HITTAT PÅ NÄTET: Sverige inför allmän rösträtt

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 17 december 1918 införs allmän och lika rösträtt i Sverige.

Utdrag ur Svenska folket genom tiderna av Ewert Wrangel (1938-40):

Avgörandet i själva huvudfrågan ägde rum den 17 december 1918. I och med överenskommelsen i särskilda utskottet var saken klar; debatterna erbjuda därför föga spänning. Eftersom det var frågan om en kompromiss, voro alla parter något missnöjda. Högern klagade bland annat över brådskan och den hårda pressen i utskottet; vänstersocialisterna — de enda, som röstade emot — över att reformen var på tok för litet omfattande. Gentemot denna uppfattning påpekade både liberala talare och framför allt den socialdemokratiska partichefen, hur mycket som vunnits för demokratien. Branting yttrade: ”Det steg, som man nu står i begrepp att taga med den lika och allmänna rösträttens införande och de löften, som äro givna även från högerhåll om utvidgningar utav den politiska rösträtten, kan icke rimligen jämföras med något annat av de föregående storsteg, som tagits i författningsfrågorna, än med det som skedde, då den gamla ståndsförfattningen begrovs. .. Ännu i våras förklarade Första kammaren, att varken om den lika rösträtten i kommunalt hänseende eller om kvinnorösträtten eller om streckens väsentliga borttagande kunde det alls vara tal”. Nu, ett halvt år senare, kan man få allt detta genom anslutning till utskottskompromissen, påpekar Branting, och han förklarar därför, att ”det skulle vara ansvarslöst handlat, om det svenska socialdemokratiska arbetarpartiet icke för sin del ginge med på den uppgörelse, som här bjudes, och som ligger inom räckhåll”.

Fortsätt läsa här

Redaktionen