HITTAT PÅ NÄTET: Ida Brander debuterar på Kungliga Dramatiska Teatern

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Ida Brander (1857-1931) var en finlandssvensk skådespelerska. Hon föddes i en judisk familj men konverterade till kristendomen.

Bland Ida Branders roller märks lady Macbeth i Macbeth, Hermione i En vintersaga, Orleanska jungfrun, Tekmessa i Kungarna på Salamis, Regina von Emmeritz, Kameliadamen samt många av Henrik Ibsens rollfigurer.

Utdrag ur Kungl. Teatrarne under ett halft sekel 1860-1910. Personalhistoriska anteckningar av Johannes Svanberg (1917-1918):

Under elevtiden debuterade hon på Kungl. Dramatiska Teatern den 11 april 1874 som Monee i Engelsmän i Indien och den 11 maj s. å. som Anais i Debutanten och hennes far, men kvarstod likväl som elev äfven under följande spelår.

[…]

Utrustad med en mjuk och vacker stämma, ett lifligt och uttrycksfullt ansikte samt en snabb och säker uppfattning, som stundom yttrade sig i cn omedelbar inspiration hade hon sitt tacksammaste fält dels på det melodramatiska området, dels i framställningen af intriganta, hårda, halft demoniska naturer.

Läs hela artikeln här

Redaktionen