HITTAT PÅ NÄTET: Var kejsar Nero verkligen en ondskefull tyrann?

Netiv Center för Torah Study är ett judiskt lärosäte i Houston, Texas, som också driver en YouTube-kanal. På kanalen förklaras judiska läror, men man intervjuar också gäster om närstående ämnen, till exempel kristendomens uppkomst och dess relation till judendomen. I en ny video (13/10 2020) intervjuas James S. Valliant, författare till boken Creating Christ: How Roman Emperors Created Christianity (2018). I videon talar Valliant om den kristna historieskrivningens bild av kejsar Nero som en ondskefull tyrann. Hur sanningsenlig är den bilden? I intervjun tar man också upp stoicismens inflytande på kristendomen.

Se videon:

Redaktionen