HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Wallhof

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Wallhof var ett slag som utkämpades vid byn Valle (tyska: Wallhof) i Semgallen (nuvarande Lettland) den 7 januari 1626. Det var första gången Gustav II Adolf förde befäl i ett i ett fältslag. Han ledde den svenska hären, som var numerärt underlägsen, till seger.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Konungen själv skriver på senhösten 1625 från vinterlägret till sin kansler, att han nu måst se mera elände än under hela den tid han förut varit i fält. ”Man måste smula för folket, som man plägar göra för hönsen”, säger han. Sjukdomar härjade, och brännvin och lök, som var fältapotekets universalmedicin, hjälpte ej. Till råga på lidandena oroades trupperna i vinterlägret av kringströvande kosacker, ”fiendens orena änglar”.

Sådana voro förhållandena inom den här, som den 7 januari 1626 tillkämpade sig den vackra seger över betydligt talrikare polska trupper, vilken ger byn Wallhof i Kurland första rummet bland det svenska kavalleriets ärofulla minnen. Det var det första ordnade fältslag, som Gustav Adolf ledde, och han lade här på ett otvetydigt sätt sin härförarbegåvning i dagen.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen