HITTAT PÅ NÄTET: Mordförsök på Gustav III

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kung Gustav III mördades på en maskeradbal på operan i Stockholm den 16 mars 1792. Jacob Johan Anckarström höll i mordvapnet.

Ett försök till mord ägde rum tidigare samma år, den 16 januari 1792. Utdrag ur Nornan. Svensk kalender (1892):

Det var under middagen på Hufvudsta söndagen den 15 januari eller snarare vid nachspielet efter denna middag som Anckarström och de båda grefvarne öfverlade om bästa sättet att mörda Gustaf III och trodde sig finna, att det lättast skulle gå för sig under en representation på operan, när konungen gick ifrån sin stora loge till den lilla.

Aftonen derpå, den 16 januari, sutto Anckarström och Horn i den senares slägtings friherrinnan Hjertas loge på andra raden på operan, der Glucks Orphée uppfördes. Anckarström var försedd med två laddade pistoler för att afpassa ett lämpligt tillfälle att få skjuta Gustaf III i korridoren. Men emot vanligheten förblef konungen denna gång hela aftonen i sin stora loge och kom ej i korridoren, och derigenom blef Anckarströms mordiska uppsåt den gången hindradt. ”Grefven tycktes mig rätt glader öfver att det intet blef utaf”, yttrade sedermera Anckarström i sin bekännelse.

Läs mer här

Redaktionen