HITTAT PÅ NÄTET: Jean Baptiste Bernadotte gör sitt intåg i Stockholm som ny svensk kronprins

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Fransmannen (gascognare) Jean Bernadotte (1763-1844) var under namnet Karl XIV Johan kung av Sverige och Norge från 1818. Han var, innan han blev vald till kronprins av Sverige, en av kejsar Napoleons främsta fältherrar.

Utdrag ur boken Carl XIV Johan – Carl XV och deras tid 1810-1872. En bokfilm av Erik Lindorm (1942):

Kron-Prinsens intåg till Hufvudstaden var utsatt till den 1 November. Jag lät underrätta Hans Kongl. Höghet, att det var förra Konungens födelsedag. Af grannlagenhet att icke väcka någon ledsam åminnelse hos Enke-Drott-ningen Sophie Magdalena, uppsköt Hans Kongl. Höghet intåget till den 2 November.

Läs mer här

BILD: Marskalk Bernadotte i fransk marskalksuniform med kraschan för Hederslegionen på bröstet. Kopia efter målning av François Joseph Kinson, 1804.

Redaktionen