HITTAT PÅ NÄTET: Karl X Gustavs polska krig avslutas

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Oliva den 23 april (den gamla stilen) 3 maj 1660 och avslutade Karl X Gustavs polska krig som då pågått i nästan fem år. Kriget stod mellan Sverige å ena sidan och Polen, Tysk-romerska riket samt Brandenburg å den andra.

I Sveriges fredsvillkor med Polen avstod Vasaättlingen Johan II Kasimir av Polen för sig och sina efterkommande alla anspråk på den svenska kronan samt avträdde till Sverige norra (”överdüniska”) Livland, samt Estland och Ösel.

Johan II Kasimir var kung av Polen 1648–1668. Han var son till Sigismund III Vasa och dennes andra gemål Konstantia av Steiermark.

Utdrag ur Sveriges storhetstid, från år 1611 till år 1718 (1881):

I mars månad, då grundvalen för freden redan var lagd, började de respektive sändebuden att sammanträda i Oliva kloster, beläget i närheten af Dauzig. Der afslöts den 23 april (3 maj) 1660 freden mellan Sverige å ena sidan samt Polen, kejsaren och Brandenburg å den andra. Fördraget i Oliva har den verldshistoriska betydelsen att utgöra slutet på en hundraårig strid mellan det norra Europas mäktigaste stater om besittningen af svärdsbrödraordeus länder. Livland var ett bland dem, och på det samma afsade sig Polen ändtligen alla anspråk. Men äfven den rent personliga anledning till strid, som allt sedan hertig Karls och Sigismunds dagar förefunnits för Sveriges och Polens kungahus, bortföll alldeles genom freden i Oliva, i hvilken Johan Kasimir af den polska vasaätten aföade sig alla anspråk på Sveriges krona.

Läs mer här