränga sig, i syfte att rena sina hjärtan från ondska:

”It is necessary that you purify yourself so that when you become a head of an institution or a community you purify them and in this way take a step to rectify and build a society”.

Khomeini menar att man inte kan bygga ett gott samhälle, det vill säga ett samhälle som bygger på Koranen och profeten Muhammeds och andra heliga ledares lära, om man inte själv blir en god muslim. I ett gott samhälle, menade Khomeini, råder islams lagar, medan i ett ondskefullt samhälle, som i det västerländska, råder den ofullkomliga människans idéer, nycker och Sataniska ingivelser.

Han påminner också studenterna om att de som studerar juridik, den islamiska lagen, också måste kämpa för att förädla sin karaktär och undertrycka sina världsliga begär:

”Every step forward which you take in the acquisition of knowledge should be matched by a step taken to beat down the desires of the soul, to strengthen one’s spiritual powers, to acquire nobility of character, and to gain spirituality and piety.”

Guds profeter, säger Khomeini, sändes till människorna för att undervisa dem om dygder och gott uppförande:

”The prophets of God were raised in order to train the people, to develop humanity, and to remove them from ugliness, filth, corruption, pollution, moral turpitude, and to acquaint them with virtue and good manners.”

Han varnar studenterna för att kunskap och ställning kan leda till högmod:

”With love of self and position, with arrogance and pride, you cannot mount any resistance. An evil scholar, a scholar who inclines toward the world, a scholar who thinks of preserving his position and administrative post, will not be able to combat the enemies of Islam. He will be more harmful than others. Take a step for the sake of God. Dispel the love of the world from your heart. Then you will be able to engage in combat.”

Högmod räknas i islam som en stor synd. En from muslim ska känna sig som en ödmjuk slav och veta att bara Gud är stor, kungen över alla kungar, som sitter på sin himmelska tron.

Som sagt, det finns ingen motsättning mellan jihad, heligt krig för att försvara och utbreda islams makt och lag, och den andliga ansträngningen för att bli en god muslim. De båda kamperna kompletterar varandra. Endast den krigare som har ett rent hjärta, som strider mot de otrogna endast för Gud och hans profets skull, kan uppnå martyrens rang i himlen. Där ska han bo i evighet och njuta av umgänget med unga jungfrur som inte åldras.

Jag råder alla som vill öka sin förståelse av jihad att läsa Khomeinis föreläsningar.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Mohamed Omar