HITTAT PÅ NÄTET: Nordenskiölds stora expedition återvänder till Stockholm

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Vegaexpeditionen 1878–1880 under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld var den första expeditionen som fann och genomseglade hela Nordostpassagen, en redan i mitten på 1700-talet förmodad sjöväg mellan Europa och Asien genom Norra ishavet. Kantad av strapatsrika äventyr avslutades den dock lyckligt och återvände till Stockholm den 24 april 1880. Expeditionen anses höra till de främsta svenska vetenskapliga framgångarna.

Expeditionsfartyget ”Vega”, ett sex år gammalt ombyggt tremastat sälfångstfartyg, inköptes till expeditionen och byggdes om på Karlskrona örlogsvarv för offentliga medel.

Nils Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901)var geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande, ledamot av Svenska Akademien samt även ledamot av Sveriges riksdag. Han upphöjdes till friherre av Oscar II.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Genom Suezkanalen ångade Vega på nyåret 1880 in i Medelhavet. Hemfärden blev nu ett sannskyldigt triumftåg med lysande fester i Neapel, Rom, Lissabon, Paris och Köpenhamn. Som kronan på verket kom den utomordentligt högtidliga och praktfulla infärden till Stockholm den 24 april 1880, den dag, som nu i vår almanacka bär Vegas namn.

Så hade Nordenskiöld och Palander utfört, vad människor i trehundra år förgäves strävat efter. Och Vegamännen kommo hem med rika samlingar och värdefulla upptäckter till gagn för både geografin och naturvetenskaperna.

Läs mer här

Redaktionen