HITTAT PÅ NÄTET: Drottning Margareta ger Vadstena stadsprivilegier

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 8 december 1400 tilldelades Vadstena stadsprivilegier av drottning Margareta. Stadsvapnet visar en Birgittagestalt med gloria sittande i en röd stol, skrivande med gåspenna i en bok. Ansikte och händer av guld.

Motivet är från 1400-talet. Det fastställdes som vapen för Vadstena stad år 1938. Vid sammanläggningen med Motala kommun 1974 kom vapnet ur bruk. Sedan Motala kommun spruckit 1980 togs det åter i bruk av den nya Vadstena kommun, som lät registrera det i PRV år 1989.

Utdrag ur en artikel i tidningen Hvar 8 dag om staden Vadstenas 500-årsjubileium år 1900:

I dessa dagar, den 8 december d. å., firar en af vårt lands äldre städer, Vadstena, det half-tusen-åriga minnet af den dag, då den först undfick stadsprivilegier.

Kring Vadstena vidt fräjdade kloster hade växt upp ett ej obetydande samhälle, fostradt och närdt af den lifliga samfärdsel, som uppstod till Sveriges första och främsta vallfarts-ort. Platsen blef då värd att äga och gaf anledning till täflan mellan de andlige och de värdslige herrarne. Tvisten slets af klostrets höga gynnarinna drottning Margareta till förmån för klostret 1399. Och den 8 december 1400 gaf samma drottning stads-privilegier åt Vadstena, hvilket härmed inträdde i städernas rad.

Fortsätt läsa artikeln här

Redaktionen