PATRIK ENGELLAU: Varen dumme

Dan Korn är en av de svenska samhällsdebattörer som jag sätter högst. Men den 11 juli verkade han, troligen av missriktad snällhet, ha hamnat fel i en betydelsefull politisk fråga.

Korn exemplifierar med begreppsparet tiggeri/tiggare. Han ogillar tiggeri men ger ibland pengar till tiggare:

Jag tycker att tiggeri borde vara förbjudet också i Sverige. Men, kanske du då undrar, varför är jag då så inkonsekvent att jag ger pengar till tiggare? Det är faktiskt inte så konstigt. Jag är emot företeelsen tiggeri, som ofta förhindrar människor att hitta en bättre tillvaro och som dessutom används som täckmantel för brottslighet, trafficking och rent slaveri. Men när jag möter en medmänniska i nöd är det en självklarhet att hjälpa denne. Jag är alltså emot företeelsen tiggeri därför att den kan leda till och försätta människor i nöd, men samtidigt medveten om att den som verkligen är i nöd av andra skäl kan behöva ta till tiggeri.

Det ena är alltså en företeelse som sådan. Det andra är en individ. Det är inte särskilt svårt att förstå…  Men det finns många som inte vill förstå denna skillnad, som sätter ett samband mellan företeelser och individer. Ibland beror det på dumhet, eller kanske snarare att man inte tänkt tillräckligt, men lika gärna kan det bero på att man medvetet gör sig dum.

För mig är det inte självklart att den som är i nöd kan ”behöva ta till tiggeri”. Kanske menar Korn att det i så fall brister i mina förståndsgåvor. Sedan tar han tankesprånget från tiggeri till invandringspolitik och identifierar människor som ”gör sig medvetet dumma” (kanske sådana som jag):

Vi ser denna dumhet när vi diskuterar invandring. Det finns människor som utan att tänka sätter likhetstecken mellan invandringspolitik och invandrare och som därför är rasister i ord och handling. Men dessa är långt ifrån de enda som inte kan skilja på begreppen. Alla de… [som retoriskt frågar om invandrare är en belastning] gör sig medvetet dumma. De vet mycket väl skillnaden mellan Sveriges havererade invandringspolitik – som verkligen är en belastning – och invandrade individer som i många fall varit en enorm tillgång för Sverige.

I den judiska skriften ”Talmud”, skriven för snart två tusen år sedan, står följande fråga:

Om du ger din son mycket pengar, låter honom äta och dricka gott och klär honom i snygga kläder och slutligen placerar honom framför en bordell, vem är då skyldig om han syndar?

Svaret är självklart att även om sonen utför handlingen, är det föräldern som placerat honom i en situation då han inte kunde motstå frestelsen. Mycket av det som är galet i svensk invandringspolitik är av samma slag. Vi konstruerar system som låter sig missbrukas. Men om vi gör detta med öppna ögon, vem är då den skyldige?…

Det är svenska staten och den låter missbruket fortgå, år efter år. Är det en belastning? Ja självklart är det så! Innebär det att enskilda invandrare skall lastas för det? Självklart inte.

Kan du mena vad du skriver, Dan? Det är förstås sant att den svenska staten och det civila samhället konstruerat förutsättningarna för en massa slags missbruk men är den brottslige därmed förlåten? Jag kan formulera sida efter sida med exempel på att en överträdare – till exempel en rattfyllerist – inte bränt spriten hemma utan tagit hjälp av både Gordons Gin och Systembolaget utan att vederbörande för den sakens skull borde anses oskyldig.Skulle den unga tjejen själv vara skyldig till våldtäkten för att hon klätt sig utmanande och gått hemifrån utan manligt beskydd?

Det finns ett annat spår genom den här sörjan som gäller vad som händer när kulturerna krockar i ett mångkulturellt samhälle, exempelvis just vid våldtäkter av 18-åringar som själva av många anses dragit brottet på sig genom sin provocerande klädsel. Gör jag mig dum om jag menar att allt faktiskt blir lättare om vi bara har en dominerande kultur, nämligen den svenska och låter dess koder och regelverk härska?

Eller säger du något mycket klokt som jag inte begriper vilket i så fall inte beror på konstlad dumhet från min sida utan är helt äkta vara.

Patrik Engellau