HITTAT PÅ NÄTET: Skogsvandringen. Sång på Tegnérs födelsedag den 13 November 1882

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Esaias Tegnér föddes 13 november 1782 i By socken i Värmland (död 2 november 1846 i Växjö). Han var poet, professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö från 1824 samt ledamot av Svenska Akademien från 1819.

Poeten Carl Snoilsky (1841-1903) skrev en hyllningsdikt till Tegnér som trycktes i Svenska bilder, en samling ballader, det vill säga dikter med berättande innehåll, som beskriver episoder ur Sveriges historia från den åldrande Gustav Vasa fram till den unge Esaias Tegnér 250 år senare.

De första dikterna i samlingen tillkom på 1870-talet, dess slutgiltiga version utgavs 1894.

Skogsvandringen. Sång på den 13 November 1882

Genom Rämens djupa skogar skrida
Fyra män vid hvar sin foras sida.
Himlabågen strimmar norrskensljus
Ofvan höga furors dofva brus.

Karlavagnen fram ur skyar bryter,
Forsen lik en fjättrad kämpe ryter,
Kastar sig, i stålblå brynja klädd,
Sömnlös af och an på klippig bädd.

Öfver höjder, genom mörka dalar
Går det tysta tåget – ingen talar;
Blott då lasset stöter mot en sten,
Klingar Värmlands-malmen stark och ren.

Läs hela dikten här

Redaktionen