LARS HÄSSLER: Är Ungern helvetet på jorden?

EU-parlamentarikerna i Bryssel älskar att hata Ungern och SvT:s Dokument utifrån ägnade nyligen ett helt reportage om Ungern. Här beskrivs hur landets premiärminister Viktor Orbán förvandlat Ungern till en auktoritär stat i hjärtat av Europa. SvT hävdar, kanske riktigt, att rättsväsendet har försvagats, pressfriheten minskats och korruptionen ökat. Vidare att coronapandemin har gjort att Orbáns parti Fidesz lyckats nedmontera demokratin inför ögonen på EU:s ledare.

SvT:s 30 minuter är inte sämre. Här intervjuades Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof av Anders Holmberg i hans ”30 minuter”-program. Större delen av de 30 minuterna ägnades åt hur Jomshof ser på Ungern. Fråga på fråga om Ungern och trots upprepade svar från Jomshof fortsatte Holmberg med bekymrad min att tugga om Ungern. Även Polen är lovligt byte för EU-parlamentarikerna respektive SvT.

Även Utrikespolitiska Institutet (UI) i sitt Utrikesmagasin stämmer in. Här skriver filosofiprofessor och ledamot av Svenska akademien Åsa Wikforss att i Ungern är det förmodligen redan kört, kanske även i Polen: ”Politiker i allmänhet måste undvika lockelsen att liera sig med populisterna. Det ju lätt för sådana som Orbán att säga att vi har ju demokrati, för folk går ju och röstar”. Polen, menar hon vidare, ligger inte långt efter och de båda länderna illustrerar hur farlig den stegvisa nedmonteringen av de demokratiska institutionerna är.

I programmet Dokument utifrån kom ett stort antal parlamentariker till tals, de flesta dock från Miljöpartiet. Alla göt sin ilska och frustration över Ungern, inte en enda röst talade till Ungerns försvar. Det framkom flera mycket allvarliga anklagelser i programmet, bland annat om den minskande yttrandefriheten och om den ökande korruptionen. Den sistnämnda anklagelsen är intressant. Flera länder i de forna öststaterna är djupt korrumperade, till exempel Bulgarien och Rumänien. Enligt programmet äger exempelvis Orbáns far en stor fabrik med mycket höga vinstmarginaler. En före detta vän och rörmokare är nu en av Ungerns rikaste människor. Förmögenheterna har på olika sätt tagits ur EU:s bidrag. Det är ingen hemlighet att flera EU-bidrag har stulits och/eller förskingrats i flera länder, bland annat i Grekland. Jag har själv under mina seglingar bland Greklands öar sett otaliga icke färdigbyggda marinor; EU-pengarna hade ”helt enkelt tagit slut” sades det. När vi talar om korruption inom EU bör man dock ha i åtanke att både Italien och Frankrike har iögonfallande korruption, maffiakontakter i Italien och nu senast dömdes Frankrikes ex-president Sarkozy till fängelse för korruption (vilket även före detta presidenten Chirac dömts för).

Vad gäller rättsfriheten och fristående domstolar kan anklagelserna säkerligen stämma beträffande Ungern och Polen. Men de forna öststaterna har suttit fast i gamla kommunistiska strukturer med otaliga domare som utsetts på grunder som inte överensstämmer med våra västerländska. I Polen har flera kommunistiska domare tvångspensionerats. Även i Sverige försöker regeringen få kontroll över domstolarna, dels genom Domstolsverket, dels genom utnämningsmakten som sker via rekommendationer från Domarnämnden som i sin tur infiltrerats av de politiskt korrekta lite hemliga föreningarna Hilda och Ruben.

Med detta sagt är det dock troligen dåligt ställt i Ungern och Polen beträffande ofria domstolar, korruption och begränsad pressfrihet. Vad skulle EU kunna göra åt allt detta? Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för digitaliseringsfrågor föreslår, enligt Wikforss, reglering av innehållet på sociala medier, det vill säga begränsad yttrandefrihet.

Beträffande de enorma regionstöden till olika projekt skulle dessa, enlig mig, helt enkelt kunna elimineras. De har redan visats sig göda korruption i mottagarländerna och enligt subsidiaritetsprincipen borde regionernas bidrag bättre skötas på nationell nivå istället för i Bryssel. Dessutom skulle stora belopp frigöras från EU:s redan, enligt mig, alltför stora budget.

Vad EU-parlamentarikerna i programmet inte tog upp var ”elefanten i rummet”, det vill säga invandrarproblematiken (vilket varken Holmberg eller Wikforss heller gör). Att EU brottas med enorma problem som synes sakna någon form av lösning, lyste med sin frånvaro. Dagligen anländer 1000-tals migranter till EU:s gränser och Bryssel är lamslaget. Det är detta som är en del av EU:s problem med Ungern och Polen; de vägrar ta emot muslimska asylanter. Vår egen EU-kommisionär Ylva Johansson, som ansvarar för asyl- och migrationsfrågor, har ingen som helst lösning på hur den fortsatta invandringen till EU skall lösas.

Jag skrev här i DGS nyligen att när man diskuterar vilka länder som är demokratiska eller inte, är det intressant att diskutera vilken del av Europa som är mest demokratisk. Västeuropa med skakiga regeringsbildningar eller mer auktoritära östeuropeiska regeringar vars främsta mål är att bevara det västerländska samhällssystemet och värdegrund genom att vägra släppa in muslimska flyktingar/migranter?

Det vore passande om EU-parlamentet (och SVT och UI) tog sig en funderare på vilken del av Europa som är mest demokratisk och som försvarar medborgarnas politiska och humanitära rättigheter på bästa sätt.

Lars Hässler