HITTAT PÅ NÄTET: BBC – Jesus var en ”svart palestinier”

I ett radioprogram på statliga brittiska public service-företaget British Broadcasting Corporation (BBC) hävdas att Jesus var en ”svart palestinier”. Det aktuella avsnittet av programmet ”Heart and Soul” sändes den 18 december i år under rubriken ”Black Jesus”:

”The identity and colour of Jesus – and why it matters – has taken on a new significance in this year of protest and change. Seeing Jesus as a darker skinned Palestinian rather than blonde European is both historically accurate and theologically important, but it’s not a new idea.”

Programvärden Robert Beckford hävdar flera gånger att Jesus var ”palestinier” och att han skulle ha haft ”mörk hudfärg”:

”Despite the fact it’s more realistic as a first-century Palestinian Jew that Jesus was dark skinned, somehow the white Jesus has become the most popular and accepted image.”

Jesus mörka hudfärg sägs också ha ”symbolisk” betydelse:

”The colour of Jesus matters, both literally and symbolically. A first-century Palestinian Jew had colour…”

Landet där Jesus levde kallades dock inte Palestina under det första århundradet. Hemstaden Nasaret låg i Galileen, och födelsestaden Betlehem i Judeen.

Namnet Palestina användes på den den tiden av grekiska och romerska författare om den del av Medelhavskusten som tidigare beboddes av filistéer, men inte om Judeen och Galileen. Filistéerna hade sannolikt kommit från öarna i det egeiska havet.

År 132 e. Kr., omkring hundra år efter Jesu korsfästelse, slog romarna ner det judiska Bar Kochba-upproret och bytte sedan namnet på landet från Judeen till Palestina.

Enligt Nordisk familjebok:

”Palestina (grek. Palaisti’ne, äfven kalladt Heliga eller Förlofvade, det åt Israel utlofvade, landet) betecknar ursprungligen (hos Herodotos) kuststräckan mellan Jafa och Gasa, som beboddes af filistéerna (hebr. pelæsæt), men öfverfördes sedan småningom (hos Josefos och grekisk-romerska skriftställare) på hela det här ifrågavarande landet.”

Det är ytterst osannolikt att Jesus, eller andra invånare i antikens Galileen och Judeen, skulle ha haft subsahariskt afrikanska drag. Enligt den israeliske biohistorikern Yossi Nagar, som har undersökt skelett från området, var judarna på den tiden genetiskt närmast besläktade med moderna irakiska judar. Denna grupp saknar helt afrikanska drag, utan har ett levantinskt utseende.

En känd irakisk jude – författaren Eli Amir:

Lyssna på BBC:s radioprogram ”Black Jesus” här

Redaktionen