PATRIK ENGELLAU: Vid blotta anblicken av Leviathan ska buset fällas till marken

Jag är en fysiskt feg människa så om jag efterlyser mer våld så är det inte för att jag personligen har lust att slå någon på käften. Men Sverige behöver en statlig våldsmakt som skrämmer folk till underkastelse och lydnad. Det räcker inte med att våldsmakten visar upp sina våldsinstrument för att bli tagen på allvar. Den måste också bruka dem för att sätta sig i respekt.

År 1651 publicerade Thomas Hobbes en tjock och trögläst bok som heter Leviathan efter ett monster i Jobs bok i Bibeln. Turligt nog har Hobbes bok bara ett enkelt och lättbegripligt budskap (vilket ej sällan är fallet med tjocka böcker som blir världsberömda; Keynes Allmänna Teori och Marx Kapitalet är andra exempel), nämligen att människan sedan skapelsen och fram till Hobbes tid levt i ständig skräck för våldsam död för andras hand och att livet i övrigt varit ensamt, fattigt, elakt, djuriskt och kort. Enda lösningen var att en hänsynslös och aggressiv härskare tog makten och skrämde alla människor så att de inte vågade lyfta ett finger mot någon. Först då, sa Hobbes, blir människornas liv så drägligt att de kan våga starta företag och idka handel. (Jag tror att Hobbes hade betraktat Saddam Hussein som en möjlig sådan våldshjälte men jag passar tills vidare på den frågan. Gustav Vasa och Henrik VIII var nog hans modeller.) Människornas fasa för Leviathan gjorde livet uthärdligt och kanske tidvis till och med behagligt. Leviathans våldskapital är gott, sa Hobbes.

Sedan europeiska renässansfurstar inrättade ett antal nationella Leviathan under deras egen kontroll – hos Hobbes är Leviathan ibland suveränen, ibland hela folket, ibland något slags gud – har de statliga nationella våldsmonopolen fungerat någorlunda väl annat än då de tillfälligt blivit utmanade av ännu våldsammare konkurrenter såsom Hitlers brunskjortor. Ju mer folken med tiden vant sig vid de nya regelverken, det vill säga lärt sig att som en självklarhet lyda Leviathans lag, desto lugnare kunde Leviathan ta det. Med tiden förvandlade han sig i Sverige till konstaplarna Kling och Klang

Numera finns det i vårt land för mycket folk som inte är rädda för Kling och Klang och därför sprider rädsla och otrygghet. Vi medborgare vill inte ha det så här. Vi vill inte se bilder på teve där ligistgäng (vars ansikten statstelevisionen av missriktad respekt mot ligisterna dimmar ut) förolämpar Kling och Klang med vresigt tal och hotfulla och obscena åtbörder.

Förödmjukelser av Kling och Klang är slag i ansiktet mot Sverige. Det kommer inte ta slut förrän Kling och Klang återinträder i sin gestalt som Leviathan. Jag vet hur det går till. Poliserna måste utöva så mycket våld som det behövs för att ligisterna och alla andra ska bli skräckslagna och be om nåd. Det har varit Hobbes lösning i fyrahundra år och det finns ingen annan. Det är dags att sluta hoppas på terapi, ”sluta tafsa”-band och hvb-hem. Hobbes:

Folk förenar sig i en enda person som kallas Samhället, på latin Civitas. Så skapas den store Leviathan eller, för att uttrycka sig mer vördsamt, den dödlige gud, under den odödlige Gud, vilken vi tackar för vår fred och vårt försvar. Ty genom hans auktoritet, som skänks honom av varje medlem av Samhället, besitter han så mycket makt och styrka att han genom skräck kan styra viljan hos dem alla så att det blir fred i hemlandet och allianser mot utrikes fiender.

Leviathan i Bibeln är någon sorts fruktansvärt vattendjur som ingen rår på. Här är Job:

Kan du dra upp Leviathan med krok, kan du lägga betsel i hans mun? Trär du en vidja genom hans nos, sticker du en hake genom hans käft? Tigger han dig om nåd, vädjar han till dig med mjuka ord? Ingår han avtal med dig, tar du honom som slav för alltid? Leker du med honom som en fågel, får dina flickor ha honom i band? Kan du sätta en svärm av pilar i hans hud och en harpun i hans huvud?

Om Leviathan är svensk polis och ligisterna – sedan Dan Eliasson var polischef – fått dessa frågor så hade svaret nog blivit ett övertygat ja. Eliasson tiggde ligisterna om nåd och vädjade till dem med mjuka ord. Han grillade korv med ligisterna i hopp om att ingå någon sorts informellt fredsavtal. Precis det som Hobbes menar att Leviathan inte ska nedlåta sig till.

Job fortsätter med att beskriva hur Leviathan i stället borde uppföra sig och uppfattas:

Om du anfaller honom kommer du aldrig att glömma den kampen och du gör inte om det. Där kan ingen hoppas på framgång, vid blotta anblicken fälls man till marken.

PS Om du vill veta budskapet i Keynes omöjliga skrift så är det ”Politiker! Vid minsta sociala problem ska ni trycka pengar och dela ut. Så kommer ni att bli betraktade som insiktsfulla och omdömesgilla välgörare. Det är den ekonomiska vetenskapen nya insikt.”

Marx budskap är följande: ”Arbetare! Kom ihåg att ni är utsugna eftersom bara ni genom ert arbete skapar värde som sedan stjäls från er av kapitalisterna.” Av detta drog olika slags socialister olika slutsatser. Lenin höll med Marx om att arbetarna enligt historiens klara mönster skulle skapa ett nytt paradisiskt samhälle. Försiktigare typer som de svenska socialdemokraterna nöjde sig med att av rättviseskäl kräva olika slags tribut från de rika.

Patrik Engellau