HITTAT PÅ NÄTET: Sveriges första baptistförsamling grundas i Göteborg

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 22 april 1847 grundas Sveriges första baptistförsamling i Göteborg av den före detta sjömannen Fredrik Olaus Nilsson (kallad F. O. Nilsson). Församlingen bestod då endast av elva medlemmar.

F.O. Nilsson (1809-1881), som gick till sjöss som ung man, anslöt sig till väckelsen år 1834 genom svensktalande metodister i USA. Han blev sedan övertygad om baptismens riktighet genom sjökaptenen Gustaf Wilhelm Schröder (Gustavus W. Schroeder) som försåg honom med baptistiska dopskrifter.

Den 4 juli 1851 lämnade Nilsson Sverige, efter att ha blivit dömd till landsförvisning på grund av sin förkunnelse.

År 1853 reste han till Amerika och bosatte sig i Minnesota, där han bland annat bildade en baptistförsamling tillsammans med Andrew Peterson (vars dagböcker utgjorde inspiration till Vilhelm Mobergs Utvandrarserie).

F. O. Nilsson är begravd på Swede Bottom Cemetery i Houston County.

Utdrag ur Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag (1919-1922):

Baptisterna hava, som vi veta, utgått från de engelska independenter, vilka drevo den reformerta bokstavstron till sin spets; de förkasta barndopet och döpa blott de vuxna, vilket sker genom hela kroppens neddoppning i vattnet. Till Sverige kom sekten på 1840-talet och i december 1848 till Göteborg, där fyra personer en kall vinterdag döptes i älven. I den första tiden samlades sektens anhängare i ett litet hus vid Landalaledet nära Flygarens Haga, men packet på Skojarbacken och i Brantdala oroade i hög grad andaktsstunderna och ställde till våldsamma spektakel utanför huset. Och ofta fick mer än en av dessa sekterister höra, att ”det inte kostar mer än aderton skilling att slå ihjäl en baptist”. När en av de först döpta i Göteborg, en kvinna, var på väg hem från en sammankomst, slungades en sten i huvudet på henne, så att hon föll sanslös till marken. Återkommen till medvetandet lyckades hon, fastän blödande ur ett stort sår, släpa sig till ett hus i närheten. Vidare hände det att pöbeln trängde in i huset, där sammankomsterna höllos, slog sönder löst och fast och jagade ut sekteristerna.

Fortsätt läsa här

Redaktionen