HITTAT PÅ NÄTET: Slaget vid Samelinlakso

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Samelinlakso ägde rum under det Finska kriget den 27 juli 1808 vid byn Samelinlakso utanför Kauhajoki. Striden stod mellan svenska trupper ledda av major Carl von Otter och ryska trupper under befäl av överste Jagodin. Striden varade under ett par timmar, och resulterade i en svensk seger: ryssarna drevs ut ur Kauhajoki.

Utdrag ur Svenskt biografiskt handlexikon (1906):

Otter, Carl von, militär. Född d. 13 aug. 1766; den föreg. son [Sebastian von Otter]. Liksom fadern valde O. den militära banan och var redan vid tretton års ålder sekundlöjtnant vid Skaraborgs regemente. 1783 transporterades han som fänrik till Tavastehus regemente och blef följande år löjtnant vid Österbottens. Tjänstgörande som stabsadjutant hos olika generaler, deltog O. under 1788–90 års krig i drabbningarna vid Aborrfors, Högfors, Verelä m. fl. Under dess lopp befordrades han 1789 till kapten vid Österbottens regemente, där han 1799 blef major. Under 1808–09 års krig utmärkte sig O. vid flera tillfällen, bl. a: i drabbningen vid Nummijärvi d. 28 aug., då han efter tre timmars förbittrad strid tillbakaslog ryssarnas anfall. Han utnämndes under 1808 till öfverste i armén och blef sedermera efter hvartannat öfverstlöjtnant vid Älfsborgs och Skaraborgs regementen. Död å sitt boställe, Munstorp,
i Västergötland d. 20 okt. 1813.

Carl Grimbergs skildring i Svenska folkets underbara öden av den svenska motoffensiven sommaren 1808 inleds så här:

När sommaren kommit och vägarna i Finland blivit trafikabla igen, började krigsrörelserna på nytt. Vid Lappo vann Adlercreutz den 14 juli med inemot 5,000 manen vacker seger över en till antalet något underlägsen rysk styrka. Verkligt fältslag kan man dock knappast kalladenna strid, där endast 20 svenskar stupade. Men stridenhade i alla fall sin stora betydelse, därför att segern avgjort stannade på svenska sidan.

Fortsätt läsa Grimbergs skildring här

Redaktionen