HITTAT PÅ NÄTET: Ny studie varnar – arbete hemifrån kan göra folk ”rasistiska”

En ny brittisk studie som lyfts fram av flera stora medier varnar för att folk som arbetar hemifrån riskerar att bli ”rasister” eftersom de inte blir utsatta för den etniska mångfald som finns på arbetsplatsen.

Studien visar även att arbetslösa människor, som alltså inte behöver gå till en arbetsplats med etnisk mångfald, i högre grad umgås inom sin egen etniska grupp (more likely to only have friends from their own ethnic group).

Den visar dessutom, vilket tycks motsäga dess syfte, att folk som lever i miljöer präglade av etnisk mångfald, tenderar att vara mer negativt inställda till just etnisk mångfald (more likely to be negative towards ethnic diversity).

Muslimer utmärkte sig i studien som den grupp, som både är mest negativt inställd till andra, och som andra är mest negativt inställd till:

”As well as being the most common target of negative attitudes by other faith groups, the report indicates Muslims are the group most likely to hold negative attitudes towards people of other religions.”

Läs mer på BBC (17/11 2020) här

Redaktionen